logo fafo 194x64
Asyl og migrasjon
Asyl og migrasjon

Kontakt

Fafo har et av Norges største forskningsmiljøer for migrasjonsforskning. Våre migrasjonsforskere har søkelys på hele migrasjonsprosessen, fra migrasjonsbeslutningen, forhold i avsenderland og flyktningleirer, til møtet med asyl- og mottakssystemene eller arbeidsmarkedet i Europa, integreringsutfordringer når migrantene møter det norske samfunnet, til hvordan det går med barna deres i utdanning og arbeidsliv og de langsiktige konsekvensene for det norske samfunnet, eller retur og re-integrering i de tilfellene det er aktuelt. Dette gir Fafo en helhetlig tilnærming til migrasjonsfeltet som man finner i svært få forskningsmiljøer, i Norge og internasjonalt.

Publisering

 • Friberg, J. H. (2019). En migrasjonsforskers bekjennelser. Tidsskrift for samfunnsforskning 01 / 2019.

 • Djuve, A. B. & Kavli, H. C. (2018). Refugee integration policy the Norwegian way – why good ideas fail and bad ideas prevail. Transfer – European Review of Labour and Research.

 • Friberg, J. H. (2018). Poverty, networks, resistance: The economic sociology of Roma migration for begging. Migration Studies, mny038.

 • Aasland, A. & Tyldum, G. (2016). Opportunities and risks among the migrant workers in the hotel industry in Oslo. Nordic Journal of Migration Research, 6(2).

 • Tyldum, G. (2015). A Welcomed Separation. Understanding female migration in light of limited access to divorce. Nordic Journal of Migration Research, 5(3).

 • Stave, S. E. & Kattaa, M. (2015). Labour force and unemployment trends among Jordanians, Syrians and Egyptians in Jordan: 2010-2014. Analytical paper. ILO and Fafo.
 • Weiss, N. (2015). Ønsket om å bli som andre barn. Hverdagen til barn med endelig avslag på sin asylsøknad. I S. K. Bendixsen, C. M. Jacobsen & K. H. Søvig (red.), Eksepsjonell velferd? Irregulære migranter i det norske velferdssamfunnet. Oslo: Gyldendal.

 • Tyldum, Guri (2014), Motherhood, Agency and Sacrifice in Narratives on Female Migration for Care Work. Sociology December 15, 2014

 • Tyldum, Guri (2013), “Dependence and Human Trafficking in the Context of Transnational Marriage” in International Migration. DOI: 10.1111/imig.12060

 • Brunovskis, A. (2010). Irregular migration research in Norway: Reflections on research ethics and methodological challenges based on a method development project . In K. Hviid, M. B. Jørgensen, S. Meret & T. L. Thomsen (eds.), Irregular migration in a Scandinavian perspective (pp. 47–71). Maastricht: Shaker Publishing.

 • Brunovskis, A. & Bjerkan, L. (2008). Research with irregular migrants in Norway. Methodological and ethical challenges and emerging research agendas. UDI FoU-report June.
 • Tyldum, G. & Brunovskis, A. (2005). Describing the Unobserved: Methodological Challenges in Empirical Studies on Human Trafficking. International Migration, 43(1/2).

Fafo-rapporter

 • Silje Sønsterudbråten og Mathilde Bjørnset
  Evaluering av gruppeveiledning for foreldre som er bekymret for sine ungdommer
  Fafo-rapport 2018:23
 • Silje Sønsterudbråten
  En kunnskapsstatus
  Fafo-rapport 2018:16
 • Silje Sønsterudbråten, Guri Tyldum og Magne Raundalen
  Omsorgspraksiser på asylmottak for enslige mindreårige
  Fafo-rapport 2018:05
 • Anette Brunovskis and Silje Sønsterudbråten
  Policy and practice at the edge of the European Union
  Fafo-report 2017:23
 • Ragna Lillevik, Silje Sønsterudbråten og Guri Tyldum
  Et tilbud til asylsøkere med helseproblemer
  Fafo-rapport 2017:22
 • Nerina Weiss, Anne Britt Djuve, Wendy Hamelink og Huafeng Zhang
  Konsekvenser for levekår og integrering
  Fafo-rapport 2017:07
 • Beret Bråten og Silje Sønsterudbråten
  Forsøk med veiledning (ICDP) av foreldre med radikaliseringsbekymringer og foreldre i asylmottak
  Fafo-rapport 2017:02
 • Svein Erik Stave and Solveig Hillesund
  Fafo-report 2015:16
 • Nerina Weiss
  Asylbarn med endelig avslag
  Fafo-rapport 2013:47
 • Silje Sønsterudbråten
  Tverretatlig samarbeid i Oslo og Bergen
  Fafo-rapport 2013:01
 • Silje Sønsterudbråten
  Bruk av oppholdstillatelser med begrensninger for å øke andelen asylsøkere som dokumenterer sin identitet
  Fafo-rapport 2012:38
 • Cecilie Øien og Synnøve Bendixsen
  Motivasjon og beslutningsprosess når avviste asylsøkere velger frivillig retur
  Fafo-rapport 2012:37
 • Cecilie Øien and Silje Sønsterudbråten
  A study of living conditions of irregular migrants in Norway
  Fafo-report 2011:03
 • Silje Sønsterudbråten
  Evaluering av kvalifiserings- og opplæringsopplegget som tilbys enslige mindreårige med begrensede oppholdstillatelser
  Fafo-rapport 2010:46
 • Cecilie Øien
  En studie av enslige mindreårige asylsøkere
  Fafo-rapport 2010:20
 • Guri Tyldum and Marianne Tveit
  A study of vulnerability and risk in marriage migration from Russia and Thailand to Norway
  Fafo-report 2008:26
 • May-Len Skilbrei and Marianne Tveit
  Perceptions of Repatriation among Nigerian Women in Prostitution in Norway
  Fafo-report 2007:01

Fafo-notater

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B