Verneombudsordning under press?

Prosjektleder

Forskere

Mona Bråten

Oppdragsgiver(e)

Fondet for regionale verneombud

Forskningstema

Arbeidsmiljø

Hovedhensikten med dette prosjektet er å kartlegge verneombudenes rolle i komplekse prosjekter.

Fire hovedproblemstillinger:

- Hvordan kan verneombudene blir bedre involvert i planleggingen av prosjektene?

- Hvordan fungerer verneombudsrollen i store prosjekter med utenlandske hovedentreprenører og norske underentreprenører?

- Har verneombudene riktig og tilstrekkelig kompetanse til å møte dagens utfordringer?

- I hvilken grad klarer verneombudene å opprettholde sin uavhengige rolle i skjæringspunktet mellom byggherrens SHA-arbeid og bedriftenes egne profesjonelle HMS-arbeid?

  • Prosjektperiode: august 2016