logo fafo 194x64
Digitale plattformer – nye måter å organisere arbeid på, nye muligheter for økonomisk vekst og innovasjon

Eksterne forskere

Rolf Røtnes, prosjektleder, Samfunnsøkonomisk analyse

Fernanda Winger Eggen, Samfunnsøkonomisk analyse

Jørgen Ingerød Steen, Samfunnsøkonomisk analyse

Oppdragsgiver(e)

Nordic Innovation

Forskningstema

Plattformøkonomi

I dette prosjektet skal Fafo og Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) identifisere muligheter og flaskehalser for innovasjon og vekst i plattformøkonomien i Norden.

Prosjektet er finansiert av Nordic Innovation i samarbeid med de fem nasjonale Akademiker-forbundene i de nordiske landene. Prosjektet skal gjennomføres av Rolf Røtnes, Fernanda Winger Eggen, Jørgen Ingerød Steen fra SØA og Kristin Jesnes og Johan Røed Steen fra Fafo. Prosjektteamet består også av en rekke nordiske eksperter, inkludert Katrín Olafsdottír, Stine Rasmussen, Natalie Munkholm, Bertil Rolandsson, Annamaria Westregård, Marjo Ylhäinen og Antti Saloniemi.

  • Prosjektperiode: august 2018
  • - : april 2019

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi