logo fafo 194x64
Seksuell trakassering i arbeidslivet

Prosjektleder

Oppdragsgiver(e)

LO, Fagforbundet og Fellesforbundet

I dette prosjektet skal vi søke å kartlegge erfaringer med og oppfølging av seksuell trakassering blant medlemmer innen helse og sosial samt hotell og restaurant.

Seksuell trakassering i arbeidslivet er en viktig problemstilling, og det finnes lite kunnskap både om omfang og om hvordan dette følges opp fra arbeidsgiversiden på bransjenivå.

I dette prosjektet, som gjennomføres på oppdrag for LO, Fagforbundet og Fellesforbundet, skal vi gjøre en web-basert pilotundersøkelse for å kartlegge erfaringer med og oppfølging av seksuell trakassering blant medlemmer innen helse og sosial samt innen hotell og restaurant. Vi skal også se nærmere på hvilke rutiner virksomhetene har for å følge opp saker hvor ansatte opplever seksuell trakassering på jobb.

  • Prosjektperiode: mars 2016
  • - : desember 2016

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600 Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B