Livslang læring
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Livslang læring

Kontakt

Vi studerer vilkår for læring, med vekt på læring i arbeidslivet. Vi er opptatt av hvilke rammebetingelser som bidrar til kompetanseutvikling for den enkelte og for samfunnet.

Begrepet livslang læring favner læring på alle arenaer, for alle aldersgrupper, og både opplæring og læring gjennom andre aktiviteter. Livslang læring har vært et sentralt forskningstema på Fafo siden 1990-tallet. Vår forskning har særlig vært rettet mot kompetanseutvikling i og for arbeidslivet. Samtidig studerer vi læring på flere arenaer, og vår forskning dekker også læring i barnehager og voksnes deltakelse i det formelle utdanningssystemet. Vi er opptatt av samarbeidet mellom arbeidslivet og utdanningssystemet og av hvordan ulike institusjonelle rammer påvirker vilkårene for læring. Forskningen er finansiert av partene i arbeidslivet, utdanningsmyndighetene og Norges forskningsråd, og vi har også deltatt i flere EU-prosjekter.

Midtsundstad, T. (2019). A review of the research literature on adult learning and employability, European Journal of Education, vol. 54(1):13-29. First published online: 05 February 2019. DOI: https://doi.org/10.1111/ejed.12321

Tove Midtsundstad

Midtsundstad, T. & Nielsen, R.A. (2019). Lifelong learning and the continued participation of older Norwegian adults in employment, European Journal of Education, vol. 54(1): 48-59. First published: 11 February 2019. DOI: https://doi.org/10.1111/ejed.12322

Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen

Dejardin, R., Olsen, D.S. & Midtsundstad, T. (2019). Active ageing and older learners – skills, employability and continued learning (editorial). European Journal of Education, 54(1):1-4. First published online: 06 February 2019. DOI: https://doi.org/10.1111/ejed.12327

Richard dejardin, Dorothy Sutherland Olsen og Tove Midtsundstad

T. Midtsundstad (2015). Tiltak for å holde på eldre arbeidstakere. I H. Dale-Olsen (red.), Norsk arbeidsliv i turbulente tiderOslo: Gyldendal Akademisk.

T. Midtsundstad

Svalund, J., Casinowsky, G. B. et al. (2013). Stress testing the Nordic models: Manufacturing labour adjustments during crisis. European Journal of Industrial Relations, 19(3), 183-200.

Svalund, J., G. B. Casinowsky, Dølvik, J. E. Håkansson, K,Jarvensivu, A., Kervinen, H., Møberg, R. J., Piirainen, T.

Annen publisering

2018

Lifelong learning and the continued participation of older Norwegian adults in employment

Midtsundstad, T. & Nielsen, R.A. (2018). Lifelong learning and the continued participation of older Norwegian adults in employment . Nordic Working Life Conference 2018, Oslo 13.-15. June.

T. Midtsundstad og R.A. Nielsen