Arbeid- og bedriftsvandringer
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Arbeidsinnvandring

Kontakt

EUs østutvidelse i 2004 ga startskuddet for en ny fase i norsk arbeidsliv. De siste årene har vi opplevd en arbeidsinnvandring og tjenestemobilitet til Norge uten sidestykke. I tillegg kommer et stort antall personer på korttidsopphold, utsendte arbeidstakere og tjenesteytere. Følg utviklingen hos Fafo Østforum.

Jensen, R. S., Bråten, M. & Skollerud, K. H. (2019). Cross-Border Cargo Transport to and From Norway: Who Undertakes It, and at What Cost? In Ottosson & Wallengren (eds), Truckers A profession in change (pp 24-34). Skrifter från Centrum för Arbetarhistoria 10

Jensen, R. S., Bråten, M. & Skollerud, K. H.

Brochmann, G. & Dølvik, J. E. (2018). The Welfare State and International Migration: The European Challenge. In B. Greve, ed., Routledge Handbook of the Welfare State, 2nd editio, Oxford: Routledge.

Grete Brochmann and Jon Erik Dølvik

Friberg, J. H. & Midtbøen, A. H. (2018). The making of immigrant niches in an affluent welfare state. International Migration Review, 1-24.

Jon Horgen Friberg & Arnfinn H. Midtbøen

Haakestad, H. & Friberg, J. H. (2017). Deskilling revisited: Labour migration, neo-Taylorism and the degradation of craft work in the Norwegian construction industry. Economic and Industrial Democracy.

Hedda Haakestad & Jon Horgen Friberg

Friberg, J. H. & Midtbøen, A. H. (2017). Ethnicity as skill: immigrant employment hierarchies in Norwegian low-wage labour markets. Journal of Ethnic and Migration Studies.

Jon H. Friberg & Arnfinn H. Midtbøen

Sommerfelt, Tone 2017. “Bush Bound: Young Men and Rural Permanence in Migrant West Africa/Paolo Gaibazzi (2015)”. American Anthropologist, 119(3): 554-555.

Sommerfelt, Tone

Friberg, J. H. (2016). New Patterns of Labour Migration from Central and Eastern Europe and its Impact on Labour Markets and Institutions in Norway: Reviewing the Evidence. In J. E. Dølvik & L. Eldring (eds.), Labour Mobility in the Enlarged Single European Market. (Comparative Social Research, Volume 32) (pp 19 - 43). Emerald Group Publishing Limited.

Jon Horgen Friberg

Dølvik, J. E. (2016). Introduction: Transnational Labour Mobility – Engine for Social Convergence or Divergence in Europe? In Dølvik, J. E. & Eldring, L. (eds.), Labour Mobility in the Enlarged Single European Market. Comparative Social Research 32/2016.

Jon Erik Dølvik

Eldring, L. (2015), Tåler den norske modellen arbeidsinnvandring? I: Bungum, B., U. Forseth, E. Kvande (red.), Den norske modellen. Internasjonalisering som utfordring og vitalisering. Fagbokforlaget, s. 143-158.

Arnholz, J. og L. Eldring (2015), Varying perceptions of social dumping in most similar countries. In: Bernaciek, M. (ed.), Market expansion and social dumping in Europe. Routledge, p. 80-96.
Friberg, J.H., J. Arnholtz, L. Eldring, N.W. Hansen & F. Thorarins (2014), Nordic labour market institutions and new migrant workers: Polish migrants in Oslo, Copenhagen and Reykjavik. European Journal of Industrial Relations 20(1):37-53.
J H. Friberg, J. Arnholtz, L. Eldring, N.W. Hansen & F. Thorarins

Dølvik, J. E. & Evju, S. (2014). Introduction and Overview. Chapter 1 in S. Evju (ed.), Regulating Transnational Labour in Europe: The quandaries of multilevel governance. Publications Series No. 196. Department of Private Law, University of Oslo.

Jon Erik Dølvik and Stein Evju

Dølvik, J. E., Eldring, L. & Visser, L. (2014). Setting Wage Floors in Open Markets: The Role of the Social Partners in Europe's Multilevel Governance. Chapter 4 in S. Evju (ed.), Regulating Transnational Labour in Europe: The quandaries of multilevel governance. Publications Series No. 196. Department of Private Law, University of Oslo.

Jon Erik Dølvik, Line Eldring and Jelle Visser
Dølvik, J. E. & Ødegård, A. M. (2013). The Struggle over the Services Directive: The role of the European Parliament and the ETUC. Chapter 10 in S. Evju (ed.), Cross-Border Services, Posting of Workers, and Multilevel Governance. Publications Series No. 193. Department of Private Law, University of Oslo.
Jon Erik Dølvik and Anne Mette Ødegård

Ødegård, A. M., Berge, Ø. & Alsos, K. (2012). A case study of temporary work agencies in the Norwegian construction sector – a growing informal market beyond regulation? Transfer, 18(4).

Anne Mette Ødegård, Øyvind Berge og Kristin Alsos
Eldring, L, Fitzgerald, I., Arnholtz, J. (2012), Post accession migration inconstruction and trade union responses in Denmark, Norway and the UK. European Journal of Industrial Relations 18(1): 20-35.
Hardy, J., L. Eldring, T. Schulten (2012), Trade union responses to migrant workers from the 'new Europe': a three sector comparison in Norway, Germany and the UK. European Journal of Industrial Relations 18:347-363.
Alsos, K. og L. Eldring (2010), «Husarbeid uten grenser?»Tidsskrift for kjønnsforskning, 4:377-393

Dølvik, J.E. & Visser, J. (2009). Free movement, Equal Treatment and Worker Rights: Can the EU solve its trilemma of fundamental principles? Industrial Relations Journal, Annual European Review, 40(6), 491-509.

Jon Erik Dølvik and Jelle Visser

Eldring, L. & J.A. Hansen (2009), Fagbevegelsen og arbeidsinnvandring: Strategier og resultater i Norge og Danmark. Søkelys på arbeidslivet 1: 29-42.

L. Eldring & J.A. Hansen
Dølvik, J. & L. Eldring (2005), Etter EU-utvidelsen: Arbeidsmigrasjon gjennom bakdøra skaper nye utfordringer i det norske arbeidsmarkedet. Søkelys på arbeidsmarkedet 2:2005.

Annen publisering

2018

Improving data collection about posting and information provision on conditions applicable for posted workers

Alsos, K. & Ødegård, A. M. (2018). Improving data collection about posting and information provision on conditions applicable for posted workers. Report. SOLIDAR.

Kristin Alsos & Anne Mette Ødegård

2013

Labour migrants from Central and Eastern Europe in the Nordic countries.
Friberg, Jon Horgen og Line Eldring (eds.) (2013), Labour migrants from Central and Eastern Europe in the Nordic countries. Patterns of migration, working conditions and recruitment practices. TemaNord 2013:570. Copenhagen: Nordic Council of Ministers

2013

Arbeidstilsynenes roller, strategier og redskaper i arbeidet mot sosial dumping
Eldring, L., K. Ahlberg & K. Pedersen (2013), Arbeidstilsynenes roller, strategier og redskaper i arbeidet mot sosial dumping: En nordisk pilotstudie. TemaNord 2013:523. København: Nordisk Ministerråd.

2013

Arbeidsmigrasjon fra Øst- og Sentral-Europa.Temanotat. Program Velferd, arbeidsliv og migrasjon
Friberg, Jon Horgen, Jon Erik Dølvik og Line Eldring (2013), Arbeidsmigrasjon fra Øst- og Sentral-Europa. Temanotat. Program Velferd, arbeidsliv og migrasjon – VAM. Norges forskningsråd

2010

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft: Indvandreres arbejdsmiljø og tilknytning til arbejdsmarkedet i Norge
Berge, Ø., Djuve, A. B. & Tronstad, K. R. (2010). Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft: Indvandreres arbejdsmiljø og tilknytning til arbejdsmarkedet i Norge. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
Øyvind Berge, Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad

2010

Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden: Reguleringer, strategier og realiteter.
Hansen, N. W., Å.A. Seip & L. Eldring, red. (2010), Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden: Reguleringer, strategier og realiteter. TemaNord 2010:536. København: Nordisk Ministerråd

2008

Mobility of labour from the new EU states to the Nordic region

Dølvik, J.E. & Eldring, L. (2008), Mobility of labour from the new EU states to the Nordic region. Development, trends and consequences. TemaNord 2008:537. Copenhagen: Nordic Council of Ministers.

2008

Arbeidsmobilitet fra de nye EU-landene til Norden – utviklingstrekk og konsekvenser.
Dølvik, J.E. & L. Eldring (2008), Arbeidsmobilitet fra de nye EU-landene til Norden – utviklingstrekk og konsekvenser. TemaNord 2008:502. København: Nordisk Ministerråd.

2006

Det nordiske arbeidsmarked to år etter EU-utvidelsen

Dølvik, J.E. & L. Eldring (2006), Det nordiske arbeidsmarked to år etter EU-utvidelsen. Mobilitet, virkninger og utfordringer. TemaNord 2006:557. København: Nordisk Ministerråd.

2006

The Nordic Labour Market two years after the EU enlargement.
Dølvik, J.E. & L. Eldring (2006), The Nordic Labour Market two years after the EU enlargement. Mobility, effects and challenges. TemaNord 2006:558. Copenhagen: Nordic Council of Ministers.

2005

Arbeids- og tjenestemobilitet etter EU-utvidelsen.
Dølvik, J.E. & L. Eldring (2005), Arbeids- og tjenestemobilitet etter EU-utvidelsen. Nordiske forskjeller og fellestrekk. TemaNord 2005:566. København: Nordisk Ministerråd.

2004

Facing a Baltic invation?
Brunovskis, A., Djuve, A. B. & Haualand, H. (2004). Facing a Baltic invation? Mobility of Baltic labour towards the Nordic countries. Nordic Council of Ministers, 2004: 718.
Anette Brunovskis, Anne Britt Djuve og Hilde Haualand

2011

Posted workers in Norway: Win-win or lose-lose?

Eldring, L. (2011), Posted workers in Norway: Win-win or lose-lose? CLR-News 1/2011, p. 10-15, European Institute for Construction Labour Research.

Line Eldring

2010

Rene hjem, svarte penger
Eldring, L. og K. Alsos (2010), Rene hjem, svarte penger. Kronikk i Dagbladet 7.7.2010.

2010

Migrant domestic workers – beyond regulation regimes?
Alsos, K. og L. Eldring (2010), Migrant domestic workers – beyond regulation regimes? Paper presented at the European congress of the International Industrial Relations Association (IIRA), 28 June-1 July 2010, University of Copenhagen

2007

Polish construction in the wake of EU enlargement.
Eldring, L. og P. Trevena (2007), Polish construction in the wake of EU enlargement. In: CLR-News 2/2007, p. 9-24, European Institute for Construction Labour Research

2006

EU enlargement two years after: mobility, effects and challenges to the Nordic labour market regimes.
Dølvik, J. E. og L. Eldring (2006), EU enlargement two years after: mobility, effects and challenges to the Nordic labour market regimes. CLR-News no 3/2006

2011

Norway. In: Cremers, J., In search of cheap labour in Europe.
Eldring, L. (2011), Norway. In: Cremers, J., In search of cheap labour in Europe. Working and living conditions of posted workers. CLR studies 6. Brussels: International Books.