Arbeidsforhold blant rumenske og bulgarske lastebilsjåfører i Norge

Prosjektleder

Oppdragsgiver(e)

TØI

Fafo skal i samarbeid med Transportøkonomisk institutt kartlegge levekår og lønns- og arbeidsforhold blant rumenske og bulgarske lastebilsjåfører i Norge. TØI er prosjektleder, og sluttrapporten vil publiseres av dem.

  • Prosjektperiode: februar 2018
  • - : september 2018