Barnevern
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Barnevern

Vår forskning på ulike omsorgstjenester omhandler også barnevern.

For eksempel har vi gransket utviklingen i barnevernet etter barnevernreformen i 2004. Samarbeid og samspill mellom det statlige og det kommunale barnevernet er et viktig tema. Det samme gjelder utviklingen innenfor hjelpetiltak og fosterhjem.

Barnevernforskningen på Fafo har involvert forskere med bakgrunn fra sosiologi, sosialt arbeid og økonomi.

Grønningsæter, A.B. og S. Nordstoga (2014) Mål og realiteter i faglig utvikling i barneverntjenesten. I Nordstoga, S og A.B. Grønningsæter (red) Det kommunale barnevernet i utvikling – et nødvendig samarbeid mellom praksis, forskning og utdanning. Fagbokforlaget
Grønningsæter, A.B. og S. Nordstoga
Grønningsæter, A.B. (2014) Fagutvikleren som formidler mellom utdanning, forskning og praksis. I Nordstoga, S og A.B. Grønningsæter (red) Det kommunale barnevernet i utvikling – et nødvendig samarbeid mellom praksis, forskning og utdanning. Fagbokforlaget
Grønningsæter, A.B.
Grønningsæter, A.B. og S. Nordstoga (2014) Etterord: Fagutvikling, et samspill mellom forskning, utdanning og praksis. I Nordstoga, S og A.B. Grønningsæter (red) Det kommunale barnevernet i utvikling – et nødvendig samarbeid mellom praksis, forskning og utdanning. Fagbokforlaget
Grønningsæter, A.B. og S. Nordstoga

2014

Det kommunale barnevernet i utvikling

Nordstoga, S og A.B. Grønningsæter (red) (2014) Det kommunale barnevernet i utvikling – et nødvendig samarbeid mellom praksis, forskning og utdanning. Fagbokforlaget

Sigrid Nordstoga og Arne backer Grønningsæter

2014

Omsorg for traumatiserte barn.
Grønningsæter, AB. (2014) Omsorg for traumatiserte barn. Rapport fra evaluering av et opplæringstilbud til fosterforeldre. Universitet i Agder, Institutt for sosiologi og sosialt arbeid
Grønningsæter, A.B.

2013

Fosterhjem for barns behov
Backe-Hansen, E., Havik, T. og Grønningsæter, A.B. (red)(2013) Fosterhjem for barns behov. Rapport fra et fireårig forskningsprogram. NOVA-rapport 16/13.
Elisabeth Backe-Hansen, Toril Havik, Arne B. Grønningsæter

2013

Miljøterapeutteam i barneverntjenesten – skreddersøm i et kunnskapsbasert barnevern?
Angel, B.A. og Grønningsæter, A.B. (2013) Miljøterapeutteam i barneverntjenesten – skreddersøm i et kunnskapsbasert barnevern? Norges Barnevern
Angel, B.A. og Grønningsæter, A.B.