Asyl og migrasjon
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Asyl og migrasjon

Kontakt

Fafo har et av Norges største forskningsmiljøer for migrasjonsforskning. Våre migrasjonsforskere har søkelys på hele migrasjonsprosessen, fra migrasjonsbeslutningen, forhold i avsenderland og flyktningleirer, til møtet med asyl- og mottakssystemene eller arbeidsmarkedet i Europa, integreringsutfordringer når migrantene møter det norske samfunnet, til hvordan det går med barna deres i utdanning og arbeidsliv og de langsiktige konsekvensene for det norske samfunnet, eller retur og re-integrering i de tilfellene det er aktuelt. Dette gir Fafo en helhetlig tilnærming til migrasjonsfeltet som man finner i svært få forskningsmiljøer, i Norge og internasjonalt.

Friberg, J. H. (2019). En migrasjonsforskers bekjennelser. Tidsskrift for samfunnsforskning 01 / 2019.

Jon Horgen Friberg

Djuve, A. B. & Kavli, H. C. (2018). Refugee integration policy the Norwegian way – why good ideas fail and bad ideas prevail. Transfer – European Review of Labour and Research.

Anne Britt Djuve & Hanne C. Kavli

Friberg, J. H. (2018). Poverty, networks, resistance: The economic sociology of Roma migration for begging. Migration Studies, mny038.

Jon Horgen Friberg

Aasland, A. & Tyldum, G. (2016). Opportunities and risks among the migrant workers in the hotel industry in Oslo. Nordic Journal of Migration Research, 6(2).

Aadne Aasland & Guri Tyldum

Tyldum, G. (2015). A Welcomed Separation. Understanding female migration in light of limited access to divorce. Nordic Journal of Migration Research, 5(3).

Guri Tyldum

Weiss, N. (2015). Ønsket om å bli som andre barn. Hverdagen til barn med endelig avslag på sin asylsøknad. I S. K. Bendixsen, C. M. Jacobsen & K. H. Søvig (red.), Eksepsjonell velferd? Irregulære migranter i det norske velferdssamfunnet. Oslo: Gyldendal.

Nerina Weiss

Tyldum, Guri (2014), Motherhood, Agency and Sacrifice in Narratives on Female Migration for Care Work. Sociology December 15, 2014

Guri Tyldum

Tyldum, Guri (2013), “Dependence and Human Trafficking in the Context of Transnational Marriage” in International Migration. DOI: 10.1111/imig.12060

Guri Tyldum

Brunovskis, A. (2010). Irregular migration research in Norway: Reflections on research ethics and methodological challenges based on a method development project . In K. Hviid, M. B. Jørgensen, S. Meret & T. L. Thomsen (eds.), Irregular migration in a Scandinavian perspective (pp. 47–71). Maastricht: Shaker Publishing.

Anette Brunovskis

Tyldum, G. & Brunovskis, A. (2005). Describing the Unobserved: Methodological Challenges in Empirical Studies on Human Trafficking. International Migration, 43(1/2).

Guri Tyldum and Anette Brunovskis

2015

Labour force and unemployment trends among Jordanians, Syrians and Egyptians in Jordan: 2010-2014
Stave, S. E. & Kattaa, M. (2015). Labour force and unemployment trends among Jordanians, Syrians and Egyptians in Jordan: 2010-2014. Analytical paper. ILO and Fafo.
Svein Erik Stave and Maha Kattaa

2008

Research with irregular migrants in Norway. Methodological and ethical challenges and emerging research agendas
Brunovskis, A. & Bjerkan, L. (2008). Research with irregular migrants in Norway. Methodological and ethical challenges and emerging research agendas. UDI FoU-report June.
Anette Brunovskis and Lise Bjerkan