logo fafo 194x64
Intensjonsavtalen om sunnere kosthold

Prosjektleder

Oppdragsgiver(e)

Helsedirektoratet

Forskningstema

Global helse

Fafo skal evaluere 'Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold' som er inngått mellom helsemyndighetene og matbransjen.

Evalueringen vil primært vurdere arbeidsform og initiativene, og sekundært se på effektene av avtalen på befolkningshelse. Det vil si at hovedformålet med evalueringen er å se på forholdet mellom intensjonsavtalen og de initiativene og tilpasningene som de ulike partene setter i verk for å imøtekomme avtalen. Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold har som mål å føre til et mer helhetlig og overordnet samarbeid mellom matvarebransjen og helsemyndighetene for å gjøre det enklere for forbrukeren å ta sunnere valg.

  • Prosjektperiode: november 2017
  • - : april 2022

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B