Arbeidstakermedvirkning i petroleumsvirksomhet og på store byggeplasser

Prosjektleder

Oppdragsgiver(e)

IRIS (Petroleumstilsynet)

Forskningstema

Arbeidsmiljø

Prosjektet skal utrede forutsetninger for og utfordringer med tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning på bedriftsnivå og i kontraktskjeder innen petroleum og på store byggeplasser i dagens arbeidsliv.

Et sentralt spørsmål er om utviklingen i arbeidslivet svekker arbeidstakermedvirkning. Prosjektet gjennomføres som et integrert samarbeidsprosjekt mellom IRIS og Fafo, og der IRIS har prosjektledelsen.

  • Prosjektperiode: januar 2017
  • - : mars 2018