logo fafo 194x64
Trakassering i arbeidslivet

Prosjektleder

Oppdragsgiver(e)

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Forskningstema

Arbeidsmiljø

Hensikten med prosjektet er å framskaffe kunnskap om forebygging og håndtering av seksuell trakassering og trakassering på bakgrunn av kjønn i hotell- og restaurantbransjen i Skandinavia.

Vi skal gjennomføre kvalitative dybdeintervjuer med representanter for arbeidsgiver, avdelingsledere og ansatterepresentanter ved tre store hoteller (ett i hvert land). Lovreguleringen av trakassering/seksuell trakassering i Norge, Sverige og Danmark vil være bakteppe for vurdering av intervjudata fra hvert enkelt land.

  • Prosjektperiode: januar 2018
  • - : september 2018

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B