Sysselsetting av unge med nedsatt funksjonsevne

Prosjektleder

Oppdragsgiver(e)

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

Formålet med prosjektet er todelt. For det første å kartlegge og beskrive samarbeidsformer mellom NAV og IA-virksomheter som har som formål å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne. Deretter beskrive gode samarbeidsmodeller som kan spres som en veiviser for ansatte i NAV, arbeidsgivere og andre samarbeidsaktører.

  • Prosjektperiode: januar 2018
  • - : desember 2018