logo fafo 194x64
Metodeutvikling for å bestemme det globale estimatet av barnesoldater

Prosjektleder

Forskere

Tone Sommerfelt

Oppdragsgiver(e)

ILO

Forskningstema

Barnearbeid

Det overordnede målet med dette prosjektet er å støtte den globale innsatsen for å bekjempe bruken av barn i væpnet konflikt, både som barnesoldater og i ulike støttefunksjoner for væpnede styrker og grupper.

Mer spesifikt er målet å utvikle metoder for å kunne estimere et globalt anslag over antallet barn som brukes som soldater og i ulike støttefunksjoner. Disse er ment som et utgangspunkt for å vurdere framgang i forhold til FNs bærekraftsmål 8.7.

FNs bærekraftsmål 8.7: Take immediate and effective measures to eradicate forced labour, end modern slavery and human trafficking and secure the prohibition and elimination of the worst forms of child labour, including recruitment and use of child soldiers, and by 2025 end child labour in all its forms.

  • Prosjektperiode: februar 2016
  • - : mai 2016

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B