logo fafo 194x64

Aktuelle prosjekter

Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner

Hva preger ytringsklimaet i kommunesektoren og i hvilken grad blir ansatte oppmuntret eller begrenset til å bruke sin ytringsfrihet?

Evaluering av Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Denne evalueringen skal gi bedre kunnskap om tilskuddskommunenes arbeid mot barnefattigdom, samt hvordan denne tilskuddsordningen virker inn i arbeidet mot barnefattigdom.

Heltidskultur i Bodø kommune

Prosjektet skal bistå Bodø kommune med å utvikle en heltidskultur i helse- og omsorgssektoren.

Methodology training and technical support for CASTED, phase I

The project aims to explore new survey methods and provide training and technical support to CASTED (Chinese Academy of Science and Technology for Development).

Ernæring - fortsatt ingens ansvar?

I dette oppfølgingsprosjektet ser forskerne på hvordan Norge kan forbedre sitt engasjement når det gjelder global ernæring.

Næringslivet som bistandsaktør

Dette er et forprosjekt om næringslivet som bistandsaktør, med særlig vekt på funksjonshemmede og deltakelse i arbeidslivet.

IA-ledelse 2.0

Fafo skal på oppdrag fra KS følgeforske prosjektet "Ned med sykefraværet! IA-ledelse 2.0".

Skolematordning i krisesituasjoner

Målet med denne studien er å få en bedre forståelse av fordeler og potensielle muligheter som ligger i skolematprogrammer i humanitære krisesituasjoner.

Inkludering og mangfold i REMA 1000

I dette prosjektet skal vi undersøke vilkårene for mangfold og inkludering i REMA 1000.

Oslo kommunes traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser

I dette prosjektet skal vi evaluere Oslo kommunes traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser.

Metodeutvikling for å bestemme det globale estimatet av barnesoldater

Det overordnede målet med dette prosjektet er å støtte den globale innsatsen for å bekjempe bruken av barn i væpnet konflikt, både som barnesoldater og i ulike støttefunksjoner for væpnede styrker og grupper.

Tidligpensjonering i kommunal sektor

Fafo skal utarbeide en rapport som beskriver tidligpensjoneringsmønsteret i kommunesektoren.

[12 3  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600 Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B