logo fafo 194x64
Effekter av IA-avtalen og ulike tiltak i kommunesektoren

Prosjektleder

Forskere

Roy A. Nielsen

Oppdragsgiver(e)

Pensjonskontoret

Fafo skal utarbeide en spesialanalyse om effekter av IA-avtalen og tiltak på virksomhetsnivå basert på en foreliggende surveyundersøkelse og registerdata.

  • Prosjektperiode: november 2010
  • - : november 2011

Publisering

  • T. Midtsundstad, R. A. Nielsen & Å. Hermansen (2012). Tilrettelegging og seniortiltak - påvirker det kommuneansattes sykefravær og tidligpensjonering? Søkelys på arbeidslivet, vol. 29(1-2):130-150.

Fafo-rapporter og -notater

  • Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen og Åsmund Hermansen
    Har de effekt på seniorenes sykefravær og tidligpensjonering?
    Fafo-notat 2013:01

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B