logo fafo 194x64
Levekår for utsatte grupper

Vi kartlegger levekår og livssituasjon for utsatte grupper som blant andre bostedsløse, kreftrammede, hivpositive. Denne forskningen har i stor grad sett på levekår som en funksjon av de ressurser en person eller en husholdning disponerer og konsentrerer seg om inntekt, utdanning, helse, boligforhold.

Publisering

 • Vedeler, J. S., Olsen, T. &  J. Eriksen (2019). Hate speech harms: a social justice discussion of disabled Norwegians’ experiences. Disability & Society, Volume 34, 2019 - Issue 3

 • Hansen, I. L. S. (2018). Users’ Choice in Providing Services to the Most Vulnerable Homeless People. Social Inclusion, 6(3).

 • Olsen, T., Kermit, P., Dahl, N., Søndenaa, E. & Envik, R. (2018). Rettssikkerhet - likeverd og likeverdig behandling. Mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser i møte med strafferettspleien. Rapport 5/18. Bodø: Nordlandsforskning.

 • Olsen, T. & Tesfai, A. (2016). Ung med virkning. Opplæringsprogram til unge brukermedvirkere. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 13(1-2), 77-86.

 • Wulf-Andersen, T., Follesø, R. & Olsen, T. (red.) (2016). Unge, udenforskab og social forandring. Nordiske perspektiver. København: Frydenlund akademisk.

 • Olsen, T., Vedeler, J. S., Eriksen, J. & Elvegård, K. (2016). Du er en skam for samfunnet. Kronikk, NRK Ytring, publisert 2. desember 2016.

 • Olsen, T., Vedeler, J. S., Eriksen, J. & Elvegård, K. (2016). Hatytringer. Resultater fra en studie av funksjonshemmedes erfaringer. Rapport 6/16. Bodø: Nordlandsforskning.

 • Olsen, T., Kermit, P., Rønning, H., Hustad, J. H. & Eriksen, J. (2016). Kunnskapsstatus: Rettssikkerhet for personer med utviklingshemming. Rapport 4/16. Bodø: Nordlandsforskning.

 • Olsen, T. & Kermit, P. (2015). Sign Language, Translation and Rule of Law – Deaf People’s Experiences with the Norwegian Criminal Justice System. Scandinavian Journal of Disability Research, Volume 17, 2015 - Issue sup1: Disability and Justice.

 • Torp, S., Gudbergsson, S. B., Dahl, A. A., Fosså, S. D. & Fløtten, T. (2011). Social support at work and work changes among cancer survivors in Norway. Scandinavian Journal of Public Health, 39 (Suppl 6), 33–42.

 • Thorsen, L., Gjerset, G. M., Loge, J. H., Kiserud, C. E., Skovlund, E., Fløtten, T. & Fosså, S. S. (2011). Cancer patients’ needs for rehabilitation services. Acta Oncologica, 50, 212–222.

 • Kermit, P., Mjøen, O. M. & Olsen, T. (2011). Safe in the hands of the interpreter? A qualitative study investigating the legal protection of Deaf people facing the criminal justice system in Norway. Disability Studies Quarterly, 4/2011. 

 • Gudbergsson, S. B., Torp, S., Fløtten, T., Fosså, S. D., Nielsen, R. & Dahl, A. A. (2010). A comparative study of cancer patients with short and long term sick-leave after primary treatment. Acta Oncologica, 2010; Early Online, 1–9.

 • Fløtten, T., Torp, S. & Syse, J. (2009). Kreftrammedes økonomi er god, men mange er misfornøyde med støtte fra det offentlige. Kronikk. Tønsberg blad 28/5 2009.
 • Fløtten, T. (1991). Funksjonshemmedes levekår. Notat. Rådet for funksjonshemmede.

Fafo-rapporter

Fafo-notater

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B