logo fafo 194x64
Særtilsynenes tilsyn på arbeidsmiljøområdet

Prosjektleder

Oppdragsgiver(e)

LO - Næringspolitisk avdeling

Forskningstema

Arbeidsmiljø

Prosjektet skal kartlegge hvordan Sjøfartsdirektoratet, Luftfartstilsynet og Jernbanetilsynet gjennomfører tilsyn på HMS-området og på arbeidstid.

I motsetning til andre deler av arbeidslivet, har Arbeidstilsynet ikke tilsynsansvar for arbeidsforhold innen sjøfart, luftfart og jernbane - dette er overlatt til særtilsyn. Særtilsynenes ansvar kommer i tillegg til andre oppgaver som disse skal ivareta. Det finnes per i dag lite kunnskap om hvordan særtilsynene ivaretar sine oppgaver på HMS-området. Prosjektet vil framskaffe kunnskap om dette, som vil gi grunnlag for å drøfte hvilke faktorer som hemmer og fremmer effektive tilsyn med HMS og arbeidstid innenfor de områdene hvor særtilsynene har ansvaret. Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet vil inngå som referansegrunnlag. Tilsynenes samarbeid med fagbevegelsen vil også belyses.

  • Prosjektperiode: juni 2018
  • - : desember 2019

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi