Nye økonomier
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Suksessen til fremvoksende økonomier som Kina, Brasil, Russland, India og Tyrkia endrer selve strukturene og dynamikken i internasjonale relasjoner.

Gjennom utstrakt feltarbeid og prosjekter knyttet til politisk dialog ser vi at den kunnskapen Fafo har om nasjonale forhold er grunnleggende for å forstå utvikling, utenrikspolitiske prioriteringer, hvordan fremvoksende økonomier velger å delta i det internasjonale samfunnet, deres spesifikke interesser og hvordan dette gjenspeiler seg i maktdynamiske forhold.

 

Fafo har samlet kunnskap gjennom empiribasert forskning og politisk dialog i mer enn tjue år. Som et institutt for anvendt forskning har vi alltid fokusert på hvordan vi best mulig kan bidra til at policy-relevant forskning danner grunnlaget for konstruktivt norsk samarbeid mellom fremvoksende økonomier.

Vi søker å forstå hvordan maktbalansene endrer seg og hvilke muligheter og utfordringer som oppstår i kjølvannet av endringene.

Gjennom å tilegne oss grunnleggende kunnskap om forholdene og utviklingen i og mellom de fremvoksende økonomiene, samt om deres forhold til resten av verden, søker vi å bedre forstå konsekvensene av en ny verden.

Ved å studere de sosiale grunnstrukturene samt institusjonaliseringen av disse, søker vi å finne ut mer om hvordan folk og institusjoner forholder seg til hverandre i forskjellige økonomiske og politiske situasjoner.

Fafo har et kontor i Kina. Vi har også etablert tett samarbeid med sentrale forskningsinstitusjoner samt politiske tenketanker i Brasil, India og Tyrkia innenfor en rekke forskningsområder.

Videre har vi godt etablerte nettverk og aktiviteter i land med fremvoksende økonomier, først og fremst i Midtøsten og i Afrika.

Zhang, H. (2016). Literature Review on Educational Attainment of Migrant Children in China. Open Journal of Social Sciences, 4(7), 190-206.

Huafeng Zhang

Flatø, H. & Zhang, H. (2016). Inequity in level of healthcare utilization before and after universal health coverage reforms in China: evidence from household surveys in Sichuan Province. International Journal for Equity in Health, 15(96).

Hedda Flatø and Huafeng Zhang

Zhang, H. (2016). Household vulnerability and economic status during disaster recovery and its determinants: a case study after the Wenchuan earthquake. Natural Hazards, 83(3), 1505-1526.

Huafeng Zhang