logo fafo 194x64
Kinas nasjonale innsats for å oppnå bærekraftsmålene

Prosjektleder

Oppdragsgiver(e)

Utenriksdepartementet

Forskningstema

Kina

Fafo skal se på Kinas nasjonale innsats for å implementere Agenda 2030 og FNs bærekraftsmål. Vi konsentrerer oss om to temaområder: Innovasjonsdrevet utviklingsstrategi, og politisk organisering og reform knyttet til utviklingsmål. Oppdraget inkluderer to temarapporter, og Fafo vil være vertskap for et åpent arrangement om Kina og bærekraftsmålene.

  • Prosjektperiode: oktober 2018
  • - : desember 2019

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B