logo fafo 194x64
Permitteringsliknende ordninger i andre land. En oversikt

Prosjektleder

Oppdragsgiver(e)

Arbeids- og sosialdepartementet

Forskningstema

Ansettelsesformer

Permitteringer er ett av flere virkemidler som kan brukes for å tilpasse arbeidsinnsatsen i en virksomhet til etterspørselen etter dens varer og tjenester.

Prosjektet skal munne ut i en oversikt over permitteringslikende ordninger, hvordan permitteringsordningene er organisert, og hvilke krav og betingelser som finnes, i Danmark, Finland og Sverige, og i Belgia, Tyskland, Østerrike og Storbritannia. Vi vil også trekke inn Norge, slik at det blir tydelig hvordan disse landenes ordninger eventuelt skiller seg fra ordningen vi har i Norge. I tillegg skal permitteringsordningene ses i sammenheng med andre muligheter for fleksible tilpasninger virksomheter har, slik disse gis gjennom stillingsvernet i de ulike landene. Fafo vil også søke etter og beskrive forskning og evalueringer om de permitteringsliknende ordningene i landene som det fokuseres på.

  • Prosjektperiode: august 2017
  • - : mars 2018

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B