Hvordan påvirker ny teknologi kompetansebehovet i varehandelen?

Prosjektleder

Eksterne forskere

Rolf Røtens, Samfunnsøkonomisk analyse

Maja Tofteng, Samfunnsøkonomisk analyse

Oppdragsgiver(e)

NAV

Hensikten med prosjektet er å belyse hvordan ny teknologi og endrede strukturer i varehandelen vil påvirke arbeidsoppgaver og krav til kompetanse hos ansatte.

  • Prosjektperiode: september 2018
  • - : april 2019