The Europeanisation of industrial relations through board level employee representation

Prosjektleder

Oppdragsgiver(e)

ETUI

Forskningstema

Partssamarbeid

Ansatte har rett til å velge representanter til styret i en rekke europeiske land. Denne retten gjelder både i selskaper og konserner.

I en tid med stadig flere internasjonale selskap reises spørsmålet om også ansatte i datterselskaper i utlandet bør ha rett til å delta i valget av medlemmer til morselskapets styret. Her står Norge i en særstilling, fordi lovverket ikke skiller mellom hvilket land datterselskapet er registrert i. Euro-LOs forskningsinstitutt, ETUI (European Trade Union Institute) har derfor finansiert et prosjekt hvor erfaringene til "de utenlandske ansatterepresentantene" skal kartlegges. Hvilken rolle spiller de i styret og hvilke utfordringer knyttet til arbeidslivsmodell og samarbeidstradisjoner kan oppstå? Fafo samarbeider med forskere fra Danmark, Sverige og Finland.

  • Prosjektperiode: april 2017
  • - : oktober 2017