Kollektive aktører

Prosjektleder

Forskere

Kristin Alsos

Eksterne forskere

Kristine Nergaard

Oppdragsgiver(e)

Arbeidsdepartementet

Fafo har inngått en fireårig forskningsavtale om det kollektive arbeidslivet. Med det kollektive arbeidslivet menes arbeidslivsforskning som omhandler vårt kollektive eller organsiterte arbeidsliv, med særlig fokus på partene, tariffavtalene, tariffrevisjonene og arbeidskonfliktene.

  • Prosjektperiode: januar 2013
  • - : desember 2016