Frafall fra utdanning
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Frafall fra utdanning

Kontakt

Frafall fra videregående opplæring, særlig på yrkesfag og blant gutter med minoritetsbakgrunn, er en vedvarende bekymring i det offentlige ordskiftet. Medienes søkelys rettes mot politiske tiltak, sosiale forskjeller og ungdom som står i fare for varig å bli stående utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. I debatten har frafall blitt framstilt som utdanningssamfunnets akilleshæl, der myndighetenes hensyn til effektivitet og verdiskapning møter borgernes ønsker om selvrealisering og ansvar for egen livssituasjon. Fafos forskning på dette området søker å problematisere forståelsen av fenomenet. Hva er egentlig frafall, når er det et problem, og for hvem? Samtidig er vi også opptatt av hvordan utdanningssystemet kan og bør utformes for å sikre inklusjon.

Fafo er med i et bredt sammensatt nasjonalt nettverk om frafall, utdanning og betydningen av lokale arbeidsmarkeder.

Hyggen, C., Kolouh-Söderlund, L., Olsen, T. & Tägtström, J. (2018). Young People at Risk. School Dropout and Labour Market Exclusion in the Nordic countries. I R. Halvorsen & B. Hvinden (red.), Youth, Diversity and Employment. Edward Elgar Press.

Hyggen, Christer, Lidija Kolouh-Söderlund, Terje Olsen & Jenny Tägtström

Rogstad, J. (2015). Den flerkulturelle utfordring: Mellom retten til likhet og lik rett til forskjell. I B. Bungum, U. Forseth & E. Kvande (red.), Norsk nirvana? Internasjonalisering og den norske modellen i arbeidsliv og velferdsstat. Bergen: Fagbokforlaget.

Brita Bungum, Ulla Forseth og Elin Kvande (red.)
Raaum, O., Rogstad, J., Røed, K. & Westlie, L. (2009). Young and Out: An Application of a Prospects-Based Concept of Social Exclusion. Journal of Socioeconomics, 38(1), 173−187.
Oddbjørn Raaum, Jon Rogstad, Knut Røed, Lars Westlie

T. Midtsundstad (2000). Oppfølgingstjenesten - hvor vellykket? Spesialpedagogikk, nr. 5 2000.

T. Midtsundstad

J. B. Grøgaard & T. Midtsundstad (1999),"Oppfølgingstjenesten - Quo Vadis?", R. Kvalsund m.fl. (reds), Videregående skole ved en skilleveg. Oslo: Tano-Aschehoug.

J.B. Grøgaard og T. Midtsundstad

T. Midtsundstad (1996), "Felles ansvar, tvang eller god vilje?", I Blichfeldt m.fl. (reds.), Utdanning for alle. Evaluering av Reform 94. Oslo: Tano-Aschehoug.

T. Midtsundstad

Annen publisering

2017

Effekter av satsing på økt lærertetthet på ungdomstrinnet

Kirkebøen, L. J., Kotsadam, A., Raaum, O., Andresen, S. &  Rogstad, J. (2017). Effekter av satsing på økt lærertetthet på ungdomstrinnet. Rapporter 2017/39.  Oslo – Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå.

Lars J. Kirkebøen, Andreas Kotsadam, Oddbjørn Raaum, Silje Andresen og Jon Rogstad

2015

IDOL-generasjonen
Rogstad, J. (2015). IDOL-generasjonen. Publisert i skriftserie for ISCO-Group.
Jon Rogstad

1999

Følge opp - eller forfølge?

J.B. Grøgaard, T. Midtsundstad & Marit Egge (1999), "Føle opp - eller forfølge?", I Evalueringen av Reform 94. Sammendrag av sluttrapportene. Oslo: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

J. B. Grøgaard, T. Midtsundstad & M. Egge

1996

Reform 94 and the Follow-Up Service in Norway

T. Midtsundstad (1996). Reform 94 and the Follow-Up Service in Norway, In Youth unemployment in the North - young people on the labour market and actions to combat  unemployment. TemaNord 1996:592. Copenhagen: The Nordic Council of Ministers.

T. Midtsundstad

1996

Reform 94 og oppfølgingstjenesten i Norge

T. Midtsundstad (1996), "Reform 94 og oppfølgingstjenesten i Norge", I Ungdomsarbedsløshet i Norden - ungdomarne på arbedsmarknaden og indsatser for at bekjampa arbedsløshed. TemaNord 1996:575. København: Nordisk Ministerråd.

T. Midtsundstad

2015

Læringsmiljø og gjennomføring
Olsen, O. J., Reegård, K., Seland, I. og Skålholt, A. (2015), Læringsmiljø og gjennomføring. i Høst, H. (red.) Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Sluttrapport, Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Oslo: NIFU, Fafo, HiOA, Bergen: Universitetet i Bergen
Olsen, O. J., Reegård, K., Seland, I. og Skålholt, A.

2014

På sporet av kvaliteter i lærlingenes læringsmiljø og overgang mellom skole og læretid
Olsen, O. J., Reegård, K., Skålholt, A. og Seland, I. (2014), På sporet av kvaliteter i lærlingenes læringsmiljø og overgang mellom skole og læretid. I H. Høst (red.) Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen, Rapport 3 Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Fokus på bedriftsopplæringen, side 17-80. Oslo: NIFU, Fafo, HiOA, Bergen: Universitetet i Bergen
Olsen, O. J., Reegård, K., Skålholt, A. og Seland, I.

2013

Læringsmiljø og gjennomføring i lærer- og elevperspektiv i tre yrkesfaglige opplæringsløp
Olsen, O. J. og Reegård, K. (2013), Læringsmiljø og gjennomføring i lærer- og elevperspektiv i tre yrkesfaglige opplæringsløp. i H. Høst (red.) Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen, Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen, side 17-72. Oslo: NIFU, Fafo, HiOA, Bergen: Universitetet i Bergen
Olsen, O. J. og Reegård, K.

2013

Hvem snakker med de frafalne?
Reegård, K. & Rogstad, J. (2013). Hvem snakker med de frafalne? Kronikk. Aftenposten, 11.9.
Kaja Reegård og Jon Rogstad