Seksuell trakassering blant medlemmer i Legeforeningen

Prosjektleder

Oppdragsgiver(e)

Legeforeningen

Forskningstema

Arbeidsmiljø

Fafo skal bistå Legeforeningen i gjennomføring av og rapportering fra en undersøkelse om seksuell trakassering blant foreningens medlemmer.

  • Prosjektperiode: mars 2018
  • - : august 2018