Frafall fra utdanning
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Frafall fra utdanning

Kontakt

Frafall fra videregående opplæring, særlig på yrkesfag og blant gutter med minoritetsbakgrunn, er en vedvarende bekymring i det offentlige ordskiftet. Medienes søkelys rettes mot politiske tiltak, sosiale forskjeller og ungdom som står i fare for varig å bli stående utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. I debatten har frafall blitt framstilt som utdanningssamfunnets akilleshæl, der myndighetenes hensyn til effektivitet og verdiskapning møter borgernes ønsker om selvrealisering og ansvar for egen livssituasjon. Fafos forskning på dette området søker å problematisere forståelsen av fenomenet. Hva er egentlig frafall, når er det et problem, og for hvem? Samtidig er vi også opptatt av hvordan utdanningssystemet kan og bør utformes for å sikre inklusjon.

Fafo er med i et bredt sammensatt nasjonalt nettverk om frafall, utdanning og betydningen av lokale arbeidsmarkeder.

Mathilde Bjørnset, Nina Drange, Hege Gjefsen, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2018:41
Mathilde Bjørnset, Aina Fossum, Jon Rogstad, Bjørn Smestad og Niri Talberg
Fafo-rapport 2018:36
Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fafo-notat 2018:13
Silje Andresen, Aina Fossum, Jon Rogstad og Bjørn Smestad
Fafo-rapport 2017:36
Silje Andresen, Mathilde Bjørnset, Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2017:33
Erika Braanen Sterri, Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2015:27
Fafo-notat 2000:14
Jens B. Grøgaard, Tove Midtsundstad og Marit Egge
Fafo-rapport 263
Marit Egge
Fafo-rapport 259
Marit Egge og Tove Midtsundstad (red.)
Fafo-notat 1997:02
Tove Midtsundstad
Fafo-notat 1995:07

J.B. Grøgaard og T. Midtsundstad

Oppfølgingstjenesten - Quo Vadis?