Fattigdom
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Fattigdom

Kontakt

Bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon er et grunnleggende velferdspolitisk mål. Nasjonale myndigheter og internasjonale organisasjoner har fattigdomsproblemene høyt på dagsorden og et av FNs tusenårsmål var å halvere ekstrem fattigdom innen 2015. På Fafo har fattigdom og sosial eksklusjon alltid vært viktige forskningstemaer, og vi har gjennonmført prosjekter for offentlige myndigheter, forskningsrådet, frivillige organisasjoner, Nordisk ministerråd og EU.

Fløtten, T. (2019). Fattigdom på norsk. I E. Brodtkorb og M. Rugkåsa (red.), Mellom mennesker og samfunn. Oslo: Gyldendal.

Tone Fløtten

Fløtten. T. (2013). Barnefattigdom i Norge – hvordan måles det? I Barn i Norge 2013. Voksne for Barn.

Tone Fløtten

Fløtten, T., Axel West Pedersen & Ivar Lødemel (2009). Når problemet er fattigdom. I B. R. Nuland, B. S. Tranøy & J. Christensen (red.), Hjernen er alene - institusjonalisering, kvalitet og relevans i norsk velferdsforskning. Oslo: Universitetsforlaget.

Tone Fløtten, Axel West Pedersen og Ivar Lødemel

Nuland, B. R. Fløtten, T. & Backe-Hanssen, E. (2009). Kommunenes arbeid med barnefattigdom. I T. Fløtten (red.), Barnefattigdom. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Bjørn Richard Nuland, Tone Fløtten og Elisabeth Backe-Hanssen

Fløtten, T. (2009). Fattigdom på Norsk. I E. Brodtkorb & M. Rugkaasa (red.), Sociologi og socialantropologi. Mellom mennesker og samfund. København: Munksgaard Danmark.

Tone Fløtten

Fløtten, T. (2009). Fattigdom på Norsk I E. Brodtkorb & M. Rugkaasa (red.), Mellom menneske og samfunn II. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Tone Fløtten

Fløtten, T. & Pedersen, A. W. (2009). Når kan barn kalles fattige. En opinionsbasert tilnærming. I T. Fløtten (red.), Barnefattigdom. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Tone Fløtten og Axel West Pedersen

Fløtten, T. & Kavli, H. C. (2009). Barnefattigdom og sosial deltakelse. Kap. 6 i T. Fløtten (red.), Barnefattigdom. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Tone Fløtten og Hanne Cecilie Kavli

Dahl, E., Fløtten, T. & Lorentzen, T. (2006). Poverty dynamics and social exclusion - an analysis of Norwegian data. Journal of Social Policy Vol. 37, No. 2.

Espen Dahl, Tone Fløtten and Thomas Lorentzen

Fløtten, T. & Pedersen, A. W. (2008). Fattigdom som mangel på sosialt aksepterte levekår. Resultater fra en spørreundersøkelse. I I. Harsløf & S. Seim (red.),  Fattigdommens dynamikk. Perspektiver på marginalisering i det norske samfunnet. Oslo: Universitetsforlaget.

Tone Fløtten og Axel West Pedersen

Fløtten, T. (2007). Bokanmeldelse: Kjell Underlid: Fattigdommens psykologi. Oppleving av fattigdom i det moderne Norge. Tidsskrift for Velferdsforskning, 1/2007.

Tone Fløtten

Fløtten, T. (2007). Book review: Kjell Underlid: Fattigdommens psykologi. Oppleving av fattigdom i det moderne Norge. Tidsskrift for Velferdsforskning, 1/2007.

Tone Fløtten

Sletten, M., Bakken, A. & Fløtten, T. (2004). Vennskapets pris – fattigdom og sosial isolasjon i ungdomstida. Tidsskrift for Ungdomsforskning, 4(2), 55-76.

Mira Sletten, Anders Bakken og Tone Fløtten

Fløtten, T. (2003). Hvordan har de fattige det? Samfunnsspeilet, 6/2003.

Tone Fløtten

Fløtten, T. (2003). Fattigdom i en velferdsstat. Tidsskrift for velferdsforskning, 2/2003, 71-89.

Tone Fløtten

Aasland, Aa. & Fløtten, T. (1999). Ethnicity and Social Exclusion in Estonia and Latvia. Europe-Asia studies, Vol. 53, No. 7, 2001, 1023-1049.

Aadne Aasland og Tone Fløtten

2017

Den norske modellen i et oppvekstperspektiv

Fløtten, Tone (2017). Den norske modellen i et oppvekstperspektiv. I: Oppvekstrapporten 2017. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Tone Fløtten

2007

Ulikhet og sosial fordeling
Fløtten, T. (2007). Ulikhet og sosial fordeling. I J. E. Dølvik, T. Fløtten, G. Hernes & J. M. Hippe (red.), Hamskifte. Den norske modellen i endring. Oslo: Gyldendal Akademisk.
Tone Fløtten

2013

Hvor går grensen for fattigdom?
Fløtten, T. (2013). Hvor går grensen for fattigdom? Kronikk. Aftenposten, 27/11 2013.
Tone Fløtten

2012

Fattigdom i moderne velferdssamfunn

Fløtten, T. (2012). Fattigdom i moderne velferdssamfunn. Tobias, 2012, 36-43.

Tone Fløtten

2007

Rikdom i Likhets-Norge
Christensen, J., Fløtten, T. & Hippe, J. M. (2007). Rikdom i Likhets-Norge. Kronikk i Aftenposten 24/8 2007.
Johan Christensen, Tone Fløtten og Jon M. Hippe

2006

Vi trenger en ny fattigdomsdefinisjon
Pedersen, A. W., Fløtten, T. & Hernes, G. (2006). Vi trenger en ny fattigdomsdefinisjon. Kronikk. Velferd, 5/2006. 
Axel West Pedersen, Tone Fløttenog Gudmund Hernes

2002

Dilemmaer i fattigdomsdebatten
Fløtten, T. (2002). Dilemmaer i fattigdomsdebatten. Kronikk. Fontene, 1/2002.
Tone Fløtten

2001

Hvem er fattige – og hvordan kan vi hjelpe?

Fløtten, T. (2001). Hvem er fattige – og hvordan kan vi hjelpe? Artikkel i Horisont, 2(4),  76-89.

Tone Fløtten

1999

Finnes det fattige i Norge?
Fløtten, T. (1999). Finnes det fattige i Norge? Kronikk. Velferd, 2-99
Tone Fløtten

1999

Norsk fattigdomsgrense?
Fløtten, T. (1999). Norsk fattigdomsgrense? Kronikk. Aftenposten, 16/6 1999.
Tone Fløtten

2007

Mainstreaming social inclusion. Country report – Norway
Fløtten, T. & Nuland, B. (2007). Mainstreaming social inclusion. Country report – Norway. Combat Poverty Agency, Ireland.
Tone Fløtten og Bjørn Nuland

2006

Child poverty in Norway – What is the problem and how can we solve it?
Fløtten, T. (2006). Child poverty in Norway – What is the problem and how can we solve it? In Poverty among children, young people and families – a booklet of information and experiences. Ministry of Children and Equality. Oslo.
Tone Fløtten

2003

The relationship between poverty and social exclusion – a conceptual discussion
Fløtten, T. (2003). The relationship between poverty and social exclusion – a conceptual discussion. In Heggen et al. (eds.), Marginalization and Social Exclusion. Volda: Møre research and Volda University College.
Tone Fløtten

2001

Forutsetninger og begrunnelser for studiet av fattigdom
Fløtten, T. (2001). Forutsetninger og begrunnelser for studiet av fattigdom. Working paper.
Tone Fløtten

1999

The causes of poverty. A discussion of central perspective
Fløtten, T. (1999). The causes of poverty. A discussion of central perspectives. Working paper.
Tone Fløtten

2006

Poverty and social exclusion – two sides of the same coin
Fløtten, T. (2006). Poverty and social exclusion – two sides of the same coin. A comparative study of Norway and Estonia. Doctoral dissertation. Universitetet i Oslo/Fafo-report 487.
Tone Fløtten