Likestilt arbeidsliv

Prosjektleder

Oppdragsgiver(e)

Næringsforeningen i Kristiansandregionen

Forskningstema

Arbeidsmiljø

Prosjektet er en oppfølging av arbeidet Fafo gjorde med å utvikle en likestilling- og mangfoldstandard for virksomheter.

Et pilotprosjekt for å viderutvikle en standard/sertifisering er i gang i Agderfylkene. Fafo skal bidra med å intervjue i tre av forsøksvirksomhetene og dessuten utvikle en intervjuguide som kan brukes i det videre arbeidet.

  • Prosjektperiode: juni 2017
  • - : oktober 2017