logo fafo 194x64
Fag på vandring: Nasjonale kompetanseregimer i møtet med transnasjonale arbeidsmarkeder

Eksterne forskere

Christine Trampusch, Universitetet i Köln

Christian Helms-Jørgensen, Universitetet i Roskilde

Janis Vossiek, Universitetet i Köln

Oppdragsgiver(e)

Norges forskningsråd

Forskningstema

Fag- og yrkesopplæring

Hovedformålet med prosjektet er å undersøke hvordan europeisk arbeidsvandring påvvirker utvikling og bruk av fagkompetanse i Norge, i andre land med kollektive lærlingbaserte fagopplæringssystemer samt i avsenderlandene.

  • Prosjektperiode: mai 2016
  • - : april 2020

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B