logo fafo 194x64
Ernæringshensyn i norsk utviklingssamarbeid

Prosjektleder

Eksterne forskere

Ellen Cecilie Andresen

Oppdragsgiver(e)

Utenriksdepartementet

Forskningstema

Global helse

I forbindelse med UD og Norad sitt arbeid med en ny handlingsplan for bærekraftige matsystemer, ønskes en oppdatering og fornying av rapporten Ernæringshensyn i norsk utviklingssamarbeid, utgitt av Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet.

Fafo skal levere en oppdatering av denne rapporten, der målene er å:

- sikre oppdatert kunnskap og korrekt begrepsbruk i Norads arbeid med ernæring og bærekraftige matsystemer

- presentere en oppdatering av det internasjonale landskapet

- dekke nye temaer som er viktige for arbeidet med ernæring, slik som klima og kostholdets rolle i bærekraftige matsystemer, og målsetningen om at ernæringsrettet bistand skal dekke alle former for feilernæring, både over-, under- og feilernæring

- reflektere rundt kanalvalg

- beskrive tiltak

- beskrive indikatorer for Norads ernæringsarbeid

- gi policy-råd for norsk utviklingsarbeid innen ernæring

  • Prosjektperiode: februar 2019
  • - : juni 2019

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B