Assistentenes stilling i oppvekstsektoren

Prosjektleder

Oppdragsgiver(e)

Fagforbundet

Forskningstema

Arbeidsmiljø

Prosjektet er en kartlegging av status.

Prosjektet er en statuskartlegging med følgende hovedproblemstilling: Hva har vi i dag av kunnskap om assistentenes stilling innen oppvekstsektoren? Prosjektet er basert på en gjennomgang av foreliggende litteratur og statistikk om assistentenes rolle i oppvekstsektoren.

  • Prosjektperiode: desember 2017
  • - : juli 2018