Levekår for utsatte grupper
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Levekår for utsatte grupper

Kontakt

Vi kartlegger levekår og livssituasjon for utsatte grupper som blant andre bostedsløse, kreftrammede, hivpositive. Denne forskningen har i stor grad sett på levekår som en funksjon av de ressurser en person eller en husholdning disponerer og konsentrerer seg om inntekt, utdanning, helse, boligforhold.

Vedeler, J. S., Olsen, T. &  J. Eriksen (2019). Hate speech harms: a social justice discussion of disabled Norwegians’ experiences. Disability & Society, Volume 34, 2019 - Issue 3

Vedeler, Janikke Solstad, Terje Olsen & John Eriksen

Hansen, I. L. S. (2018). Users’ Choice in Providing Services to the Most Vulnerable Homeless People. Social Inclusion, 6(3).

Inger Lise Skog Hansen

Olsen, T. & Tesfai, A. (2016). Ung med virkning. Opplæringsprogram til unge brukermedvirkere. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 13(1-2), 77-86.

Olsen, Terje & Aida Tesfai

Olsen, T. & Kermit, P. (2015). Sign Language, Translation and Rule of Law – Deaf People’s Experiences with the Norwegian Criminal Justice System. Scandinavian Journal of Disability Research, Volume 17, 2015 - Issue sup1: Disability and Justice.

Olsen, Terje & Patrick Kermit

Torp, S., Gudbergsson, S. B., Dahl, A. A., Fosså, S. D. & Fløtten, T. (2011). Social support at work and work changes among cancer survivors in Norway. Scandinavian Journal of Public Health, 39 (Suppl 6), 33–42.

Steffen Torp, Sævar B. Gudbergsson, Alv A. Dahl, Sophie D. Fosså og Tone Fløtten

Thorsen, L., Gjerset, G. M., Loge, J. H., Kiserud, C. E., Skovlund, E., Fløtten, T. & Fosså, S. S. (2011). Cancer patients’ needs for rehabilitation services. Acta Oncologica, 50, 212–222.

Lene Thorsen, Gunhild M. Gjerset, Jon Håvard Loge, Cecilie E. Kiserud, Eva Skovlund, Tone Fløtten og Sophie S. Fosså

Kermit, P., Mjøen, O. M. & Olsen, T. (2011). Safe in the hands of the interpreter? A qualitative study investigating the legal protection of Deaf people facing the criminal justice system in Norway. Disability Studies Quarterly, 4/2011. 

Kermit, Patrick, Odd Morten Mjøen & Terje Olsen

Gudbergsson, S. B., Torp, S., Fløtten, T., Fosså, S. D., Nielsen, R. & Dahl, A. A. (2010). A comparative study of cancer patients with short and long term sick-leave after primary treatment. Acta Oncologica, 2010; Early Online, 1–9.

Sæver Berg Gudbergsson, Steffen Torp, Tone Fløtten, Sophie D. Fosså, Roy Nielsen, Alv A. Dahl