logo fafo 194x64
Ernæring - fortsatt ingens ansvar?

Prosjektleder

Forskere

Tone Sommerfelt

Eksterne forskere

Liv Elin Torheim, HIOA

Oppdragsgiver(e)

Redd Barna

Forskningstema

Global helse

I dette oppfølgingsprosjektet ser forskerne på hvordan Norge kan forbedre sitt engasjement når det gjelder global ernæring.

I hvilken grad har positive signaler fra politisk ledelse i Utenriksdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet blitt fulgt opp med konkrete bevilgninger og iverksettelse av tiltak? Det skal legges fram en rapport som tar for seg følgende:

  1. Betydningen av å satse på ernæring i utviklingspolitikken
  2. Budsjettsporing av bistandsmidler til ernæringsspesifikke og -sensitive tiltak
  3. Lage en oppdatert oversikt over norsk utviklingspolitikk på området ernæring. Herunder ernæringsrelatert landbrukspolitikk og hvordan ernæring har blitt tatt inn blant hovedprioriteringer i utviklingspolitikken (helse og utdanning).

Rapporten vil inneholde intervjuer med sentrale aktører i UD, Norad, Helse- og omsorgsdepartementet og andre relevante aktører.

  • Prosjektperiode: november 2016
  • - : januar 2017

Fafo-rapporter og -notater

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B