Hvordan virker den norske modellen på virksomhetsnivå

Prosjektleder

Forskere

Kristin Alsos

Oppdragsgiver(e)

LO

Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan den norske samarbeidsmodellen praktiseres på virksomhetsnivå, og hvilke betingelser som kan styrke eller svekke denne modellen.

  • Prosjektperiode: april 2013
  • - : desember 2014