logo fafo 194x64
Fag- og yrkesopplæring

Forskning om fag- og yrkesopplæring dreier seg om læring og kompetanseutvikling i skolen og i arbeidslivet. I Norge er lærlingordningen i arbeidslivet en integrert del av det formelle utdanningssystemet, og fagopplæringen er et delt ansvar mellom staten og arbeidslivet. En slik modell gir muligheter, men også utfordringer. Hvordan henger de forskjellige delene sammen? Hva er vilkårene for læring i skole og i arbeidsliv? Hvilke forhold påvirker unges valg av utdanning og yrke, og hva påvirker bedriftenes vilje til å ansette faglærte og ta inn lærlinger? Hvordan påvirkes dette av offentlig politikk? Og hvilke konsekvenser får valgene for den enkelte og for arbeidslivet?

Fag- og yrkesopplæring har vært et viktig forskningsområde på Fafo siden tidlig på 1990-tallet. Tre temaer har dominert forskningen:

* Overgangen mellom skole og arbeidsliv

* Ungdom og utdanningsvalg

* Arbeidslivets rekruttering av lærlinger og fagarbeidere

Fafos forankring i arbeidslivsforskningen har vært et naturlig utgangspunkt . Forskningen har i stor grad vært oppdragsfinansiert, med utdanningsmyndighetene og partene i arbeidslivet som viktige oppdragsgivere. Fafo deltok i den forskningsbaserte evalueringen av Reform 94 og av den siste utdanningsreformen, Kunnskapsløftet.

Publisering

 • Thunqvist, D. P., Tønder, A. H., & Reegård, K. (2019). A tale of two reforms: Institutional change in vocational education and training in Norway and Sweden in the 1990s. European Educational Research Journal.

 • Jørgensen, C. H. & Tønder, A. H. (2018). Transitions from vocational education to employment in the Nordic countries. I C. H. Jørgensen, O. J. Olsen & D. P. Thunqvist (eds.), Vocational Education in the Nordic Countries: Learning from Diversity. New York: Routledge.

 • Kirkebøen, L. J.,  Eielsen, G., Rønning, M., Strømsvåg, S., Andresen, S., Reegård, K., Rogstad, R., Berge, J. E. & Lindenskov, L. (2018). Matematikkdidaktisk etterutdanning av lærere og målrettet strukturert matematikkundervisning ved overgang til 8. trinn og VG1. Foreløpig beskrivelse av utforming og gjennomføring av tiltak. Notater 2018/15. Statistisk sentralbyrå.

 • Virolainen, M. & Tønder, A. H. (2018). Progression to higher education from VET in the Nordic countries: Mixed policies and pathways. I C. H. Jørgensen, O. J. Olsen & D. P. Thunqvist (eds.), Vocational Education in the Nordic Countries: Learning from Diversity. New York: Routledge.

 • Bratsberg, B., Nyen, T. & Raaum, O. (2017). Fagbrev i voksen alder. Søkelys på arbeidslivet, 01-02(34).

 • Reegård, K. (2017). Contrasting prospects: the institutionalisation of VET for retail and office work in Norway. Journal of Vocational Education & Training, pp 1-18.

 • Tønder, A. H. & Aspøy, T. M. (2017). When Work Comes First: Young Adults in Vocational Education and Training in Norway. International Journal for Research in Vocational Education and Training, 4(3), 270-288. 

 • Reegård, K. (2015). Sales assistants in the making: Learning through responsibility. Vocations and Learning, 8(2), 117-133

 • Reegård, K. (2016). Diversity of occupational orientations in Sales vocational education and training. Journal of Education and Work, 29(6), 688-706.

 • Nyen, T. & Tønder, A. H. (2015). Cooperation and Reform in Vocational Education and Training. I F. Engelstad & A. Hagelund (red.), Cooperation and Conflict the Nordic Way (s. 201-218). Berlin: De Gruyter Open.

 • Nyen, T., Skålholt, A. & Tønder, A. H. (2015). Vocational Education and School to Work Transitions in Norway. I S. Bohlinger, U. Haake, C. Helms-Jørgensen, H. Toiviainen & A. Wallo (red.), Working and learning in times of uncertainty: Challenges to Adult, Professional and Vocational Education. Dordrecth: Sense Publishers.

 • Nyen, T. & Tønder, A. H. (2014). Yrkesfagene under press. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Olsen, O. J., Høst, H., Tønder, A. H. (2014). Key challenges for Norwegian VET: The state of play. Research report by Nord-VET – The future of Vocational Education in the Nordic countries. Roskilde: Roskilde University.

 • Bredde og fordypning i norsk fag- og yrkesopplæring. Spenninger i / mellom utdanning, arbeidsliv og perspektiver på læring. Norsk pedagogisk tidsskrift 97 (2) 141-154. 2013

 • Nyen, T. & Tønder, A. H. (2013). Prosjekt til fordypning - et taktskifte i fagopplæringen. I B. Karseth, J. Møller & P. Aasen (red.), Reformtakter. Om fornyelse og stabilitet i grunnopplæringen (s. 83-98). Oslo: Universitetsforlaget.

Fafo-rapporter

Fafo-notater

Nyheter om migrasjon, integrasjon og kompetanse

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B