logo fafo 194x64
Utredning om forhandlingsansvaret for lærere

Prosjektleder

Forskere

Bård Jordfald

Oppdragsgiver(e)

Utdanningsforbundet

Utredningen skal redegjøre for bakgrunnen for overføringen av forhandlingsansvaret for lærerne fra staten til KS i 2004 og peke på strukturelle utviklingstrekk som har hatt betydning for forankringen av forhandlingsansvaret på arbeidsgiversiden.

Prosjektet vil gi en beskrivelse av den historiske begrunnelsen for at lærerne hadde staten som forhandlingsmotpart og bakgrunnen for at forhandlingsansvaret for lærere ble overført fra staten til kommunene i 2004. Utredningen vil også se på hvordan forutsetningene for overføringen er fulgt opp, og videre identifisere utviklingstrekk som har betydning for dagens forhandlingssituasjon i stat og kommune.

  • Prosjektperiode: oktober 2018
  • - : januar 2019

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B