Barnehager som del av utdanningsløpet

Det er frivillig å gå i barnehage i Norge. 98 prosent av norske førskolebarn er innom barnehage før de starter i 1. klasse, men det er forskjeller i barnehagedeltakelse avhengig av alder og bakgrunn. Mens 97 prosent av 3-5-åringene er i barnehage, gjelder dette 80 prosent av 1-2-åringene. Og mens 90 prosent av alle barn i alderen 1-5 år går i barnehage, gjelder dette 75 prosent av barn med minoritetsspråklig bakgrunn. Barn med minoritetsspråklig bakgrunn starter – som en gjennomsnittsbetraktning – i barnehage seinere enn barn for øvrig. Selv om det er frivillig, regnes barnehage som en del av utdanningsløpet.

Barnehage skiller seg fra andre deler av utdanningsløpet også gjennom styring og eierskap. Om lag halvparten av norske barnehager er privat eid. Og mens grunnskolen styres av opplæringslov og læreplaner, styres barnehagene av barnehagelov og rammeplanen for barnehager. Fafos forskning om barnehager har gjennom tre tiår fulgt to hovedspor: Integrering og kvalitet. Vi har på den ene siden undersøkt vilkårene for deltakelse i barnehage og da særlig blant minoritetsspråklige. Vi har på den andre siden undersøkt vilkårene for å skape barnehager av god kvalitet, både med hensyn til språkarbeid, ansattes kompetanse, tidsbruk, styring og barnehagers størrelse.

Oppvekst og foreldreskap

Forskere

Forsker (permisjon)
Seniorforsker
Forskningssjef
Forsker (permisjon)
Forskningsleder, professor
Forsker (Permisjon)
Forsker (permisjon)
Forsker (permisjon)
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg
Fafo-rapport 2019:30
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg
Fafo-rapport 2018:30
Silje Sønsterudbråten og Mathilde Bjørnset
Fafo-rapport 2018:23
Mona Bråten og Bård Jordfald
Fafo-rapport 2018:25
Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-notat 2017:01
Beret Bråten og Silje Sønsterudbråten
Fafo-rapport 2016:29
Beret Bråten og Henriette Lunde
Fafo-rapport 2016:17
Beret Bråten, Ingrid Marie Hovdenak, Hedda Haakestad og Silje Sønsterudbråten
Fafo-rapport 2015:48
Hedda Haakestad, Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2015:43
Beret Bråten og Hanne Bogen
Fafo-rapport 2015:39
Beret Bråten, Nina Drange, Hedda Haakestad og Kjetil Telle
Fafo-rapport 2014:44
Mona Bråten og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2014:10
Tove Mogstad Aspøy og Beret Bråten
Fafo-rapport 2014:07
Beret Bråten og Miriam Latif Sandbæk
Fafo-rapport 2014:23
Beret Bråten og Hedda Haakestad
Fafo-rapport 2014:24
Heidi Nicolaisen, Åsmund Arup Seip og Bård Jordfald
Fafo-rapport 2012:01
Hanne Bogen og Nina Drange
Fafo-notat 2012:19
Hanne Bogen og Kaja Reegård
Fafo-rapport 2009:31
Heidi Gautun
Fafo-notat 2007:17
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen
Fafo-rapport 262
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen
Fafo-notat 1998:05