Ytringsfrihet og varsling

Gode ytringsbetingelser og varsling på arbeidsplassen dreier seg om mulighetene til å si fra om bekymringer og ytre seg kritisk, enten til leder eller kolleger, uten å risikere gjengjeldelse. I 2007 fikk arbeidsmiljøloven bestemmelser som skal beskytte varslerne.

 

 

Åpenhet og trygghet gjør at man kan oppdage og rette opp grove feil, sløsing og misbruk på arbeidsplassen.

For arbeidsgivere har det derfor stor betydning at arbeidstakere deltar i diskusjoner om faglige spørsmål, prioriteringer og helse, miljø og sikkerhet, fordi de sitter på verdifull kunnskap som kan bidra til å utvikle arbeidsplassen i positiv retning. Men dette fordrer også at arbeidsgivere kan håndtere ubehagelig informasjon om forhold som ikke fungerer som de skal.

Fafo har gjennom en årrekke fulgt utviklingen på dette området, blant annet gjennom flere undersøkelser om varsling i arbeidslivet. Sentrale spørsmål i disse er: Hvor mange varsler, hva varsles det om og blir varslerne utsatt for gjengjeldelse som følge av varsling?

Varslingsreglene ble endret i 2017. Da ble det påbudt for virksomheter med mer enn fem ansatte å utarbeide varslingsrutiner på arbeidsplassen.

Ytringsfrihet og varsling

Kontakt

Forskere

Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2019:14
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2018:06
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2018:09
Fafo-notat 2017:03
Sissel C. Trygstad, Anne Mette Ødegård, Marit Skivenes og Elin Svarstad
Fafo-rapport 2017:04
Anne Mette Ødegård, Sissel C. Trygstad og Johan Røed Steen
Fafo-rapport 2016:34
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2016:33
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2016:32
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2015:10
Sissel C. Trygstad, Marit Skivenes, Johan Røed Steen og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2014:05
Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2010:18
Fafo-notat 2007:18
Marit Skivenes og Sissel Trygstad
Fafo-notat 2006:30
Marit Skivenes og Sissel Trygstad
Fafo-notat 2005:29
Marit Skivenes og Sissel Trygstad
Fafo-notat 2005:04

Marit Skivenes and Sissel C. Trygstad

Whistleblowing in Local Government
An Empirical Study of Contact Patterns and Whistleblowing in 20 Norwegian Municipalities
Scandinavian Political Studies

Sissel C. Trygstad

Ytringsfrihet i arbeidslivet
Sosiologisk tidsskrift
E-Journal of international and comparative Labour Studies

Marit Skivenes og Sissel Trygstad

When Whistle-blowing works - The Norwegian case
Human Relations
International Journal of Law and Management

Marit Skivenes og Sissel C. Trygstad

New Public Management and Whistleblowing
Tidsskriftet Politik

ngelstad, Fredrik / Larsen, Håkon / Rogstad, Jon / Steen-Johnsen, Kari

Institutional Change in the Public Sphere
Views on the Nordic Model

Marit Skivenes og Sissel C. Trygstad

Åpenhet, ytring og varsling

Marit Skivenes og Sissel C. Trygstad

Varslere. Om arbeidstakere som sier ifra

Anne Mette Ødegård og Sissel C. Trygstad

Verre for varslere

Sissel Trygstad og Anne Mette Ødegård

Varsling i arbeidslivet