Fattigdom

Bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon er et grunnleggende velferdspolitisk mål. Nasjonale myndigheter og internasjonale organisasjoner har fattigdomsproblemene høyt på dagsorden og et av FNs tusenårsmål var å halvere ekstrem fattigdom innen 2015. På Fafo har fattigdom og sosial eksklusjon alltid vært viktige forskningstemaer, og vi har gjennonmført prosjekter for offentlige myndigheter, forskningsrådet, frivillige organisasjoner, Nordisk ministerråd og EU.

Fattigdom

Kontakt

Forskere

Forsker
Forsker/Pensjonist
Daglig leder
Forsker
Ståle Østhus og Roy A. Nielsen
Fafo-notat 2020:05
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen and Helle Cathrine Hansen
Fafo-report 2019:23
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen, Anne Hege Strand, Elisabeth Brodtkorb and Sidsel Sverdrup
Fafo-report 2018:22
Tone Fløtten og Inger Lise Skog Hansen
Fafo-rapport 2018:04
Magne Bråthen, Christer Hyggen, Lise Lien og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2016:13
Inger Lise Skog Hansen, Viggo Nordvik og Arne Backer Grønningsæter
Fafo-rapport 2014:06
Tone Fløtten og Anne Skevik Grødem med bidrag fra Katja Forssén, Tapio Salonen, Lilja Mósesdóttir, Peder J. Pedersen og Stephen Crossley
Fafo-rapport 2014:18
Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem og Vidar Bakkeli
Fafo-rapport 2013:49
Anne Britt Djuve, Roy A. Nielsen og Anne Hege Strand
Fafo-rapport 2012:63
Anne Hege Strand
Fafo-notat 2012:11
Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem, Arne Backer Grønningsæter og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2011:21
Fafo-notat 2011:19
Johan Christensen, Tone Fløtten, Christer Hyggen
Fafo-notat 2008:20
Fafo-rapport 2007:33
Bjørn Richard Nuland
Fafo-rapport 2007:18
Fafo-report 546
Fafo-rapport 528
Fafo-paper 2006:15
Ilze Trapenciere
Fafo-report 503
Feliciana Rajevska
Fafo-report 498
Avo Trumm
Fafo-report 497
Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten
Fafo-rapport 476
Fafo-paper 2005:26
Fafo-notat 2005:19
Siri Ytrehus og Jon Anders Drøpping
Fafo-rapport 465
Fafo-rapport 445
Pål Sletten and Willy Egset
Fafo-paper 2004:31
Dagmar Kutsar and Avo Trumm
Fafo-paper 2003:01
Zane Loza and Aadne Aasland
Fafo-paper 2002:02
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Monica Lund og Tina Østberg
Fafo-rapport 364
Tone Fløtten, Espen Dahl, Arne Grønningsæter
Fafo-notat 2001:16
Delstudie 12 2000
Tove Midtsundstad, Espen Dahl og Anne Britt Djuve
Fafo-rapport 319
Tone Fløtten
Fafo-rapport 303
Ivar Lødemel
Fafo-rapport 226
Kåre Hagen, Anne Britt Djuve og Pernille Vogt
Fafo-rapport 161
Fafo-notat 806
Barn i Norge 2013

Tone Fløtten, Axel West Pedersen og Ivar Lødemel

Når problemet er fattigdom

Tone Fløtten og Axel West Pedersen

Når kan barn kalles fattige
En opinionsbasert tilnærming

Bjørn Richard Nuland, Tone Fløtten og Elisabeth Backe-Hanssen

Kommunenes arbeid med barnefattigdom

Tone Fløtten og Hanne Cecilie Kavli

Barnefattigdom og sosial deltakelse

Tone Fløtten og Axel West Pedersen

Fattigdom som mangel på sosialt aksepterte levekår
Resultater fra en spørreundersøkelse

Espen Dahl, Tone Fløtten and Thomas Lorentzen

Poverty dynamics and social exclusion - an analysis of Norwegian data
Journal of Social Policy

Mira Sletten, Anders Bakken og Tone Fløtten

Vennskapets pris – fattigdom og sosial isolasjon i ungdomstida
Tidsskrift for Ungdomsforskning
Samfunnsspeilet
Tidsskrift for velferdsforskning