Unge utenfor arbeidslivet

Det å falle utenfor arbeidslivet i ung alder kan ha alvorlige konsekvenser både for den enkelte og for samfunnet. Vi er opptatt av å studere unges utenforskap fra ulike perspektiver. Vi ønsker å bidra med forskning både om hvordan det offentlige hjelpeapparatet og NAV bidrar til å hjelpe unge over i arbeid, men også knytte forskningen til mekanismene bak inkluderende og ekskluderende faktorer for unge i arbeidslivet, samt samspillet mellom unges utenforskap og generelle utviklingstrekk i samfunnet.

Unge utenfor arbeidslivet

Kontakt

Forskere

Forsker
Forsker (permisjon)
Forsker/Pensjonist
Forsker (Permisjon)
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen og Tone Fløtten
Fafo-rapport 2020:02
Anne Hege Strand og Marianne Takvam Kindt
Fafo-notat 2019:24
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen og Tone Fløtten
Fafo-notat 2019:21
Lise Lien, Jørgen Svalund og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2018:46
Anne Hege Strand, Magne Bråthen og Arne Backer Grønningsæter
Fafo-rapport 2015:41
Anne Hege Strand og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2015:29
Anne Skevik Grødem, Roy A. Nielsen og Anne Hege Strand
Fafo-rapport 2014:37

Wulf-Andersen, Trine, Reidun Follesø & Terje Olsen

Unge, udenforskab og social forandring