logo fafo 194x64

Liste prosjekter

Liste over Fafo-prosjekter med startdato 01-01-2014 eller nyere. Klikk på navnet for å gå til en detaljert beskrivelse av prosjektet.

Prosjektnavn Pnr/P-leder Prosjektmedarbeidere Start- og sluttdato Kategorier
Arbeidstidsreduksjoner Kristin Alsos Mona Bråten Johannes Oldervoll 16.06.19 31.12.19 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Aktive prosjekter
Prosjekter
ABE-reformen - hvordan påvirker den statlige virksomheter? Åsmund Arup Seip Sigurd M. Nordli Oppegaard Jørgen Svalund 01.06.19 31.12.19 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Aktive prosjekter
Prosjekter
Bistand til evaluering av levekårsprosjekt i Oslo kommune Terje Olsen Ellen Katrine Kallander Tone Fløtten 01.05.19 30.03.20 Aktive prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Evaluering av Barnehjernevernet Terje Olsen Ellen Katrine Kallander Jon Helgheim Holte Tone Fløtten 01.05.19 01.07.20 Aktive prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Redaktør for tidsskriftet Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research Terje Olsen   01.05.19 31.12.20 Aktive prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Følgeevaluering av TryggEst Terje Olsen   01.03.19 31.12.20 Aktive prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Ernæringshensyn i norsk utviklingssamarbeid Anne Hatløy   25.02.19 30.06.19 Prosjekter: Rettigheter og sikkerhet
Aktive prosjekter
Prosjekter
Heltid og deltid i Fagforbundet Leif E.Moland Ketil Bråthen 13.02.19 01.07.19 Aktive prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Utvikling av modeller for økonomiske insentiver i introduksjonsprogrammet Anne Britt Djuve Hanne Cecilie Kavli 07.02.19 31.08.19 Aktive prosjekter
Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Lærlingers og fagarbeideres betydning for bedriftens innovasjon Johan Røed Steen Torgeir Nyen Anna Hagen Tønder 01.02.19 01.06.21 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Aktive prosjekter
Prosjekter
Seniorer i barnehager II: frafall, frafallsårsaker og fastholdelse Tove Midtsundstad Roy A. Nielsen 07.01.19 31.03.20 Aktive prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Europa, flyktninger og migrasjon Guri Tyldum Ingunn Bjørkhaug Åge Arild Tiltnes Anne Kielland 01.01.19 31.12.21 Aktive prosjekter
Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Arbeidstakernes medbestemmelse og medvirkning Sissel C. Trygstad Kristin Alsos Rolf K. Andersen Mona Bråten Inger Marie Hagen Ragnhild Steen Jensen 01.01.19 01.04.21 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Aktive prosjekter
Prosjekter
Living conditions for development in Western China Huafeng Zhang Kristin Dalen Jing Liu Mona Christophersen 01.01.19 31.12.20 Prosjekter: Rettigheter og sikkerhet
Aktive prosjekter
Prosjekter
Rekruttering av skoleledere Jon Rogstad Marianne Takvam Kindt Mathilde Bjørnset 01.01.19 31.01.20 Aktive prosjekter
Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Evaluering av endringene i statens fleksitidsavtale Kristin Alsos Rolf K. Andersen Kristine Nergaard 27.11.18 30.06.19 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Aktive prosjekter
Prosjekter
Deltid i sykehus Leif E.Moland Ketil Bråthen 18.11.18 10.01.19 Aktive prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
YOUTHShare. A Place for Youth in Mediterranean EEA: Resilient and Sharing Economies for NEETs Anne Hege Strand Ragnhild Steen Jensen 01.11.18 01.04.22 Aktive prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Vold og trusler om vold blant FOs medlemmer Inger Marie Hagen   01.11.18 31.12.19 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Aktive prosjekter
Prosjekter
Veterinærene og #metoo Mona Bråten   01.11.18 01.07.19 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Aktive prosjekter
Prosjekter
Sammen om bolig Inger Lise Skog Hansen Ketil Bråthen Terje Olsen 01.11.18 01.09.20 Aktive prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Arbeidstidsordninger i havbruksnæringen Kristin Alsos Rolf K. Andersen 01.11.18 01.06.19 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Aktive prosjekter
Prosjekter
Matsikkerhet i lys av bærekraftsmålene Anne Hatløy Svein Erik Stave 21.10.18 21.12.18 Prosjekter: Rettigheter og sikkerhet
Aktive prosjekter
Prosjekter
Utredning om forhandlingsansvaret for lærere Åsmund Arup Seip Bård Jordfald 15.10.18 15.01.19 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Aktive prosjekter
Prosjekter
Kunnskapsgrunnlag for 0-24-samarbeidet – en innsats for utsatte barn og unge Inger Lise Skog Hansen Niri Talberg Ragnhild Steen Jensen 01.10.18 20.09.19 Aktive prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Arbeidsgivernes forståelse av språkkrav og språkprøver Jon Rogstad Marianne Takvam Kindt Anne Britt Djuve Mathilde Bjørnset 01.10.18 01.10.20 Aktive prosjekter
Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Hvordan påvirker ny teknologi kompetansebehovet i varehandelen? Johan Røed Steen Ragnhild Steen Jensen 02.09.18 15.04.19 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Aktive prosjekter
Prosjekter
Menneskehandel i arbeidslivet Anette Brunovskis Anne Mette Ødegård 15.08.18 30.06.19 Aktive prosjekter
Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Inkluderende skole- og barnehagemiljø Jon Rogstad Mathilde Bjørnset Niri Talberg Marianne Takvam Kindt 01.08.18 01.06.20 Aktive prosjekter
Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Håndheving av reglene om adgang til midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak   Jørgen Svalund Beate Sletvold Øistad Kristine Nergaard Kristin Alsos 02.07.18 01.12.18 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Aktive prosjekter
Prosjekter
Evaluering av ALLEMED Jon Helgheim Holte Tone Fløtten 01.07.18 28.02.19 Aktive prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Kartlegging av ordninger for etter- og videreutdanning i offentlig sektor Åsmund Arup Seip   20.06.18 15.10.18 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Aktive prosjekter
Prosjekter
Likere lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår hos offentlige og private aktører i barnevernet   Jon Helgheim Holte 06.06.18 21.12.18 Aktive prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Brukerundersøkelse om introduksjonsordningen Guri Tyldum Ragna Lillevik 06.06.18 31.12.18 Aktive prosjekter
Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Offentlig sektors velferdsoppgaver - kommersiell velferd Sissel C. Trygstad Jon Helgheim Holte 14.05.18 15.12.18 Aktive prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Digitalisering – mellom sjøbasert erfaring og nye kompetansebehov Kaja Reegård Jon Rogstad Mathilde Bjørnset Rolf K. Andersen 23.04.18 30.04.19 Aktive prosjekter
Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Lønnsdannelsen i de skandinaviske landene Kristin Alsos Kristine Nergaard 18.04.18 30.06.18 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Aktive prosjekter
Prosjekter
#metoo 2018 - seksuell trakassering i bransjene film, teater og scenekunst Mona Bråten Jørgen Svalund 15.04.18 31.10.18 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Aktive prosjekter
Prosjekter
LOs juridiske avdelings historie Åsmund Arup Seip   01.04.18 31.12.22 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Aktive prosjekter
Prosjekter
Arbeidsmiljøarbeid og HMS på kommunalt vis Anne Inga Hilsen Inger Marie Hagen 20.03.18 03.09.18 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Aktive prosjekter
Prosjekter
LOfavør-komiteene – status og utfordringer Inger Marie Hagen Jørgen Svalund 18.03.18 28.08.18 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Aktive prosjekter
Prosjekter
Evaluering av forsterket ungdomsinnsats Anne Hege Strand Roy A. Nielsen Jon Helgheim Holte Arne Backer Grønningsæter 07.03.18 15.12.19 Aktive prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Seksuell trakassering blant medlemmer i Legeforeningen Mona Bråten   05.03.18 01.08.18 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Fullførte prosjekter
Prosjekter
Videreutdanning i barnehager - deltakerundersøkelse Ragnhild Steen Jensen Mona Bråten Jørgen Svalund Niri Talberg 01.03.18 01.10.19 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Aktive prosjekter
Prosjekter
Pelsdyrnæringen i Norge     01.03.18 31.03.18 Aktive prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Arbeidsforhold blant rumenske og bulgarske lastebilsjåfører i Norge Mona Bråten   01.02.18 01.09.18 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Aktive prosjekter
Prosjekter
Negative holdninger mot jøder, homofile og muslimer. Fordommer blant ungdom og hvordan de håndteres i den flerkulturelle skolen Jon Rogstad Silje Andresen Erika Braanen Sterri 01.02.18 01.02.21 Aktive prosjekter
Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Evaluation of Speed School I Program in West Africa Tewodros Aragie Kebede   31.01.18 31.05.18 Prosjekter: Rettigheter og sikkerhet
Aktive prosjekter
Prosjekter
Fagarbeiderundersøkelsen Anna Hagen Tønder Mathilde Bjørnset Torgeir Nyen 09.01.18 01.03.20 Aktive prosjekter
Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Trakassering i arbeidslivet Mona Bråten Beate Sletvold Øistad 08.01.18 30.09.18 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Aktive prosjekter
Prosjekter
Sysselsetting av unge med nedsatt funksjonsevne Lise Lien Jørgen Svalund Leif E.Moland 02.01.18 31.12.18 Aktive prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Inkluderende utdanning for barn med funksjonshemning i Sahel Anne Kielland | Arne Backer Grønningsæter   01.01.18 14.04.21 Prosjekter: Rettigheter og sikkerhet
Aktive prosjekter
Prosjekter
Seniorpolitikk i Arbeidstilsynet Anne Inga Hilsen   01.01.18 31.12.18 Aktive prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Long-term impact of Wenchuan Earthquake and natural disaster in China Huafeng Zhang Kristin Dalen Jing Liu Mona Christophersen 01.01.18 31.12.18 Prosjekter: Rettigheter og sikkerhet
Aktive prosjekter
Prosjekter
Sosial bærekraft i norsk fangstbasert fiskerinæring Anne Mette Ødegård   20.12.17 28.02.19 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Aktive prosjekter
Prosjekter
Assistentenes stilling i oppvekstsektoren Mona Bråten Johannes Oldervoll Bård Jordfald Elin Svarstad 14.12.17 01.07.18 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Aktive prosjekter
Prosjekter
Akademikernes medlemspotensial Jørgen Svalund   13.12.17 31.01.18 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Fullførte prosjekter
Prosjekter
Foreldreveiledning til ungdomsforeldre Silje Sønsterudbråten Mathilde Bjørnset 01.12.17 30.04.18 Aktive prosjekter
Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
#de15beste Anne Inga Hilsen   01.12.17 01.11.18 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Aktive prosjekter
Prosjekter
Pensjon for alle   Rolf K. Andersen 26.11.17 31.12.18 Aktive prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Intensjonsavtalen om sunnere kosthold Anne Hatløy Anne Inga Hilsen Svein Erik Stave 24.11.17 01.04.22 Prosjekter: Rettigheter og sikkerhet
Aktive prosjekter
Prosjekter
Vanskelig bosettbare – et forprosjekt Inger Lise Skog Hansen Ketil Bråthen 12.11.17 15.02.18 Aktive prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Holdninger til likestilling, diskriminering og hatefulle ytringer Guri Tyldum   08.11.17 12.12.18 Aktive prosjekter
Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Nærpolitireformen - politiets relasjon til publikum Niri Talberg   06.11.17 30.06.19 Aktive prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
EVAPEN - Inequality and social sustainability of the Norwegian pension system after the reform 82366 Tove Midtsundstad   01.11.17 31.12.20 Aktive prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Analyse av behovskomponenten i Helse Sør-Østs inntektsmodell Ståle Østhus   01.11.17 20.11.17 Aktive prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Retur av personer uten lovlig opphold - en kunnskapsstatus Silje Sønsterudbråten   25.10.17 16.02.18 Aktive prosjekter
Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Følgeevaluering av Nordisk 0-24-samarbeid Inger Lise Skog Hansen Anne Hege Strand Ragnhild Steen Jensen 13.10.17 12.06.20 Aktive prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet Inger Lise Skog Hansen Ketil Bråthen Ellen Katrine Kallander 24.09.17 03.05.21 Aktive prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Arbeidsgiveres holdning til foreldrepermisjon Inger Marie Hagen Anne Hege Strand 24.09.17 10.12.17 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Fullførte prosjekter
Prosjekter
Evaluering av tilskuddsordning for etablereropplæring for innvandrere Jon Rogstad Silje Sønsterudbråten Ragna Lillevik 15.09.17 01.02.18 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Fullførte prosjekter
Prosjekter
Tjenestene og MEg Anne Kielland Arne Backer Grønningsæter Lise Lien Roy A. Nielsen Anne Kielland 06.09.17 31.12.21 Prosjekter: Rettigheter og sikkerhet
Aktive prosjekter
Prosjekter
LOs ungdomssatsning Kristin Jesnes Kristin Jesnes Elin Svarstad 29.08.17 28.02.18 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Fullførte prosjekter
Prosjekter
Omsorg for enslige mindreårige asylsøkere i Norge Guri Tyldum Silje Sønsterudbråten 26.08.17 21.02.18 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Fullførte prosjekter
Prosjekter
Sykefravær i private og kommunale sykehjem og renholdsvirksomheter. Likheter og forskjeller Lise Lien   21.08.17 30.04.18 Fullførte prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Permitteringsliknende ordninger i andre land. En oversikt Jørgen Svalund Johannes Oldervoll 01.08.17 30.03.18 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Fullførte prosjekter
Prosjekter
Tariffavtalene som virkemiddel i kompetansepolitikken Anna Hagen Tønder   15.06.17 28.09.17 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Fullførte prosjekter
Prosjekter
KS - Lokale særavtaler Kristin Alsos Kristine Nergaard 12.06.17 01.02.18 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Fullførte prosjekter
Prosjekter
Innsats for jenters rettigheter og likestilling i norsk utviklingspolitikk Anne Hatløy Tone Sommerfelt 06.06.17 31.12.17 Prosjekter: Rettigheter og sikkerhet
Aktive prosjekter
Prosjekter
Likestilt arbeidsliv Ragnhild Steen Jensen Anne Hege Strand 01.06.17 01.10.17 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Aktive prosjekter
Prosjekter
Motivasjon og mestring: Unge i randsonen mellom skole, venner og familie Jon Rogstad Kaja Reegård 01.06.17 31.12.17 Aktive prosjekter
Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Surveytrening for Kirkens Nødhjelp     20.05.17 31.12.17 Prosjekter: Rettigheter og sikkerhet
Aktive prosjekter
Prosjekter
Vurdering av Litauens systemer for å håndtere økt tilstrømming av asylsøkere, integreringsarbeid og irregulær migrasjon Anette Brunovskis Jon Rogstad 03.05.17 30.06.17 Aktive prosjekter
Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Changing role of VET Torgeir Nyen Anna Hagen Tønder Kaja Reegård 01.05.17 01.11.17 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Aktive prosjekter
Prosjekter
Ny offentlig tjenestepensjon: Ytelsesulv i hybridfåreklær? 83250   01.05.17 31.12.17 Fullførte prosjekter
Prosjekter
Arkiverte prosjekter
Evaluering av fraværsgrensen i videregående skole Jon Rogstad Marianne Takvam Kindt Mathilde Bjørnset 01.05.17 01.01.20 Aktive prosjekter
Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
The Europeanisation of industrial relations through board level employee representation Inger Marie Hagen Sissel C. Trygstad 23.04.17 31.10.17 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Aktive prosjekter
Prosjekter
Organisering og avtaler i finansnæringen Åsmund Arup Seip   06.04.17 01.09.17 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Aktive prosjekter
Prosjekter
Pensjonering og bruk av AFP innen KS' tariffområde - oppdatering med tall for 68-70 åringer Roy A. Nielsen   03.04.17 19.06.17 Aktive prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Socio-economic Impact of Afghan Refugees on Pakistan Tewodros Aragie Kebede Svein Erik Stave Huafeng Zhang 01.04.17 Prosjekter: Rettigheter og sikkerhet
Aktive prosjekter
Prosjekter
Læringsutbytte i varehandel Ragnhild Steen Jensen Torgeir Nyen Anna Hagen Tønder 24.03.17 01.03.18 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Fullførte prosjekter
Prosjekter
Evaluering av matematikkeksamen for 10. trinn 2017-2019 Jon Rogstad Kaja Reegård 01.03.17 31.01.19 Aktive prosjekter
Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Visjon2030 Formative Dialogue Research Tewodros Aragie Kebede Svein Erik Stave Tor Halvorsen Anne Hatløy 01.03.17 30.04.21 Prosjekter: Rettigheter og sikkerhet
Aktive prosjekter
Prosjekter
Street connected children in Georgia and Azerbaijan Anne Hatløy Tone Sommerfelt 01.02.17 20.12.17 Prosjekter: Rettigheter og sikkerhet
Aktive prosjekter
Prosjekter
Tildeling av anbud innenfor elektro Mona Bråten Rolf K. Andersen 01.02.17 31.12.17 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Aktive prosjekter
Prosjekter
Sosial bærekraft i fangstbasert fiskerinæring Anne Mette Ødegård   17.01.17 15.05.17 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Aktive prosjekter
Prosjekter
Posting of workers: enhancing administrative cooperatation and access to information Anne Mette Ødegård Kristin Alsos 01.01.17 10.12.18 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Aktive prosjekter
Prosjekter
Arbeidstakermedvirkning i petroleumsvirksomhet og på store byggeplasser Mona Bråten Rolf K. Andersen 01.01.17 01.03.18 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Aktive prosjekter
Prosjekter
Profesjonell rekruttering er likestilt rekruttering - en kartlegging av rekrutteringspraksis i virksomheter i det statlige mangfoldsnettverket Jon Rogstad Mathilde Bjørnset 01.01.17 31.12.17 Aktive prosjekter
Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Utfordringer innen det boligsosiale feltet i Nes kommune Arne Backer Grønningsæter Vidar Bakkeli 13.12.16 15.02.17 Fullførte prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Innvandrerorganisasjoners rolle og potensial i lokalt integreringsarbeid Beret Bråten Ragna Lillevik 12.12.16 02.04.17 Aktive prosjekter
Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidige ansettelser Kristin Alsos Johannes Oldervoll Beate Sletvold Øistad 05.12.16 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Fullførte prosjekter
Prosjekter
Teambasert styrermodell i Stokke kommune. En evaluering av erfaringer Mona Bråten Ragnhild Steen Jensen 01.12.16 01.01.17 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Aktive prosjekter
Prosjekter
Barrierer for jenters utdanning i Vest-Afrika Anne Kielland   01.12.16 15.03.17 Prosjekter: Rettigheter og sikkerhet
Aktive prosjekter
Prosjekter
Randomizing Speed School II: Identifying a mechanism for boosting the transfer of children, especially girls, to lower secondary education Anne Kielland Anne Kielland 01.12.16 Prosjekter: Rettigheter og sikkerhet
Aktive prosjekter
Prosjekter
Seniorpolitikk og seniortiltak i statlige virksomheter Tove Midtsundstad Roy A. Nielsen 21.11.16 22.05.17 Fullførte prosjekter
Prosjekter
Lokalt trepartssamarbeid i kommunene Leif E.Moland   20.11.16 30.03.17 Aktive prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Utvikling av gode yrkesfaglærere Anna Hagen Tønder Tove Mogstad Aspøy 07.11.16 30.04.17 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Fullførte prosjekter
Prosjekter
Ernæring - fortsatt ingens ansvar? Anne Hatløy Tone Sommerfelt 01.11.16 31.01.17 Prosjekter: Rettigheter og sikkerhet
Fullførte prosjekter
Prosjekter
Methodology training and technical support for CASTED, phase I Huafeng Zhang Kristin Dalen Jing Liu 01.11.16 Prosjekter: Rettigheter og sikkerhet
Aktive prosjekter
Prosjekter
Eldre med hiv Arne Backer Grønningsæter Inger Lise Skog Hansen 01.11.16 30.11.18 Aktive prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Evaluering av Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Tone Fløtten Inger Lise Skog Hansen Anne Hege Strand 21.10.16 10.12.17 Fullførte prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner Sissel C. Trygstad Johan Røed Steen Anne Mette Ødegård 01.10.16 15.02.17 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Aktive prosjekter
Prosjekter
Seniorpolitikk i varehandelen Anne Inga Hilsen   01.10.16 30.04.18 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Aktive prosjekter
Prosjekter
Kommunesektoren: Kvinners yrkesdeltakelse og kjønns- og likestillingsperspektivet i en påslagsmodell     29.09.16 01.02.17 Aktive prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Evaluering av Housing First i Bergen og Sandnes Inger Lise Skog Hansen Vidar Bakkeli 28.09.16 15.02.17 Fullførte prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Næringslivet som bistandsaktør Inger Lise Skog Hansen Mark Taylor Arne Backer Grønningsæter 23.09.16 30.11.16 Fullførte prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Indonesia PACER Program Review Tewodros Aragie Kebede   01.09.16 01.10.16 Aktive prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
IA-ledelse 2.0 Lise Lien   24.08.16 01.12.16 Fullførte prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Verneombudsordning under press? Rolf K. Andersen Mona Bråten 23.08.16 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Aktive prosjekter
Prosjekter
Den kompliserte omleggingen – hva blir virkningene av en ny offentlig tjenestepensjon?     01.08.16 31.12.16 Aktive prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Indikatorer på diskriminering av innvandrere, urfolk og nasjonale minoriteter Jon Rogstad Magne Bråthen 21.06.16 01.12.16 Aktive prosjekter
Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Foreldreveiledning (ICDP) til særskilte målgrupper 82264 Beret Bråten   01.06.16 31.12.16 Aktive prosjekter
Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Skolematordning i krisesituasjoner Anne Hatløy Tone Sommerfelt 19.05.16 31.10.16 Prosjekter: Rettigheter og sikkerhet
Fullførte prosjekter
Prosjekter
Fag på vandring: Nasjonale kompetanseregimer i møtet med transnasjonale arbeidsmarkeder   Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen Jon Erik Dølvik Johannes Oldervoll 01.05.16 30.04.20 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Aktive prosjekter
Prosjekter
Inkludering og mangfold i REMA 1000 Beret Bråten | Ragnhild Steen Jensen   18.04.16 31.12.16 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Aktive prosjekter
Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Tidligpensjonering i kommunal sektor Roy A. Nielsen Roy A. Nielsen 17.04.16 31.01.17 Aktive prosjekter
Fullførte prosjekter
Prosjekter
Delingsøkonomi – nordisk pilotstudie Jon Erik Dølvik   15.04.16 31.12.16 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Fullførte prosjekter
Prosjekter
Seniorer i barnehagesektoren Tove Midtsundstad   11.04.16 30.11.16 Fullførte prosjekter
Prosjekter
Oslo kommunes traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser Lise Lien   07.04.16 31.12.16 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
En styrket samfunnsrolle for Pensjonistforbundet. Diskusjon av strategiske muligheter   Magne Bråthen Inger Lise Skog Hansen 05.04.16 30.11.16 Aktive prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Barne- og ungdomsarbeiderens stilling i arbeidslivet - modul 2 Mona Bråten Anna Hagen Tønder 01.03.16 31.12.16 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Fullførte prosjekter
Prosjekter
Metodeutvikling for å bestemme det globale estimatet av barnesoldater Anne Hatløy Tone Sommerfelt 29.02.16 06.05.16 Prosjekter: Rettigheter og sikkerhet
Fullførte prosjekter
Prosjekter
Ekstern barnehagevurdering – hvordan måle kvalitet Beret Bråten   15.02.16 15.06.16 Aktive prosjekter
Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Challenges and possibilities for mobility for the 50+ population 254994 Anne Inga Hilsen Tove Midtsundstad 01.02.16 31.12.18 Aktive prosjekter
Prosjekter
Arbeidsmiljøets betydning for fastholdelse av eldre arbeidstakere Anne Inga Hilsen Tove Midtsundstad 01.01.16 30.06.17 Fullførte prosjekter
Prosjekter
VAM - Silver lining – a study of employability and learning trajectories of Late Career Learners 255210 Tove Midtsundstad Roy A. Nielsen Anne Inga Hilsen 01.01.16 31.12.19 Aktive prosjekter
Prosjekter
Hvordan kan kommunesektoren bidra til å bekjempe arbeidslivskriminalitet?   Rolf K. Andersen Anne Mette Ødegård Beate Sletvold Øistad 01.01.16 31.01.17 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet Sissel C. Trygstad Anne Mette Ødegård Johan Røed Steen 01.01.16 31.12.16 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Aktive prosjekter
Prosjekter
Høyere jobbmobilitet - lavere sykefravær? Lise Lien   15.12.15 10.09.16 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Rekruttering til design- og håndverksfagene Anna Hagen Tønder Silje Andresen 15.12.15 01.04.16 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Fullførte prosjekter
Prosjekter
Motivasjon, frafall og formidling av elever til læreplass i utdanningsprogrammet for restaurant- og matfag. En dybdestudie Rolf K. Andersen   07.12.15 15.03.16 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Aktive prosjekter
Prosjekter
Evaluering av ordningen med integreringsrådgivere     27.11.15 15.05.16 Aktive prosjekter
Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Tidlig innsats og foreldrestøtte. En kunnskapsstatus Beret Bråten Arne Backer Grønningsæter 18.11.15 20.09.16 Aktive prosjekter
Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Oppfølging av lærlinger i Akershus fylkeskommune Rolf K. Andersen Silje Andresen 16.11.15 01.10.16 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Fullførte prosjekter
Prosjekter
Lav mobilitet på arbeidsmarkedet blant seniorer (50+) i Norge – hva innebærer det? Tove Midtsundstad Anne Inga Hilsen Roy A. Nielsen 01.11.15 07.10.16 Fullførte prosjekter
Prosjekter
Arkiverte prosjekter
Evaluering av godkjenningsordningen i renholdsbransjen Sissel C. Trygstad Mona Bråten Rolf K. Andersen Kristine Nergaard 21.10.15 21.07.16 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Fullførte prosjekter
Prosjekter
Følgeevaluering av NAV i fengsel Inger Lise Skog Hansen   07.10.15 01.11.17 Aktive prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
When poverty meets affluence: Migrant street workers in Scandinavia Anne Britt Djuve Guri Tyldum Jon Horgen Friberg 01.10.15 31.12.18 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Fullførte prosjekter
Prosjekter
Seniorkompetanse Anne Inga Hilsen   18.09.15 29.02.16 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Evaluering av introduksjonsordning og norskopplæring 82159 Anne Britt Djuve Hanne Cecilie Kavli Beret Bråten Magne Bråthen 15.09.15 30.11.17 Aktive prosjekter
Prosjekter
Modeller for finansiering av læreplasser - internasjonale erfaringer Jon Rogstad Kaja Reegård Silje Andresen 01.09.15 01.02.16 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Arbeidsinnvandrere med brakkesyke? En pilotstudie om rusmiddelbruk blant østeuropeere i Norge   Rolf K. Andersen 01.09.15 01.04.16 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Fullførte prosjekter
Prosjekter
LHL - ideelle sykehus og rehabiliteringsinstitusjoners rolle Arne Backer Grønningsæter Lise Lien 01.09.15 31.12.16 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor   Tove Midtsundstad 03.08.15 04.04.16 Fullførte prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Arkiverte prosjekter
Kartlegging av måloppnåelse for delmål 2 i IA-avtalen 82150 Jørgen Svalund Magne Bråthen 01.08.15 31.12.15 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Likebehandling ved utleie av arbeidstakere Kristin Alsos Mona Bråten Sissel C. Trygstad 25.06.15 31.12.15 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Fullførte prosjekter
Prosjekter
Evaluering av varslingsrutiner i Sandnes kommune Sissel C. Trygstad   01.06.15 30.09.15 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Haiti out-of-school children Anne Kielland   01.06.15 31.12.15 Prosjekter: Rettigheter og sikkerhet
Aktive prosjekter
Prosjekter
Education sector consultancy, Niger Anne Kielland   01.06.15 31.10.15 Prosjekter: Rettigheter og sikkerhet
Prosjekter
Uførereformen – Hvordan påvirkes de uføres tilknytning til arbeidslivet? Magne Bråthen Roy A. Nielsen 01.05.15 28.02.16 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Evaluering av bedriftshelsetjenesten i Bærum kommune     27.04.15 19.06.15 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Kartlegging av brudd på arbeidstidsreguleringer Rolf K. Andersen Kristine Nergaard 15.02.15 31.08.15 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Fullførte prosjekter
Prosjekter
Betydningen av arbeidsgivers/kommunenes satsing på rekruttering av fagarbeidere Mona Bråten Mona Bråten 03.02.15 01.12.15 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Utdanningsforbundet - kommunikasjon og organisasjon Kristine Nergaard Johan Røed Steen Sissel C. Trygstad Kristine Nergaard 19.01.15 31.12.15 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Samsvar mellom tilbud og etterspørsel i fag- og yrkesopplæringen?   Kaja Reegård 01.01.15 31.12.15 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Ungdom og utdanningsvalg - fokus på helse- og oppvekstfag Kaja Reegård Tove Mogstad Aspøy 01.11.14 31.05.15 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Fullførte prosjekter
Prosjekter
Kunnskapsstatus - Erfaringer med introduksjonsordning og norskopplæring for innvandrere.   Hanne Cecilie Kavli Anne Britt Djuve 01.11.14 30.04.15 Aktive prosjekter
Prosjekter
Vekslingsmodeller som alternativ til 2+2-modellen i fag- og yrkesopplæringen Torgeir Nyen Kaja Reegård Anna Hagen Tønder 01.10.14 01.12.18 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Aktive prosjekter
Prosjekter
Interactions between national and labour market based pensions in Norway: pension outcomes and policy processes 82078 (NFR 238205/H20) Tove Midtsundstad   01.10.14 31.12.17 Aktive prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Muslim Politics and Governance of Islam: Interactions of Structure and Culture in Multi-religious Europe 82060 Jon Rogstad Olav Elgvin Beret Bråten Ragna Lillevik 10.09.14 31.01.19 Aktive prosjekter
Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Searching the unknown: Discourses and effects of preventing radicalization in Scandinavia 91429 Nerina Weiss   01.09.14 31.08.18 Prosjekter: Rettigheter og sikkerhet
Aktive prosjekter
Prosjekter
Tilknytningsformer i arbeidslivet 82058 Sissel C. Trygstad Kristine Nergaard Kristin Alsos Sissel C. Trygstad 01.09.14 31.12.18 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Aktive prosjekter
Prosjekter
Deltidskarrierer i Norge – normaliseringens endepunkt? Kvinners valg av arbeidstid i et longitudinelt perspektiv Heidi Nicolaisen Hanne Cecilie Kavli Kristine Nergaard Roy A. Nielsen Ragnhild Steen Jensen Sissel C. Trygstad 01.08.14 31.08.18 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Fullførte prosjekter
Prosjekter
Formidle og publisere med basis i Lærevilkårsmonitor 81239 Torgeir Nyen   20.06.14 03.01.10 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Virker tiltakene? 82036 Tove Midtsundstad Roy A. Nielsen 10.06.14 31.12.18 Aktive prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Elektrobransjens utviklingssenter 82045 Åsmund Arup Seip 01.06.14 30.06.15 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Grunnskole- og videregående opplæring i Introduksjonsordningen Anne Britt Djuve | Erika Braanen Sterri Erika Braanen Sterri Anne Britt Djuve 31.05.14 31.05.14 Prosjekter
Seniorpolitiske fremtidsbilder 81691   08.05.14 31.01.12 Prosjekter
Nordisk Forskernettverk hjelpetiltak i barnevernet 81692   08.05.14 30.06.11 Prosjekter
Arbeidsplassen som l 81660   08.05.14 07.05.14 Prosjekter
LHBT i arbeidslivet 81883 Arne Backer Grønningsæter 08.05.14 30.06.13 Prosjekter
Socioeconomic impact of Digicel in Haiti 91145   08.05.14 31.03.10 Prosjekter
Syria Leir - arabisk rapport 90892   08.05.14 07.05.14 Prosjekter
Barnearbeid 90981   08.05.14 07.05.14 Prosjekter
Nigerianske kvinner som prostituerte i Norge 91024   07.05.14 07.05.14 Prosjekter
Tvisteløsningsnemndas praksis 81773   07.05.14 07.05.14 Prosjekter
Prostitution - Gender and Migration 91037   07.05.14 08.05.14 Prosjekter
Evaluering LC People with Act. Limitations Zambia 91083 Ingunn Bjørkhaug Ingunn Bjørkhaug 07.05.14 07.05.14 Prosjekter: Rettigheter og sikkerhet
Prosjekter
Burmesiske migranter i Kinas grenseomr 91018   07.05.14 07.05.14 Prosjekter
Dobbelt Diskriminert 81788   07.05.14 30.08.12 Prosjekter
NAV/FO 81121   07.05.14 07.05.14 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Alcohol and drug consumption in Sierra Leone 90957   07.05.14 07.05.14 Prosjekter
Gravide i handelsn 81752   07.05.14 31.12.12 Prosjekter
Metode og etikk i forskning med irregul 91079   07.05.14 07.05.14 Prosjekter
Innovasjon i boligsosialt arbeid 81921   07.05.14 29.11.13 Prosjekter
2014 Fafo Østforum 81977   07.05.14 31.12.14 Prosjekter
Prostitusjon i Norden 91092   07.05.14 07.05.14 Prosjekter
Seniorer i medvind i kommunesektoren 81849   07.05.14 28.02.13 Prosjekter
Politisk deltakelse bl innvandrere og norskf 81758   07.05.14 30.03.12 Prosjekter
Mot et utvidet reiseliv. Color Line 81821   07.05.14 07.05.14 Prosjekter
Kompetansebehov i maritim n 81785   07.05.14 07.05.14 Prosjekter
Scarce Resources and Conflict in the Horn 91140   07.05.14 28.02.09 Prosjekter
FU - Lærefag i kommunsesektoren 81749   07.05.14 31.03.12 Prosjekter
Kommunale tjenestepensjoner i Europa 81875   07.05.14 07.05.14 Prosjekter
Temanotat om velferdsordningene 81879   07.05.14 07.05.14 Prosjekter
Arbeidskraftstrategier i helsesektoren 81678   07.05.14 31.07.11 Prosjekter
Forprosjekt Utdanning 2020 - 203858/S20 81681   07.05.14 31.03.11 Prosjekter
Uønsket deltid i Oslo kommune sett i IA-perspektiv 81103 Arne Backer Grønningsæter   07.05.14 30.03.07 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Lovfestet minstelønn 81724   07.05.14 31.12.11 Prosjekter
Vurdering av SPKs rolle og funksjon 81100   07.05.14 07.05.14 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Samhandling i byggeprosessen 81872 Leif E.Moland Ketil Bråthen 07.05.14 07.05.14 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Fullførte prosjekter
Prosjekter
Samhandlingsreformens betydn for boligpolitikken 81760   07.05.14 07.05.14 Prosjekter
AFI-Fakturering Langtidsfrisk 81753   07.05.14 30.06.12 Prosjekter
AFI-fakturering St. Olav Digitale m 81754   07.05.14 31.08.12 Prosjekter
Kunnskapsopps rekruttering 81837   07.05.14 31.12.12 Prosjekter
Ledelse, roller og ansvar i helseforetakene 81841   07.05.14 30.11.12 Prosjekter
Kompetanse i kommunene 81917   07.05.14 28.02.14 Prosjekter
Når NAV blir Norge - Motivasjon, deltakelse og medborgerskap hos somaliske innvandrere etter møtet med NAV 81937 Anne Britt Djuve | Jon Rogstad Jon Rogstad Anne Britt Djuve 07.05.14 30.05.14 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid 81915 Arne Backer Grønningsæter 07.05.14 07.05.14 Prosjekter
Clues to multicultural cohesion 81813   07.05.14 07.05.14 Prosjekter
LO FU12 - Permittering og redusert arbtid 2012 81810   07.05.14 30.05.12 Prosjekter
Engaging Ukraine- Democracy Support and civic comp 91117   07.05.14 07.05.14 Prosjekter
Evaluering av boligsosiale tjenester 81149   07.05.14 30.06.08 Prosjekter
Eval Nav Hedmarks prosj om legers sykemeldingsprak 81793   07.05.14 31.01.12 Prosjekter
Ekteskap thai/russiske kvinner - norske menn 91022   07.05.14 07.05.14 Prosjekter
Kartlegging av prostitusjonsmarkedet 91103   07.05.14 31.12.08 Prosjekter
Den norske modellen på mikronivå 81822   07.05.14 07.05.14 Prosjekter
Samlokaliserte boliger og bofellesskap 81823   07.05.14 07.05.14 Prosjekter
Diskriminerende barrierer i arbeidslivet 81771   07.05.14 30.03.14 Prosjekter
Kost-/nytteanalyse av ekomtj. for funksjonshemmede 81856   07.05.14 31.12.12 Prosjekter
Rusmidler - Baltikum 90825   07.05.14 31.12.02 Prosjekter
NOREF Drift av Fredssenter 91133   07.05.14 07.05.14 Prosjekter
TEKNA - deltakelse faglig referansegruppe 2012 81820   07.05.14 Prosjekter
Study tour to Norway on Welfare Issues 91158   07.05.14 31.12.08 Prosjekter
Modell for brukermedvirkning i NAV - pilotprosjekt 81956   07.05.14 30.06.15 Prosjekter
Peace Implementation Review 90954   07.05.14 07.05.14 Prosjekter
Disarmament, Demobilisation and Reintegration 91121   07.05.14 07.05.14 Prosjekter
M 91106   07.05.14 07.05.14 Prosjekter
M 91110   07.05.14 07.05.14 Prosjekter
M 91111   07.05.14 30.01.09 Prosjekter
M 91112   07.05.14 07.05.14 Prosjekter
Helse i konflikt og postkonflikt 91114   07.05.14 07.05.14 Prosjekter
Nyere aspekter ved arbeidskamp 81663   07.05.14 30.03.11 Prosjekter
Utdanningsforbundet medlemsunders 81649   07.05.14 31.01.11 Prosjekter
Hvordan fungerer tilskuddsm mot fattigdom lokalt 81791   07.05.14 30.04.12 Prosjekter
Tidsbruk i barnehagene, Bydel Alna 81746 Åsmund Arup Seip 07.05.14 31.12.11 Prosjekter
Rapportering barnefattigdom 2011 AVdir 81801   07.05.14 30.05.12 Prosjekter
Kunnskapsgrunnlag om seniorpolitikk i pleie- og omsorg 81969   07.05.14 07.05.14 Prosjekter
Emerging Patterns East West Migration 91072   07.05.14 07.05.14 Prosjekter
Flyttehyppighet blant barnefamilier 81942   07.05.14 29.11.13 Prosjekter
Konsulentbruk i NAV 81844   07.05.14 31.12.12 Prosjekter
Tidstyvene 81511 Torgeir Nyen Åsmund Arup Seip 07.05.14 30.06.09 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Faglig konsentrasjon på vg1 bygg og anlegg 81784   07.05.14 31.03.12 Prosjekter
The Users of Force - Middle East 91041   07.05.14 07.05.14 Prosjekter
A Review of the State of the Art 91042   07.05.14 31.05.07 Prosjekter
Kunnskapoppsummering: den sårbare overgangen til eget hjem 81967   07.05.14 31.03.14 Prosjekter
Fagopplæring i Spekter-området 81651   07.05.14 07.05.14 Prosjekter
Veiledning - Unge funksjonshemmede 81831   07.05.14 31.12.12 Prosjekter
Yrkespensjon i Europa 81796   07.05.14 31.03.12 Prosjekter
Grunnskoleopplæring i introduksjonsprogrammet 81986 Anne Britt Djuve 07.05.14 30.04.14 Fullførte prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Drømmen om Drammen 81993   07.05.14 31.05.14 Prosjekter
Heltidskultur i Nord 81893   07.05.14 31.01.14 Prosjekter
PES European Citizenship and worker mobility 81798   07.05.14 07.05.14 Prosjekter
Tilleggsmodul effekt av IA-avtalen og ulike tiltak 81695   07.05.14 31.10.11 Prosjekter
Helse, milj 81696   07.05.14 07.05.14 Prosjekter
LO FU11 - Grenser og samkvem mellom LO-forbund 81697   07.05.14 30.07.12 Prosjekter
Anbud og arbeidsrettigheter 81698   07.05.14 31.12.11 Prosjekter
NMR - Nordiske arbeidstilsyn 81699   07.05.14 31.12.11 Prosjekter
Likeverdige tjenester 81700   07.05.14 31.10.11 Prosjekter
Kartlegging av renholdsbransjen 81701 Hedda Flatø 07.05.14 30.03.14 Prosjekter
Kommunale strategier i fattigdomsbekjempelsen 81422 Inger Lise Skog Hansen   07.05.14 31.12.08 Fullførte prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Ein El-Hilweh Fieldwork support 91115   07.05.14 07.05.14 Prosjekter
LOFU07 Forpr. Lønnsforskjeller på tvers og innad 81309   07.05.14 31.12.09 Prosjekter
Kunnskapsstatus arbeidsinnvandring 81884   07.05.14 30.04.13 Prosjekter
EEA Grants 2009-2014 - sosial dialog og trepartssa 81886   07.05.14 31.12.12 Prosjekter
LHBT i innvandrerbefolkningen 81891 Arne Backer Grønningsæter 07.05.14 31.01.14 Prosjekter
LO Stat Kartellkonferanse 81789   07.05.14 30.06.14 Prosjekter
Deltakelse i komiteen IRDR 81800   07.05.14 31.12.13 Prosjekter
Etnisitet i likestillingsperspektiv 81686   07.05.14 31.12.10 Prosjekter
Climate Change and Opinion Change 81690   07.05.14 30.06.10 Prosjekter
GOL 2010 November 81694   07.05.14 31.12.10 Prosjekter
Deltakelse på statsborgerseremoni 81504   07.05.14 31.07.09 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier 81971   07.05.14 07.05.14 Prosjekter
Hvordan skal Unio beholde mellom- og toppledere 81876   07.05.14 07.05.14 Prosjekter
Vekterstreiken 2012 81877 Åsmund Arup Seip   07.05.14 28.02.13 Prosjekter
Kartlegging av fag- og svennepr 81670   07.05.14 30.06.11 Prosjekter
Konsekvenser av 81679   07.05.14 31.12.11 Prosjekter
Konferansemidler mixed Races 81680   07.05.14 31.12.10 Prosjekter
Tidligpensjon og bruk av AFP i KS sitt tariffområde 81955   07.05.14 30.04.14 Prosjekter
Bolig og levekår 81960   07.05.14 08.05.14 Prosjekter
Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet 81965   07.05.14 30.03.14 Prosjekter
Virksomhetssurvey 2010 - oppf 81857   07.05.14 31.05.14 Prosjekter
Sp 81768   07.05.14 31.12.12 Prosjekter
Pay and other social clauses in public procurement 81769   07.05.14 31.10.11 Prosjekter
Varigheten av ufrivillig deltid 81772   07.05.14 31.12.11 Prosjekter
Sykehjemsplasser i Oslo 81661   07.05.14 31.12.11 Prosjekter
Analyseoppdrag om unntak fra arbeidstidsreglene 81662   07.05.14 07.05.14 Prosjekter
Eldreb 81666   07.05.14 30.06.11 Prosjekter
LO FU10 - Unders 81669   07.05.14 30.03.11 Prosjekter
Evaluering av tvisteløsningsnemd etter arbeidsmiljøloven 81486 Mona Bråten | Sissel C. Trygstad Mona Bråten 07.05.14 31.01.09 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Boligpolitiske velferdsgevinster 81952   07.05.14 31.12.13 Prosjekter
Samarbeid og produksjonsflyt i Forsvaret 81953 Leif E.Moland   07.05.14 07.05.14 Prosjekter
Utredning om forskning på voksnes læring 81851   07.05.14 31.12.12 Prosjekter
Saman om - Heltid - deltid 81852   07.05.14 07.05.14 Prosjekter
Saman om - Sykefravær 81853   07.05.14 07.05.14 Prosjekter
Saman om - Kompetanse og rekruttering 81854   07.05.14 07.05.14 Prosjekter
Saman om - betre omdømme 81855   07.05.14 07.05.14 Prosjekter
Håndheving av alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven 81863   07.05.14 31.12.12 Prosjekter
Regjeringens deltidssatsning 81761 Leif E.Moland   07.05.14 30.06.14 Prosjekter
Barn av innvandrere og flyktninger, morgendagens fattige 81766   07.05.14 31.12.11 Fullførte prosjekter
Prosjekter
Kartlegging av ufrivillig deltid i varehandelen 81767   07.05.14 31.12.12 Prosjekter
RVO-fondet HMS arbeid og sosial dumping 81655   07.05.14 30.06.12 Prosjekter
Monitoring Child Labor in Cocoa Regions in West Africa 91091   07.05.14 07.05.14 Prosjekter
Samarbeidsprogram for helse i Barentsregionen 70571   07.05.14 31.12.06 Prosjekter
Kommunenes bruk av private tjenester 81949 Arne Backer Grønningsæter 07.05.14 31.12.13 Prosjekter
LO FU12 - Arbeidstid samlerapportering 81862   07.05.14 31.12.12 Prosjekter
Kartlegging av bemanningsbransjen 81759   07.05.14 31.12.13 Prosjekter
L 81762   07.05.14 31.12.11 Prosjekter
LO Privat tjenesteyting 81764   07.05.14 07.05.14 Prosjekter
Eval av boligpolitiske endringer 81652   07.05.14 31.12.10 Prosjekter
Nye velferdssignaler ? 81653 Arne Backer Grønningsæter 07.05.14 31.12.10 Prosjekter
Anal/rapp arb- og levek for arbinnv Polonia 2010 81656   07.05.14 31.12.10 Prosjekter
Arbeidsrettens historie 81939 Åsmund Arup Seip   07.05.14 31.12.16 Prosjekter
LHBT Homo Antologi 81747 Arne Backer Grønningsæter 07.05.14 31.12.11 Prosjekter
LO FU11 - Fattigdom - kunnskapsstatus 81750   07.05.14 31.12.11 Prosjekter
Analyse av fattigdomsindikator i kriteriesystemet 81751   07.05.14 31.12.11 Prosjekter
NFR VAM Norsk Migrasjonsforskn nettverk formidl 81757   07.05.14 31.12.11 Prosjekter
Hovedprosjekt - Norges bruk av overskuddskraft 81654   07.05.14 30.06.12 Prosjekter
Bedriftsforsamlingens betydn for selskaps verdiskp 81926   07.05.14 31.12.14 Prosjekter
Veier inn i, gjennom, og ut av arbeidsavklaringspenger 81932 Anne Hege Strand Roy A. Nielsen 07.05.14 31.12.14 Prosjekter
Kartlegging av renholdsbransjen 81834   07.05.14 31.12.12 Prosjekter
Bemanningsbransjen og sykefravær 81839   07.05.14 30.03.14 Prosjekter
NFR-VAMMeasuring and Explaining Discrimination in 81741   07.05.14 31.12.15 Prosjekter
LO FU11 - Uravstemning i LO STAT 81743 Åsmund Arup Seip   07.05.14 31.12.11 Prosjekter
RRN - McArthur 20489   07.05.14 31.01.04 Prosjekter
Pisk Generell 20490   07.05.14 07.05.14 Prosjekter
Support Governance in Haiti 20676   07.05.14 31.12.03 Prosjekter
PIN-UD 2000 20686   07.05.14 31.12.06 Prosjekter
Economies of Conflict 20757   07.05.14 30.11.02 Prosjekter
TIBET 70229   07.05.14 31.10.02 Prosjekter
Levekår i Baltikum (NORBALT II) 70413   07.05.14 31.12.06 Prosjekter
Migrasjonssurvey i Syria 70507   07.05.14 31.12.06 Prosjekter
Restavek - barnearbeid i hushold på Haiti 70644   07.05.14 31.12.02 Prosjekter
Levekår i Sør Libanon 70695   07.05.14 07.05.14 Prosjekter
People 2 People 2001 90736   07.05.14 31.12.03 Prosjekter
Grunnskole for tegnspråk 82030   07.05.14 07.05.14 Prosjekter
Medlemsundersøkelse for Utdanningsforbundet 81924   07.05.14 31.12.14 Prosjekter
Utredning om allmenngjøringsloven 81933   07.05.14 31.07.13 Prosjekter
Norway Review of Labour Migration Policy 81934   07.05.14 30.05.13 Prosjekter
Peer review - Mutual learning Programme 81828   07.05.14 31.12.12 Prosjekter
FARVE12- P 81829   07.05.14 31.07.14 Prosjekter
Tilrettelegging i privat servicesektor 81843   07.05.14 31.12.13 Prosjekter
Bolig for bostedsløse 81715   07.05.14 30.06.11 Fullførte prosjekter
Prosjekter
LOFU11 - Innarbeidingsordninger 2011 81730   07.05.14 31.12.11 Prosjekter
Lo FU11-Arbeidstid Heidi 81731   07.05.14 31.12.11 Prosjekter
LO FU11 - Administrasjon 81732   07.05.14 31.12.11 Prosjekter
Evalueringskonferansen 2011 81734   07.05.14 31.12.11 Prosjekter
PROFAG - Forprosjekt Norges Forskningsr 81737   07.05.14 07.05.14 Prosjekter
FARVE 11 - Praksisplasser for innvandrere 81738   07.05.14 31.12.11 Prosjekter
Internoppl 81739   07.05.14 31.03.13 Prosjekter
Presentasjon Olympiatoppen 91125   07.05.14 31.10.08 Prosjekter
Tilgang på opplæring 82020   07.05.14 31.12.14 Prosjekter
Analyse av Studentmigrasjon til Norge 81818   07.05.14 31.12.12 Prosjekter
LO FU12 - Arbeidstid og 81819   07.05.14 07.05.14 Prosjekter
Vold og trusler i finansnæringen 81824   07.05.14 31.12.12 Prosjekter
Frivillig deltid 81826   07.05.14 31.12.12 Prosjekter
Analyse av Lærlingeundersøkelsen 81709   07.05.14 31.12.11 Prosjekter
Hva p 81723   07.05.14 31.12.13 Prosjekter
Utdanningsfondet LO 81198   07.05.14 30.06.06 Prosjekter
Levekårsutfordringer i Sandefjord 81908   07.05.14 30.04.13 Prosjekter
Innovation and Service Development 81941   07.05.14 31.12.16 Prosjekter
Fris 81817   07.05.14 07.05.14 Prosjekter
Fullføring i helsearbeiderfaget 81830   07.05.14 31.12.12 Prosjekter
LOFU11 - Fl 81718   07.05.14 31.12.13 Prosjekter
Integrerings- og inkluderingspolitikken i Norge 81719   07.05.14 30.05.11 Prosjekter
Hvorfor tilbyr ikke kommuner mer heltid 81720   07.05.14 30.03.12 Prosjekter
Gjennomgang av varsling 81896 Sissel C. Trygstad   07.05.14 31.12.13 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Arbeidsmiljøundersøkelse Hustadmarmor 81910   07.05.14 30.05.13 Prosjekter
Solidaransvar for lønn 81911   07.05.14 31.12.14 Prosjekter
Ledelse, ansvar og samarbeid 81912   07.05.14 30.05.13 Prosjekter
Kostnader for 81799   07.05.14 31.07.12 Prosjekter
Eval. Veiledning i flerkulturelt arbeid 81808   07.05.14 30.06.12 Prosjekter
Internasjonalt arb marked og nasjonalt boligmarked 81705   07.05.14 30.06.12 Prosjekter
Gjennomg 81706   07.05.14 07.05.14 Prosjekter
Med NAV p 81707   07.05.14 30.10.11 Prosjekter
Fortsettelse av fattigdoms 81710   07.05.14 31.12.11 Prosjekter
LO FU-11 Arbeidstid faseII: press mot normalarbdag 81712   07.05.14 31.12.11 Prosjekter
LOs tillitsvalgtpanel 81740 Anne Mette Ødegård Johan Røed Steen Rolf K. Andersen 07.05.14 31.12.15 Aktive prosjekter
Prosjekter
Kommunal indeks for barnefattigdom 80902   07.05.14 30.11.03 Prosjekter
Tilreisende hjemløse og gatearbeidere fra Romania i Skandinavia Anne Britt Djuve Guri Tyldum Jon Horgen Friberg Huafeng Zhang 01.05.14 30.06.15 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Fullførte prosjekter
Prosjekter
Sykehjem og sykefraværsarbeid 82028 Anne Inga Hilsen | Sissel C. Trygstad Anne Inga Hilsen 01.04.14 31.12.14 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
AKU tilleggsundersøkelse 2013 82024 Kristine Nergaard | Sissel C. Trygstad   28.03.14 31.12.14 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen 82017 Mona Bråten Mona Bråten 01.03.14 31.12.14 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Barne og ungdomsarbeiderens stilling i arbeidslivet 82018 Mona Bråten | Anna Hagen Tønder | Torgeir Nyen Mona Bråten 01.03.14 09.01.14 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Etter og videreutdanning 82021 Jon Rogstad Jon Rogstad 01.03.14 31.12.14 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Senter for lønnsdannelse 82023 Bård Jordfald | Jon Erik Dølvik Jon Erik Dølvik 01.03.14 31.12.16 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Evaluering av Husbankens kommunesatsing; Boligsosial utvikling 82011 Anne Britt Djuve Arne Backer Grønningsæter Anne Britt Djuve 14.02.14 14.02.14 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Digital kompetanse - for alle? 82012 Jon Rogstad Jon Rogstad Tove Mogstad Aspøy 01.02.14 31.12.14 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Eurofond 2014-2018 Nasjonal korrespondent 82014 Kristine Nergaard | Kristin Alsos Kristine Nergaard Kristin Alsos 01.02.14 28.02.18 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Arkiverte prosjekter
EEA Grants 2009-2014 Decent work and Tripartite Cooperation 82022 Inger Marie Hagen | Sissel C. Trygstad Inger Marie Hagen 01.02.14 30.06.14 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Religiøs reorientering i Sør-Mali 91414 Anne Hatløy Tone Sommerfelt Anne Hatløy 15.01.14 30.09.15 Prosjekter: Rettigheter og sikkerhet
Fullførte prosjekter
Prosjekter
Sustainable health care: Care burden 82032 Lise Lien | Anne Inga Hilsen Lise Lien 04.01.14 01.10.14 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Samhandling i prosjekteringsfasen, Kruse Smith 82026   03.01.14 31.12.14 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Bolig og integreringshensyn i bosetting av flyktninger 82029 Arne Backer Grønningsæter Vidar Bakkeli Ragnhild Steen Jensen Arne Backer Grønningsæter Hanne Cecilie Kavli 03.01.14 31.12.14 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Voksnes læring 81940 Jon Rogstad Anna Hagen Tønder Tove Mogstad Aspøy Jon Rogstad Torgeir Nyen 01.01.14 31.12.17 Aktive prosjekter
Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Lærlingklausuler i offentlige anskaffelser 82000 Anna Hagen Tønder | Jon Rogstad Jon Rogstad 01.01.14 01.06.14 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Sykefravær i staten 82001 Anne Inga Hilsen | Sissel C. Trygstad Anne Inga Hilsen 01.01.14 30.09.14 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Bedre levekår for Rom i Oslo 82002 Anne Britt Djuve | Jon Rogstad Jon Rogstad Anne Britt Djuve 01.01.14 30.06.14 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Fullførte prosjekter
Prosjekter
KS- redusert arbeidstid 82008 Sissel C. Trygstad   01.01.14 30.04.14 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Saman om ein betre kommune 82015 Leif E.Moland | Arne Backer Grønningsæter   01.01.14 30.06.14 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Det gode liv til sjøs: Lønns- og arbeidsvilkår på utenlandske skip – norsk handlingsrom 81997   01.01.14 28.02.14 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Barns hushjelpsarbeid i Haiti 91399 Tone Sommerfelt Anne Hatløy 01.01.14 31.12.15 Prosjekter: Rettigheter og sikkerhet
Aktive prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Evaluering av handlingsplanen for å bedre levekårene for rom i Oslo 82004   01.01.14 31.05.14 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Striving for excellence, learning to cope? 81972 Tove Midtsundstad Roy A. Nielsen 01.01.14 31.12.18 Aktive prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Arkiverte prosjekter
Allmenngjøring av tariffavtaler: Evaluering av virkninger for lønnsdannelse og sysselsetting   Bård Jordfald 01.01.14 31.12.15 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Drømmen om Drammen, mangfold og likestilling i kommunen 81605 Anne Britt Djuve Anne Britt Djuve 01.12.13 31.05.14 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Humanitære utfordringer 81989 Hedda Haakestad | Jon Rogstad Jon Rogstad Hedda Haakestad 01.12.13 31.01.14 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Arbeidsmiljøstandard og arbeidsmiljø i norske sykehus 81991 Sissel C. Trygstad | Mona Bråten   01.12.13 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Kineseres oppfatninger om fordelingsrettferdighet 91400 Kristin Dalen Kristin Dalen 01.12.13 30.06.14 Prosjekter: Rettigheter og sikkerhet
Prosjekter
Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og begrensninger av unges frihet 81981 Jon Rogstad | Anne Britt Djuve Jon Rogstad Anne Britt Djuve 15.11.13 04.01.14 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Tilkallingskontrakter i norsk arbeidsliv 81975 Kristine Nergaard | Mona Bråten Mona Bråten 01.11.13 08.01.14 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Aktive prosjekter
Prosjekter
Evaluering av medleverforskriften 81983 Sissel C. Trygstad   01.11.13 30.09.14 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Deltid blant kvinner med innvandrerbakgrunn 81984 Hanne Cecilie Kavli 01.11.13 31.08.14 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Aktive prosjekter
Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Barnehageansattes behov for kompetanse om barns språkutvikling 81968 Torgeir Nyen | Jon Rogstad Jon Rogstad 08.10.13 03.01.14 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Kunnskap om forskning om LHBT personer 81970 Olav Elgvin | Jon Rogstad Olav Elgvin Jon Rogstad 03.10.13 31.01.14 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne 81966 Jørgen Svalund Jørgen Svalund 01.10.13 30.03.14 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Multilevel governance of European Labour Markets 81973 Jon Erik Dølvik   01.10.13 31.12.18 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Standard for likestilling i arbeidslivet 81980 Ragnhild Steen Jensen | Sissel C. Trygstad Ragnhild Steen Jensen 01.10.13 31.12.15 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Arbeidsforhold i vegsektoren 82009 Ragnhild Steen Jensen Mona Bråten Ragnhild Steen Jensen 01.10.13 19.12.14 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Innleide arbeidstakere i verftsindustrien, på petroleumsanleggene og offshore 81957 Mona Bråten | Sissel C. Trygstad Mona Bråten 01.09.13 01.12.14 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Stimulering i norsk språk, barn uten barnehageplass 81961 Jon Rogstad | Anne Britt Djuve Jon Rogstad Anne Britt Djuve 01.09.13 31.05.14 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS tariffområde 2002-2012 81955 Tove Midtsundstad Roy A. Nielsen 01.08.13 01.08.14 Fullførte prosjekter
Prosjekter
Samferdsel i Norge - Veien videre 81943 Ragnhild Steen Jensen Ragnhild Steen Jensen 01.07.13 31.01.14 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Arbeidsforhold i utelivsbransjen 81946 Sissel C. Trygstad   01.07.13 30.03.14 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Politisk engasjement og deltakelse i det nye Norge 81947 Jon Rogstad Jon Rogstad 01.07.13 31.12.13 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Kontroll og overvåking i arbeidslivet 81948 Mona Bråten Mona Bråten 01.07.13 31.10.13 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Partssamarbeid i energibransjen 81951 Sissel C. Trygstad   01.07.13 31.12.13 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
The future of vocational education 81992 Anna Hagen Tønder | Jon Rogstad Jon Rogstad 01.06.13 31.12.16 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Fritt ord - Status for ytringsfriheten i Norge 81938 Jon Rogstad Jon Rogstad 01.05.13 31.12.14 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Evaluering av kriteriemodellen i Trondheim 81930 Anne Britt Djuve | Arne Backer Grønningsæter Anne Britt Djuve 08.04.13 31.12.13 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Bærkraftige muligheter for papiravisene 81923 Bård Jordfald | Sissel C. Trygstad   01.04.13 31.12.13 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Hvordan virker den norske modellen på virksomhetsnivå 81931 Sissel C. Trygstad Kristin Alsos 01.04.13 31.12.14 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Fullførte prosjekter
Prosjekter
Arbeidsgiverne og rekruttering. Krumtappen i inkluderingspolitikken 81935 Jon Rogstad Erika Braanen Sterri 01.04.13 31.05.14 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Medlemsbevegelser, tariffstruktur og organisasjonshopping 81894 Bård Jordfald | Sissel C. Trygstad   01.02.13 30.06.14 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Voksnes læring i kommunene 81916 Torgeir Nyen   01.02.13 30.09.13 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Konkurranseutsetting - omfang og politiske holdninger 81906 Sissel C. Trygstad   15.01.13 30.03.14 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Endring av lederstruktur i Helse og Sosial 81990 Leif E.Moland | Sissel C. Trygstad   12.01.13 06.01.14 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Unge mottakere av helserelaterte ytelser 81978 Anne Hege Strand Anne Hege Strand 11.01.13 30.03.14 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Arkiverte prosjekter
Kollektive aktører 81871 Kristine Nergaard Kristin Alsos 01.01.13 31.12.16 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Fullførte prosjekter
Prosjekter
Rekrutteringsutfordringer for maritim næring mot 2020 81895 Jon Rogstad Jon Rogstad 01.01.13 30.05.14 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Evaluering av 6-timers dag, Fagforbundet 81899 Heidi Nicolaisen | Mona Bråten   01.01.13 01.01.14 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Europeiske modeller 81988 Jon Erik Dølvik | Sissel C. Trygstad   01.01.13 31.01.14 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Legal Culture, Corruption and Law Enforcement: The Russian Case Åse Berit Grødeland   01.01.13 31.10.16 Prosjekter: Rettigheter og sikkerhet
Aktive prosjekter
Prosjekter
Bruk av tvungen lønnsnemd 1990-2012 81892 Åsmund Arup Seip | Sissel C. Trygstad   01.11.12 30.06.14 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Analyse av arbeidstidsordninger 81870 Åsmund Arup Seip | Sissel C. Trygstad   01.10.12 30.03.13 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Institusjonelle endringer i demokratiske samfunn 81881 Sissel C. Trygstad Sissel C. Trygstad 01.10.12 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Stovner og fremtiden 81861 Jon Rogstad Jon Rogstad 01.08.12 31.05.14 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Norsk nettverk for migrasjonsforskning 81962 Jon Rogstad Jon Rogstad 02.07.12 31.12.13 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Fullførte prosjekter
Prosjekter
Medbestemmelse og betydningen av utenlandsk eierskap. 81840   15.05.12 30.05.14 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Læreplasskartlegging 81847   07.05.12 31.12.12 Prosjekter
Inn- og utleie av arbeidskraft 81838 Sissel C. Trygstad   01.05.12 07.01.13 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Baseline study for ‘Côte d’Ivoire Sustainable Cocoa Initiative (CISCI)’ 91335 Anne Hatløy Tewodros Aragie Kebede 01.05.12 01.12.12 Fullførte prosjekter
Prosjekter
KVP og reduksjon i sosialhjelp 81833   25.04.12 30.11.12 Prosjekter
Innvandrerne som skulle klare seg selv 81842 Anne Britt Djuve | Jon Rogstad Jon Rogstad Anne Britt Djuve 01.03.12 03.01.13 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Kinas nåværende FN-politikk 91320 Hedda Flatø 28.01.12 28.02.12 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Health Services and Needs in Prostitution   Anette Brunovskis 09.01.12 31.12.15 Prosjekter: Rettigheter og sikkerhet
Fullførte prosjekter
Prosjekter
Arbeidslivets kunnskapsportal - arbeidslivet.no 81805 Anne Mette Ødegård Alf Tore Bergsli 01.01.12 31.12.15 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Aktive prosjekter
Prosjekter
Evaluering av AFP-samarbeidsforum 81807 Anne Inga Hilsen Anne Inga Hilsen 01.01.12 31.12.14 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Kvinner i fagbevegelsen 81859 Kristine Nergaard | Sissel C. Trygstad   01.01.12 31.01.14 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Pensjonsreformen og utfordringene på arbeidsmarkedet 81783 Tove Midtsundstad Roy A. Nielsen 01.01.12 31.12.14 Fullførte prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Spør forskerne? 81768 Tove Midtsundstad | Anne Inga Hilsen   01.01.12 31.03.13 Fullførte prosjekter
Prosjekter
Virksomhetssurvey om seniorpolitikk - oppfølgingsstudie 2013 81857 Tove Midtsundstad   01.01.12 01.07.14 Fullførte prosjekter
Prosjekter
Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen 81790 Jon Rogstad Jon Rogstad Kaja Reegård 01.11.11 30.06.15 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
World Development Report 2013: Good jobs 91300 Anne Hatløy Huafeng Zhang Ingunn Bjørkhaug Tewodros Aragie Kebede Hedda Flatø 01.11.11 30.09.12 Fullførte prosjekter
Prosjekter
Evaluering av fortrinnsretten for deltidsansatte 81778 Leif E.Moland   03.10.11 31.12.12 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Kvalitet og effektivitet i pleie- og omsorgstjenesten 81775 Leif E.Moland   01.10.11 31.12.14 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Fullførte prosjekter
Prosjekter
Norsk Jernbane - eierskap, roller og rammebetingelser 81765 Bård Jordfald | Sissel C. Trygstad   15.08.11 30.04.12 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Evaluering av forsøk med gratis kjernetid i barnehage 81755 Jon Rogstad | Anne Britt Djuve Jon Rogstad Anne Britt Djuve 01.07.11 31.12.14 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Arbeidskraftstrategier i kommunesektoren 81742   27.05.11 31.12.11 Prosjekter
Asian-European Forum 81736   27.04.11 07.05.14 Prosjekter
Eval av hospiteringsordninger i fag- og yrkesoppl. 81733   28.03.11 31.12.12 Prosjekter
LOFU11 - NAV - en fyrlykt for IA-arbeid i omstilling 81725 Anne Inga Hilsen | Sissel C. Trygstad Anne Inga Hilsen 01.03.11 31.12.13 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Seniorpolitiske framtidsbilder 81691 Tove Midtsundstad Gudmund Hernes Åsmund Arup Seip 01.01.11 30.01.12 Fullførte prosjekter
Prosjekter
Kreft og levekår - rehabiliteringsstatistikk 81360 Roy A. Nielsen | Inger Lise Skog Hansen Roy A. Nielsen 15.11.10 31.12.10 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Effekter av IA-avtalen og ulike tiltak i kommunesektoren 81695 Tove Midtsundstad Roy A. Nielsen 01.11.10 01.11.11 Fullførte prosjekter
Prosjekter
Pensjoneringsmønstre innen KS tariffområde 2007-2009 81655 Tove Midtsundstad   01.10.10 01.05.11 Fullførte prosjekter
Prosjekter
Videre analyse av etablert datamateriale om familiepraksis og likestilling i innvandrende familier 81645 Hanne Cecilie Kavli   01.06.10 31.12.15 Aktive prosjekter
Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Forprosjekt Rekruttere utenlandsk arbeidskraft nordiske land 81646 Anne Britt Djuve Anne Britt Djuve 20.05.10 30.08.10 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Alternativ telefoni - omvärldsbevakning 81636 Anne Britt Djuve Anne Britt Djuve 01.04.10 31.12.10 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Virksomhetenes seniortiltak - har de effekter? 81638 Tove Midtsundstad Roy A. Nielsen 01.04.10 31.05.15 Fullførte prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Tilrettelegging i arbeidslivet - FARVE2010 81640   01.04.10 30.06.12 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
3-2-1 Arbeidsmiljøprosjekt Stami 81641 Leif E.Moland   15.03.10 15.06.10 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Levekår, familiepraksis og likestilling blant unge 81647 Anne Skevik Grødem | Anne Britt Djuve Anne Skevik Grødem Anne Britt Djuve 05.03.10 31.01.12 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Arbeidstidsordning Bergen kommune helse-sosialtjenester 81628 Leif E.Moland | Kristine Nergaard   15.02.10 15.03.12 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Utredning om ufaglært arbeidsinnvandring 81624 Åsmund Arup Seip Åsmund Arup Seip 01.02.10 30.09.10 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Arbeidsinnvandring 81633 Sissel C. Trygstad   01.02.10 31.12.14 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Vold og trusler i offentlig sektor 81635 Inger Marie Hagen   01.02.10 31.12.10 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Mindre deltid 81642 Kristine Nergaard | Mona Bråten Mona Bråten 01.02.10 02.03.11 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Hva påvirker kommunalt ansattes pensjoneringsbeslutning? Tove Midtsundstad Roy A. Nielsen 31.01.10 31.03.13 Fullførte prosjekter
Prosjekter
World Development Report 2011. Conflict, security and Development. 91211 Anne Hatløy Amsale K. Temesgen Ingunn Bjørkhaug Huafeng Zhang Hedda Flatø 03.01.10 31.12.10 Fullførte prosjekter
Prosjekter
Arbeidstid: press mot normalarbeidsdagen 81621 Sissel C. Trygstad   01.01.10 31.12.10 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Arbeidstid, innarbeiding/rotasjon 81622 Sissel C. Trygstad   01.01.10 31.01.11 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring Jon Horgen Friberg Jon Erik Dølvik Hedda Haakestad Anne Britt Djuve 01.01.10 31.12.15 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Bolig, helse og sosial ulikhet 81614 Arne Backer Grønningsæter | Inger Lise Skog Hansen Arne Backer Grønningsæter 01.12.09 30.06.10 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Arbeidslivsrettet seniorpolitikk i et myndighetsperspektiv 81607 Tove Midtsundstad   20.11.09 31.03.11 Fullførte prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Finansforbundet 81611 Bård Jordfald | Sissel C. Trygstad   15.11.09 28.02.10 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Evaluering av tariffavsatte kompetansemidler 81591 Åsmund Arup Seip | Sissel C. Trygstad   15.10.09 15.03.10 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Bifile, lesbiske, homofiles arbeidstakeres situasjon 81584 Arne Backer Grønningsæter | Inger Lise Skog Hansen Arne Backer Grønningsæter 01.10.09 31.12.10 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Utvikling av kunnskapsgrunnlag hospiteringsordning 81583 Leif E.Moland   01.09.09 16.09.10 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Reguleringsregimer 81588 Sissel C. Trygstad   01.09.09 31.12.10 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Styringsverktøy for introduksjonsordningen 81573   01.08.09 30.04.10 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Fagopplæringens plass i tjenesteytende næringer. 81579 Torgeir Nyen   01.08.09 31.07.10 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Krafttak for norskopplæring 81552 Anne Britt Djuve Anne Britt Djuve 02.06.09 30.11.11 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Nordic models facing global crises 81559   01.06.09 31.12.13 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Hjelpemidler og tilrettelegging i arbeidslivet 81553 Inger Lise Skog Hansen   25.05.09 09.01.09 Fullførte prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Kartlegging av gratis kjernetid i barnehage 81544   01.04.09 30.06.09 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Arkiverte prosjekter
Uønsket deltid 81548 Leif E.Moland | Sissel C. Trygstad   01.04.09 31.12.09 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Eritrea Population and Health Survey 2010 Anne Hatløy Huafeng Zhang 01.04.09 01.10.13 Prosjekter: Rettigheter og sikkerhet
Fullførte prosjekter
Prosjekter
Kontroll og overvåking i arbeidslivet 81543 Mona Bråten | Sissel C. Trygstad Mona Bråten 01.03.09 31.12.09 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Involverende planlegging (Veidekke) 81532 Leif E.Moland   15.02.09 31.03.14 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
HMS 81534 Leif E.Moland   15.02.09 31.12.09 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Senegal - Barn og Klima 91162   31.01.09 29.03.09 Prosjekter
M 91165   31.01.09 07.05.14 Prosjekter
Byggekostnadsprognoser - kvinnelige ledere i byggebransjen 81528 Leif E.Moland   15.01.09 31.03.09 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Kvinner med dårlig resultat av introduksjonsprogram 81609 Anne Britt Djuve Anne Britt Djuve 12.01.09 30.03.11 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Barnevern fosterhjemssatsing 81610 Arne Backer Grønningsæter | Inger Lise Skog Hansen Arne Backer Grønningsæter 12.01.09 30.03.14 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Innsatte med funksjonsnedsettelser 81592 Åsmund Arup Seip | Anne Britt Djuve Åsmund Arup Seip Anne Britt Djuve 11.01.09 31.12.10 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Norges bruk av overskuddsskraft 81598 Jon Erik Dølvik   11.01.09 01.04.10 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Stønadsordninger enslig forsørger betydning for innvandrere 81599   11.01.09 31.10.11 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Evaluering av direktoratenes trainee-program 81600 Inger Lise Skog Hansen   11.01.09 31.08.10 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Lærevilkårsmonitoren 2009 81597 Torgeir Nyen   09.01.09 01.02.10 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Virker seniortiltak og hvordan bidrar arbeidslivssentrene 81551 Tove Midtsundstad   06.01.09 30.06.11 Fullførte prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Strategisk kompetanseutvikling i kommunene 81556 Leif E.Moland   06.01.09 01.05.10 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Fremtidens kompetansebehov i kraftbransjen 81557 Bård Jordfald   06.01.09 31.12.09 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Utarbeidelse av boligsosiale indikatorer 81558 Arne Backer Grønningsæter | Inger Lise Skog Hansen Arne Backer Grønningsæter 06.01.09 31.12.09 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Tjenesteproduksjon i NAV Arbeid 81564 Anne Britt Djuve Anne Britt Djuve 06.01.09 30.06.11 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Varslingsrutiner - hvem har det og virker de? 81565 Sissel C. Trygstad   06.01.09 30.06.10 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Studentmedlemskap 81554 Kristine Nergaard | Sissel C. Trygstad   05.01.09 15.08.10 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Varsling 81538 Sissel C. Trygstad Sissel C. Trygstad 03.01.09 30.05.09 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Avtalt tid ? Arbeidstid/Normalarbeidsdagen 81539 Sissel C. Trygstad   03.01.09 31.12.09 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Inn- og utleie av arbeidskraft 81537 Sissel C. Trygstad   02.01.09 31.05.10 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Rådsprogram 2009 - 2011 81517 Mona Bråten Mona Bråten 01.01.09 31.12.11 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
FOs utfordringer og strategier for å behandle medlemmer i lederstillinger 81522 Mona Bråten Mona Bråten 01.01.09 31.12.09 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Rapport om norsk forskning om fag- og yrkesopplæring 81525   01.01.09 31.01.10 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Forretningsbasert regnskap i staten 81526 Sissel C. Trygstad   01.01.09 31.12.09 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Status i byggebransjen 81527 Leif E.Moland   01.01.09 30.06.11 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
MR Dialog Kina 2008 91156   31.12.08 07.05.14 Prosjekter
Business and Conflict 91157   29.12.08 29.12.08 Prosjekter
Kompetanse for utvikling 81507 Torgeir Nyen   15.12.08 30.06.09 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Bidrar trainee-ordninger til holdningsendringer 81508 Inger Lise Skog Hansen   01.12.08 31.08.09 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
De 10 største humanitære utfordringene i Norge 81510 Inger Lise Skog Hansen   01.12.08 07.05.14 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Rekruttering av langtidsutdannede 81513 Kristine Nergaard | Sissel C. Trygstad   01.12.08 31.03.10 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Kartlegging av AFP i arbeidslivet 81514 Kristine Nergaard | Sissel C. Trygstad Kristine Nergaard 01.12.08 28.02.10 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Engaging Ukraine- II 91151   30.09.08 07.05.14 Prosjekter
UN Benchmarking Handbook 91152   30.09.08 29.03.09 Prosjekter
HK og utviklingen innen industri- og serviceområdet 81489 Sissel C. Trygstad   15.09.08 31.12.09 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Organisering i arbeidslivet 81490 Sissel C. Trygstad   01.09.08 30.03.09 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Utredning om bredere pensjonsordninger 81480   01.08.08 31.08.09 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Funksjonshemmede barrierer i overgang fra utdanning til arbeid 81471   15.07.08 15.11.08 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Fakta om folk flest - normalen i norsk arbeidsliv 81472 Sissel C. Trygstad   01.07.08 28.02.09 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Palestine Refugees 2008 - 09 91138   30.06.08 07.05.14 Prosjekter
Sichuan Earthquake Victim Survey 91139 Huafeng Zhang Hedda Flatø 26.06.08 28.02.09 Prosjekter
Turnover i Aker - hva koster det? Hva kan gjøres? 81465 Mona Bråten Mona Bråten 15.06.08 15.09.08 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Deltidskartlegging i Lørenskog kommune 81463 Leif E.Moland   01.06.08 31.05.09 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Fra SPK til privat leverandør - tjenestepensjonsordning 81468   01.06.08 30.09.08 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Utdanning 2009 81469 Torgeir Nyen   01.06.08 01.10.08 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Field Support Hovdenak 91132   31.05.08 07.05.14 Prosjekter
Gjennomgang bistand WWF SES 91135   31.05.08 07.05.14 Prosjekter
Kompetanseutvikling i barnehagesktoren 81458 Torgeir Nyen   15.05.08 15.06.11 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Konsulentbruk i staten 81460 Leif E.Moland   01.05.08 31.05.09 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Studentmedlemmer i LO 81461 Bård Jordfald | Sissel C. Trygstad   01.05.08 31.12.09 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Verification of certification activities in cocoa regions in West Africa 91124   30.04.08 07.05.14 Prosjekter
MR dialog VietNam 91126   30.04.08 31.07.08 Prosjekter
Samarbeid med det KKPs sentrale partiskole 91130 Hedda Flatø 30.04.08 07.05.14 Prosjekter
Web based resource library 91131   30.04.08 30.09.08 Prosjekter
IDP Kenya 91129   28.04.08 07.05.14 Prosjekter
Tjenestepensjon i endring 81449   01.04.08 31.03.12 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Ettervern for innvandrerungdom i barnevernet 81452   01.04.08 30.04.09 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Arkiverte prosjekter
Yunnan- St 91122   31.03.08 07.05.14 Prosjekter
Bruk av oppdragstakere i kommunesektoren 81450 Leif E.Moland   15.03.08 28.02.09 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Personvern under press - hvor går grensene 81442 Mona Bråten | Sissel C. Trygstad Mona Bråten 15.02.08 01.08.08 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Tine evaluering 81433 Sissel C. Trygstad   01.02.08 31.12.08 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Inn- og utleie/vikarbyråer - en kartlegging 81443 Kristine Nergaard | Jon Erik Dølvik   01.02.08 01.06.10 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Arbeidstid i staten 81445 Åsmund Arup Seip | Sissel C. Trygstad   01.02.08 30.03.10 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Å løfte i flokk - Akkordtariffen 81448 Leif E.Moland   01.02.08 30.10.08 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Vurdering tjenestedirektivet 2006/123/EF 81428   15.01.08 01.03.08 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Formula Free movement in the enlarged EU/EEA 81376 Jon Erik Dølvik   01.01.08 30.06.12 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Utredning fagopplæring 81427 Torgeir Nyen   01.01.08 01.09.08 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Holdninger til offentlig sektor. 81432   01.01.08 31.12.08 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Arkiverte prosjekter
Arbeidsmarkedsmobilitet 81437 Kristine Nergaard | Sissel C. Trygstad   01.01.08 30.06.11 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
NOREF Opprettelse av Fredssenter 91102   30.11.07 07.05.14 Prosjekter
M 91104   30.11.07 28.02.09 Prosjekter
M 91107   30.11.07 31.01.09 Prosjekter
De sosiale aspektene ved menneskehandel 91097   28.11.07 07.05.14 Prosjekter
Det nye arbeidslivet og EUs arbeidslivsregime 81419 Sissel C. Trygstad   15.11.07 02.01.08 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Kortfattet beskrivelse av Groruddalen 81410   01.11.07 31.05.08 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Familieforhold og likestilling i ulike etniske grupper 81412   01.11.07 28.02.10 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
HIV/AIDS i Nordvest Russland 81417 Arne Backer Grønningsæter Arne Backer Grønningsæter 01.11.07 30.06.11 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Holdningsundersøkelse HIV i Norge 81418 Arne Backer Grønningsæter Arne Backer Grønningsæter 01.11.07 31.12.08 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Displaced from Nahr El-Bared 91096   31.10.07 07.05.14 Prosjekter
Menneskerettighetsdialogen Norge og Kina 2007 91095   26.10.07 31.10.07 Prosjekter
Lederlønnsforhandlinger i kommunal sektor 81404 Åsmund Arup Seip | Sissel C. Trygstad   20.10.07 03.01.08 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Kommunale tjenestepensjonsordninger - konsekvenser 81397   15.10.07 30.04.08 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Arbeidskraft- og kompetansebehov i mat- og drikkeindustrien 81406 Åsmund Arup Seip Åsmund Arup Seip 01.10.07 01.10.08 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Lærevilkårsmonitoren 2008 81407 Torgeir Nyen   01.10.07 30.05.09 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Kompetanseutvikling blant NITOs medlemmer 81408 Torgeir Nyen   01.10.07 31.05.08 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Aldersgrenser/Særaldersgrenser 81392 Tove Midtsundstad   28.09.07 28.02.08 Fullførte prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Medlemsundersøkelse for Utdannindgforbundet 2007 81394 Kristine Nergaard | Sissel C. Trygstad   01.09.07 31.12.08 Prosjekter
Tibet Levek 91089   31.08.07 07.05.14 Prosjekter
OECD Youth employment 81388 Sissel C. Trygstad   15.08.07 01.09.07 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Deltid og sykefravær i Skedsmo kommune 81390 Leif E.Moland   01.08.07 26.06.09 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Hopning av levekårsproblemer 81378 Roy A. Nielsen Roy A. Nielsen 01.06.07 30.08.08 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Pensjonering før fylte 67 år i kommunesektoren 81379 Tove Midtsundstad   01.06.07 31.12.07 Fullførte prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Kartlegging av pensjoneringsmønsteret i KS tariffområde i 2005 og 2006 81379 Tove Midtsundstad   01.06.07 31.12.07 Fullførte prosjekter
Prosjekter
Levekår Hivpositive 81372 Arne Backer Grønningsæter Arne Backer Grønningsæter 25.05.07 06.01.09 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Evaluering av Frelsesarmeens jobbtiltak 81371   01.05.07 31.12.07 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Arkiverte prosjekter
Hva gjør kommunene med deltidsspørsmålet 81367 Leif E.Moland   23.04.07 23.06.07 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Pensjonsforum 81998 Tove Midtsundstad   01.04.07 Aktive prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Irakere i Jordan 91077 Kristin Dalen | Åge Arild Tiltnes Åge Arild Tiltnes Kristin Dalen 28.03.07 07.05.07 Prosjekter: Rettigheter og sikkerhet
Prosjekter
Bedriftsdemokrati 81370 Inger Marie Hagen Inger Marie Hagen 01.03.07 31.12.07 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Northern Uganda Livelihood Survey 91076   28.02.07 31.03.08 Prosjekter
AIDS and HAART in South Africa, NFR 91069 Arne Backer Grønningsæter 31.01.07 28.02.09 Prosjekter
Fortis Human Rights Review 91075   31.01.07 07.05.14 Prosjekter
Beregninger av konsekvenser av alternative AFP-modell 81399 Tove Midtsundstad 10.01.07 30.03.08 Fullførte prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Bedriftsdemokrati og medbestemmelse 81403 Inger Marie Hagen | Sissel C. Trygstad Inger Marie Hagen 10.01.07 31.03.08 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Rekruttering av kompetanse til oljeindustrien. 81384 Åsmund Arup Seip Åsmund Arup Seip 07.01.07 31.12.08 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Kompetansereformen - status 2007 81387   07.01.07 31.12.07 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Tjenestepensjonsmarkedet i endring (SIP) 81380 Tove Midtsundstad   06.01.07 22.01.15 Fullførte prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Kvinners representasjon i fagbevegelsen 81381   05.01.07 31.12.09 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Fagorganisering, forhandlinger og avtaleverk. 81382 Kristine Nergaard   05.01.07 01.06.10 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Flexicurity - nordiske reguleringsregimer 81343 Sissel C. Trygstad   03.01.07 29.02.08 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Tjenestepensjonsordninger i mediebransjen 2007 81348   03.01.07 31.05.07 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Finansnæringen i Norge - struktur og betydning 81349 Leif E.Moland   03.01.07 29.02.08 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Analyse av data fra Polakkstudiet 81333   02.01.07 31.05.07 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Omstilling i norsk luftfart 81335 Åsmund Arup Seip   02.01.07 20.05.07 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Den norske Samarbeidsmodellen Gilde som case 81339 Leif E.Moland   02.01.07 31.10.08 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Verdikjeder i kjøttindustrien 81340 Leif E.Moland   02.01.07 29.02.08 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Adult education Survey (AES). 81341   02.01.07 31.12.07 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Barnefattigdom - nåtidige og framtidige konsekvens 81013 Roy A. Nielsen Roy A. Nielsen 01.01.07 30.08.08 Fullførte prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
SIP - Europa perspektiv på kollektive, aktører og reguleringer 81316 Sissel C. Trygstad   01.01.07 31.12.11 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Doktorgrad Jon Horgen Friberg 177946 81318 Jon Erik Dølvik   01.01.07 31.10.11 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Undersøkelse om lærlinger i NAVO-området 81323 Torgeir Nyen   01.01.07 31.12.07 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Petrnæring erfaring med arbeids- og tjenestevandring 81324   01.01.07 01.08.07 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Analysepublikasjon om utdanning 81325   01.01.07 15.08.07 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Byggekostpr. Kvinnelige ledere i byggebransjen 07 81331   01.01.07 01.04.07 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
When Protection Means Exploitation 91088 Ingunn Bjørkhaug 01.01.07 01.01.09 Prosjekter: Rettigheter og sikkerhet
Prosjekter
Iraq Report Review 91073   31.12.06 31.03.07 Prosjekter
Polish migrants in Oslo 81272 Jon Erik Dølvik   01.10.06 30.03.07 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Camp Improvement Ein El-Hilweh 91066 Åge Arild Tiltnes | Mona Christophersen | Amsale K. Temesgen | Huafeng Zhang Amsale K. Temesgen Mona Christophersen Åge Arild Tiltnes Huafeng Zhang 30.09.06 07.05.14 Prosjekter: Rettigheter og sikkerhet
Prosjekter
Support to Dissemination Mid East 91067 Åge Arild Tiltnes   30.09.06 07.05.14 Prosjekter: Rettigheter og sikkerhet
Prosjekter
Nordiske faglige samorganisasjoner 81262 Jon Erik Dølvik   01.09.06 31.03.07 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Ny organisasjonsmodell i Telemark Fylkeskommune 81263 Leif E.Moland   01.09.06 15.11.06 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Senegal Child Begging 91051   31.08.06 07.05.14 Prosjekter
Haiti Youth Survey 91053   31.08.06 31.03.09 Prosjekter: Rettigheter og sikkerhet
Prosjekter
Sivile og militære stillinger i Forsvaret 81260 Mona Bråten Mona Bråten 30.08.06 30.04.07 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Global Governance of Conflict Trade 91050   31.07.06 31.12.08 Prosjekter
Ekteskap Thai/russiske kvinner 91056   31.07.06 07.05.14 Prosjekter
Deskstudie menneskehandel i Vietnam 91043   30.06.06 07.05.14 Prosjekter
Employability of Pal prof in Lebanon 91044 Huafeng Zhang 30.06.06 07.05.14 Prosjekter
Sino-Norwegian Human Rights Dialogue 91045   30.06.06 31.12.06 Prosjekter
Skattefavorisert pensjonssparing 81235   21.06.06 31.08.06 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Evaluering av NAV 81377 Leif E.Moland   01.06.06 31.12.11 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Sosiale og økonomiske forhold i Burma 91040   31.05.06 07.05.14 Prosjekter
Evaluering av intro-ordning for nyankomne innvandrere 81228 Anne Britt Djuve Anne Britt Djuve 22.05.06 31.12.08 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Utarbeidelse av host country report 81225 Inger Lise Skog Hansen | Arne Backer Grønningsæter   15.05.06 15.09.06 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Levekårsunderskelse Kina sluttfase 91035 Huafeng Zhang 31.03.06 07.05.14 Prosjekter
Palestinske flyktninger Libanon - arbeidsliv 91038   31.03.06 07.05.14 Prosjekter
Evaluering av samarbeidet mellom Muwatin og CMI 91028   31.01.06 31.12.07 Prosjekter
Sykefraværsprosjekt i GPV Components AS 81174   20.01.06 20.05.06 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Emerging patterns of East. 177946 81302 Jon Erik Dølvik   12.01.06 30.06.13 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
NTL lokale lønnsforhandlinger i staten 81308 Bård Jordfald   12.01.06 31.12.07 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Involvering, medbestemmelse, ledelse og mervirkning 81311 Inger Marie Hagen Inger Marie Hagen 12.01.06 31.08.07 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Analyse av aktivitetsrapporteringen 2006 81313 Torgeir Nyen   12.01.06 30.06.07 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Kartlegging av regelverket på HMS-området i Norge. 81284   11.01.06 31.08.07 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
HMS-tilstanden i Norge 2007 81296 Mona Bråten | Sissel C. Trygstad Mona Bråten 11.01.06 07.05.14 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Integrering av arbeidsinnvandrere 81298   11.01.06 15.12.06 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Kompetansepolitikk for kunnskapsnasjonen 81301   11.01.06 31.01.09 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Offentlig utredning om studieforbundene 81303   11.01.06 01.09.07 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Informasjonsteknologiens betydning for samfunnsutviklingen 81288 Inger Lise Skog Hansen   10.01.06 31.12.08 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Forprosjekt evaluering av WayBack 81305 Inger Lise Skog Hansen | Arne Backer Grønningsæter Arne Backer Grønningsæter 10.01.06 28.02.07 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Pilotstudie av polske arbeidsinnvandrere i Oslo 81261 Jon Erik Dølvik   09.01.06 31.12.06 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Kompetanse for norsk industri 81270 Åsmund Arup Seip   09.01.06 15.05.07 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Evaluering av HMS-rådgiverordning i NHO fellesskapet 81236 Mona Bråten Mona Bråten 06.01.06 01.11.06 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Individuelle elementer i kollektive pensjonsordninger? 81229   05.01.06 31.12.06 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Kartlegge arbeidsmuligheter og ønsker blant uførepensjonister 81213   04.01.06 30.03.07 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Regionalisering 81214 Bård Jordfald | Sissel C. Trygstad   04.01.06 31.12.07 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Hvem får hvilken praksisplass? 81211 Anne Britt Djuve Anne Britt Djuve 03.01.06 31.12.06 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Tariffsammenlikning pensjon 81193 Bård Jordfald   02.01.06 15.04.06 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
MAROFF Lean Shipbuilding 81151 Leif E.Moland   01.01.06 30.06.10 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Forskningsjeftid JED 81155 Jon Erik Dølvik   01.01.06 31.12.10 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Corporate Governance 81163 Sissel C. Trygstad   01.01.06 31.07.10 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Avtalt tid? - Arbeidstidsreduksjon 81176   01.01.06 31.12.07 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Pensjonsmarkedet - idag og i framtiden 81179   01.01.06 30.04.05 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Topplederlønn (lederlønnsbarometer) 81182 Kristine Nergaard   01.01.06 31.12.08 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Kunnskapsløftet fra ord til handling 81282   01.01.06 30.05.10 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Nordiske erfaringer med arbeidsmarkedintegrering av flyktninger og innvandrere 81162 Anne Britt Djuve Anne Britt Djuve 20.12.05 31.12.06 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
6-timers arbeidsdag / Arbeidstidsreformer. 81143   05.12.05 31.12.05 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Gjennomgang av samhandlingsrutiner mellom bydelene og barne og familie-etaten 81144 Arne Backer Grønningsæter   01.12.05 15.02.06 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Arkiverte prosjekter
Evaluering av distriktsutviklingsprosessen i Tollvesenet 81148 Leif E.Moland   01.12.05 30.06.05 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Viet-Nam MR Dialog 91017   30.11.05 07.05.14 Prosjekter
Læreplasser i offentlig sektor 054021 81138 Torgeir Nyen   20.11.05 08.01.06 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
VARSLERE - studie av kommunelederes synspunkt og erfaring 81125 Sissel C. Trygstad   14.11.05 30.04.07 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Felles kollektive tjenestepensjonsordning i Norge 81134   10.11.05 28.02.06 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
NITO - Lønnsdanning og tvisteløsning 81135 Åsmund Arup Seip   10.11.05 03.10.06 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Tjenestebehov i bolig for personer med psykiske lidelser 81111 Inger Lise Skog Hansen   01.11.05 31.03.06 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Kompetanse for utvikling grunnopplæring 2005-2008 81124 Åsmund Arup Seip Åsmund Arup Seip 01.11.05 09.01.09 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Kvinner i ledelse i byggebransjen 81131   01.11.05 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Livsfasepolitikk - økt bruk av eldre arbeidstakere 81136 Tove Midtsundstad   01.11.05 31.08.07 Fullførte prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
IA-funksjonsvurdering 81137 Leif E.Moland   01.11.05 15.04.06 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Evaluering av KIM 81140   01.11.05 15.04.06 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Liberia UD 91014   30.10.05 07.05.14 Prosjekter
Rekruttering av langtidsutdannede til LO 81112   15.10.05 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
MBL - pensjonsundersøkelse 81109   01.10.05 28.02.06 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Tjenestepensjonenes inntektsmessige betydning 81110 Tove Midtsundstad   01.10.05 03.01.06 Fullførte prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Gaza Poll 91009   30.09.05 30.11.05 Prosjekter
Workplace partnership, example from Norway 81107   15.09.05 02.01.06 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
School feeding sampling 91008   31.08.05 30.06.06 Prosjekter
Trafficking Trondheim 91010   31.08.05 08.05.14 Prosjekter
Tilbake til Nigeria 91046   31.08.05 31.05.07 Prosjekter
Bostabilitet, oppvekst og livssituasjon 81082   01.08.05 06.01.07 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Oppfølgingstudie av Tøyen DPS 05/3865 81091 Arne Backer Grønningsæter   01.08.05 31.12.06 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Skiftarbeid og turnusarbeid 81102   01.08.05 31.12.05 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Bridging gaps in service delivery to Pal. refugees 90971   31.07.05 31.07.05 Prosjekter
Bistand tilleggsundersøkelse AKU høsten 2005 81088 Kristine Nergaard   15.07.05 31.12.06 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
AFP-bruk i kommunesektoren 80933 Tove Midtsundstad   01.07.05 06.01.06 Fullførte prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
NOR BALT Analyse 91005   30.06.05 31.12.05 Prosjekter
Lønns- og arbeidsvilkår for lærere i Norden 81083 Åsmund Arup Seip   15.06.05 01.12.05 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Modeller for finansiering av barnehagesektoren 81081 Arne Backer Grønningsæter Arne Backer Grønningsæter 10.06.05 10.10.05 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Videre analyse av etablert datamateriale 2004 81084 Tone Fløtten   01.06.05 06.01.07 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Seeing DDR from Below 90992 Ingunn Bjørkhaug Anne Hatløy 01.06.05 12.08.09 Prosjekter: Rettigheter og sikkerhet
Prosjekter
Hvem får hvilken praksisplass? 81071 Anne Britt Djuve Anne Britt Djuve 18.05.05 31.05.06 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Analyse av ALL-undersøkelsen 81077 Torgeir Nyen   15.05.05 31.12.05 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Ansattes styrerepresentasjon - statusrapport 2005 81062   01.04.05 11.01.05 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Evaluering av finansordning i barnevernet 81055 Arne Backer Grønningsæter Arne Backer Grønningsæter 20.02.05 06.01.05 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Arkiverte prosjekter
Evaluering av arbeidstid i barnevernet 81048 Arne Backer Grønningsæter   04.02.05 05.01.06 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Kartlegge tjeneste- og boligbehov til psyk personer 81052 Inger Lise Skog Hansen | Arne Backer Grønningsæter   01.02.05 07.01.05 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Service Delivery in the Middle East 90964   31.01.05 07.05.14 Prosjekter
Posten - Gjennomgang av pensjonsforslag 81043 Tove Midtsundstad 18.01.05 31.12.05 Fullførte prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
BURO 81000 Anne Britt Djuve Anne Britt Djuve 01.01.05 31.12.05 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Fullførte prosjekter
Prosjekter
Doktorgrad HIH NFR FoU Funksjonshemmede, arbeidsledige og velferdsstat 81035   01.01.05 31.07.11 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
FoU Sektoren i 2002 81042 Bård Jordfald | Kristine Nergaard   01.01.05 15.03.05 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
SIP Arbeids- og bedriftsvandring etter EU-utvidelsen 81047 Anne Britt Djuve 01.01.05 31.12.07 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Arkiverte prosjekter
IA Sør-Trøndelag 81066 Leif E.Moland   01.01.05 29.08.05 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Funksjonshemming og arbeidsliv 81120 Inger Lise Skog Hansen   01.01.05 31.07.11 Fullførte prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Inkluderende arbeidsliv og heving av den reelle pensjoneringsalderen 81054 Tove Midtsundstad   01.01.05 01.07.07 Fullførte prosjekter
Prosjekter
Palestinian refugees in Jordan 90973 Huafeng Zhang 31.12.04 31.12.04 Prosjekter
Human trafficking and vulnerability in Hungary 90976   31.12.04 07.05.14 Prosjekter
Debatthefte for NOPEF 81023   01.12.04 15.01.05 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Utviklingen av offentlig tjenestepensjon 81026 Tove Midtsundstad 01.12.04 30.04.05 Fullførte prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Kundesentre som callsentre 81027 Jon Erik Dølvik   01.12.04 15.01.05 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Public Opinion Poll Iraq 90969   30.11.04 07.05.14 Prosjekter
Etaberinger av norske bedrifter i u-land 90967   26.11.04 31.12.05 Prosjekter
Evaluering av arbeidstidsavtalen i skoleverket 81025 Heidi Nicolaisen | Torgeir Nyen   18.11.04 20.04.06 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Den lønnsmessige betydningen av tjenestepensjoner 81019 Tove Midtsundstad   01.11.04 01.12.05 Fullførte prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Childhoods 2005 90947   31.10.04 31.12.05 Prosjekter
IDP registration in Darfur 90966   31.10.04 31.10.07 Prosjekter
Kommunikasjon (DAF) 81021 Sissel C. Trygstad   15.10.04 31.12.06 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Introduksjonsordningen - aetat og kommunene 81008 Anne Britt Djuve Anne Britt Djuve 01.10.04 05.01.05 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Fjerntolking for hørselshemmede 81017   01.10.04 01.12.05 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
LO-SIP - Konsernarbeid 81030 Inger Marie Hagen Inger Marie Hagen 01.09.04 31.12.04 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
AOFs lese- og skrivekurs 81003   13.08.04 31.12.04 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Evaluering av barneverntjenesten i Oslo 80994 Arne Backer Grønningsæter Arne Backer Grønningsæter 01.08.04 28.02.07 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Asylsøkere som forlater mottak - forprosjekt 80996   01.08.04 31.12.04 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Konsekvenser av nytt permitteringsregelverk 80999 Heidi Nicolaisen   01.08.04 31.12.04 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Tjenesteyting og utstasjonerte arbeidstakere 81009   01.08.04 31.10.04 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Høgskolen i Buskerud - da Vinci 80993 Arne Backer Grønningsæter Arne Backer Grønningsæter 01.07.04 06.01.06 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Barn og unge i lavinntektsfamilier 80995 Arne Backer Grønningsæter   01.07.04 31.10.04 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Evaluering av demonstrasjonsskoler og bedrifter 80997   01.07.04 04.01.05 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Children in Armed Conflict 90955   30.06.04 07.05.14 Prosjekter
Medlemsundersøkelse i Utdanningsforbundet 80990 Bård Jordfald | Kristine Nergaard   15.06.04 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Myter, realiteter- barnearbeid i kakaoproduksjonen 90946   31.05.04 31.12.06 Prosjekter
Deltid i Oslo kommune 80984 Leif E.Moland   01.05.04 07.01.06 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Lærevilkårsmonitoren 2005 81024 Torgeir Nyen   01.05.04 31.12.07 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Identifisering verste former for barnearbeid 90945   30.04.04 31.12.06 Prosjekter
Utforming av drift av nye boformer for svake eldre 80937   01.04.04 31.03.07 Prosjekter
Samarbeidsordningen i Helse Øst RHF 80980 Sissel C. Trygstad   01.04.04 30.06.04 Prosjekter
Flink med folk 80966 Leif E.Moland   01.03.04 15.08.07 Prosjekter
Pensjon - LO: andel med rett til AFP 80981 Tove Midtsundstad   01.03.04 30.06.04 Fullførte prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
LO-SIP, organisasjonsgrad og medlemsutvikling 80983   01.03.04 31.12.06 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Complicity and Liability - UD 90938   29.02.04 31.12.06 Prosjekter
Complicity and Liability - DFAIT 90939   26.01.04 31.12.06 Prosjekter
Aids and Child Labour 80952 Arne Backer Grønningsæter 01.01.04 06.01.06 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Trade unions in transition in South Africa 80953   01.01.04 06.01.06 Prosjekter
Variable Pay 80961   01.01.04 30.08.08 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
IA-aktivitetsprogrammet 80973   01.01.04 31.12.04 Prosjekter
Arkiverte prosjekter
IA-legerollen 80974 Leif E.Moland   01.01.04 31.12.04 Prosjekter
Jordan Household Water Security 90929 Åge Arild Tiltnes   30.11.03 31.12.05 Prosjekter
Poverty Monitoring in Norway 90931   30.11.03 31.12.06 Prosjekter
Bedriftsovergripende samarbeid i NITO 80945   01.09.03 31.12.03 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Opplæring om introduksjonsprogram - notat 80942   20.08.03 10.07.03 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 80934 Tove Midtsundstad   01.07.03 09.01.03 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Fullførte prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
NRC - The Dragon Sheds it Skin 90918   30.06.03 30.06.03 Prosjekter
Economies of Conflict Phase III 90919   30.06.03 07.05.14 Prosjekter
Techn. and institut. innovation W-China 90907 Huafeng Zhang 31.05.03 31.12.08 Prosjekter
Kidlink Jordan - Feasibility Study 90916   30.05.03 31.12.06 Prosjekter
Presentation Restavek - Haiti - JPE 90913   29.04.03 31.01.04 Prosjekter
Iraq Multiple Indicator Assessment 90911   28.04.03 31.12.06 Prosjekter
Participatory Poverty Monitoring in China 90906   31.03.03 31.12.03 Prosjekter
SIP, Dr-grad - ABD innvandring, kval, arbmarked 80907 Anne Britt Djuve Anne Britt Djuve 01.03.03 30.06.08 Prosjekter
Millennium Development Goals - Indicators 90895   28.02.03 28.02.03 Prosjekter
Social Risk Assessment - DRC 90901   28.02.03 31.12.04 Prosjekter
Fertility of Palestinian Women 90755   31.01.03 07.05.14 Prosjekter
Health and Nutrition Indicators in Fafo LC Survey 90896   31.01.03 28.02.03 Prosjekter
Refugees and Environment in Jordan 90898   31.01.03 31.12.06 Prosjekter
Kriterier for lokale forhandlinger 80894   01.01.03 30.06.03 Prosjekter
LO-SIP Avtalt tid 80905   01.01.03 31.12.04 Prosjekter
Konkurransen og det seriøse arbeidslivet 80908   01.01.03 31.01.04 Prosjekter
Poverty Analysis Initiative/Opplæring/fattigdomsan 70620   31.12.02 31.12.02 Prosjekter
Sudan Living Conditions 90897   31.12.02 31.12.02 Prosjekter
NOSAG - Abrahamrapport 90899   27.12.02 07.05.14 Prosjekter
Children and Work in Syria 90791   30.11.02 31.12.02 Prosjekter
Syria Living Condition Survey 90789   30.09.02 07.05.14 Prosjekter
Child labour Syria - qualitative study 90873   30.09.02 31.01.03 Prosjekter: Rettigheter og sikkerhet
Prosjekter
UN - HABITAT 90882   30.09.02 31.05.03 Prosjekter
Developments in Estonia and Latvia 80886 Arne Backer Grønningsæter 01.09.02 09.01.07 Prosjekter
HIV/AIDS - Workers right 90874 Anne Hatløy Anne Hatløy 31.08.02 07.05.14 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Barne- og ungdomspsykiatri, utforming og utvikling 80826 Åsmund Arup Seip   01.07.02 30.06.05 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
UNICEF - Child Labour Middle East 90790   30.06.02 31.12.02 Prosjekter
UNOPS Jordan 90788   30.05.02 07.05.14 Prosjekter
Syria – levekår for palestinske flyktninger i leirer 70649   27.05.02 07.05.14 Prosjekter
Lærevilkårsmonitor 80831   01.01.02 31.12.07 Prosjekter
Arbeidsmarkedene i Baltikum 80837   01.01.02 31.12.04 Prosjekter
Strengthening Social Statistics and Monitoring Living Conditions in Jordan 90709 Åge Arild Tiltnes   07.05.01 31.03.06 Prosjekter: Rettigheter og sikkerhet
Prosjekter
Normalitetsideologiens barn 50655 Arne Backer Grønningsæter 01.08.00 31.12.03 Prosjekter
GLORIA - Strategisk Inst.program 60635   01.01.00 31.12.05 Prosjekter
EIRO 60383   01.01.99 31.12.06 Prosjekter
Levekår og fattigdom i Kinas vestre regioner 70624 Huafeng Zhang 01.01.99 31.03.08 Prosjekter
BU - Doktorgradsprosjekt (IMH) 60400   01.01.98 31.12.07 Prosjekter
Analyse av innvandreres religiøsitet Olav Elgvin Olav Elgvin   Prosjekter
Ny uførepensjonsordning       Prosjekter
Organisering og produktinnretning - kommunale tjenestepensjoner i utvalgte EU-land       Prosjekter
Retirement Saving Adequacy     01.01.14 Prosjekter
Striving for excellence, learning to cope?     01.01.16 Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Tjenestepensjonsmarkedet i endring       Prosjekter
Søknad NHO - Lønnssystemer 60623     Prosjekter
Variasjoner i en bedriftskultur, fag/avtalekonstr. 60669     Prosjekter
Tidligpensjonering og seniorpolitikk i staten 80787     Prosjekter
Arbeidslivsforskningens Bedriftsmonitor 80850   31.12.08 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Arbeidslivet som lærings- og integreringsarena 80898     Prosjekter
LO-SIP Outsourcing 80911     Prosjekter
Inkluderende arbeidsgivere? Virksomhetenes arbeidskraftsstrategier overfor eldre arbeidstakere. 80916 Jon Erik Dølvik Tove Midtsundstad   Fullførte prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Doktorgrad - Mona Bråten 80918     Prosjekter
ILO - evaluering 80921     Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Evaluering av arbeidstidsforsøk i Bærum 80922     Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Ankeprosjektet 80926     Prosjekter
AFP-omfang 80947     Prosjekter
EVU lærere 80948     Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Finansiering av videregående opplæring 80949   30.11.03 Prosjekter
Rekruttering i tjenesteytende sektor 80964 Jon Erik Dølvik   06.01.06 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Pensjonering blant sykepleiere 80969 Tove Midtsundstad   30.09.04 Fullførte prosjekter
Prosjekter
Kommunenes plikt til å finne midlertidig husvære 81040   06.01.05 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Omstilling, mestring og ledelse 81057   07.05.14 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Tegnspråktolking via 3G videotelefoner-170077/140 81072   31.12.06 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen – kartlegging av kunnskapsstatus 81078   31.12.05 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Arbeids- og tjenestevandringens konsekvenser i BA-bransjen mod1 81104 Jon Erik Dølvik   02.10.07 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Nordisk arbeidslivmodell - SALTSA 81130 Jon Erik Dølvik   19.04.07 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
On the margins - Sickness absence and labour marked exclusion in high risk groups. The case of Immigrants (IMMSICK) 81657 Hanne Cecilie Kavli Anne Britt Djuve Hanne Cecilie Kavli 30.06.15 Aktive prosjekter
Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
LO FU10 - Anstendig arbeidsliv 81672   31.12.13 Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
LO SIP 2012 - Fagbevegelsesprogram 81865     Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Den norske arbeidslivsmodellen 81927 Anne Inga Hilsen | Sissel C. Trygstad Anne Inga Hilsen 31.12.13 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Rapportering av barnefattigdomsmidler 81929     Prosjekter
Når ofre for menneskehandel sier nei til hjelp 91020 Anette Brunovskis   07.05.14 Fullførte prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Barn og familie av mislykkede migranter i Moldov 91059 Anette Brunovskis   28.02.09 Fullførte prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Arbeidskraftbehov ved søndagsåpne butikker? 82040 Bård Jordfald     Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Prosjekter
Modeller for å kvalifisere elever etter Vg2 82068 Torgeir Nyen | Tove Mogstad Aspøy | Jon Rogstad Tove Mogstad Aspøy Jon Rogstad Torgeir Nyen   Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Midlertidig arbeid: Blindgate eller springbrett til varig sysselsetting? Jon Erik Dølvik Kristine Nergaard Jørgen Svalund Kristin Jesnes Roy A. Nielsen   Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Aktive prosjekter
Prosjekter
Legal Culture and Anti-Corruption Reform: the Case of the West Balkans (2010-14) 91275 Åse Berit Grødeland     Prosjekter: Rettigheter og sikkerhet
Aktive prosjekter
Prosjekter
Work Life Challenges. Workforce management and worker involment solutions. Kristine Nergaard Jon Erik Dølvik Tove Midtsundstad 31.12.15 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Fullførte prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Evolution in approaches to education in slums 91422 Anne Kielland Anne Kielland   Prosjekter: Rettigheter og sikkerhet
Prosjekter
Education in Haiti 91437 Anne Kielland Anne Kielland   Prosjekter: Rettigheter og sikkerhet
Aktive prosjekter
Prosjekter
Har barn det bra i store barnehager? 82049 Beret Bråten Hedda Haakestad Jon Rogstad Hanne Cecilie Kavli   Fullførte prosjekter
Prosjekter
Forsøk med målretting av gratis kjernetid 82117 Jon Rogstad Arne Backer Grønningsæter   Fullførte prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
NORHED Annual Programme Report 2015 Tewodros Aragie Kebede     Aktive prosjekter
Prosjekter
Prosjekter: Velferd og levekår
Chinese Perceptions of Distributive Justice Kristin Dalen Hedda Flatø Huafeng Zhang Jing Liu   Prosjekter
Fagforbundets ungdomsbarometer Silje Andresen     Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
The future of work: Opportunities and challenges for the Nordic models   Kristine Nergaard Johan Røed Steen Kristin Jesnes Kristin Alsos Jon Erik Dølvik Sigurd M. Nordli Oppegaard Marianne Jenum Hotvedt   Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Aktive prosjekter
Prosjekter
Developing, assessing and validating transversal key competences in the formal initial and continuing VET (TRACK-VET) Kaja Reegård Jon Rogstad   Aktive prosjekter
Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter
Najonal korrespondent til Eurofound Kristin Alsos Kristin Jesnes Åsmund Arup Seip   Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Aktive prosjekter
Prosjekter
Towards a new Chinese welfare state – perceptions about distributive justice in China   Kristin Dalen Hedda Flatø   Prosjekter: Rettigheter og sikkerhet
Aktive prosjekter
Prosjekter
Bruk av tariffavtalenes kompetansebestemmelser   Niri Talberg 15.09.18 Prosjekter: Arbeidsliv og arbeidsmarked
Fullførte prosjekter
Prosjekter
Økt mangfold i arbeidslivet gjennom bruk av mentorprogrammer Jon Rogstad Marianne Takvam Kindt Mathilde Bjørnset 30.10.19 Aktive prosjekter
Prosjekter: Migrasjon, integrasjon og kompetanse
Prosjekter

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B