logo fafo 194x64

Liste Fafo-rapporter

Alle Fafo-rapporter sortert etter ordrenummer.
Tittel Serie Publisert Ordrenr Nettutgave
Leif E. Moland og Ketil Bråthen : En ny vei mot heltidskultur Fafo-rapport 2019:15 2019-06-12 20712 20712.pdf
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård : Varsling i norsk arbeidsliv 2018 Fafo-rapport 2019:14 2019-05-13 20711 20711.pdf
20711-vedlegg2.pdf
20711-vedlegg3.pdf
Anne Mette Ødegård, Johan Røed Steen og Elin Svarstad : NNNs organisasjon – sett fra lokalleddene Fafo-rapport 2019:12 2019-03-27 20709 20709.pdf
Emil C. Bjøru, Jon M. Hippe, Jon Helgheim Holte, Rolf Røtnes, Sissel C. Trygstad og Ann Cecilie Bergene : Når velferd er til salgs Fafo-rapport 2019:11 2019-05-29 20708 20708.pdf
Rolf K. Andersen, Mathilde Bjørnset og Jon Rogstad : Maritim kompetanse i en digital framtid Fafo-rapport 2019:09 2019-05-24 20706 20706.pdf
Leif E. Moland og Per Schanche : Lang vei mot heltidskultur Fafo-rapport 2019:08 2019-03-27 20705 20705.pdf
Niri Talberg : Fra festtaler til realitet Fafo-rapport 2019:07 2019-05-06 20704 20704.pdf
Ketil Bråthen og Leif E. Moland : Dypdykk i deltidskulturen i fire Sørlandskommuner Fafo-rapport 2019:06 2019-06-12 20703 20703.pdf
Kristin Alsos, Ann Cecilie Bergene, Emil C. Bjøru, Jon M. Hippe, Jon Helgheim Holte, Karin Ibenholt og Rolf Røtnes : Lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår i offentlig og privat barnevern Fafo-rapport 2019:05 2019-05-06 20702 20702.pdf
Åge A. Tiltnes, Huafeng Zhang and Jon Pedersen : The living conditions of Syrian refugees in Jordan Fafo-report 2019:04 2019-02-07 20701 20701.pdf
Ståle Østhus : Kunnskap om pensjon Fafo-rapport 2019:02 2019-01-31 20699 20699.pdf
Jon Horgen Friberg og Mathilde Bjørnset : Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll Fafo-rapport 2019:01 2019-01-16 20698 20698.pdf
Tewodros Aragie Kebede : Stratégie de Scolarisation Accélérée/Passerelle de la Fondation Strømme au Burkina Faso, au Mali et au Niger Rapport Fafo 2018:48 2019-02-14 20697 20697.pdf
Ann Cecilie Bergene, Kristine Nergaard og Jørgen Svalund : Brudd på reglene om adgangen til midlertidig ansettelse og innleie Fafo-rapport 2018:47 2019-01-28 20696 20696.pdf
Lise Lien, Jørgen Svalund og Leif E. Moland : Sysselsetting av unge med nedsatt funksjonsevne Fafo-rapport 2018:46 2018-12-20 20695 20695.pdf
Bård Jordfald : Lokale forhandlinger under nye betingelser Fafo-rapport 2018:45 2019-01-09 20694 20694.pdf
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng, Linn Sørensen Holst, Vegard Salte Flatval og Ketil Bråthen : Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet Fafo-rapport 2018:44 2019-01-24 20693 20693.pdf
Arne Backer Grønningsæter og Inger Lise Skog Hansen : Om å bli eldre med hiv Fafo-rapport 2018:43 2018-11-30 20692 20692.pdf
20692-sammendrag.pdf
Mathilde Bjørnset, Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder : Evaluering av vekslingsmodeller i fag- og yrkesopplæringen. Sluttrapport Fafo-rapport 2018:42 2019-01-08 20691 20691.pdf
Mathilde Bjørnset, Nina Drange, Hege Gjefsen, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad : I fraværsgrensens dødvinkel Fafo-rapport 2018:41 2019-01-25 20690 20690.pdf
Anne Inga Hilsen : Hvordan skape gode senkarrierer? Fafo-rapport 2018:40 2018-12-17 20689 20689.pdf
Mona Bråten og Jørgen Svalund : Seksuell trakassering innen film-, TV-, scene-, musikk- og spillfeltet Fafo-rapport 2018:39 2018-11-09 20688 20688.pdf
Kristine Nergaard : Tilknytningsformer i norsk arbeidsliv. Sluttrapport Fafo-rapport 2018:38 2018-11-06 20687 20687.pdf
Åsmund Arup Seip : Etter- og videreutdanning i tariffavtalene i offentlig sektor Fafo-rapport 2018:37 2018-10-18 20686 20686.pdf
Mathilde Bjørnset, Aina Fossum, Jon Rogstad, Bjørn Smestad og Niri Talberg : Digitale skillelinjer Fafo-rapport 2018:36 2018-12-03 20685 20685.pdf
Ragna Lillevik og Guri Tyldum : En mulighet for kvalifisering Fafo-rapport 2018:35 2018-10-26 20684 20684.pdf
Tove Midtsundstad : Seniorer i industrien – arbeidslivets slitere Fafo-rapport 2018:34 2018-12-11 20683 20683.pdf
Anne Inga Hilsen : Seniorkompetanse i Arbeidstilsynet Fafo-rapport 2018:33 2018-11-06 20682 20682.pdf
Elin Svarstad og Sissel C. Trygstad : Når jobben settes ut på anbud Fafo-rapport 2018:32 2018-11-05 20681 20681.pdf
Rolf K. Andersen, Inger Marie Hagen og Anne Inga Hilsen : HMS og arbeidsmiljøarbeid Fafo-rapport 2018:31 2018-12-17 20680 20680.pdf
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg : Videreutdanning for barnehagelærere og lederutdanning for styrere 2018 Fafo-rapport 2018:30 2018-10-18 20679 20679.pdf
Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad : Seksuell trakassering i hotellbransjen i Skandinavia Fafo-rapport 2018:29 2018-10-26 20678 20678.pdf
Inger Marie Hagen og Jørgen Svalund : Verve og beholde Fafo-rapport 2018:28 2018-11-02 20677 20677.pdf
Tewodros Aragie Kebede : Strømme Foundation’s Speed School Program in Burkina Faso, Mali and Niger Fafo-report 2018:27 2019-02-14 20676 20676.pdf
Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Bård Jordfald og Kristine Nergaard : Renholdsbransjen sett nedenfra Fafo-rapport 2018:26 2018-08-16 20675 20675.pdf
Assistentenes rolle i barnehagene : Assistentenes rolle i barnehagene Fafo-rapport 2018:25 2018-06-18 20674 20674.pdf
Johan Røed Steen : Organisering i servicesektoren Fafo-rapport 2018:24 2018-08-22 20673 20673.pdf
Silje Sønsterudbråten og Mathilde Bjørnset : «It takes a village» Fafo-rapport 2018:23 2018-08-15 20672 20672.pdf
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen, Anne Hege Strand, Elisabeth Brodtkorb and Sidsel Sverdrup : Nordic 0 – 24 collaboration on improved services to vulnerable children and young people Fafo-report 2018:22 2018-06-25 20671 20671.pdf
Huafeng Zhang, Mona Christophersen, Kristin Dalen, Jing Liu and Jon Pedersen : Reconstructing a future: Ten years after the Wenchuan earthquake Fafo-report 2018:21 2018-05-28 20670 20670.pdf
Lise Lien og Hanne Bogen : Sykefravær i private og kommunale sykehjem og renholdsvirksomheter Fafo-rapport 2018:20 2018-06-08 20669 20669.pdf
Rolf K. Andersen og Mona Bråten : Offentlige anbud og bemanning i el-bedrifter Fafo-rapport 2018:19 2018-06-13 20668 20668.pdf
Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård : Reguleringer for utsendte arbeidstakere Fafo-rapport 2018:18 2018-04-26 20667 20667.pdf
Jon M. Hippe, Henrik Hammer og Hans Gunnar Vøien : Nok pensjon? Fafo-rapport 2018:17 2018-06-07 20666 20666.pdf
Silje Sønsterudbråten : Assistert retur Fafo-rapport 2018:16 2018-08-24 20665 20665.pdf
Kristine Nergaard, Rolf K. Andersen, Kristin Alsos og Johannes Oldervoll : Fleksibel arbeidstid Fafo-rapport 2018:15 2018-06-27 20664 20664.pdf
Johan Røed Steen, Johannes Oldervoll, Mikkel Myhre Walbækken og Rolf Røtnes : Fagarbeideres og fagopplæringens betydning for innovasjon Fafo-rapport 2018:14 2018-05-03 20663 20663.pdf
Jon M. Hippe og Pål Lillevold : Ikke som forventet Fafo-rapport 2018:13 2018-04-08 20662 20662.pdf
Bård Jordfald og Kristine Nergaard : Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2017 Fafo-rapport 2018:12 2018-04-11 20661 20661.pdf
Jørgen Svalund og Johannes Oldervoll : Fullt og helt, ikke stykkevis og delt? Fafo-rapport 2018:11 2018-04-24 20660 20660.pdf
Kristin Jesnes og Elin Svarstad : Morgendagens fagbevegelse Fafo-rapport 2018:10 2018-04-03 20659 20659.pdf
Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen : Inkludering og mangfold i REMA 1000. Sluttrapport Fafo-rapport 2018:09 2018-04-10 20658 20658.pdf
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng, Vegard Salte Flatval, Sara Andersson, Linn Sørensen Holst og Ketil Bråthen : Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet Fafo-rapport 2018:08 2018-04-25 20657 20657.pdf
Mona Bråten : Arbeidstakere som jobber alene Fafo-rapport 2018:07 2018-04-27 20656 20656.pdf
Anne Hatløy and Tone Sommerfelt : Efforts to ensure girls’ rights and gender equality in Norwegian development policies Fafo-report 2018:06 2018-02-16 20655 20655.pdf
Silje Sønsterudbråten, Guri Tyldum og Magne Raundalen : Et trygt sted å vente Fafo-rapport 2018:05 2018-03-06 20654 20654.pdf
Tone Fløtten og Inger Lise Skog Hansen : Fra deltakelse til mestring Fafo-rapport 2018:04 2018-02-16 20653 20653.pdf
Ragna Lillevik og Silje Sønsterudbråten : På egne bein Fafo-rapport 2018:03 2018-02-22 20652 20652.pdf
Kristin Alsos og Kristine Nergaard : Lokale særavtaler i kommunal sektor Fafo-rapport 2018:02 2018-03-16 20651 20651.pdf
Mathilde Bjørnset, Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri : Profesjonell rekruttering er likestilt rekruttering Fafo-rapport 2018:01 2018-01-23 20650 20650.pdf
Kristin Alsos, Kristin Jesnes, Beate Sletvold Øistad og Torstein Nesheim : Når sjefen er en app Fafo-rapport 2017:41 2017-12-14 20649 20649.pdf
Inger Marie Hagen : Arbeidsgivers holdning til foreldrepermisjon Fafo-rapport 2017:40 2017-12-01 20648 20648.pdf
Anne Kielland, Anne Hatløy, Tone Sommerfelt, Tewodros Aragie Kebede and Kathleen M. Jennings : Hidden in the numbers: Barriers to girls’ education in West Africa Fafo-report 2017:39 2017-11-01 20647 20647.pdf
Åsmund Arup Seip : Arbeidsinnvandrere og rus Fafo-rapport 2017:38 2017-11-16 20646 20646.pdf
Inger Lise Skog Hansen : NAV i fengsel Fafo-rapport 2017:37 2018-01-11 20645 20645.pdf
Silje Andresen, Aina Fossum, Jon Rogstad og Bjørn Smestad : På prøve Fafo-rapport 2017:36 2017-12-14 20644 20644.pdf
Mona Bråten og Rolf K. Andersen : Verneombudsordningen i en ny tid Fafo-rapport 2017:35 2018-01-03 20643 20643.pdf
Geir Veland og Pål Lillevold : Ny offentlig tjenestepensjon Fafo-rapport 2017:34 2017-12-06 20642 20642.pdf
Silje Andresen, Mathilde Bjørnset, Kaja Reegård og Jon Rogstad : Fraværet er redusert, men… Fafo-rapport 2017:33 2017-10-30 20641 20641.pdf
Silje Andresen, Anne Hege Strand og Anne Mette Ødegård : Fagforbundets ungdomsbarometer 2017 Fafo-rapport 2017:32 2017-10-17 20640 20640.pdf
20640-vedlegg.pdf
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Erika Braanen Sterri og Beret Bråten : Introduksjonsprogram og norskopplæring Fafo-rapport 2017:31 2017-10-30 20639 20639.pdf
20639-summary.pdf
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen : Trygg trafikk med seniorer Fafo-rapport 2017:30 2017-10-25 20638 20638.pdf
Sol Skinnarland og Leif E. Moland : Samhandling og produksjonsflyt i Forsvarets logistikkorganisasjon Fafo-rapport 2017:29 2017-10-09 20637 20637.pdf
Therese Saltkjel og Johan Røed Steen : Arbeidsrettede tiltak Fafo-rapport 2017:28 2018-03-16 20636 20636.pdf
Johan Røed Steen og Kristine Nergaard : Organisasjonsstruktur og fagforeningsarbeid i NTL Fafo-rapport 2017:27 2017-12-20 20635 20635.pdf
Kristin Alsos, Johannes Oldervoll og Beate Sletvold Øistad : «Bare plunder og heft» Fafo-rapport 2017:26 2017-08-16 20634 20634.pdf
Ragnhild Steen Jensen og Kristine Nergaard : Varehandelen som inkluderingsarena Fafo-rapport 2017:25 2017-08-17 20633 20633.pdf
Anne Hatløy and Tone Sommerfelt : Rethinking emergency school feeding: A child-centred approach Fafo-report 2017:24 2018-03-02 20632 20632.pdf
Anette Brunovskis and Silje Sønsterudbråten : Asylum, integration and irregular migration in Lithuania Fafo-report 2017:23 2017-08-25 20631 20631.pdf
Ragna Lillevik, Silje Sønsterudbråten og Guri Tyldum : Evaluering av tilrettelagt avdeling i asylmottak Fafo-rapport 2017:22 2017-10-25 20630 20630.pdf
Jon M. Hippe og Sven Iver Steen : Bedre og enklere tjenestepensjon Fafo-rapport 2017:21 2017-06-06 20629 20629.pdf
Jon M. Hippe og Pål Lillevold : Er hybrid tjenestepensjon et alternativ til innskuddspensjon? Fafo-rapport 2017:20 2017-06-06 20628 20628.pdf
Kathleen M. Jennings : Tracking Inclusion in Norwegian Development Support to Global Education Fafo-report 2017:19 2017-05-16 20627 20627.pdf
Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen og Åsmund Hermansen : Seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter Fafo-rapport 2017:18 2017-05-23 20626 20626.pdf
Leif E. Moland : Lokalt trepartssamarbeid om utviklingsprosjekter i kommunene Fafo-rapport 2017:17 2017-08-14 20625 20625.pdf
Kristin Jesnes og Åsmund Arup Seip : TiSA-avtalen Fafo-rapport 2017:16 2017-08-15 20624 20624.pdf
Inger Marie Hagen, Kristine Nergaard og Dag Olberg : Offentlige tariffområder – endring og praktisering Fafo-rapport 2017:15 2017-03-21 20623 20623.pdf
Beret Bråten, Josefine Jahreie og Ragna Lillevik : Innvandrerorganisasjoners rolle i integreringen Fafo-rapport 2017:14 2017-06-13 20622 20622.pdf
Anette Brunovskis and Rebecca Surtees : Vulnerability and exploitation along the Balkan route Fafo-report 2017:12 2017-04-05 20620 20620.pdf
Tove Mogstad Aspøy, Sol Skinnarland og Anna Hagen Tønder : Yrkesfaglærernes kompetanse Fafo-rapport 2017:11 2017-05-10 20619 20619.pdf
Geir Veland, Jon M. Hippe, Pål Lillevold, Dag Svege og Hans Gunnar Vøien : Ny tjenestepensjon i kommunal sektor? Fafo-rapport 2017:10 2017-05-18 20618 20618.pdf
Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad : Seksuell trakassering i arbeidslivet Fafo-rapport 2017:09 2017-03-08 20617 20617.pdf
20617-spoerreskjema.pdf
Rolf K. Andersen, Emil Cappelen Bjøru, Maja Tofteng og Beate Sletvold Øistad : Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet? Fafo-rapport 2017:08 2017-02-09 20616 20616.pdf
Nerina Weiss, Anne Britt Djuve, Wendy Hamelink og Huafeng Zhang : Opphold i asylmottak Fafo-rapport 2017:07 2017-04-04 20615 20615.pdf
Inger Lise Skog Hansen : Fra bostedsløs til varig bolig Fafo-rapport 2017:06 2017-04-21 20614 20614.pdf
Sissel C. Trygstad, Anne Mette Ødegård, Marit Skivenes og Elin Svarstad : Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner Fafo-rapport 2017:04 2017-03-09 20612 20612.pdf
Roy A. Nielsen : Pensjonsuttak før fylte 67 år Fafo-rapport 2017:03 2017-02-01 20611 20611.pdf
Beret Bråten og Silje Sønsterudbråten : Veiledningserfaringer Fafo-rapport 2017:02 2017-03-03 20610 20610.pdf
Mona Bråten og Anna Hagen Tønder : Gjør fagbrevet en forskjell? Fafo-rapport 2017:01 2017-02-15 20609 20609.pdf
Lise Lien : «IA-ledelse 2.0 – NED med sykefraværet!» Fafo-rapport 2016:46 2017-01-13 20608 20608.pdf
Åsmund Hermansen : Retaining Older Workers Fafo-report 2016:45 2017-01-06 20607 20607.pdf
Jon M. Hippe, Johann Despriée, Pål Lillevold, Dag Svege og Geir Veland : Den kompliserte omleggingen – virkningene av en ny offentlig tjenestepensjon Fafo-rapport 2016:44 2017-01-31 20606 20606.pdf
20606-abstract.pdf
20606-vedlegg-beregningsrapport.pdf
Jon Horgen Friberg : Assimilering på norsk Fafo-rapport 2016:43 2017-01-24 20605 20605.pdf
Kristin Alsos, Magne Bråthen, Inger Lise Skog Hansen, Jon M. Hippe og Geir Veland : En styrket samfunnsrolle for Pensjonistforbundet Fafo-rapport 2016:42 2016-12-07 20604 20604.pdf
Tove Midtsundstad, Hanne Bogen og Åsmund Hermansen : Jobb i barnehage – passer det for seniorer? Fafo-rapport 2016:41 2016-12-16 20603 20603.pdf
Ketil Bråthen, Cecilie Flyen, Leif E. Moland, Anita Moum og Sol Skinnarland : SamBIM Fafo-rapport 2016:40 2017-01-11 20602 20602.pdf
Rolf K. Andersen og Bård Jordfald : Arbeidstakere i byggenæringen i 2008 og 2014 Fafo-rapport 2016:39 2017-01-18 20601 20601.pdf
Magne Bråthen and Tone Fløtten : The Norwegian social model – an inspiration for Greece? Fafo-report 2016:38 2016-11-27 20600 20600.pdf
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen : Bedre gjennomføring i videregående opplæring Fafo-rapport 2016:37 2016-12-16 20599 20599.pdf
Lise Lien : Oslo kommunes traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser Fafo-rapport 2016:36 2017-01-10 20598 20598.pdf
Silje Sønsterudbråten, Kristian Takvam Kindt, Vigdis Vevstad og Jørgen Mørk : Retur som avtalt? Fafo-rapport 2016:35 2017-02-14 20597 20597.pdf
Anne Mette Ødegård, Sissel C. Trygstad og Johan Røed Steen : Varsling og ytring blant medlemmer i sju fagforbund Fafo-rapport 2016:34 2016-09-29 20596 20596.pdf
20596_Vedlegg1.pdf
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård : Varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv 2016 Fafo-rapport 2016:33 2016-09-29 20595 20595.pdf
20595-summary.pdf
20595_Vedlegg1.pdf
20595_Vedlegg2.pdf
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård : Ytringsbetingelser og varsling i Oslo universitetssykehus Fafo-rapport 2016:32 2016-09-29 20594 20594.pdf
20594_Vedlegg1.pdf
Rolf K. Andersen og Silje Andresen : Oppfølging av lærlinger i Akershus Fafo-rapport 2016:31 2016-10-28 20593 20593.pdf
Hanne Bogen og Arne Grønningsæter : En ideell forskjell? Fafo-rapport 2016:30 2016-10-14 20592 20592.pdf
Beret Bråten og Silje Sønsterudbråten : Foreldreveiledning – virker det? Fafo-rapport 2016:29 2016-10-26 20591 20591.pdf
20591-summary.pdf
Lise Lien og Hanne Bogen : Høyere jobbmobilitet – lavere sykefravær? Fafo-rapport 2016:28 2016-10-04 20590 20590.pdf
20590-summary.pdf
Magne Bråthen og Roy A. Nielsen : Uførereformen Fafo-rapport 2016:27 2016-09-23 20589 20589.pdf
20589-summary.pdf
Sol Skinnarland : Gjennomføringsmodell med BIM for detaljprosjektering Fafo-rapport 2016:26 2016-09-19 20588 20588.pdf
20588-summary.pdf
Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen : Inkludering og mangfold i Rema 1000. Kortrapport Fafo-rapport 2016:25 2017-12-12 20587 20587.pdf
Bård Jordfald : Lokal lønnsdannelse i staten 2014 Fafo-rapport 2016:24 2016-08-05 20586 20586.pdf
Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri : Rettmessig forskjellsbehandling? Fafo-rapport 2016:23 2016-08-17 20585 20585.pdf
Jørgen Svalund og Geir Veland : Aldersgrenser for oppsigelse og særordninger for eldre i arbeidslivet Fafo-rapport 2016:22 2016-09-01 20584 20584.pdf
Anne Inga Hilsen : Hva er seniorkompetanse? Fafo-rapport 2016:21 2016-05-31 20583 20583.pdf
20583-summary.pdf
Tewodros Aragie Kebede and Kristian Takvam Kindt : Language and Social Survey in Morocco Fafo-report 2016:20 2016-05-24 20582 20582.pdf
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad : «Vi må ha is i magen og la tiltakene få virke» Fafo-rapport 2016:18 2016-07-12 20580 20580.pdf
Beret Bråten og Henriette Lunde : Ekstern barnehagevurdering Fafo-rapport 2016:17 2016-08-23 20579 20579.pdf
20579-summary.pdf
Ketil Bråthen og Leif E. Moland : Samhandlingsfase og BIM på byggeplass Fafo-rapport 2016:16 2016-05-25 20578 20578.pdf
Kristin Alsos, Mona Bråten og Sissel C. Trygstad : Sjatteringer av likhet Fafo-rapport 2016:15 2016-05-13 20577 20577.pdf
20577-summary.pdf
Anne Kielland : Økonomiske og sosiale utviklingstrekk i norske satsingsland for utdanning Fafo-rapport 2016:14 2016-04-01 20576 20576.pdf
Magne Bråthen, Christer Hyggen, Lise Lien og Roy A. Nielsen : Unge sosialhjelpsmottakere i storbyene Fafo-rapport 2016:13 2016-05-19 20575 20575.pdf
Anne Kielland : Education in Niger Fafo-report 2016:12 2016-04-01 20574 20574.pdf
Beret Bråten og Kristian Takvam Kindt : Med mandat til å hjelpe Fafo-rapport 2016:11 2016-05-30 20573 20573.pdf
Anna Hagen Tønder og Sol Skinnarland : Rekruttering til design- og håndverksfagene Fafo-rapport 2016:10 2016-03-29 20572 20572.pdf
Rolf K. Andersen og Silje Andresen : Rekruttering, frafall og overgang til læreplass på restaurant- og matfag Fafo-rapport 2016:09 2016-04-11 20571 20571.pdf
Vidar Bakkeli, Arne Backer Grønningsæter, Anne Inga Hilsen, Per Trygve Hoff, Tormod Hofstad, Øivind Johnsen, Emir Kico, Lise Lien, Leif E. Moland, Per Schanche og Kjell Værnor : Sammen om en bedre kommune: En oppsummering Fafo-rapport 2016:08 2016-05-03 20570 20570.pdf
Kristine Nergaard : Tilknytningsformer i norsk arbeidsliv Fafo-rapport 2016:07 2016-04-07 20569 20569.pdf
Ivar Brevik, Anne Britt Djuve, Inger Marie Hagen, Åsmund Hermansen, Lise Lien og Leif E. Moland : Hjemme, borte eller uavgjort? Fafo-rapport 2016:06 2016-04-06 20568 20568.pdf
Mona Bråten : Digital kontroll og overvåking av arbeid Fafo-rapport 2016:05 2016-04-19 20567 20567.pdf
Vidar Bakkeli, Erika Braanen Sterri og Leif E. Moland : Strategisk rekruttering av unge til kommunal sektor Fafo-rapport 2016:04 2016-09-09 20566 20566.pdf
Lillevold & Partners og Fafo : Utredning for Handel og Kontor og Virke om tjenestepensjon Fafo-rapport 2016:03 2016-01-20 20565 20565.pdf
Jon Horgen Friberg : Arbeidsmigrasjon Fafo-rapport 2016:02 2016-01-13 20564 20564.pdf
Kristine Nergaard og Johan Røed Steen : LOs lokalorganisasjoner Fafo-rapport 2016:01 2016-02-08 20563 20563.pdf
Magne Bråthen og Jørgen Svalund : Økt yrkesdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne Fafo-rapport 2015:57 2016-01-08 20562 20562.pdf
Guri Tyldum : The social meanings of migration Fafo-report 2015:56 2015-11-30 20561 20561.pdf
Tone Sommerfelt (éd.) : Placement et Travail Domestique des Enfants en Haïti en 2014 : Rapport analytique Rapport Fafo 2015:55 2016-05-11 20560 20560-web.pdf
Tone Sommerfelt (ed.) : Child Fosterage and Child Domestic Work in Haiti in 2014: Analytical report Fafo-report 2015:54 2016-05-11 20559 20559-web.pdf
Ketil Bråthen og Leif E. Moland : Samhandling med BIM og Lean i detaljprosjekteringsfasen på Urbygningen ved NMBU Fafo-rapport 2015:53 2015-12-07 20558 20558.pdf
Mette I. Snertingdal og Vidar Bakkeli : Housing first i Norge – sluttrapport Fafo-rapport 2015:52 2016-02-03 20557 20557.pdf
Mona Bråten og Anna Hagen Tønder : Kompetanse og kvalitet i arbeid med barn og unge Fafo-rapport 2015:51 2016-01-20 20556 20556.pdf
Leif E. Moland, Vidar Bakkeli, Anne Inga Hilsen og Lise Lien : Sammen om en bedre kommune: Dypdykk-rapport 2 Fafo-rapport 2015:50 2016-01-13 20555 20555.pdf
Tove Midtsundstad : IA som strategi for lengre yrkeskarrierer Fafo-rapport 2015:49 2015-11-19 20554 20554.pdf
Beret Bråten, Ingrid Marie Hovdenak, Hedda Haakestad og Silje Sønsterudbråten : Har barn det bra i store barnehager? Fafo-rapport 2015:48 2016-01-22 20553 20553.pdf
Rolf K. Andersen, Kristin Jesnes og Kristine Nergaard : Kartlegging av brudd på arbeidstidsbestemmelsene Fafo-rapport 2015:47 2016-01-05 20552 20552.pdf
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen : Godt, men ikke for godt Fafo-rapport 2015:46 2015-11-02 20551 20551.pdf
Guri Tyldum, Hilde Lidén, May-Len Skilbrei, Carmen From Dalseng og Kristian Takvam Kindt : Ikke våre barn Fafo-rapport 2015:45 2015-10-28 20550 20550.pdf
Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri : Passe inn og passe til Fafo-rapport 2015:44 2015-10-23 20449 20449.pdf
Hedda Haakestad, Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Jørgen Svalund : Tidsbruk i barnehagene Fafo-rapport 2015:43 2015-09-15 20448 20448.pdf
Mona Bråten og Rolf K. Andersen : Verneombud i bygg og anlegg – en rolle under press Fafo-rapport 2015:42 2015-09-17 20447 20447.pdf
Anne Hege Strand, Magne Bråthen og Arne Backer Grønningsæter : NAV-kontorenes oppfølging av unge brukere Fafo-rapport 2015:41 2015-11-10 20446 20446.pdf
Anja Bredal, Beret Bråten, Kristin Jesnes og Anne Hege Strand : Et blikk inn i skolen Fafo-rapport 2015:40 2015-10-27 20445 20445.pdf
Beret Bråten og Hanne Bogen : Målretting av gratis kjernetid Fafo-rapport 2015:39 2015-08-18 20444 20444.pdf
Line Eldring : Trade unions that cross borders Fafo-report 2015:38 2015-08-06 20443 20443.pdf
Sol Skinnarland : Evaluering av bedriftshelsetjenesten i Bærum kommune Fafo-rapport 2015:37 2015-10-05 20442 20442.pdf
Line Eldring : Fagforeninger som krysser landegrensene Fafo-rapport 2015:36 2015-06-23 20441 20441.pdf
Dag Olberg : EL & IT Forbundet – Etterutdanningskravet og ELBUS Fafo-rapport 2015:35 2015-06-19 20440 20440.pdf
Inger Marie Hagen : Et sidespor: den demokratiske bedriftsforsamling Fafo-rapport 2015:34 2015-06-22 20439 20439.pdf
Anne Inga Hilsen og Sol Skinnarland : Et bedre NAV for brukerne Fafo-rapport 2015:33 2015-06-16 20438 20438.pdf
Håkon Høst (red.) : Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Sluttrapport Fafo-rapport 2015:32 2015-08-05 20437 Nettutgave (lastes ned fra BIBSYS)
Kristin Jesnes, Kristine Nergaard, Johan Røed Steen og Sissel C. Trygstad : Se og bli sett Fafo-rapport 2015:30 2015-09-17 20435 20435.pdf
Anne Hege Strand og Roy A. Nielsen : Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger Fafo-rapport 2015:29 2015-06-09 20434 20434.pdf
Tove Mogstad Aspøy og Rolf K. Andersen : Digital kompetanse i arbeidslivet Fafo-rapport 2015:28 2015-06-05 20433 20433.pdf
Erika Braanen Sterri, Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad : Grenser for utdanning Fafo-rapport 2015:27 2015-06-02 20432 20432.pdf
Anne Britt Djuve og Hanne C. Kavli : Ti års erfaringer Fafo-rapport 2015:26 2015-04-28 20431 20431.pdf
Leif E. Moland : Større stillinger og bedre drift Fafo-rapport 2015:25 2015-05-07 20430 20430.pdf
Sol Skinnarland : Tverrfaglig samarbeid i byggeprosessen Fafo-rapport 2015:24 2015-04-29 20429 20429.pdf
Magne Bråthen og Lise Lien : Ringer i Vannet Fafo-rapport 2015:23 2015-03-25 20428 images/pub/2015/20428.pdf
Anette Brunovskis and Rebecca Surtees : Preventing human trafficking Fafo-report 2015:22 2015-09-07 20427 20427.pdf
Anette Brunovskis and Rebecca Surtees : Reframing trafficking prevention Fafo-report 2015:21 2015-09-06 20426 20426.pdf
Tone Sommerfelt, Anne Hatløy et Kristin Jesnes : Réorientation religieuse au sud du Mali – Sommaire Rapport Fafo 2015:20 2016-01-07 20425 20425.pdf
Tone Sommerfelt, Anne Hatløy and Kristin Jesnes : Religious reorientation in Southern Mali – A summary Fafo-report 2015:19 2015-10-30 20424 20424.pdf
Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen : Den norske modellen på virksomhetsnivå Fafo-rapport 2015:18 2015-10-09 20423 20423.pdf
Sissel C. Trygstad og Rolf K. Andersen : Arbeidsmiljø i norske sykehus 2014 Fafo-rapport 2015:17 2015-03-12 20422 20422.pdf
Svein Erik Stave and Solveig Hillesund : Impact of Syrian refugees on the Jordanian labour market Fafo-report 2015:16 2015-05-08 20421 20421.pdf
Tone Sommerfelt et Kristin Jesnes : La laïcité au sud du Mali: Des débats publics actuels sur la laïcité et la liberté religieuse Rapport Fafo 2015:15 2015-06-22 20420 20420.pdf
Anne Hatløy, Massa Coulibaly et Jing Liu : Réorientation religieuse au sud du Mali – Rapport de statistiques Rapport Fafo 2015:14 2015-06-19 20419 20419.pdf
Massa Coulibaly and Anne Hatløy : Religious issues and ethnicity in Southern Mali Fafo-report 2015:13 2015-06-19 20418 20418.pdf
Hanne Bogen og Lise Lien : Fra fravær til nærvær Fafo-rapport 2015:12 2015-03-26 20417 20417.pdf
Arne Backer Grønningsæter : Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling II Fafo-rapport 2015:11 2015-02-25 20416 20416.pdf
Kristine Nergaard, Kristin Alsos, Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen : Tilkallingsvikarer i norsk arbeidsliv Fafo-rapport 2015:10 2015-04-22 20415 20415.pdf
Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri : Lærevilkår i norsk arbeidsliv Fafo-rapport 2015:09 2015-03-12 20414 20414.pdf
Vidar Bakkeli og Ragnhild Steen Jensen : Samordnet bosetting av flyktninger Fafo-rapport 2015:08 2015-05-19 20413 20413.pdf
Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Jon M. Hippe and Bård Jordfald : The Nordic model towards 2030. A new chapter? Fafo-report 2015:07 2015-02-04 20412 20412.pdf
20412-onepageview.pdf
Massa Coulibaly et Anne Hatløy : Les questions religieuses et ethniques au sud du Mali Rapport Fafo 2015:06 2015-06-19 20411 20411.pdf
Tone Sommerfelt and Kristin Jesnes : ’Laïcité’ in Southern Mali: Current public discussions on secularism and religious freedom Fafo-report 2015:05 2015-06-19 20410 20410.pdf
Anne Hatløy, Massa Coulibaly and Jing Liu : Religious reorientation in Southern Mali – Tabulation report Fafo-report 2015:04 2015-06-19 20409 20409.pdf
Anne Inga Hilsen : "Jeg er glad i jobben min" Fafo-rapport 2015:03 2015-02-05 20408 20408.pdf
Roy A. Nielsen og Magne Bråthen : Evaluering av kriteriene for budsjettfordeling til barne- og familietjenesten og sosialtjenesten i Trondheim Fafo-rapport 2015:02 2015-02-09 20407 20407.pdf
Dag Olberg og Karen-Sofie Pettersen : Arbeidstid i barneverninstitusjonene Fafo-rapport 2015:01 2015-03-26 20406 20406.pdf
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Bård Jordfald, Merethe Dotterud Leiren, Tor-Olav Nævestad, Kåre H. Skollerud, Henrik Sternberg og Tommy Tranvik : Arbeidsforhold i gods og turbil Fafo-rapport 2014:58 2015-02-12 20405 20405.pdf
Henriette Lunde, Jing Liu et Jon Pedersen : Les enfants travailleurs domestiques en Haïti en 2014 : Rapport de statistiques Rapport Fafo 2014:57 2015-02-05 20404 20404-web.pdf
Henriette Lunde, Jing Liu and Jon Pedersen : Child domestic workers in Haiti 2014: Tabulation report Fafo-report 2014:56 2015-01-26 20403 20403-web.pdf
Anne Inga Hilsen og Ragnhild Steen Jensen : Den norske arbeidslivsmodellen i endring Fafo-rapport 2014:55 2015-01-15 20402 Nettutgave
Mona Bråten, Eirik Albrechtsen, Rolf K. Andersen, Tuva Tovslid og Reidun Værnes : Innleide arbeidstakere i verfts- og petroleumsindustrien Fafo-rapport 2014:54 2015-02-12 20401 Nettutgave
Mette I. Snertingdal : Housing first i Norge – en kartlegging Fafo-rapport 2014:52 2015-01-09 20399 Nettutgave
Arne Backer Grønningsæter, Lars-Erik Becken, Vidar Bakkeli, Synne Klingenberg og Anne Hege Strand : Evaluering av Husbankens kommunesatsing Fafo-rapport 2014:51 2015-01-19 20398 Nettutgave
Guri Tyldum og Jon Horgen Friberg : Et skritt på veien Fafo-rapport 2014:50 2014-12-30 20397 Nettutgave
Olav Elgvin, Kristine Bue og Arne Backer Grønningsæter : Åpne rom, lukkede rom: LHBT i etniske minoritetsgrupper 2014 Fafo-rapport 2014:49 2014-12-30 20396 Nettutgave
Åge A. Tiltnes and Huafeng Zhang : The socio-economic conditions of Jordan’s Palestinian camp refugees Fafo-report 2014:47 2014-12-30 20394 Web edition, English
Web edition, Arabic
Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Jon M. Hippe og Bård Jordfald : Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapittel? Fafo-rapport 2014:46 2014-12-30 20393 Nettutgave
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen : Arbeid og pensjon i kommunal sektor Fafo-rapport 2014:45 2014-12-12 20392 Nettutgave
Beret Bråten, Nina Drange, Hedda Haakestad og Kjetil Telle : Gratis kjernetid i barnehager Fafo-rapport 2014:44 2014-12-31 20391 Nettutgave
Jon Horgen Friberg og Olav Elgvin : Når aktivering blir ydmykelse Fafo-rapport 2014:43 2014-10-07 20390 Nettutgave
Tone Fløtten, Jon Kvist, Lilja Mósesdóttir og Lisbeth Pedersen : Velferdsstatsutfordringer Fafo-rapport 2014:42 2015-01-02 20389 Nettutgave
Olav Elgvin og Gumund Hernes : Demokrati og deltakelse i den nordiske modellen Knirker det i gulvet? Fafo-rapport 2014:41 2015-01-05 20388 Nettutgave
Hanne Bogen og Arne Backer Grønningsæter : Kommuners kjøp av private tjenester – eksempler fra barnevern og andre velferdsområder Fafo-rapport 2014:40 2015-01-16 20387 Nettutgave
Ingunn Bjørkhaug and Morten Bøås : Men, women, and gender-based violence in North Kivu, DRC Fafo-report 2014:39 2014-09-24 20386 Web edition
Beret Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Anne Hege Strand : Likestilling- og mangfoldstandard for virksomheter Fafo-rapport 2014:38 2014-09-19 20385 Nettutgave
Anne Skevik Grødem, Roy A. Nielsen og Anne Hege Strand : Unge mottakere av helserelaterte ytelser Fafo-rapport 2014:37 2015-01-05 20384 Nettutgave
Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder : Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser Fafo-rapport 2014:36 2014-09-22 20383 Nettutgave
Roy A. Nielsen : Tidligpensjonering i kommunal sektor Fafo-rapport 2014:35 2014-09-22 20382 Nettutgave
Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri : Rett til utdanning? Fafo-rapport 2014:34 2015-01-04 20381 Nettutgave
Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri : «Kulturelt betinget naturlig beskjedenhet» Fafo-rapport 2014:33 2014-10-03 20380 Nettutgave
Beret Bråten og Olav Elgvin : Mangfoldskommunen Drammen Fafo-rapport 2014:32 2014-10-03 20379 Nettutgave
Lisbeth Pedersen og Søren Kaj Andersen : Reformernes tid. Regulering af arbejdsmarked og velfærd siden 1990. Dansk landerapport Fafo-rapport 2014:31 2015-01-07 20378 Nettutgave
Tove Midtsundstad : Voksende seniorengasjement i norsk arbeidsliv Fafo-rapport 2014:30 2014-10-03 20377 Nettutgave
Ketil Bråthen og Leif E. Moland : Ønsket og uønsket deltid i Posten, Vestre Viken Helseforetak og Vinmonopolet Fafo-rapport 2014:29 2015-05-07 20376 20376.pdf
Sol Skinnarland and Magnus Mühlbradt : The good life at sea Fafo-report 2014:28 2014-10-03 20375 Web edition
Anne Britt Djuve og Anne Skevik Grødem (red.) : Innvandring og arbeidsmarkedsintegrering Fafo-rapport 2014:27 2014-10-03 20374 Nettutgave
Jan Fagerberg and Morten Fosaas : Innovation and innovation policy in the Nordic region Fafo-report 2014:26 2014-10-03 20373 Web edition
Juhana Vartiainen : To create and share – the remarkable success and contested future of the Nordic Social-Democratic Model Fafo-report 2014:25 2014-10-03 20372 Web edition
Beret Bråten og Hedda Haakestad : Refleksjon som metode i barnehagers språkarbeid Fafo-rapport 2014:24 2014-10-03 20371 Nettutgave
Beret Bråten og Miriam Latif Sandbæk : Å være seg sitt ansvar bevisst Fafo-rapport 2014:23 2014-10-03 20370 Nettutgave
Ragnhild Steen Jensen, Dag Olberg, Åsmund Arup Seip, Magnus Mühlbradt og Beate Sletvold Øistad : Redusert arbeidstid i pleie og omsorg Fafo-rapport 2014:22 2014-10-03 20369 Nettutgave
Jon M. Hippe and Hans Gunnar Vøien : An analysis of future benefits from public and private pension schemes Fafo-report 2014:21 2014-10-03 20368 Web edition
Høst, Håkon (red.) : Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Fokus på opplæringen i bedrift Fafo-rapport 2014:20 2014-10-06 20367 Nettutgave (lastes ned fra BIBSYS)
Sol Skinnarland og Magnus Mühlbradt : Det gode liv til sjøs Fafo-rapport 2014:19 2014-10-06 20366 Nettutgave
Tone Fløtten og Anne Skevik Grødem med bidrag fra Katja Forssén, Tapio Salonen, Lilja Mósesdóttir, Peder J. Pedersen og Stephen Crossley : Helhetlige tiltak mot barnefattigdom Fafo-rapport 2014:18 2014-10-06 20365 Nettutgave
Leif E. Moland, Olav Elgvin, Anne Inga Hilsen og Lise Lien : Saman om ein betre kommune: Dypdykk i 16 kommuner Fafo-rapport 2014:17 2014-10-06 20364 Nettutgave
Beret Bråten og Olav Elgvin : Forskningsbasert politikk? Fafo-rapport 2014:16 2014-10-06 20363 Nettutgave
Kristin Alsos og Line Eldring : Solidaransvar for lønn Fafo-rapport 2014:15 2014-10-06 20362 Nettutgave
Rolf K. Andersen, Line Eldring og Johan Røed Steen : Privatmarkedet i byggenæringen Fafo-rapport 2014:14 2014-10-06 20361 Nettutgave
Katrín Ólafsdóttir and Stefán Ólafsson : Economy, Politics and Welfare in Iceland Fafo-report 2014:13 2015-01-07 20360 Web edition
Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten : Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport 2014:12 2014-10-06 20359 Nettutgave
Geir Veland og Jon M. Hippe : Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Fafo-rapport 2014:11 2014-10-06 20358 Nettutgave
Tomas Berglund & Ingrid Esser : Modell i förändring. Landrapport om Sverige Fafo-rapport 2014:10 2014-10-06 20357 Nettutgave
Ketil Bråthen, Leif Moland og Torer F. Berg : Trafikkstasjonen på Risløkka Fafo-rapport 2014:09 2014-10-06 20356 Nettutgave
Søren Kaj Andersen, Jon Erik Dølvik og Christian Lyhne Ibsen : De nordiske aftalemodeller i åbne markeder – udfordringer og perspektiver Fafo-rapport 2014:08 2014-10-06 20355 Nettutgave
Tove Mogstad Aspøy og Beret Bråten : Språklige rollemodeller Fafo-rapport 2014:07 2014-10-06 20354 Nettutgave
Inger Lise Skog Hansen, Viggo Nordvik og Arne Backer Grønningsæter : Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling Fafo-rapport 2014:06 2014-10-06 20353 Nettutgave
Sissel C. Trygstad, Marit Skivenes, Johan Røed Steen og Anne Mette Ødegård : Evaluering av varslerbestemmelsene Fafo-rapport 2014:05 2014-10-06 20352 Nettutgave
Jørgen Svalund og Inger Marie Hagen : Kompetente parter i energibransjen Fafo-rapport 2014:04 2014-10-06 20351 Nettutgave
Vedlegg 3
Ragnhild Steen Jensen, Bård Jordfald og Mona Bråten : Norsk transport – veien videre Fafo-rapport 2014:03 2014-10-06 20350 Nettutgave
Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Inger Marie Hagen, Kristine Nergaard, Heidi Nicolaisen og Johan Røed Steen : Arbeidsforhold i utelivsbransjen Fafo-rapport 2014:02 2014-10-06 20349 Nettutgave
Vedlegg 1 Spørreskjema
Vedlegg 2 Intervjuguider
Vedlegg 3 Metodisk refleksjon
Guri C. Bollingmo, May-Len Skilbrei og Ellen Wessel : Troverdighetsvurderinger: Søkerens forklaring som bevis i saker om beskyttelse (asyl) Fafo-rapport 2014:01 2014-10-06 20348 Nettutgave
Jørgen Svalund : The impact of institutions on mobility, labour adjustments and cooperation in the Nordic countries Fafo-report 2013:56 2013-03-17 20346 Web edition
Åsmund Arup Seip : Bruk av tvungen lønnsnemnd i Norge 1990–2012 Fafo-rapport 2013:55 2013-03-06 20345 Nettutgave
Jørgen Svalund og Inger Lise Skog Hansen : Inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet Fafo-rapport 2013:54 2013-03-05 20344 Nettutgave
Mette Irmgard Snertingdal og Vidar Bakkeli : Tre sårbare overganger til bolig Fafo-rapport 2013:53 2013-03-04 20343 Nettutgave
Leif E. Moland, Lise Lien, Lars Nygård og Tormod Hofstad : Læringsnettverk og innovasjon i kommunene Fafo-rapport 2013:52 2013-03-03 20342 Nettutgave
Vidar Bakkeli, Ragnhild Steen Jensen og Leif E. Moland : Kompetanse i kommunene Fafo-rapport 2013:51 2013-03-02 20341 Nettutgave
Mona Christophersen : Protest and reform in Jordan Fafo-report 2013:50 2013-03-16 20340 Nettutgave
Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem og Vidar Bakkeli : Boligsosiale utfordringer og sosial innovasjon Fafo-rapport 2013:49 2013-03-01 20339 Nettutgave
Mona Christophersen, Cathrine Moe Thorleifsson and Åge A. Tiltnes : Ambivalent Hospitality Fafo-report 2013:48 2013-03-15 20338 Nettutgave
Nerina Weiss : Normalitet i limbo Fafo-rapport 2013:47 2013-02-28 20337 Nettutgave
Åsmund Arup Seip, Rolf K. Andersen, Kristine Nergaard og Heidi Nicolaisen : Arbeidstid og fleksibilitet Fafo-rapport 2013:46 2013-02-27 20336 Nettutgave
Anne Skevik Grødem og Miriam Latif Sandbæk : Helt bakerst i køen Fafo-rapport 2013:45 2013-02-26 20335 Nettutgave
Micheline van Riemsdijk and Matthew Cook : International talent recruitment to Norway Fafo-report 2013:44 2013-03-14 20334 Nettutgave
Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland : Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling Fafo-rapport 2013:43 2013-02-25 20333 Nettutgave
Åge A. Tiltnes and Huafeng Zhang : Progress, challenges, diversity Fafo-report 2013:42 2013-03-13 20332 Web edition
Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen : Sykefravær og tilrettelegging i bemanningsbransjen Fafo-rapport 2013:41 2013-02-24 20331 Nettutgave
Olli Kangas and Antti Saloniemi : Historical making, present and future challenges for the Nordic welfare state model in Finland Fafo-report 2013:40 2013-03-12 20330 Web edition
Tewodros Aragie Kebede, Kristian Takvam Kindt and Jacob Høigilt : Language Change in Egypt: Social and Cultural Indicators Survey Fafo-report 2013:39 2013-03-11 20329 Web edition
Geir Veland : Kommunale tjenestepensjoner i Europa Fafo-rapport 2013:38 2013-02-23 20328 Nettutgave
Leif E. Moland og Lise Lien : Heltid i nord – hvorfor lykkes Finnmark? Fafo-rapport 2013:37 2013-02-22 20327 Nettutgave
Olav Elgvin, Kristine Bue og Arne Backer Grønningsæter : Åpne rom, lukkede rom: LHBT i etniske minoritetsgrupper Fafo-rapport 2013:36 2013-02-21 20326 Nettutgave
Tove Mogstad Aspøy, Heidi Nicolaisen og Torgeir Nyen : Vilkår for læring i kommunene Fafo-rapport 2013:35 2013-02-20 20325 Nettutgave
Bård Jordfald : Frisørundersøkelsen 2013 Fafo-rapport 2013:34 2013-02-19 20324 Nettutgave
Sol Skinnarland : Use of Progression Planning Tools in Developing Collaborative Main Contractor – Subcontractor Relationships in Norway Fafo-report 2013:33 2013-03-10 20323 Web edition
Mona Bråten og Heidi Nicolaisen : Tilrettelegging i buss, renhold og vakthold Fafo-rapport 2013:32 2013-02-18 20322 20322.pdf
Jon Horgen Friberg, Olav Elgvin og Anne Britt Djuve : Innvandrerne som skulle klare seg selv Fafo-rapport 2013:31 2013-02-17 20321 Nettutgave
Kristin Alsos, Øyvind M. Berge og Johan Røed Steen : Norske kommunepolitikeres holdninger til konkurranseutsetting Fafo-rapport 2013:30 2013-02-16 20320 Nettutgave
Anette Brunovskis : Erfaringer i fem prostitusjonstiltak gjennom et halvt år Fafo-rapport 2013:29 2013-02-15 20319 Nettutgave
Tove Mogstad Aspøy og Jon Rogstad : Det gamle landet og havet Fafo-rapport 2013:28 2013-02-14 20318 Nettutgave
Leif E. Moland : Heltid-deltid – en kunnskapsstatus Fafo-rapport 2013:27 2013-02-13 20317 Nettutgave
Anne Skevik Grødem og Tove Mogstad Aspøy : Konkurranseutsatt kompetanse Fafo-rapport 2013:26 2013-02-12 20316 Nettutgave
Vidar Bakkeli og Arne Backer Grønningsæter : LHBT i arbeidslivet Fafo-rapport 2013:25 2013-02-11 20315 Nettutgave
Heidi Gautun, Hanne Bogen og Anne Skevik Grødem : Konsekvenser av konkurranseutsetting Fafo-rapport 2013:24 2013-02-10 20314 Nettutgave
Håkon Høst (red.) : Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Fokus på skoleopplæringen Fafo-rapport 2013:23 2013-02-09 20313 Nettutgave (lastes ned fra BIBSYS)
Richard B. Freeman : Little Engines that Could Fafo-report 2013:22 2013-03-09 20312 Web edition
Åsmund Arup Seip : Vekterstreiken 2012 Fafo-rapport 2013:21 2013-02-08 20311 Nettutgave
Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen : Bemanningsbransjens gråsoner Fafo-rapport 2013:20 2013-02-07 20310 Nettutgave
Ingunn Bjørkhaug, May-Len Skilbrei og Kristin Alsos : Organisering, vilkår og hverdag i norske strippeklubber Fafo-rapport 2013:19 2013-02-06 20309 Nettutgave
Vidar Bakkeli og Geir Veland : Nye telekommunikasjonstjenester for funksjonshemmede Fafo-rapport 2013:18 2013-02-05 20308 media/com_netsukii/20308.pdf
Dag Olberg og Heidi Nicolaisen : Arbeidstid – dilemmaer og utfordringer Fafo-rapport 2013:17 2013-02-04 20307 Nettutgave
Øyvind M. Berge, Jørgen Svalund og Tom Erik Vennesland : LO og forbundenes ungdomsarbeid Fafo-rapport 2013:16 2013-02-03 20306 Nettutgave
Jon M. Hippe og Øyvind Berge m.fl. : Ombyggingens periode. Landrapport om Norge 1990–2012 Fafo-rapport 2013:15 2013-03-22 20305 Nettutgave
Tone Fløtten, Åsmund Hermansen, Anne Hege Strand og Kristian Rose Tronstad : Befolkningsendringer og de nordiske velferdsstatene Fafo-rapport 2013:14 2013-03-21 20304 Nettutgave
Jon Erik Dølvik : Grunnpilarene i de nordiske modellene Fafo-rapport 2013:13 2013-03-20 20303 Nettutgave
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen : Arbeid, pensjon eller begge deler? Fafo-rapport 2013:12 2013-03-19 20302 20302.pdf
20302-dokumentasjonsrapport.pdf
Lene Bore, Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad : Etnisk mangfold og likestilling i arbeidslivet Fafo-rapport 2013:11 2013-03-18 20301 Nettutgave
Kristine Nergaard, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård : Kvinner i fagbevegelsen 2013 Fafo-rapport 2013:10 2013-02-02 20300 Nettutgave
Espen Løken, Torgeir Aarvaag Stokke and Kristine Nergaard : Labour Relations in Norway Fafo-report 2013:09 2013-03-08 20299 Nettutgave
Mona Bråten : Ledermedlemmer i Unios forbund Fafo-rapport 2013:08 2013-02-01 20298 Nettutgave
Hanne Bogen og Anne Inga Hilsen : Seniorpolitikk under skiftende forhold Fafo-rapport 2013:07 2013-01-28 20297 20297.pdf
Jon Horgen Friberg : The Polish worker in Norway Fafo-report 2013:06 2013-03-07 20296 Web edition
Asgeir Skålholt, Håkon Høst, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder : Å bli helsefagarbeider Fafo-rapport 2013:05 2013-01-27 20295 Nettutgave (lastes ned hos NIFU)
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen : Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse? Fafo-rapport 2013:04 2013-01-26 20294 Nettutgave
Øyvind M. Berge, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad : Anstendig arbeid Fafo-rapport 2013:03 2013-01-25 20293 Nettutgave
Olav Elgvin, Jon Rogstad og Sarah Fossen Sinnathamby : Rurbane møter Fafo-rapport 2013:02 2013-01-24 20292 Nettutgave
Silje Sønsterudbråten : Bistand og beskyttelse til ofre for menneskehandel Fafo-rapport 2013:01 2013-01-23 20291 Nettutgave
Anne Britt Djuve, Roy A. Nielsen og Anne Hege Strand : Kvalifiseringsprogrammet og sosialhjelpsutgiftene Fafo-rapport 2012:63 2012-03-18 20290 Nettutgave
Heidi Gautun, Anne Skevik Grødem og Åsmund Hermansen : Hvordan fordele omsorg? Fafo-rapport 2012:62 2012-03-18 20289 Nettutgave
Anne Inga Hilsen, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder : Hospitering i fagopplæringen Fafo-rapport 2012:61 2012-03-17 20288 media/com_netsukii/20288.pdf
Leif E. Moland og Ketil Bråthen : Langturnus og hele stillinger i Bergen kommune Fafo-rapport 2012:60 2012-03-16 20287 Nettutgave
Sissel C. Trygstad, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård : Vil tiltakene virke? Fafo-rapport 2012:59 2012-03-15 20286 media/com_netsukii/20286.pdf
Sissel C. Trygstad og Tom Erik Vennesland : Medbestemmelse – har eierskap betydning? Fafo-rapport 2012:58 2012-03-14 20285 media/com_netsukii/20285.pdf
Jon M. Hippe og Sissel C. Trygstad : Ti år etter Fafo-rapport 2012:57 2012-03-13 20284 media/com_netsukii/20284.pdf
Bård Jordfald : Flere spor – mange veier? Fafo-rapport 2012:56 2012-03-12 20283 media/com_netsukii/20283.pdf
Liv Elin Torheim, Marina Manuela de Paoli and Riselia Duarte Bezerra : Nutrition – everybody's business and nobody's business Fafo-report 2012:55 2012-03-11 20282 Web edition
Bård Jordfald og Sissel C. Trygstad : Vold og trusler i finansnæringen Fafo-rapport 2012:54 2012-03-10 20281 media/com_netsukii/20281.pdf
Arne Backer Grønningsæter og Hilde Haualand : Usynlig og selvlysende Fafo-rapport 2012:53 2012-03-09 20280 media/com_netsukii/20280.pdf
Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen : Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Fafo-rapport 2012:52 2012-03-08 20279 media/com_netsukii/20279.pdf
Hilde Maria Haualand : Interpreting Ideals and Relaying Rights Fafo-rapport 2012:51 2012-03-07 20278 media/com_netsukii/20278.pdf
Mona Bråten og Tommy Tranvik : Kontroll med ansatte utenfor fast arbeidssted Fafo-rapport 2012:50 2012-03-06 20277 media/com_netsukii/20277.pdf
Heidi Nicolaisen og Ketil Bråthen : Frivillig deltid – en privatsak? Fafo-rapport 2012:49 2012-03-05 20276 media/com_netsukii/20276.pdf
Inger Lise Skog Hansen og Anne Skevik Grødem : Samlokaliserte boliger og store bofellesskap Fafo-rapport 2012:48 2012-03-04 20275 media/com_netsukii/20275.pdf
Vedlegg 1
Sammendrag
Summary
Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder : Fleksibilitet eller faglighet? Fafo-rapport 2012:47 2012-03-03 20274 media/com_netsukii/20274.pdf
Håkon Høst (red. : Kunnskapsgrunnlag og faglige perspektiver for en studie av kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fafo-rapport 2012:46 2012-03-03 20273 Nettutgave (lastes ned fra BIBSYS)
Roy A. Nielsen og Roland Mandal : Yrkesskade – mest for menn? Fafo-rapport 2012:45 2012-03-01 20272 media/com_netsukii/20272.pdf
Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad : Det står mye på spill Fafo-rapport 2012:44 2012-02-28 20271 media/com_netsukii/20271.pdf
Heidi Gautun : Først på stedet Fafo-rapport 2012:43 2012-02-27 20270 media/com_netsukii/20270.pdf
Kaja Reegård og Jon Rogstad : Mot en videre horisont Fafo-rapport 2012:42 2012-02-26 20269 media/com_netsukii/20269.pdf
Kristine Nergaard : Ufrivillig deltid, bemanningsstrategier og deltidsstillinger i varehandel Fafo-rapport 2012:41 2012-02-25 20268 media/com_netsukii/20268.pdf
Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad : Tillitsvalgtes hverdag Fafo-rapport 2012:40 2012-02-24 20267 media/com_netsukii/20267.pdf
Kristin Dalen, Hedda Flatø, Liu Jing and Zhang Huafeng : Recovering from the Wenchuan Earthquake Fafo-report 2012:39 2012-02-23 20266 Web edition
Silje Sønsterudbråten : Lovlig med forbehold Fafo-rapport 2012:38 2012-02-22 20265 media/com_netsukii/20265.pdf
Cecilie Øien og Synnøve Bendixsen : Det riktige valget? Fafo-rapport 2012:37 2012-02-21 20264 media/com_netsukii/20264.pdf
Trine Deichman-Sørensen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder : Om bredde og fordypning i bygg- og anleggsfagene Fafo-rapport 2012:36 2012-02-20 20263 media/com_netsukii/20263.pdf
Anette Brunovskis and Rebecca Surtees : Leaving the past behind? When victims of trafficking decline assistance Fafo-report 2012:31 2012-02-20 20258 20258.pdf
Anette Brunovskis and Rebecca Surtees : No place like home? - Challenges in family reintegration after trafficking Fafo-report 2012:30 2012-02-18 20257 Web edition
Anette Brunovskis and Rebecca Surtees : A fuller picture - Addressing trafficking-related assistance needs and socio-economic vulnerabilities Fafo-report 2012:29 2012-02-17 20256 Web edition
Anette Brunovskis and Rebecca Surtees : Out of sight? - Approaches and challenges in the identification of trafficked persons Fafo-report 2012:28 2012-02-16 20255 Web edition
Miriam Latif Sandbæk og Anne Britt Djuve : Fortellinger om motivasjon Fafo-rapport 2012:27 2012-02-15 20254 media/com_netsukii/20254.pdf
Kristian Rose Tronstad og Jon Rogstad : Stemmer de ikke? Fafo-rapport 2012:26 2012-02-14 20253 media/com_netsukii/20253.pdf
Inger Lise Skog Hansen og Hilde Haualand : Diskriminerende barrierer i arbeidslivet Fafo-rapport 2012:25 2012-02-13 20252 media/com_netsukii/20252.pdf
Anne Skevik Grødem : Statlige tilskuddsmidler mot fattigdom og sosial eksklusjon Fafo-rapport 2012:24 2012-02-12 20251 media/com_netsukii/20251.pdf
Lene Bore, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder : Internopplæring i varehandelen Fafo-rapport 2012:23 2012-02-11 20250 media/com_netsukii/20250.pdf
Kaja Reegård og Jon Rogstad : Fra sjø til land Fafo-rapport 2012:22 2012-02-10 20249 media/com_netsukii/20249.pdf
Ingunn Bjørkhaug, Anne Hatløy, Tewodros Kebede, Huafeng Zhang : Perceptions of Good Jobs. Analytical Report. Risaralda, Colombia Fafo-report 2012:21 2012-02-09 20248 Web edition
Tabulation report
Tewodros Kebede, Anne Hatløy, Huafeng Zhang, Ingunn Bjørkhaug : Perceptions of Good Jobs. Analytical Report. Urban Cairo and Rural Fayoum, Egypt Fafo-report 2012:20 2012-02-08 20247 Web edition
Tabulation report
Huafeng Zhang, Ingunn Bjørkhaug, Anne Hatløy, Tewodros Kebede : Perceptions of Good Jobs. Analytical Report. Jianyang, China Sichuan Fafo-report 2012:19 2012-02-07 20246 Web edition
Tabulation report
Anne Hatløy, Tewodros Kebede, Huafeng Zhang, Ingunn Bjørkhaug : Perceptions of Good Jobs. Analytical Report. Port Loko and Freetown, Sierra Leone Fafo-report 2012:18 2012-02-06 20245 Web edition
Tabulation report
Line Eldring and Kristin Alsos : Gesetzlicher Mindestlohn: Die nordischen Länder und Europa Fafo-report 2012:17 2012-02-05 20244 media/com_netsukii/20244.pdf
Line Eldring and Kristin Alsos : European Minimum Wage: A Nordic Outlook Fafo-report 2012:16 2012-02-04 20243 Web edition
Åsmund Arup Seip : Uravstemning i LO Stat Fafo-rapport 2012:15 2012-02-03 20242 media/com_netsukii/20242.pdf
Leif E. Moland og Ketil Bråthen : Hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger? Fafo-rapport 2012:14 2012-02-03 20241 Nettutgave
Mona Christophersen, Jacob Høigilt and Åge A. Tiltnes : Palestinian youth and the Arab Spring Fafo-report 2012:09 / NOREF report 2012-02-01 20236 http://www.peacebuilding.no/var/ezflow_site/storage/original/application/562d62ccb49d92227b6865a8b2d11e1a.pdf
Jon M. Hippe, Bård Jordfald, Ole Løfsnæs, Rolf Røtnes og Berit Tennbakk : Klemt mellom Kina og klima Fafo-rapport 2012:08 2012-01-28 20235 media/com_netsukii/20235.pdf
Line Eldring og Kristin Alsos : Lovfestet minstelønn: Norden og Europa Fafo-rapport 2012:07 2012-01-27 20234 media/com_netsukii/20234.pdf
Kristin Alsos, Øyvind M. Berge og Anne Mette Ødegård : Kampen om vikarene Fafo-rapport 2012:06 2012-01-26 20233 Nettutgave
Heidi Gautun : Planlagt og faktisk bemanning i sykehjem og hjemmesykepleien Fafo-rapport 2012:05 2012-01-25 20232 media/com_netsukii/20232.pdf
Sol Skinnarland : Vi sitter og ser hverandre i hvitøyet når vi lover det Fafo-rapport 2012:04 2012-01-24 20231 Nettutgave
Heidi Gautun og Arne Backer Grønningsæter : Bolig og helse Fafo-rapport 2012:03 2012-01-23 20230 Nettutgave
Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes : When I'm Sixty-Four – seniorpolitiske framtidsbilder Fafo-rapport 2012:02 2012-01-22 20229 Nettutgave
Heidi Nicolaisen, Åsmund Arup Seip og Bård Jordfald : Tidstyver i barnehagen Fafo-rapport 2012:01 2012-01-21 20228 media/com_netsukii/20228.pdf
Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder : Har vi lærefag som er relevante for kommunesektoren? Fafo-rapport 2011:36 2011-03-03 20227 media/com_netsukii/20227.pdf
Anne Britt Djuve, Miriam Latif Sandbæk og Henriette Lunde : Likeverdige tjenester? Fafo-rapport 2011:35 2011-03-02 20226 media/com_netsukii/20226.pdf
Jørgen Svalund : Undersysselsetting og ufrivillig deltid Fafo-rapport 2011:34 2011-03-01 20225 media/com_netsukii/20225.pdf
Kristine Nergaard, Torstein Nesheim, Kristin Alsos, Øyvind M. Berge, Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård : Utleie av arbeidskraft 2011 Fafo-rapport 2011:33 2011-02-28 20224 media/com_netsukii/20224.pdf
Anne Skevik Grødem : Innvandrerbarn og bolig Fafo-rapport 2011:32 2011-02-27 20223 media/com_netsukii/20223.pdf
Kristin Alsos og Mona Bråten : Tvisteløsningsnemndas praksis i saker om fortrinnsrett for deltidsansatte Fafo-rapport 2011:31 2011-02-26 20222 media/com_netsukii/20222.pdf
Svein Erik Moen : Kommunen som samfunnsutvikler Fafo-rapport 2011:30 2011-02-25 20221 media/com_netsukii/20221.pdf
Rolf K. Andersen og Mona Bråten : Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå HMS-opplæring Fafo-rapport 2011:29 2011-02-24 20220 media/com_netsukii/20220.pdf
Torgeir Nyen, Terje Næss, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder : På veien til fagbrev Fafo-rapport 2011:28 2011-02-23 20219 media/com_netsukii/20219.pdf
Jon Horgen Friberg og Line Eldring : Polonia i Oslo 2010 Fafo-rapport 2011:27 2011-02-22 20218 media/com_netsukii/20218.pdf
Mona Bråten (red.) : Omstilling i norske virksomheter Fafo-rapport 2011:26 2011-02-21 20217 media/com_netsukii/20217.pdf
Olav Elgvin og Anne Skevik Grødem : Hvem bestemmer? Fafo-rapport 2011:25 2011-02-20 20216 media/com_netsukii/20216.pdf
Kaja Reegård, Hanne Bogen og Inger Lise Skog Hansen : Med NAV på laget? Fafo-rapport 2011:24 2011-02-19 20215 media/com_netsukii/20215.pdf
Åsmund Hermansen : Pensjonering før fylte 67 år Fafo-rapport 2011:23 2011-02-18 20214 media/com_netsukii/20214.pdf
Sissel C. Trygstad og Mona Bråten : Tilrettelegging i arbeidslivet Fafo-rapport 2011:22 2011-02-17 20213 media/com_netsukii/20213.pdf
Vedlegg 2 Intervjuguide
Vedlegg 3 Spørreskjema
Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem, Arne Backer Grønningsæter og Roy A. Nielsen : Kunnskap om fattigdom i Norge Fafo-rapport 2011:21 2011-02-16 20212 media/com_netsukii/20212.pdf
Øyvind M. Berge, Eivind Falkum, Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård : Skaff oss dem vi trenger Fafo-rapport 2011:20 2011-02-15 20211 media/com_netsukii/20211.pdf
Anne Britt Djuve : Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere Fafo-rapport 2011:19 2011-02-15 20210 media/com_netsukii/20210.pdf
Sissel C. Trygstad, Kristine Nergaard, Kristin Alsos, Øyvind M. Berge, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård : Til renholdets pris Fafo-rapport 2011:18 2011-02-13 20209 media/com_netsukii/20209.pdf
Leif Moland : Praksis ved tildeling av sykehjemsplasser i Oslo Fafo-rapport 2011:17 2011-02-12 20208 media/com_netsukii/20208.pdf
Inger Lise Skog Hansen og Bjørn R. Lescher-Nuland : Bolig og oppvekst Fafo-rapport 2011:16 2011-02-11 20207 media/com_netsukii/20207.pdf
Åsmund Arup Seip og Torgeir Aarvaag Stokke : Streik ved norske sykehus Fafo-rapport 2011:15 2011-02-10 20206 media/com_netsukii/20206.pdf
Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten : Anbud og arbeidstakerrettigheter Fafo-rapport 2011:14 2011-02-09 20205 media/com_netsukii/20205.pdf
Tone Fløtten, Åsmund Hermansen, Jon M. Hippe og Bjørn R. Lescher-Nuland : Innmeldt, utmeldt eller påmeldt? Fafo-rapport 2011:13 2011-02-08 20204 media/com_netsukii/20204.pdf
Heidi Gautun og Åsmund Hermansen : Eldreomsorg under press Fafo-rapport 2011:12 2011-02-07 20203 media/com_netsukii/20203.pdf
Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder : Prøvenemndenes arbeid med fag- og svenneprøver Fafo-rapport 2011:11 2011-02-06 20202 media/com_netsukii/20202.pdf
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen : Ulikt arbeid – ulike behov Fafo-rapport 2011:10 2011-02-05 20201 media/com_netsukii/20201.pdf
Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos : Evaluering av tiltak mot sosial dumping Fafo-rapport 2011:09 2011-02-04 20200 media/com_netsukii/20200.pdf
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen : Flere hender i pleie og omsorg Fafo-rapport 2011:08 2011-02-03 20199 media/com_netsukii/20199.pdf
Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad : Innvandrere i praksis Fafo-rapport 2011:07 2011-02-02 20198 media/com_netsukii/20198.pdf
Bård Jordfald og Kristine Nergaard : Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2010 Fafo-rapport 2011:06 2011-02-01 20197 media/com_netsukii/20197.pdf
Mona Bråten og Kristine Nergaard : Heltid en rett – deltid en mulighet? Fafo-rapport 2011:05 2011-01-28 20196 media/com_netsukii/20196.pdf
Ketil Bråthen og Leif E. Moland : Samarbeid mellom leger og arbeidsgivere i sykefraværsarbeidet Fafo-rapport 2011:04 2011-01-27 20195 media/com_netsukii/20195.pdf
Cecilie Øien and Silje Sønsterudbråten : No way in, no way out? Fafo-report 2011:03 2011-01-26 20194 20194.pdf media/com_netsukii/20194.pdf
Anne Britt Djuve, Hanne C. Kavli og Anniken Hagelund : Kvinner i kvalifisering Fafo-rapport 2011:02 2011-01-25 20193 media/com_netsukii/20193.pdf
Hilde Haualand : Straffet og isolert Fafo-rapport 2011:01 2011-01-24 20192 media/com_netsukii/20192.pdf
Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke : Arbeidslivets organisasjoner 2008/2009 Fafo-rapport 2010:47 2010-03-15 20191 media/com_netsukii/20191.pdf
Silje Sønsterudbråten : Veien videre Fafo-rapport 2010:46 2010-03-14 20190 media/com_netsukii/20190.pdf
English Summary
Anette Brunovskis, May-Len Skilbrei og Marianne Tveit : Pusterom eller ny start? Fafo-rapport 2010:45 2010-03-13 20189 media/com_netsukii/20189.pdf
Henriette Lunde (ed.) : Haiti Youth Survey 2009. Volume II: Analytical Report Fafo-report 2010:44 2010-03-13 20188 media/com_netsukii/20188.pdf
Dagfinn Hertzberg og Svein Erik Moen : Deltakende innovasjon Fafo-rapport 2010:43 2010-03-11 20187 media/com_netsukii/20187.pdf
Torgeir Aarvaag Stokke, Øyvind M. Berge og Åsmund Arup Seip : Arbeidstidsordninger som fraviker arbeidsmiljøloven Fafo-rapport 2010:42 2010-03-10 20186 media/com_netsukii/20186.pdf
Anna Hagen og Torgeir Nyen : Yrkesrettet opplæring i Spekter-området Fafo-rapport 2010:41 2010-03-09 20185 media/com_netsukii/20185.pdf
Inger Lise Skog Hansen og Arne Backer Grønningsæter : Nye velferdssignaler Fafo-rapport 2010:40 2010-03-08 20184 media/com_netsukii/20184.pdf
Kristian Rose Tronstad : Mangfold og likestilling i arbeidslivet Fafo-rapport 2010:39 2010-03-07 20183 media/com_netsukii/20183.pdf
Bjørn R. Lescher-Nuland og Heidi Gautun : Helse- og omsorgsbehov blant eldre lesbiske og homofile Fafo-rapport 2010:38 2010-03-06 20182 media/com_netsukii/20182.pdf
Inger Marie Hagen : Vold og trusler om vold i offentlig sektor II Fafo-rapport 2010:37 2010-03-05 20181 media/com_netsukii/20181.pdf
Jon M. Hippe og Pål Lillevold : Den gylne middelvei Fafo-rapport 2010:36 2010-03-04 20180 media/com_netsukii/20180.pdf
Dag Olberg : De utvidete arbeidstidene Fafo-rapport 2010:35 2010-03-03 20179 media/com_netsukii/20179.pdf
Laura E. Mitchell : Coping, Closure, and Gendered Life Transitions Fafo-report 2010:34 2010-03-02 20178 media/com_netsukii/20178.pdf
Arne Backer Grønningsæter og Bjørn R. Lescher-Nuland : Lesbiske, homofile og bifile arbeidstakere i storbyen Fafo-rapport 2010:33 2010-03-01 20177 media/com_netsukii/20177.pdf
Powerpoint-presentasjon
Hanne C. Kavli, Roy A. Nielsen og Miriam Latif Sandbæk : Stønadsordningen for enslige forsørgere Fafo-rapport 2010:32 2010-02-28 20176 media/com_netsukii/20176.pdf
Svein Erik Moen og Leif E. Moland : BygningsInformasjonsModellering (BIM) Fafo-rapport 2010:31 2010-02-27 20175 media/com_netsukii/20175.pdf
Torunn Kvinge and Anne Mette Ødegård : Protectionism or legitimate protection? Fafo-report 2010:30 2010-02-26 20174 media/com_netsukii/20174.pdf
Åsmund Arup Seip, Kaja Reegård og Anne Marte Skaland : Sirkulær migrasjon Fafo-rapport 2010:29 2010-02-25 20173 media/com_netsukii/20173.pdf
Marina Manuela de Paoli, Arne Backer Grønningsæter, Elizabeth Mills : HIV/AIDS, the disability grant and ARV adherence Fafo-report 2010:28 2010-02-24 20172 media/com_netsukii/20172.pdf
Heidi Gautun : Det nye barnevernbyråkratiet II Fafo-rapport 2010:27 2010-02-23 20171 media/com_netsukii/20171.pdf
Kirsti Jacobsen, Leif E. Moland, Terje Pettersen : HMS og IA: To sider av samme sak? Fafo-rapport 2010:26 / STAMI-rapport Nr 7 Årgang 11 2010-02-22 20170 media/com_netsukii/20170.pdf
Rolf K. Andersen og Bård Jordfald : Arbeidstakere i byggenæringen Fafo-rapport 2010:25 2010-02-21 20169 media/com_netsukii/20169.pdf
Henriette Lunde : Young Haitian Labour Migrants Fafo-report 2010:24 2010-02-20 20168 Web edition
Kaja Reegård og Roland Mandal : Direktoratenes trainee-program for personer med funksjonsnedsettelser Fafo-rapport 2010:23 2010-02-19 20167 media/com_netsukii/20167.pdf
Mona Bråten : Kontroll og overvåking i arbeidslivet Fafo-rapport 2010:22 2010-02-18 20166 media/com_netsukii/20166.pdf
Mark B. Taylor, Robert C. Thompson and Anita Ramasastry : Overcoming Obstacles to Justice Fafo-report 2010:21 2010-02-17 20165 media/com_netsukii/20165.pdf
Cecilie Øien : Underveis Fafo-rapport 2010:20 2010-02-16 20164 media/com_netsukii/20164.pdf
Bjørn Richard Nuland, Kaja Reegård og Hans Christian Sandlie : Tiltak for fattige barn og unge Fafo-rapport 2010:19 2010-02-15 20163 media/com_netsukii/20163.pdf
Sissel C. Trygstad : Med rett til å varsle Fafo-rapport 2010:18 2010-02-14 20162 media/com_netsukii/20162.pdf
Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke : Behandling av grensetvister i LO og forbundene Fafo-rapport 2010:17 2010-02-13 20161 media/com_netsukii/20161.pdf
Rolf K. Andersen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg og Torgeir Nyen : Kompetanseutvikling gjennom hospitering Fafo-rapport 2010:16 2010-02-12 20160 media/com_netsukii/20160.pdf
Sol Skinnarland : Lean Construction i Kruse Smith Fafo-rapport 2010:15 2010-02-11 20159 media/com_netsukii/20159.pdf
Torgeir Aarvaag Stokke (red.) : Allmenngjøring i EU og Norge Fafo-rapport 2010:14 2010-02-10 20158 media/com_netsukii/20158.pdf
Øyvind M. Berge og Kristine Nergaard : Det er godt å ha noen i ryggen Fafo-rapport 2010:13 2010-02-09 20157 media/com_netsukii/20157.pdf
Anna Hagen, Marjan Nadim og Torgeir Nyen : Fagopplæring på nye felt Fafo-rapport 2010:12 2010-02-08 20156 media/com_netsukii/20156.pdf
Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad : FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 2010-02-07 20155 media/com_netsukii/20155.pdf
Svein Erik Moen : Konsulentbruk og midlertidige ansettelser i staten Fafo-rapport 2010:10 2010-02-06 20154 media/com_netsukii/20154.pdf
Amsale K. Temesgen : Climate Change to Conflict? Fafo-report 2010:09 2010-02-05 20153 media/com_netsukii/20153.pdf
Torunn Kvinge og Anne Mette Ødegård : Hvem kan seile sin egen sjø? Fafo-rapport 2010:08 2010-02-04 20152 media/com_netsukii/20152.pdf
Sol Skinnarland og Svein Erik Moen : Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon i Kruse Smith Fafo-rapport 2010:07 2010-02-03 20151 media/com_netsukii/20151.pdf
Åsmund Arup Seip : Evaluering av ordningen med tariffavsatte kompetansemidler i staten Fafo-rapport 2010:06 2010-02-02 20150 media/com_netsukii/20150.pdf
Jacob Høigilt : Raising Extremists? Fafo-report 2010:05 2010-02-01 20149 media/com_netsukii/20149.pdf
Henriette Lunde (dir.) : Enquête sur la Jeunesse d'Haïti 2009 Fafo-report 2010:04 2010-01-28 20148 media/com_netsukii/20148.pdf
Gudmund Hernes : Gull av gråstein Fafo-rapport 2010:03 2010-01-27 20147 media/com_netsukii/20147.pdf
Inger Marie Hagen : Det mektige mindretallet Fafo-rapport 2010:02 2010-01-26 20146 media/com_netsukii/20146.pdf
Ulf Blossing, Anna Hagen, Torgeir Nyen og Åsa Söderström : Kunnskapsløftet – fra ord til handling Fafo-rapport 2010:01 2010-01-25 20145 media/com_netsukii/20145.pdf
English Summary
Dag Olberg og Mona Bråten : Tradisjon og variasjon Fafo-rapport 2009:54 2009-03-19 20144 media/com_netsukii/20144.pdf
Henriette Lunde (ed.) : Haiti Youth Survey 2009. Volume I: Tabulation Report Fafo-report 2009:53 2009-03-18 20143 media/com_netsukii/20143.pdf
Øyvind M. Berge, Inger Marie Hagen, Sissel C. Trygstad : Nytt regnskapssystem i tre statlige virksomheter Fafo-rapport 2009:52 2009-03-17 20142 media/com_netsukii/20142.pdf
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Brita Gjerstad og Jorunn Tharaldsen : Systematisk HMS-arbeid i norske virksomheter Fafo-rapport 2009:51 2009-03-16 20141 media/com_netsukii/20141.pdf
Bjørn Richard Nuland, Jens Lunnan Hjort, Tone Fløtten og Elisabeth Backe-Hansen : Aktivitet og deltakelse for fattige barn og unge Fafo-rapport 2009:50 2009-03-15 20140 media/com_netsukii/20140.pdf
Bård Jordfald og Jørgen Svalund : Alle prater om klima, men ingen om folk Fafo-rapport 2009:49 2009-03-14 20139 media/com_netsukii/20139.pdf
Laura E. Mitchell : Making Ends Meet: Gender and Household Coping Strategies in the West Bank Fafo-report 2009:48 2009-03-13 20138 media/com_netsukii/20138.pdf
media/com_netsukii/20138-Summary.pdf
Roland Mandal : Å komme hjem Fafo-rapport 2009:47 2009-03-12 20137 media/com_netsukii/20137.pdf
English Summary
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Anne Mette Ødegård : Norske bedrifters bruk av østeuropeisk arbeidskraft Fafo-rapport 2009:46 2009-03-11 20136 media/com_netsukii/20136.pdf
Marjan Nadim og Roy A. Nielsen : Barnefattigdom i Norge. Sammendrag Fafo-rapport 2009:45 2009-03-10 20135 media/com_netsukii/20135.pdf
Åsmund Arup Seip : Regulering av arbeidstid Fafo-rapport 2009:44 2009-03-09 20134 media/com_netsukii/20134.pdf
Arne Backer Grønningsæter, Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Hilde Haug : Living with HIV in Norway – 2009 Fafo-report 2009:43 2009-03-08 20133 media/com_netsukii/20133.pdf
Tone Fløtten, Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen, Hanne C. Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Steffen Torp : Cancer and living conditions Fafo-report 2009:42 2009-03-07 20132 media/com_netsukii/20132.pdf
Heidi Gautun : Det nye barnevernbyråkratiet Fafo-rapport 2009:41 2009-03-06 20131 media/com_netsukii/20131.pdf
Inger Lise Skog Hansen, Christer Hyggen og Bjørn Richard Nuland : Hjelpemidler og tilrettelegging i arbeidslivet Fafo-rapport 2009:40 2009-03-05 20130 media/com_netsukii/20130.pdf
Spørreskjema
Intervjuguide arbeidsgivere
Intervjuguide bedriftshelsetjeneste
Intervjuguide brukerorganisasjoner
Intervjuguide NAV Arbeid og NAV Arbeidslivssenter
Intervjuguide NAV Hjelpemiddelsentral
Hanne C. Kavli og Marjan Nadim : Familiepraksis og likestilling i innvandrede familier Fafo-rapport 2009:39 2009-03-04 20129 media/com_netsukii/20129.pdf
Marjan Nadim og Roy A. Nielsen : Barnefattigdom i Norge Fafo-rapport 2009:38 2009-03-03 20128 media/com_netsukii/20128.pdf
Kaja Reegård, Inger Lise Skog Hansen og Roland Mandal : Sentralforvaltningens trainee-program for personer med redusert funksjonsevne Fafo-rapport 2009:37 2009-03-02 20127 media/com_netsukii/20127.pdf
Marianne Dæhlen og Åsmund Arup Seip : Sykepleiernes kompetanse Fafo-rapport 2009:36 2009-03-01 20126 media/com_netsukii/20126.pdf
Eivind Falkum, Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad : Bedriftsdemokratiets tilstand Fafo-rapport 2009:35 2009-02-28 20125 media/com_netsukii/20125.pdf
Gudmund Hernes : Arbeidsliv og privatliv – linjer og vyer Fafo-rapport 2009:34 2009-02-27 20124 media/com_netsukii/20124.pdf
Espen Løken and Torgeir Aarvaag Stokke : Labour relations in Norway Fafo-report 2009:33 2009-02-26 20123 media/com_netsukii/20123.pdf
Espen Løken : Ledelse av fagorganisasjoner med doble strukturer Fafo-rapport 2009:32 2009-02-25 20122 media/com_netsukii/20122.pdf
Hanne Bogen og Kaja Reegård : Gratis kjernetid i barnehage Fafo-rapport 2009:31 2009-02-24 20121 media/com_netsukii/20121.pdf
Jørgen Svalund : Vold og trusler om vold i offentlig sektor Fafo-rapport 2009:30 2009-02-23 20120 media/com_netsukii/20120.pdf
Cecilie Øien : On equal terms? Fafo-report 2009:29 2009-02-22 20119 media/com_netsukii/20119.pdf
Øyvind Berge og Mona Bråten : Medlemmer i lederstillinger Fafo-rapport 2009:28 2009-02-21 20118 media/com_netsukii/20118.pdf
Anne Mette Ødegård og Sissel C. Trygstad : Ja, vi elsker... Fafo-rapport 2009:27 2009-02-20 20117 media/com_netsukii/20117.pdf
Arne Backer Grønningsæter og Bjørn Richard Nuland : Lesbiske og homofile i Sápmi Fafo-rapport 2009:26 2009-02-19 20116 media/com_netsukii/20116.pdf
Gudmund Hernes and Jon Erik Dølvik : From Financial Crisis towards a Coherent Agenda for Decent Work and Sustainable Globalization Fafo-report 2009:25 2009-02-18 20115 media/com_netsukii/20115.pdf
Anne Britt Djuve, Elisabeth Gulløy, Hanne C. Kavli og Frode Berglund : Datafangst når minoritetsbefolkningen er målgruppe Fafo-rapport 2009:24 2009-02-18 20114 media/com_netsukii/20114.pdf
Bård Jordfald, Torgeir Nyen og Åsmund Arup Seip : Tidstyvene Fafo-rapport 2009:23 2009-02-16 20113 media/com_netsukii/20113.pdf
Kristine Nergaard og Jørgen Svalund : Fagorganisering blant arbeidstakere med høyere utdanning Fafo-rapport 2009:22 2009-02-15 20112 media/com_netsukii/20112.pdf
Anna Hagen og Torgeir Nyen : Kompetanse – for hvem? Fafo-rapport 2009:21 2009-02-14 20111 media/com_netsukii/20111.pdf
Jon Pedersen : Health and Conflict Fafo-report 2009:20 2009-02-13 20110 media/com_netsukii/20110.pdf
Marjan Nadim og Marianne Tveit : En fot innenfor? Fafo-rapport 2009:19 2009-02-12 20109 media/com_netsukii/20109.pdf
Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård : Jeg følte det var min dag Fafo-rapport 2009:18 2009-02-11 20108 media/com_netsukii/20108.pdf
Odd Bjørn Ure : Skandinavisk fagbevegelse og EUs nye medlemsland Fafo-rapport 2009:17 2009-02-10 20107 media/com_netsukii/20107.pdf
Tove Midtsundstad : Bedre helse, mindre slit og mer familie Fafo-rapport 2009:16 2009-02-09 20106 media/com_netsukii/20106.pdf
Leif E. Moland : Ønsket og uønsket deltid – konsekvenser for arbeidstaker, arbeidsgiver og tjenestetilbud Fafo-rapport 2009:15 2009-02-08 20105 media/com_netsukii/20105.pdf
Sissel C. Trygstad : Endringer i norske kommuner og konsekvenser for ansatte Fafo-rapport 2009:14 2009-02-07 20104 media/com_netsukii/20104.pdf
Arne Backer Grønningsæter, Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Hilde Haug : Fra holdninger til levekår Fafo-rapport 2009:13 2009-02-06 20103 media/com_netsukii/20103.pdf
Jørgen Svalund : Fakta om arbeidslivet Fafo-rapport 2009:12 2009-02-05 20102 media/com_netsukii/20102.pdf
Dagfinn Hertzberg, Rolf K. Andersen og Kristin Alsos : Sammen er vi sterke Fafo-rapport 2009:11 2009-02-04 20101 media/com_netsukii/20101.pdf
Anna Hagen og Marjan Nadim : Hvordan kan kompetanse bidra til å holde folk i arbeid? Fafo-rapport 2009:10 2009-02-03 20100 media/com_netsukii/20100.pdf
Hanne Bogen og Åsmund Arup Seip : Holdninger til offentlig sektor Fafo-rapport 2009:09 2009-02-02 20099 media/com_netsukii/20099.pdf
Inger Lise Skog Hansen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe, Kjell Ove Kalhagen, Ola Nafstad, Rolf Røtnes og Åsmund Arup Seip : Det norske IKT-samfunnet – scenarier mot 2025 Fafo-rapport 2009:08 2009-02-01 20098 media/com_netsukii/20098.pdf
Rolf K. Andersen, Helene Loe Colman og Leif E. Moland : Oppdragstakere i norske kommuner Fafo-rapport 2009:07 2009-01-28 20097 media/com_netsukii/20097.pdf
Tone Fløtten, Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen, Hanne C. Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Steffen Torp : Kreft og levekår Fafo-rapport 2009:06 2009-01-27 20096 media/com_netsukii/20096.pdf
Hanne Bogen og Marjan Nadim : Et flerkulturelt ettervern? Fafo-rapport 2009:05 2009-01-26 20095 media/com_netsukii/20095.pdf
Mona Bråten : Evaluering av tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Fafo-rapport 2009:03 2009-01-25 20093 media/com_netsukii/20093.pdf
Marianne Dæhlen and Torgeir Nyen : Lifelong learning in Norwegian working life. Results from The Learning Conditions Monitor 2003–2008 Fafo-report 2009:02 2009-01-24 20092 media/com_netsukii/20092.pdf
Marianne Dæhlen og Torgeir Nyen : Livslang læring i norsk arbeidsliv. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003–2008 Fafo-rapport 2009:01 2009-01-23 20091 media/com_netsukii/20091.pdf
Anne Kielland and Furio Rosati : Broadening the approach to Education for All Fafo-report 2008:48 2008-03-21 20090 Web edition
Tone Fløtten, Steffen Torp, Hanne Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Arne Backer Grønningsæter og Karin Gustavsen : Kreftrammedes levekår Fafo-rapport 2008:47 2008-03-20 20089 media/com_netsukii/20089.pdf
Christer Hyggen og Geir Veland : Tjenestepensjon, utdanning og lønn Fafo-rapport 2008:46 2008-03-19 20088 media/com_netsukii/20088.pdf
Torunn Kvinge : Essays on foreign direct investments and host country effects Fafo-report 2008:45 2008-03-18 20087 media/com_netsukii/20087.pdf
Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland and Arne Backer Grønningsæter : HIV in Norway: Knowledge and Attitudes Fafo-report 2008:44 2008-03-17 20086 media/com_netsukii/20086.pdf
Marianne Tveit og May-Len Skilbrei : Mangfoldig marked Fafo-rapport 2008:43 2008-03-16 20085 media/com_netsukii/20085.pdf
Roland Mandal : De har jo uansett uførepensjon Fafo-rapport 2008:42 2008-03-15 20084 media/com_netsukii/20084.pdf
Inger Lise Skog Hansen og Kaja Reegård : Hvordan bryte igjennom? Fafo-rapport 2008:41 2008-03-14 20083 20083.pdf
Heidi Gautun : Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre – den nye tidsklemma Fafo-rapport 2008:40 2008-03-13 20082 media/com_netsukii/20082.pdf
Gudmund Hernes : Arbeidsliv og privatliv – det historiske bakteppet Fafo-rapport 2008:39 2008-03-12 20081 media/com_netsukii/20081.pdf
Karin Gustavsen, Arne Backer Grønningsæter, Tone Fløtten, Roy Nielsen, Jonn Syse, og Steffen Torp : Barn og unge i kreftrammede familier Fafo-rapport 2008:38 2008-03-11 20080 media/com_netsukii/20080.pdf
Kathleen M. Jennings : Protecting whom? Fafo-report 2008:36 2008-03-10 20078 media/com_netsukii/20078.pdf
Inger Lise Skog Hansen, Jon Hippe, Bård Jordfald, Kjell Ove Kalhagen, Ola Nafstad, Rolf Røtnes, Marit Svensgaard : Ståstedet. Informasjonsteknologiens betydning for samfunnsutviklingen Fafo-rapport 2008:35 2008-03-09 20077 media/com_netsukii/20077.pdf
Mona Bråten : Personvern under press – hvor går grensene i arbeidslivet? Fafo-rapport 2008:34 2008-03-08 20076 media/com_netsukii/20076.pdf
Espen Løken, Åsmund Arup Seip and Jon Erik Dølvik : Pathways to Decent Work in a Global Economy Fafo-report 2008:33 2008-03-07 20075 media/com_netsukii/20075.pdf
Espen Løken, Geir Falkenberg og Torunn Kvinge : Norsk arbeidslivsmodell – ikke for eksport? Fafo-rapport 2008:32 2008-03-06 20074 media/com_netsukii/20074.pdf
English Abstract
Eivind Falkum : Makt og opposisjon i norsk arbeidsliv Fafo-rapport 2008:31 2008-03-05 20073 media/com_netsukii/20073.pdf
Sissel Trygstad : Forretningsbasert regnskap i staten Fafo-rapport 2008:30 2008-03-04 20072 media/com_netsukii/20072.pdf
Anna Hagen, Marjan Nadim og Torgeir Nyen : Bruk av fagkompetanse i arbeidslivet Fafo-rapport 2008:29 2008-03-03 20071 media/com_netsukii/20071.pdf
Anna Skårberg og Tone Fløtten : Et trappetrinn opp i livet Fafo-rapport 2008:28 2008-03-02 20070 media/com_netsukii/20070.pdf
Marjan Nadim : Levekår i Groruddalen Fafo-rapport 2008:27 2008-03-01 20069 media/com_netsukii/20069.pdf
Guri Tyldum and Marianne Tveit : Someone who cares Fafo-report 2008:26 2008-02-28 20068 Web edition
Kristine Nergaard og Bård Jordfald : Hvor blir studentmedlemmene av? Fafo-rapport 2008:25 2008-02-27 20067 media/com_netsukii/20067.pdf
Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad : Modeller og dilemmaer Fafo-rapport 2008:24 2008-02-26 20066 media/com_netsukii/20066.pdf
Geir Veland : Tjenestepensjonsordningene i Norge Fafo-rapport 2008:23 2008-02-25 20065 media/com_netsukii/20065.pdf
Torunn Kvinge, Svein Erik Moen, Rolf Røtnes og Tobias Lindqvist : Hvor man ligger – der reder man? Fafo-rapport 2008:22 2008-02-24 20064 media/com_netsukii/20064.pdf
Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Arne Backer Grønningsæter : Fortsatt farlig å kysse? Fafo-rapport 2008:21 2008-02-23 20063 media/com_netsukii/20063.pdf
Mona Bråten, Rolf K. Andersen og Jørgen Svalund : HMS-tilstanden i Norge 2007 Fafo-rapport 2008:20 2008-02-22 20062 media/com_netsukii/20062.pdf
Rolf K. Andersen, Sol Skinnarland og Ragnar Tveterås : Fra bonde til butikk Fafo-rapport 2008:19 2008-02-21 20061 media/com_netsukii/20061.pdf
Inger Lise Skog Hansen, Hanne Bogen, Tone Fløtten, Axel West Pedersen, Jardar Sørvoll : Det er jo ingen som sulter her, men... Fafo-rapport 2008:18 2008-02-20 20060 media/com_netsukii/20060.pdf
Jørgen Svalund : Norske lederlønninger 2006 Fafo-rapport 2008:17 2008-02-19 20059 media/com_netsukii/20059.pdf
Christer Hyggen : Slitne kvinner og farlige menn Fafo-rapport 2008:16 2008-02-18 20058 media/com_netsukii/20058.pdf
Mona Bråten og Kristine Nergaard : Kvinner i fagbevegelsen 2008 Fafo-rapport 2008:15 2008-02-17 20057 media/com_netsukii/20057.pdf
Thomas Lorentzen og Roy A. Nielsen : Går fattigdom i arv? Fafo-rapport 2008:14 2008-02-16 20056 media/com_netsukii/20056.pdf
Bård Jordfald og Kristine Nergaard : Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 Fafo-rapport 2008:13 2008-02-15 20055 media/com_netsukii/20055.pdf
Geir Veland og Knut Bratland : Levealdersjustering i kommunal tjenestepensjon Fafo-rapport 2008:12 2008-02-14 20054 media/com_netsukii/20054.pdf
Bjørn Richard Nuland : Når nøden skaper overskrift Fafo-rapport 2008:11 2008-02-13 20053 media/com_netsukii/20053.pdf
Marta Assumpção, José Álvaro Moisés, Teresa Sacchet and Sissel Trygstad : CSR in two countries: Brazil and Norway Fafo-report 2008:10 2008-02-12 20052 media/com_netsukii/20052.pdf
Inger Marie Hagen : Ansatte i styret Fafo-rapport 2008:09 2008-02-11 20051 media/com_netsukii/20051.pdf
Åsmund Arup Seip : Lederlønn i kommunal sektor Fafo-rapport 2008:08 2008-02-10 20050 media/com_netsukii/20050.pdf
Vedlegg (spørreskjema)
Anna Hagen og Sveinung Skule : Kompetansereformen og livslang læring Fafo-rapport 2008:07 2008-02-09 20049 media/com_netsukii/20049.pdf
Siri Ytrehus, Hans Christian Sandlie og Inger Lise Skog Hansen : På rett vei Fafo-rapport 2008:06 2008-02-08 20048 media/com_netsukii/20048.pdf
Geir Veland og Jon M. Hippe : Når tjenestepensjon er obligatorisk – hva så? Fafo-rapport 2008:05 2008-02-07 20047 media/com_netsukii/20047.pdf
Espen Løken and Alexandre de Freitas Barbosa : Industrial bacalao? Fafo-report 2008:04 2008-02-06 20046 media/com_netsukii/20046.pdf
Kathleen M. Jennings : Seeing DDR from Below Fafo-report 2008:03 2008-02-05 20045 media/com_netsukii/20045.pdf
Tor Dølvik, Marjan Nadim og Roy A. Nielsen : Levekår og sosialhjelp Fafo-rapport 2008:02 2008-02-04 20044 media/com_netsukii/20044.pdf
Geir Veland og Bjørn Andersen : Finansnæringen i Norge Fafo-rapport 2008:01 2008-02-03 20043 media/com_netsukii/20043.pdf
Knut Fossestøl, red. : Stairway to heaven? ICT-policy, disability and employment in Denmark, the Netherlands, United Kingdom and Norway Fafo-report 2007:42 2007-03-09 20042 Web edition
Gro Hasselknippe and Marianne Tveit : Against the Odds Fafo-report 2007:41 2007-03-08 20041 Web edition
Anette Brunovskis and Rebecca Surtees : Leaving the past behind? Fafo-report 2007:40 2007-03-07 20040 Web edition
Christer Hyggen : Tidligpensjonering og AFP Fafo-rapport 2007:39 2007-03-06 20039 media/com_netsukii/20039.pdf
Inger Lise Skog Hansen, Heidi Gautun, Åsmund Langsether og Hans Christian Sandlie : Ikke bare bare å bo Fafo-rapport 2007:38 2007-03-05 20038 media/com_netsukii/20038.pdf
Tove Midtsundstad : Fra utstøting til inkludering? Fafo-rapport 2007:37 2007-03-04 20037 media/com_netsukii/20037.pdf
Gudmund Hernes, Jon M. Hippe, Magne Bråthen og Jørgen Svalund : Varsel om vekst? Fafo-rapport 2007:36 2007-03-03 20036 media/com_netsukii/20036.pdf
Marjan Nadim og Anna Hagen : Lærlingordningen i Spekter Fafo-rapport 2007:35 2007-03-02 20035 media/com_netsukii/20035.pdf
Hanne Kavli, Anniken Hagelund, og Magne Bråthen : Med rett til å lære og plikt til å delta Fafo-rapport 2007:34 2007-03-01 20034 media/com_netsukii/20034.pdf
English summary
Thomas Lorentzen : Kunnskapsstatus for sosialhjelpsforskningen Fafo-rapport 2007:33 2007-02-28 20033 media/com_netsukii/20033.pdf
Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård : Sikrer Norges framtid på minstelønn Fafo-rapport 2007:32 2007-02-27 20032 media/com_netsukii/20032.pdf
Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen Tvetene, Roy Nielsen, Jonn Syse, Tone Fløtten og Steffen Torp : Vanvittig mye å finne ut av Fafo-rapport 2007:31 2007-02-26 20031 media/com_netsukii/20031.pdf
Odd Bjørn Ure : Lifelong Learning in Norway Fafo-report 2007:30 2007-02-25 20030 Web edition
Bård Jordfald : NTL og lokale lønnsforhandlinger Fafo-rapport 2007:29 2007-02-24 20029 media/com_netsukii/20029.pdf
Hanne Bogen og Tove Midtsundstad : Noen år til? Fafo-rapport 2007:28 2007-02-23 20028 media/com_netsukii/20028.pdf
Jon Horgen Friberg og Guri Tyldum, red. : Polonia i Oslo. En studie av arbeids- og levekår blant polakker i hovedstadsområdet Fafo-rapport 2007:27 2007-02-22 20027 media/com_netsukii/20027.pdf
Anne Britt Djuve : Vi får jo to ekstra hender Fafo-rapport 2007:26 2007-02-21 20026 media/com_netsukii/20026.pdf
Leif E. Moland og Rolf K. Andersen : Hva gjør norske kommuner med deltid? Fafo-rapport 2007:25 2007-02-20 20025 media/com_netsukii/20025.pdf
Sissel C. Trygstad og Inger Marie Hagen : Ledere i den norske modellen Fafo-rapport 2007:24 2007-02-19 20024 media/com_netsukii/20024.pdf
Siri Ytrehus, Inger Lise Skog Hansen, Åsmund Langsether og Hans Christian Sandlie og Anna Skårberg : Tjenester til bostedsløse i ti kommuner Fafo-rapport 2007:23 2007-02-18 20023 media/com_netsukii/20023.pdf
Hanne C. Kavli : En felles fritid? Fafo-rapport 2007:22 2007-02-17 20022 media/com_netsukii/20022.pdf
Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland : Gull eller gråstein Fafo-rapport 2007:21 2007-02-16 20021 media/com_netsukii/20021.pdf
Bent Sofus Tranøy, Bård Jordfald, Espen Løken : Krevende eierskap Fafo-rapport 2007:20 2007-02-15 20020 media/com_netsukii/20020.pdf
Mona Bråten : Bruk av sivil og militær kompetanse i Forsvarets logistikkorganisasjon Fafo-rapport 2007:19 2007-02-14 20019 media/com_netsukii/20019.pdf
Bjørn Richard Nuland : Ansikt til ansikt med fattigdommen Fafo-rapport 2007:18 2007-02-13 20018 media/com_netsukii/20018.pdf
Leif E. Moland : Flink med folk i norske kommuner Fafo-rapport 2007:17 2007-02-12 20017 20017.pdf
Jon Horgen Friberg og Heidi Gautun : Inkludering av etniske minoriteter i frivillige organisasjoner og fotballag for barn og ungdom i Oslo Fafo-rapport 2007:16 2007-02-11 20016 media/com_netsukii/20016.pdf
Inger Marie Hagen og Sissel Trygstad : Ledelse og samarbeid i staten Fafo-rapport 2007:15 2007-02-10 20015 media/com_netsukii/20015.pdf
Leenco Lata, ed. : The Search for Peace: The Conflict between Ethiopia and Eritrea Fafo-report 2007:14 2007-02-09 20014 Web edition
Åge A. Tiltnes : Keeping Up Fafo-report 2007:13 2007-02-08 20013 Web edition
Åsmund Arup Seip : Jakten på kompetanse Fafo-rapport 2007:12 2007-02-07 20012 media/com_netsukii/20012.pdf
Hanne Bogen, Arne Grønningsæter og Anne Jensen : Barnevernet i Oslo og Bergen Fafo-rapport 2007:11 2007-02-06 20011 media/com_netsukii/20011.pdf
Rolf K. Andersen : Reaktivisering av uførepensjonister Fafo-rapport 2007:10 2007-02-05 20010 media/com_netsukii/20010.pdf
Gudmund Hernes : Med på laget Fafo-rapport 2007:09 2007-02-04 20009 media/com_netsukii/20009.pdf
Kathleen M. Jennings : The War Zone as Social Space: Fafo-report 2007:08 2007-02-03 20008 media/com_netsukii/20008.pdf
Siri Ytrehus, Hans Christian Sandlie, Anna Skårberg : Fra bostedsløs til egen bolig Fafo-rapport 2007:07 2007-02-02 20007 media/com_netsukii/20007.pdf
Dagfinn Hertzberg og Sol Skinnarland : Too old to rock’n roll? Fafo-rapport 2007:06 2007-02-01 20006 media/com_netsukii/20006.pdf
Magne Bråthen, Anne Britt Djuve, Tor Dølvik, Kåre Hagen, Gudmund Hernes, Roy A. Nielsen : Levekår på vandring Fafo-rapport 2007:05 2007-01-28 20005 media/com_netsukii/20005.pdf
Magne Bråthen, Torgeir Nyen og Anna Hagen : Livslang læring i norsk arbeidsliv. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2006 Fafo-rapport 2007:04 2007-01-27 20004 media/com_netsukii/20004.pdf
Anne Mette Ødegård, Sigmund Aslesen, Mona Bråten og Line Eldring : Fra øst uten sikring? Fafo-rapport 2007:03 2007-01-26 20003 media/com_netsukii/20003.pdf
Geir Øvensen and Pål Sletten : The Syrian Labour Market Fafo-report 2007:02 2007-01-25 20002 Web edition
May-Len Skilbrei and Marianne Tveit : Facing Return Fafo-report 2007:01 2007-01-24 20001 Web edition
Bård Jordfald : Lokale forhandlinger i staten 2018 Fafo-notat 2019:13 2019-06-07 10303 10303.pdf
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave and Anne Inga Hilsen : Partnership for a healthier diet Fafo-paper 2019:12 2019-06-04 10302 10302.pdf
Anne Hatløy og Ketil Bråthen : Erfaringer med Saltpartnerskapet Fafo-notat 2019:11 2019-06-11 10301 10301.pdf
Rolf K. Andersen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder : Relevans i fag- og yrkesopplæringen Fafo-notat 2019:10 2019-05-24 10300 10300.pdf
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen : Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold Fafo-notat 2019:09 2019-06-04 10299 10299.pdf
Jon Helgheim Holte : Evaluering av ALLEMED – et verktøy for å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter Fafo-notat 2019:08 2019-06-05 10298 10298.pdf
Jon M. Hippe og Axel West Pedersen : Etter pensjonsreformen – politiske veivalg Fafo-notat 2019:07 2019-03-08 10297 10297.pdf
Marianne Jenum Hotvedt and Natalie Videbæk Munkholm : Labour law in the future of work Fafo-paper 2019:06 2019-02-22 10296 10296.pdf
Kristine Nergaard og Elin Svarstad : Utleie/innleie av arbeidskraft i Nordland Fafo-notat 2019:05 2019-02-05 10295 10295.pdf
Tove Midtsundstad and Anne Inga Hilsen : Engagement – including the elderly’s participation in work and working life Fafo-paper 2019:04 2019-01-31 10294 10294.pdf
Mathilde Bjørnset : Ønsket i Østfold Fafo-notat 2019:08 2019-05-24 10293 10293.pdf
Åsmund Arup Seip : Om forhandlingsansvaret for lærerne Fafo-notat 2019:02 2019-02-07 10292 10292.pdf
Kristin Alsos : Tariffavtalenes regulering av lønn under sykdom Fafo-notat 2019:01 2019-01-31 10291 10291.pdf
Guri Tyldum : Tilgang på brukererfaringer Fafo-notat 2018:25 2018-12-21 10290 10290.pdf
Kristian Takvam Kindt and Heba Khalil : What is to be done? Fafo-paper 2018:24 2018-12-11 10289 10289.pdf
Ragnhild Steen Jensen og Anne Hege Strand : Likestilt arbeidsliv Fafo-notat 2018:23 2018-12-18 10288 10288.pdf
Lars Holden og Tone Fløtten : Forskningsetikk for oppdragsforskning Fafo-notat 2018:22 2018-12-11 10287 10287.pdf
Kristin Jesnes : Approaches to atypical and precarious work Fafo-paper 2018:21 2018-11-02 10286 10286.pdf
Kristine Nergaard : Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2016/2017 Fafo-notat 2018:20 2018-10-08 10285 10285.pdf
Bård Jordfald : Lønnsfordeling i privat sektor Fafo-notat 2018:19 2018-11-22 10284 10284.pdf
Jon Erik Dølvik and Paul Marginson : Collective bargaining in Northern Europe under strain Fafo-paper 2018:18 2018-07-12 10283 10283.pdf
Bård Jordfald og Elin Svarstad : Lønnsfordeling i helseforetakene Fafo-notat 2018:17 2018-11-22 10282 10282.pdf
Bård Jordfald og Elin Svarstad : Lønnsfordeling i det statlige tariffområdet Fafo-notat 2018:16 2018-11-22 10281 10281.pdf
Johan Røed Steen og Kristine Nergaard : Arbeidstakere og organisasjonsgrader i servicesektoren Fafo-notat 2018:15 2018-12-10 10280 10280.pdf
Åsmund Arup Seip, Johan Røed Steen og Beate Sletvold Øistad : Norsk Sykepleierforbunds tjenester Fafo-notat 2018:14 2018-07-03 10279 10279.pdf
Kaja Reegård og Jon Rogstad : Motivasjon og mestring Fafo-notat 2018:13 2018-05-24 10278 10278.pdf
Elin Svarstad og Johannes Oldervoll : Mellom lov og avtale Fafo-notat 2018:12 2018-06-07 10277 10277.pdf
Bård Jordfald og Elin Svarstad : Lønnsfordeling i kommunesektoren Fafo-notat 2018:11 2018-11-22 10276 10276.pdf
Ragnhild Steen Jensen og Nina K. Lidahl : Realkompetanse i varehandelen Fafo-notat 2018:10 2018-04-11 10275 10275.pdf
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård : Gjennomgang av varslerordningen i Bærum kommune Fafo-notat 2018:09 2018-03-14 10274 10274.pdf
Åsmund Arup Seip : NTLs omdømme 2018 Fafo-notat 2018:08 2018-03-13 10273 10273.pdf
Dag Olberg og Johannes Oldervoll : Landsoverenskomsten HK-Virke – bestemmelser og bruk Fafo-notat 2018:07 2018-04-10 10272 10272.pdf
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård : Varsling i norsk arbeidsliv Fafo-notat 2018:06 2018-03-15 10271 10271.pdf
Kristine Nergaard : Før lønnsoppgjøret 2018 Fafo-notat 2018:05 2018-02-16 10270 10270.pdf
Kristine Nergaard : Organisasjonsgrader i norsk arbeidsliv 2016 Fafo-notat 2018:04 2018-02-26 10269 10269.pdf
Jørgen Svalund : Akademikerne og organisering av høyt utdannede arbeidstakere Fafo-notat 2018:03 2018-02-14 10268 10268.pdf
Åsmund Arup Seip : Organisering og avtaler i finanssektoren Fafo-notat 2018:02 2018-03-13 10267 10267.pdf
Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder : Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen. Delrapport 3 Fafo-notat 2018:01 2018-01-30 10266 10266.pdf
Dag Olberg : Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverorganisering i Sverige og Danmark Fafo-notat 2017:15 2017-12-13 10265 10265.pdf
Dag Olberg, Johan Røed Steen og Anna Hagen Tønder : Tariffavtalene som virkemiddel i kompetansepolitikken Fafo-notat 2017:14 2017-11-22 10264 10264.pdf
Sissel C. Trygstad og Bård Jordfald : Konkurranseutsetting, omstilling og innflytelse i offentlig sektor Fafo-notat 2017:13 2017-12-19 10263 10263.pdf
Kristine Nergaard : Arbeidsutleie og selvstendig næringsdrivende Fafo-notat 2017:12 2017-06-29 10262 10262.pdf
Ståle Østhus, Maja Tofteng, Rolf Røtnes og Jon Hippe : Behovet for spesialisthelsetjenester i Oslo Fafo-notat 2017:11 2018-02-13 10261 10261.pdf
Rolf K. Andersen og Anne Mette Ødegård : Norske bedrifters bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft Fafo-notat 2017:10 2017-06-12 10260 10260.pdf
Tove Midtsundstad, Ingrid Sivesind Mehlum and Anne Inga Hilsen : The impact of the working environment on work retention of older workers Fafo-paper 2017:09 2017-06-20 10259 10259.pdf
Silje Andresen og Jon Rogstad : Skolekonkurranser for yrkesfag – en mulighet for alle? Fafo-notat 2017:08 2017-12-14 10258 10258.pdf
Kristine Nergaard : Midlertidige ansettelser 2016 Fafo-notat 2017:07 2017-04-11 10257 10257.pdf
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Bård Jordfald og Kristine Nergaard : Elektrobransjen i tall Fafo-notat 2017:06 2017-05-08 10256 10256.pdf
Roy A. Nielsen : Forventet pensjonsalder innen KS’ tariffområde Fafo-notat 2017:05 2017-09-12 10255 10255.pdf
Vidar Bakkeli : Boligsosiale utfordringer i Nes kommune Fafo-notat 2017:04 2017-03-31 10254 10254.pdf
Sissel C. Trygstad : Kunnskapsstatus om varsling og varslingsprosesser Fafo-notat 2017:03 2017-03-27 10253 10253.pdf
Arne Backer Grønningsæter : Å bli eldre med hiv Fafo-notat 2017:02 2017-03-17 10252 10252.pdf
Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen : Teambasert styrermodell i kommunale barnehager Fafo-notat 2017:01 2017-02-02 10251 10251.pdf
Magne Bråthen, Huafeng Zhang og Jon Rogstad : Indikatorer på diskriminering av innvandrere, urfolk og nasjonale minoriteter Fafo-notat 2016:26 2017-01-10 10250 10250.pdf
Kristine Nergaard, Kristin Alsos og Åsmund Arup Seip : Koordinering av lønnsdannelsen innen de nordiske frontfagsmodellene Fafo-notat 2016:25 2017-02-28 10249 10249.pdf
Inger Lise Skog Hansen, Mark B. Taylor and Arne Backer Grønningsæter : Business, development and inclusion of persons with disabilities Fafo-paper 2016:24 2016-12-01 10248 10248.pdf
Kristin Jesnes, Beate Sletvold Øistad, Kristin Alsos og Torstein Nesheim : Aktører og arbeid i delingsøkonomien Fafo-notat 2016:23 2016-11-18 10247 10247.pdf
Mona Bråten : HMS-utfordringer ved alenearbeid Fafo-notat 2016:22 2016-11-07 10246 10246.pdf
Bård Jordfald : Hvorfor finnes professorer uten utdanning? Fafo-notat 2016:21 2016-12-04 10245 10245.pdf
Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder : Partssamarbeidet i fagopplæringen Fafo-notat 2016:20 2016-11-23 10244 10244.pdf
Kristine Nergaard og Beate Sletvold Øistad : Fastsettelse av lønn og honorar for korttidsoppdrag på det kunstneriske feltet Fafo-notat 2016:19 2016-11-18 10243 10243.pdf
Silje Andresen, Håkon Høst, Torgeir Nyen, Johannes Oldervoll og Anna Hagen Tønder : Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen. Delrapport 2 Fafo-notat 2016:18 2016-12-16 10242 10242.pdf
Kristin Jesnes : Lovfestet minstelønn i Frankrike Fafo-notat 2016:17 2016-07-01 10241 10241.pdf
Lise Lien : Traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser i Oslo kommune Fafo-notat 2016:16 2016-08-26 10240 10240.pdf
Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad : Å sette pris på lærlinger Fafo-notat 2016:15 2016-06-29 10239 10239.pdf
Inger Marie Hagen : Forskere søkes! Fafo-notat 2016:14 2016-06-14 10238 10238.pdf
Bård Jordfald : Hva forklarer lønnsforskjellene? Arbeidstakere med lang høyere utdanning i statlig og privat sektor Fafo-notat 2016:13 2016-12-05 10237 10237.pdf
Roy A. Nielsen og Tove Midtsundstad : Virker tiltakene? Fafo-notat 2016:12 2016-06-02 10236 10236.pdf
Bernt Bratsberg, Torgeir Nyen og Oddbjørn Raaum : Voksne som tar fagbrev Fafo-notat 2016:11 2017-01-26 10235 10235.pdf
Dag Olberg : Unntak fra bestemmelsene om daglig og ukentlig arbeidsfri Fafo-notat 2016:10 2016-05-26 10234 10234.pdf
Guri Tyldum : Oppfølging av mulige mindreårige ofre for menneskehandel i Norge Fafo-notat 2016:09 2016-05-22 10233 10233.pdf
Jon M. Hippe og Tove Midtsundstad : Teller AFP med? Fafo-notat 2016:08 2016-06-01 10232 10232.pdf
Kristine Nergaard : Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2014 Fafo-notat 2016:07 2016-04-12 10231 10231.pdf
Erika Braanen Sterri : Kapasitet i integreringsapparatet Fafo-notat 2016:06 2016-05-06 10230 10230.pdf
Henriette Lunde og Jon Rogstad : Kunnskapsstatus om godkjenning av utenlandsk kompetanse og kunnskapsstatus om diskriminering i arbeidslivet Fafo-notat 2016:05 2016-04-20 10229 10229.pdf
Inger Marie Hagen : En verden i endring – hva betyr det for Akademikerne? Fafo-notat 2016:04 2016-03-07 10228 10228.pdf
Kristin Dalen and Hedda Flatø : China’s Pension Reform: Towards Scandinavian-style universalism? Fafo-paper 2016:03 2016-03-29 10227 10227.pdf
Anne Britt Djuve : Flyktninger – krise for den nordiske modellen? Fafo-notat 2016:02 2016-03-09 10226 10226.pdf
Jon Erik Dølvik : Welfare as a productive factor Fafo-paper 2016:01 2016-02-08 10225 10225.pdf
Guri Tyldum : Fattige tilreisende fra Romania i Oslo Fafo-notat 2015:13 2016-11-02 10224 10224.pdf
Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård, Idunn Seland og Anna Hagen Tønder : Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen. Delrapport 1 Fafo-notat 2015:12 2015-12-03 10223 10223.pdf
Mona Bråten og Jørgen Svalund : Statlig renhold på anbud Fafo-notat 2015:11 2015-11-03 10222 10222.pdf
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård : Varsling i Sandnes kommune Fafo-notat 2015:10 2015-11-03 10221 10221.pdf
Anne Inga Hilsen og Lise Lien : NAV – en fyrlykt i IA-arbeidet Fafo-notat 2015:09 2016-01-08 10220 10220.pdf
Geir Veland : Pensjonsordninger for ledende ansatte i selskaper med statlig eierskap Fafo-notat 2015:08 2015-09-24 10219 10219.pdf
Kristine Nergaard : En organisasjon for framtida Fafo-notat 2015:07 2015-09-24 10218 10218.pdf
Hanne Bogen og Hedda Flatø : Offentlig og privat tjenesteproduksjon Fafo-notat 2015:06 2015-06-23 10217 10217.pdf
Anna Hagen Tønder, Tove Mogstad Aspøy og Kaja Reegård : Å velge et yrke Fafo-notat 2015:05 2016-03-11 10216 10216.pdf
Lise Lien : Care responsibility and work participation Fafo-paper 2015:04 2015-06-01 10215 10215.pdf
Bård Jordfald og Magnus Mühlbradt : Arbeidskraftbehov ved søndagsåpne butikker Fafo-notat 2015:03 2015-02-26 10214 10214.pdf
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen : En ekstra dytt, eller mer? Fafo-notat 2015:02 2015-05-05 10213 10213.pdf
Hilde Haualand : Grunnskole for tegnspråklige elever Fafo-notat 2015:01 2015-04-24 10212 10212.pdf
Hanne Bogen, Lise Lien og Anne Inga Hilsen : Sykefravær i det statlige tariffområdet Fafo-notat 2014:24 2015-01-12 10211 Nettutgave
Geir Veland og Rolf K. Andersen : Tjenestepensjon og sosiale medier Fafo-notat 2014:23 2015-01-13 10210 Nettutgave
Line Eldring and Kristin Alsos : European Minimum Wage: A Nordic Outlook – an update Fafo-paper 2014:21 2015-01-13 10208 Nettutgave
Line Eldring og Kristin Alsos : Lovfestet minstelønn: Norden og Europa – en oppdatering Fafo-notat 2014:20 2015-01-13 10207 Nettutgave
Gudmund Hernes : Klimapolitikk i den nordiske modellen Fafo-notat 2014:19 2015-01-13 10206 Nettutgave
Huafeng Zhang, Åge A. Tiltnes and Hani Eldada : Living conditions of Palestinian outside-camp refugees, Jordan 2012 Fafo-paper 2014:18 2015-01-13 10205 Web edition
Huafeng Zhang, Åge A. Tiltnes and Hani Eldada : Living conditions of Palestinian camp refugees, Jordan 2011, Tabulation report, Part 2 Fafo-paper 2014:17 2015-01-13 10204 Web edition
Huafeng Zhang, Åge A. Tiltnes and Hani Eldada : Living conditions of Palestinian camp refugees, Jordan 2011, Tabulation report, Part 1 Fafo-paper 2014:16 2015-01-13 10203 Web edition
Kristin Jesnes : Statens plikt til å beskytte menneskerettighetene Fafo-notat 2014:15 2015-01-13 10202 Nettutgave
Kristine Nergaard : Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2013 Fafo-notat 2014:14 2015-01-09 10201 Nettutgave
Bård Jordfald : Medlemsbevegelser, tariff- og organisasjonshopping Fafo-notat 2014:13 2015-01-12 10200 10200.pdf
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen : Alternativ VG3 for elever som ikke får læreplass Fafo-notat 2014:12 2015-11-03 10199 Nettutgave
Geir Veland : Tjenestepensjonsmarkedet 2001–2013 Fafo-notat 2014:11 2014-10-06 10198 Nettutgave
Mona Bråten og Anna Hagen Tønder : Barne- og ungdomsarbeiderens stilling i arbeidslivet Fafo-notat 2014:10 2014-10-06 10197 Nettutgave
Line Eldring og Rolf K. Andersen : Kortere kjeder – mindre sosial dumping? Fafo-notat 2014:09 2015-01-12 10196 Nettutgave
Geir Veland og Jon M. Hippe : Kostnader i innskuddspensjonene i Norge Fafo-notat 2014:08 2014-10-06 10195 Nettutgave
Steffen Lehndorff : A sleeping giant? Fafo-paper 2014:07 2014-10-06 10194 Web edition
Geir Veland : Omlegging av uførepensjonsordninger i offentlig og privat sektor Fafo-notat 2014:06 2014-10-06 10193 Nettutgave
Hilde Haualand og Anne Inga Hilsen : Brukermedvirkning i NAV – hvor er vi nå? Fafo-notat 2014:05 2014-10-06 10192 Nettutgave
Anne Mette Ødegård og Rolf Andersen : Om arbeidstid, konkurranseutsetting, innleie av arbeidskraft, tiltak mot sosial dumping, AFP og kontroll og overvåkning på arbeidsplassene Fafo-notat 2014:04 2014-10-06 10191 Nettutgave
Inger Marie Hagen : Bedriftsforsamlingen – pleie eller plikt? Fafo-notat 2014:03 2014-10-06 10190 Nettutgave
Bård Jordfald og Mona Bråten : Bærekraftige muligheter og løsninger for avistrykkeriene Fafo-notat 2014:02 2014-10-06 10189 Nettutgave
Vidar Bakkeli og Olav Elgvin : Kunnskapsoversikt om lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Fafo-notat 2014:01 2014-10-06 10188 Nettutgave
Geir Veland : Tjenestepensjonsmarkedet 2001–2012 Fafo-notat 2013:21 2013-01-20 10187 Nettutgave
Anne Skevik Grødem, Inger Lise Skog Hansen og Miriam Latif Sandbæk : Boligpolitiske velferdsgevinster Fafo-notat 2013:20 2013-01-19 10186 Nettutgave
Geir Veland og Jon M. Hippe : Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Fafo-notat 2013:19 2013-01-18 10185 Nettutgave
Roy A. Nielsen : Levekårsutfordringer i Sandefjord Fafo-notat 2013:18 2013-01-17 10184 Nettutgave
Mona Bråten : Kontroll og overvåking – utfordringer for personvern og arbeidsmiljø Fafo-notat 2013:17 2013-01-16 10183 Nettutgave
Mona Bråten, Inger Beate Hovi, Ragnhild Steen Jensen, Merethe Dotterud Leiren og Kåre H. Skollerud : Arbeidsforhold i vegsektoren Fafo-notat 2013:16 2013-01-15 10182 Nettutgave
Kristine Nergaard : Deltidsarbeid i varehandel – hva sier de ansatte? Fafo-notat 2013:15 2013-01-14 10181 Nettutgave
Inger Marie Hagen : Prioriteringer og samarbeid Fafo-notat 2013:14 2013-01-13 10180 Nettutgave
Mona Christophersen, Jing Liu, Cathrine Moe Thorleifsson and Åge A. Tiltnes : Lebanese attitudes towards Syrian refugees and the Syrian crisis Fafo-paper 2013:13 2013-01-22 10179 Web edition
Mark B. Taylor : Kartlegging og avviksanalyse: Statens plikt til å beskytte Fafo-notat 2013:12 2013-01-12 10178 10178.pdf
Geir Veland : Early retirement pension systems in Norway Fafo-paper 2013:11 2013-01-21 10177 10177.pdf
Inger Marie Hagen : Likestilling: politikk og utfordringer Fafo-notat 2013:10 2013-01-11 10176 Nettutgave
Lise Lien og Svein Erik Moen : Konsulentbruk i NAV Fafo-notat 2013:09 2013-01-10 10175 Nettutgave
Dag Olberg : Bruk av permitteringer 2012 – omfang og reguleringer Fafo-notat 2013:08 2013-01-09 10174 Nettutgave
Johan Christensen : Nordisk skattepolitikk mot 2030 Fafo-notat 2013:07 2013-01-08 10173 Nettutgave
Helga Bull-Rostrup og Anne Inga Hilsen : Gravide i handelsnæringen – et sykefraværsprosjekt Fafo-notat 2013:06 2013-01-07 10172 Nettutgave
Tove Midtsundstad : Kunnskap om og holdninger til pensjonsreformen Fafo-notat 2013:05 2013-01-06 10171 Nettutgave
Olav Elgvin : «Saman om» et bedre omdømme – en kunnskapsstatus Fafo-notat 2013:04 2013-01-05 10170 Nettutgave
Anne Inga Hilsen og Anna Hagen Tønder : «Saman om» kompetanse og rekruttering – en kunnskapsstatus Fafo-notat 2013:03 2013-01-04 10169 Nettutgave
Lise Lien : «Saman om» sykefravær – en kunnskapsstatus Fafo-notat 2013:02 2013-01-03 10168 Nettutgave
Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen og Åsmund Hermansen : Virksomhetenes seniortiltak Fafo-notat 2013:01 2013-01-02 10167 10167.pdf
Geir Veland : Tjenestepensjoner i endring Fafo-notat 2012:20 2012-01-17 10166 media/com_netsukii/10166.pdf
Hanne Bogen og Nina Drange : Gratis kjernetid Fafo-notat 2012:19 2012-01-16 10165 media/com_netsukii/10165.pdf
Håkon Høst (red.) : Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger Fafo-notat 2012:18 2012-01-15 10164 Nettutgave (lastes ned hos NIFU)
Tove Mogstad Aspøy og Anna Hagen Tønder : Utredning om forskning på voksnes læring Fafo-notat 2012:17 2012-01-14 10163 media/com_netsukii/10163.pdf
Anne Mette Ødegård og Kristin Alsos : Håndheving av alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet Fafo-notat 2012:16 2012-01-13 10162 media/com_netsukii/10162.pdf
Dag Olberg : Hvor travelt er det på jobben? Fafo-notat 2012:14 2012-01-12 10160 media/com_netsukii/10160.pdf
Kristin Alsos og Sissel C. Trygstad : Medbestemmelse og samarbeid lokalt Fafo-notat 2012:13 2012-01-11 10159 media/com_netsukii/10159.pdf
Rolf K. Andersen, Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård : Bruk av innleid arbeidskraft Fafo-notat 2012:12 2012-01-10 10158 media/com_netsukii/10158.pdf
Anne Hege Strand : Boligsosiale midler Fafo-notat 2012:11 2012-01-09 10157 media/com_netsukii/10157.pdf
Kristin Alsos og Dag Olberg : Åpningstider og arbeidstid i varehandelen Fafo-notat 2012:10 2012-01-08 10156 media/com_netsukii/10156.pdf
National report Austria
National report the Netherlands
Cecilie Øien : A sense of control Fafo-paper 2012:09 2012-01-20 10155 media/com_netsukii/10155.pdf
Heidi Nicolaisen : Exit normalarbeidsdagen? Fafo-notat 2012:08 2012-01-07 10154 Nettutgave
Geir Veland og Åsmund Hermansen : Pensjonsordninger for yrkesgrupper i Europa – en kartlegging Fafo-notat 2012:07 2012-01-06 10153 Nettutgave
Anne Hege Strand : Styrket innsats mot barnefattigdom. Rapport for 2011 Fafo-notat 2012:06 2012-01-05 10152 Nettutgave
Ketil Bråthen og Berit Bakken : Evaluering av prosjektet "Legenes sykmeldingspraksis i Hedmark" Fafo-notat 2012:05 2012-01-04 10151 media/com_netsukii/10151.pdf
Bård Jordfald : Privat tjenesteyting Fafo-notat 2012:04 2012-01-03 10150 media/com_netsukii/10150.pdf
Henriette Lunde : The violent lifeworlds of young Haitians Fafo-paper 2012:03 2012-01-19 10149 Nettutgave
Morten Bøås and Mohamed Husein Gaas : What to do with Somalia? Fafo-paper 2012:02 2012-01-18 10148 Nettutgave
Torgeir Aarvaag Stokke : Etableringen av kriterier for lokale forhandlinger i privat sektor Fafo-notat 2012:01 2012-01-02 10147 Nettutgave
Anne Britt Djuve : Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Fafo-notat 2011:25 2011-01-19 10146 media/com_netsukii/10146.pdf
Geir Veland : Tjenestepensjoner i endring Fafo-notat 2011:24 2011-01-18 10145 media/com_netsukii/10145.pdf
Åsmund Arup Seip : Kompetanseutvikling i offentlig sektor Fafo-notat 2011:23 2011-01-17 10144 media/com_netsukii/10144.pdf
Hanne Bogen : Privat drift av omsorgstjenester Fafo-notat 2011:22 2011-01-16 10143 media/com_netsukii/10143.pdf
Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen : Østeuropeisk arbeidskraft i hotell, verft, fiskeindustri og kjøttindustri Fafo-notat 2011:21 2011-01-15 10142 media/com_netsukii/10142.pdf
Roy A. Nielsen : Langsiktige konsekvenser av å vokse opp i leiebolig Fafo-notat 2011:20 2011-01-14 10141 media/com_netsukii/10141.pdf
Bjørn R. Lescher-Nuland : Styrket innsats mot barnefattigdom. Rapport for 2010 Fafo-notat 2011:19 2011-01-13 10140 Nettutgave
Miriam Latif Sandbæk og Kristian Rose Tronstad : Hovedtrekk ved integreringspolitikken i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Frankrike og Canada Fafo-notat 2011:18 2011-01-12 10139 media/com_netsukii/10139.pdf
Morten Bøås, Hedda Flatø, Anne Hatløy, Jon Pedersen and Åge Tiltnes : Stakeholders surveys in fragile countries Fafo-paper 2011:17 2011-01-23 10138 media/com_netsukii/10138.pdf
Dag Olberg : Arbeidstidsdilemmaer Fafo-notat 2011:16 2011-01-11 10137 media/com_netsukii/10137.pdf
Morten Bøås, Hedda Flatø, Anne Hatløy, Jon Pedersen and Åge A. Tiltnes : Polling for peace and security Fafo-paper 2011:15 2011-01-22 10136 media/com_netsukii/10136.pdf
Åsmund Hermansen : Organisering og eierformer innen pleie- og omsorgssektoren Fafo-notat 2011:14 2011-01-10 10135 media/com_netsukii/10135.pdf
Åsmund Hermansen : Personell og yrkesfordeling innen pleie- og omsorgssektoren Fafo-notat 2011:13 2011-01-09 10134 media/com_netsukii/10134.pdf
Åsmund Hermansen : Pleie- og omsorgssektoren i de nordiske land Fafo-notat 2011:12 2011-01-08 10133 media/com_netsukii/10133.pdf
Svein Erik Moen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland : Sosiale og helsemessige konsekvenser av arbeidstidsordninger i helse-, pleie- og omsorgssektoren Fafo-notat 2011:11 2011-01-07 10132 media/com_netsukii/10132.pdf
Åge A. Tiltnes, Jon Pedersen, Silje Sønsterudbråten, Jing Liu : Palestinian Opinions about Governance, Institutions and Political Leaders Fafo-paper 2011:09 2011-01-21 10130 media/com_netsukii/10130.pdf
Åge A. Tiltnes, Jon Pedersen, Silje Sønsterudbråten, Jing Liu : Palestinian Opinions about Public Services Fafo-paper 2011:08 2011-01-20 10129 media/com_netsukii/10129.pdf
Leif E. Moland og Ketil Bråthen : Forsøk med langturnusordninger i Bergen kommune Fafo-notat 2011:07 2011-01-06 10128 media/com_netsukii/10128.pdf
Anne Britt Djuve, Hanne C. Kavli og Kristian R. Tronstad : Et etnisk perspektiv på likestilling Fafo-notat 2011:06 2011-01-05 10127 media/com_netsukii/10127.pdf
Tove Midtsundstad og Christer Hyggen : Pensjoner på børs – valg og risiko Fafo-notat 2011:05 2011-01-04 10126 media/com_netsukii/10126.pdf
Roy Nielsen : Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet Fafo-notat 2011:04 2011-01-03 10125 media/com_netsukii/10125.pdf
Miriam Latif Sandbæk : Voksne innvandrere i norskopplæringen Fafo-notat 2011:03 2011-01-02 10124 media/com_netsukii/10124.pdf
Marianne Dæhlen og Hanne C. Kavli : Lærere i Oslo voksenopplæring Fafo-notat 2011:02 2011-01-01 10123 media/com_netsukii/10123.pdf
Øyvind Berge og Christer Hyggen : Privatskoler i Norden Fafo-notat 2011:01 2011-01-01 10122 media/com_netsukii/10122.pdf
Kristine Nergaard : Fagorganisering i Norden Fafo-notat 2010:25 2010-01-18 10121 media/com_netsukii/10121.pdf
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Line Eldring og Anne Mette Ødegård : Evaluering av tiltak mot sosial dumping. Underveisrapportering Fafo-notat 2010:24 2010-01-18 10120 media/com_netsukii/10120.pdf
Marianne Dæhlen og Anna Hagen : Prosjekt til fordypning – mellom skole og arbeidsliv. Delrapport 2 Fafo-notat 2010:23 2010-01-16 10119 media/com_netsukii/10119.pdf
Geir Veland : Tjenestepensjoner i endring Fafo-notat 2010:22 2010-01-15 10118 media/com_netsukii/10118.pdf
Odd Bjørn Ure : Formal education in an informal Norwegian culture of enterprise training Fafo-paper 2010:21 2010-01-24 10117 media/com_netsukii/10117.pdf
Anna Hagen og Torgeir Nyen : Kjedeskoler – internopplæring i varehandelen Fafo-notat 2010:20 2010-01-14 10116 media/com_netsukii/10116.pdf
Berit Tennbakk, Bård Jordfald og Geir Veland : Kraft og kabler Fafo-notat 2010:19 2010-01-13 10115 media/com_netsukii/10115.pdf
Dag Olberg : Nedgangskonjunkturen og arbeidstiden Fafo-notat 2010:18 2010-01-12 10114 media/com_netsukii/10114.pdf
Kristine Nergaard : Avtalt arbeidstid og arbeidstidsønsker blant deltidsansatte Fafo-notat 2010:17 2010-01-11 10113 media/com_netsukii/10113.pdf
Ole-Anders Stensen and Odd Bjørn Ure : Social inclusion in adult education is more than implementing mainstream public policy Fafo-paper 2010:16 2010-01-23 10112 media/com_netsukii/10112.pdf
Jing Liu and Åge A. Tiltnes : Surveying Palestinian Opinion. Results from an opinion poll in the West Bank and the Gaza Strip February and May 2010 Fafo-paper 2010:15 2010-01-22 10111 images/pub/2010/10111.pdf
Jing Liu and Åge A. Tiltnes : Surveying Palestinian Opinion. Results from an opinion poll in the West Bank February 2010 Fafo-paper 2010:14 2010-01-21 10110 images/pub/2010/10110.pdf
Jing Liu and Åge A. Tiltnes : Surveying Palestinian Opinion. Results from an opinion poll in the Gaza Strip May 2010 Fafo-paper 2010:13 2010-01-20 10109 images/pub/2010/10109.pdf
Christer Hyggen : Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge. Rapport for 2009 Fafo-notat 2010:12 2010-01-10 10108 media/com_netsukii/10108.pdf
Øyvind M. Berge og Christer Hyggen : Framveksten av private helseforsikringer i Norden Fafo-notat 2010:11 2010-01-09 10107 media/com_netsukii/10107.pdf
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli : Krafttak for norskopplæring – et første inntrykk Fafo-notat 2010:10 2010-01-08 10106 media/com_netsukii/10106.pdf
Anne Britt Djuve og Marianne Dæhlen : Frafall fra norskopplæring i Oslo kommune. En analyse basert på SITS Fafo-notat 2010:09 2010-01-07 10105 media/com_netsukii/10105.pdf
Kristin Alsos : Bemanningsdirektivet Fafo-notat 2010:08 2010-01-06 10104 media/com_netsukii/10104.pdf
Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke : Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2008 Fafo-notat 2010:07 2010-01-05 10103 media/com_netsukii/10103.pdf
Hanne Cecilie Kavli : Hva er det med Oslo? Fafo-notat 2010:06 2010-01-04 10102 media/com_netsukii/10102.pdf
Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge : Useriøsitet i bemanningsbransjen Fafo-notat 2010:05 2010-01-03 10101 media/com_netsukii/10101.pdf
Christer Hyggen : Pensjoner på børs – hvor risikofylt? Fafo-notat 2010:04 2010-01-02 10100 media/com_netsukii/10100.pdf
Kristin Alsos : Bemanningsforetak Fafo-notat 2010:03 2010-01-01 10099 media/com_netsukii/10099.pdf
Odd Bjørn Ure og Inger Marie Hagen : På vei mot et arbeidslivsfond innenfor den nye avtalen om EØS-midlene Fafo-notat 2010:02 2010-01-01 10098 media/com_netsukii/10098.pdf
Laura E. Mitchell : Youth engagement in Syria: Fafo-paper 2010:01 2010-01-19 10097 media/com_netsukii/10097.pdf
Marianne Dæhlen og Torgeir Nyen : Livslang læring i norsk arbeidsliv. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2009 Fafo-notat 2009:22 2009-01-16 10096 media/com_netsukii/10096.pdf
Bjørn Richard Nuland : Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge. Rapport for 2008 Fafo-notat 2009:21 2009-01-15 10095 Nettutgave
Kristine Nergaard : Hvem har ikke AFP? Fafo-notat 2009:20 2009-01-14 10094 media/com_netsukii/10094.pdf
Kristin Alsos : Skadet på fritiden – hva så? Fafo-notat 2009:19 2009-01-13 10093 media/com_netsukii/10093.pdf
Åge A. Tiltnes : Living conditions in the Gaza Strip Fafo-paper 2009:18 2009-01-22 10092 media/com_netsukii/10092.pdf
Eivind Falkum, Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad : Bedriftsdemokrati, medvirkning og medbestemmelse. Notat 2 Kunnskapsstatus på feltet våren 2009 Fafo-notat 2009:17 2009-01-12 10091 media/com_netsukii/10091.pdf
Eivind Falkum, Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad : Bedriftsdemokrati, medvirkning og medbestemmelse. Notat 1 Bedriftsdemokratiets historie i Norge Fafo-notat 2009:16 2009-01-11 10090 media/com_netsukii/10090.pdf
Elizabeth Mills, Marina Manuela de Paoli and Arne Backer Grønningsæter : Love in the Time of AIDS: The Relational Gender Dynamics of Prevention, Testing and Treatment Fafo-paper / CSSR Working Paper No. 252 2009:15 2009-01-17 10089 media/com_netsukii/WP252_0.pdf
Elizabeth Mills, Marina Manuela de Paoli, Arne Backer Grønningsæter : CSSR Working Paper No. 252 Fafo-paper 2009:15 2009-01-21 10089 media/com_netsukii/WP252_0.pdf
Marion Marmorat : Non-Judicial Remedies in Norway for Corporate Social Responsibility Abroad Fafo-paper 2009:14 2009-01-20 10088 media/com_netsukii/10088.pdf
Johan Christensen : The updating of social democratic tax policy Fafo-paper 2009:13 2009-01-19 10087 media/com_netsukii/10087.pdf
Øyvind Berge : De nordiske modellene etter 2000 – tiltak for å dempe finanskrisa i Norden Fafo-notat 2009:12 2009-01-10 10086 images/pub/2009/10086.pdf
Øyvind Berge, Johan Christensen, Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Hanne Kavli og Sissel Trygstad : De nordiske modellene etter 2000 – en sammenliknende oppsummering Fafo-notat 2009:11 2009-01-09 10085 images/pub/2009/10085.pdf
Jon Kvist : De nordiske modellene etter 2000 – udviklingen i Danmark Fafo-notat 2009:10 2009-01-08 10084 images/pub/2009/10084.pdf
Johan Christensen, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Jørgen Svalund, Sissel Trygstad : De nordiske modellene etter 2000 – utviklinga i Norge Fafo-notat 2009:09 2009-01-07 10083 images/pub/2009/10083.pdf
Espen Løken : De nordiske modellene etter 2000 – bakgrunn og fellestrekk Fafo-notat 2009:08 2009-01-06 10082 images/pub/2009/10082.pdf
Bent Sofus Tranøy : Makt, interesser og legitimitet på veien fram mot nye regnskapsstandarder Fafo-notat 2009:07 2009-01-05 10081 media/com_netsukii/10081.pdf
Christer Hyggen : Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge. Rapport for 2007 Fafo-notat 2009:06 2009-01-04 10080 Nettutgave
Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen og Hanne Cecilie Kavli : De ti største humanitære utfordringene i Norge Fafo-notat 2009:05 2009-01-03 10079 media/com_netsukii/10079.pdf
Bård Jordfald og Torgeir Nyen : Aktivitetsrapportering 2008 – kompetanse for utvikling Fafo-notat 2009:04 2009-01-02 10078 Nettugave
Leif E. Moland : Deltid og sykefravær i Skedsmo kommune Fafo-notat 2009:03 2009-01-01 10077 media/com_netsukii/10077.pdf
Inger Lise Skog Hansen (ed.) : ICT and employment Fafo-paper 2009:02 2009-01-18 10076 media/com_netsukii/10076.pdf
Kristin Alsos. Med vedlegg av Stein Evju : Tjenestedirektivet og arbeidsretten Fafo-notat 2009:01 2009-01-01 10075 media/com_netsukii/10075.pdf
Leif E. Moland : Reduksjon av uønsket deltid i Lørenskog kommune Fafo-notat 2008:30 2008-01-27 10074 Nettutgave
Svein Erik Moen og Leif E. Moland : Bruk av konsulenter og midlertidige ansettelser i statlige virksomheter Fafo-notat 2008:29 2008-01-26 10073 Nettutgave
Ulf Blossing, Anna Hagen, Torgeir Nyen og Åsa Söderström : Evaluering av Kunnskapsløftet – fra ord til handling. Delrapport 2 Fafo-notat 2008:28 2008-01-25 10072 Nettutgave
Marianne Dæhlen, Anna Hagen og Dagfinn Hertzberg : Prosjekt til fordypning – mellom skole og arbeidsliv. Delrapport 1 Fafo-notat 2008:27 2008-01-24 10071 media/com_netsukii/10071.pdf
Henriette Lunde : Youth and Education in Haiti Fafo-paper 2008:26 2008-02-02 10070 media/com_netsukii/10070.pdf
Kristine Nergaard og Jørgen Svalund : Utleie av arbeidskraft 2008 Fafo-notat 2008:25 2008-01-23 10069 media/com_netsukii/10069.pdf
Arne Backer Grønningsæter og Bjørn Richard Nuland : Diskriminering av lesbiske, homofile og bifile og av hivpositive Fafo-notat 2008:24 2008-01-22 10068 Nettutgave
Hanne Bogen : Morgendagens eldreomsorg. Om bruk av IKT i kommunal eldreomsorg Fafo-notat 2008:23 2008-01-21 10067  
Åsmund Arup Seip : IKT i staten Fafo-notat 2008:22 2008-01-20 10066  
Inger Lise Skog Hansen : IKT og funksjonshemmede Fafo-notat 2008:21 2008-01-19 10065  
Johan Christensen, Tone Fløtten, Christer Hyggen : Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge. Rapport for 2006 Fafo-notat 2008:20 2008-01-18 10064 Nettutgave
Bård Jordfald : Hva forklarer lønnsforskjellene? Utdanningsgruppene i statlig og i privat sektor Fafo-notat 2008:19 2008-01-17 10063 media/com_netsukii/10063.pdf
Bård Jordfald og Torgeir Nyen : Aktivitetsrapportering 2007 – kompetanse for utvikling Fafo-notat 2008:18 2008-01-16 10062 media/com_netsukii/10062.pdf
Dag Olberg : Ett år med sekstimersdag ved Tine Sentrallager Heimdal Fafo-notat 2008:17 2008-01-15 10061 Nettutgave
Geir Veland : Det kommer an på Fafo-notat 2008:16 2008-01-14 10060 Nettutgave
Anne Mette Ødegård : Europeiske reguleringer og partssamarbeid Fafo-notat 2008:15 2008-01-13 10059 Nettutgave
Anna Hagen og Aris Kaloudis : Kompetansepolitikk for kunnskapsnasjonen Fafo-notat 2008:14 2008-01-12 10058 Nettutgave
Anna Hagen, Torgeir Nyen og Marjan Nadim : Evaluering av «Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008.» Delrapport 3 Fafo-notat 2008:13 2008-01-11 10057 Nettutgave
Tove Midtsundstad, Axel West Pedersen og Jon M. Hippe : Alternativ modell for AFP Fafo-notat 2008:12 2008-01-10 10056 Nettutgave
Ellen Brandt, Marianne Dæhlen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg, Aris Kaloudis, Åsmund Arup Seip, Liv Anne Støren, Taran Thune, Agnete Vabø : Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv – en forstudie Fafo-notat 2008:11 2008-01-09 10055 Nettutgave
Torgeir Nyen : Kompetanseutvikling blant NITOs medlemmer Fafo-notat 2008:10 2008-01-08 10054 Nettutgave
Mona Bråten og Eivind Falkum : Omstillingshistorier i norsk arbeidsliv Fafo-notat 2008:09 2008-01-07 10053 Nettutgave
Kristin Alsos : Selskapsrett i et corporate governance-perspektiv Fafo-notat 2008:08 2008-01-06 10052 Nettutgave
Dagfinn Hertzberg og Torunn Kvinge : Østeuropeisk arbeidskraft i norsk sjømat- og verftsindustri Fafo-notat 2008:07 2008-01-05 10051 Nettutgave
Anne Mette Ødegård : Norsk arbeidsliv og EØS-avtalen Fafo-notat 2008:06 2008-01-04 10050 Nettutgave
Kristin Alsos, Stein Evju og Anne Mette Ødegård : Tjenestedirektivet og regjeringens handlingsplan mot sosial dumping Fafo-notat 2008:05 2008-01-03 10049 Nettutgave
Sissel Trygstad og Håvard Lismoen : Fagbevegelsen og CSR Fafo-notat 2008:04 2008-01-02 10048 Nettutgave
Sigmund Aslesen : Den maritime klynga i bevegelse Fafo-notat 2008:03 2008-01-01 10047 Nettutgave
Åge A. Tiltnes : Characteristics of Displaced Palestinian Refugees from the Nahr El-Bared Refugee Camp Fafo-paper 2008:02 2008-02-01 10046 Web edition
Pawel Kaczmarczyk og Marek Okólski : Economic impacts of migration on Poland and the Baltic states Fafo-paper 2008:01 2008-01-28 10045 Web edition
Dag Olberg : Flexicurity – nordiske arbeidslivsmodeller i nye kontekster? Fafo-notat 2007:24 2007-01-20 10044 media/com_netsukii/10044.pdf
Ulf Blossing, Anna Hagen, Torgeir Nyen og Åsa Söderström : Evaluering av Kunnskapsløftet – fra ord til handling Fafo-notat 2007:23 2007-01-19 10043 media/com_netsukii/10043.pdf
Tone Alm Andreassen, Hilde Haualand og Steinar Widding : Funksjonshemming og arbeidsliv i tre bransjer. Sysselsettingsmuligheter og funksjonshemmende barrierer i byggebransjen, IKT-bransjen og helsesektoren Fafo-notat 2007:22 2007-01-18 10042 Publikasjonen er utgitt hos AFI
Odd Bjørn Ure : Learning is too important to be left to… Fafo-paper 2007:21 2007-01-23 10041 Web edition
Hanne Bogen : "Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00." Fafo-notat 2007:20 2007-01-17 10040 media/com_netsukii/10040.pdf
Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund : Forutsetninger for olje- og gassvirksomhet i Nord-Norge Fafo-notat 2007:19 2007-01-16 10039 media/com_netsukii/10039.pdf
Sissel Trygstad og Marit Skivenes : Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold Fafo-notat 2007:18 2007-01-15 10038 media/com_netsukii/10038.pdf
Heidi Gautun : Hjemmebarna Fafo-notat 2007:17 2007-01-14 10037 media/com_netsukii/10037.pdf
Åge A. Tiltnes : A Socio-economic Profile of the Nahr El-Bared and Beddawi Refugee Camps of Lebanon Fafo-paper 2007:16 2007-01-22 10036 media/com_netsukii/10036.pdf
Dagfinn Hertzberg : Samarbeid mellom næringsliv og skoler på Sunnmøre Fafo-notat 2007:15 2007-01-13 10035 media/com_netsukii/10035.pdf
Bård Jordfald og Torgeir Nyen : Analyse av aktivitetsrapportering 2006 - kompetanse for utvikling Fafo-notat 2007:14 2007-01-12 10034 media/com_netsukii/10034.pdf
Kristin Alsos : HMS-regler i Norge og Polen – en sammenligning Fafo-notat 2007:13 2007-01-11 10033 media/com_netsukii/10033.pdf
Bård Jordfald : Hvor er det blitt av alle sammen? Fafo-notat 2007:12 2007-01-10 10032 media/com_netsukii/10032.pdf
Anna Hagen, Torgeir Nyen og Dagfinn Hertzberg : Evaluering av «Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008.» Delrapport 2 Fafo-notat 2007:11 2007-01-09 10031 media/com_netsukii/10031.pdf
Kristin Alsos og Åsmund Arup Seip : Organisering av arbeidsmarkedet i norsk luftfart Fafo-notat 2007:10 2007-01-08 10030 media/com_netsukii/10030.pdf
Per Kleppe : Hva betyr Corporate Social Responsibility i praksis? Fafo-notat 2007:09 2007-01-07 10029 media/com_netsukii/10029.pdf
Geir Falkenberg : Verdier og sosiale normer i store norske virksomheter. Viktige kulturbærere eller fordekt PR? Fafo-notat 2007:08 2007-01-06 10028 media/com_netsukii/10028.pdf
Jon Erik Dølvik : The Nordic regimes of labour market governance: From crisis to success-story? Fafo-paper 2007:07 2007-01-21 10027 media/com_netsukii/10027.pdf
Håvard Lismoen : Norske lederlønninger 2005 Fafo-notat 2007:06 2007-01-05 10026 media/com_netsukii/10026.pdf
Line Eldring og Paulina Trevena : Polsk byggenæring i bevegelse Fafo-notat 2007:05 2007-01-04 10025 media/com_netsukii/10025.pdf
Inger Lise Skog Hansen og Jørgen Svalund : Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet Fafo-notat 2007:04 2007-01-03 10024 media/com_netsukii/10024.pdf
Inger Lise Skog Hansen : Møte med en likemann Fafo-notat 2007:03 2007-01-02 10023 media/com_netsukii/10023.pdf
Anne Mette Ødegård : Tjenestedirektivets betydning for reguleringer i arbeidslivet Fafo-notat 2007:02 2007-01-01 10022 media/com_netsukii/10022.pdf
Marit Skivenes og Sissel Trygstad : Roller, kommunikasjon og ytringsklima Fafo-notat 2006:30 2006-01-23 10021 media/com_netsukii/10021.pdf
Leif E. Moland : Deltidsarbeid og sykefravær i Oslo kommune Fafo-notat 2007:01 2007-01-01 10020 media/com_netsukii/10020.pdf
Jon Horgen Friberg : Integrering av arbeidsinnvandrere Fafo-notat 2006:29 2006-01-22 10019 media/com_netsukii/10019.pdf
Micheline van Riemsdijk : Rekruttering av polske sykepleiere til Norge Fafo-notat 2006:27 2006-01-21 10017 media/com_netsukii/10017.pdf
Jon M. Hippe, Torgeir Aarvaag Stokke og Geir Veland : Hvor kollektivt? Fafo-notat 2006:26 2006-01-20 10016 media/com_netsukii/10016.pdf
Gudmund Hernes : Den norske mikromodellen Fafo-notat 2006:25 2006-01-19 10015 media/com_netsukii/10015.pdf
Johan Christensen, Tone Fløtten og Jon M. Hippe : Rikdom på nye veier II Fafo-notat 2006:24 2006-01-18 10014 media/com_netsukii/10014.pdf
Dag Olberg : Forsøk med 6-timersdag – ordninger og erfaringer Fafo-notat 2006:23 2006-01-17 10013 media/com_netsukii/10013.pdf
Inger Lise Skog Hansen : «The pathway to a permanent home» Fafo-paper 2006:22 2006-01-27 10012 Web edition
Odd Bjørn Ure, Sissel Trygstad, Anne Jensen, Johan Christensen og Leif Moland : Etats- eller høgskoleutdanning i norsk kriminalomsorg Fafo-notat 2006:21 2006-01-16 10011 media/com_netsukii/10011.pdf
Geir Veland : Skattefavorisert pensjonssparing Fafo-notat 2006:20 2006-01-15 10010 media/com_netsukii/10010.pdf
Kristine Nergaard : Midlertidig ansatte i norsk arbeidsliv Fafo-notat 2006:19 2006-01-13 10009 media/com_netsukii/10009.pdf
Geir Veland og Jon M. Hippe : Individuell og kollektiv fleksibilitet i tjenestepensjonsordninger Fafo-notat 2006:18 2006-01-12 10008 media/com_netsukii/10008.pdf
Sol Skinnarland og Leif Moland : Lokale arbeids- og velferdskontor Fafo-notat 2006:17 2006-01-11 10007 media/com_netsukii/10007.pdf
Tatjana Doroshko and Dagmar Kutsar : Social Indicators between Research and Policy-making in Estonia Fafo-paper 2006:15 2006-01-26 10005 media/com_netsukii/10005.pdf
Jon Erik Dølvik, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Torunn Kvinge, Sigmund Aslesen og Anne Mette Ødegård : EU-utvidelsen: Endringer i norske bedrifters arbeidskraftsstrategier? Fafo-notat 2006:14 2006-01-10 10004  
Rolf K. Andersen, Eivind Falkum og Leif E. Moland : Virker verktøyet? Fafo-notat 2006:13 2006-01-09 10003 media/com_netsukii/10003.pdf
Anna Hagen og Odd Bjørn Ure : Evaluering av KIM – Program for kompetanseutvikling i matsektoren Fafo-notat 2006:12 2006-01-08 10002 media/com_netsukii/10002.pdf
Leif E. Moland : Erfaringer med «Fleksibel arbeidstid» ved Abildsø bo- og rehabiliteringssenter Fafo-notat 2006:11 2006-01-07 10001 media/com_netsukii/10001.pdf
Inger Marie Hagen : Vold og trusler – et stort arbeidsmiljøproblem i helse- og sosialsektoren Fafo 2019-02-28 959 959.pdf
Elin Svarstad : Lønn og lønnsforskjeller blant siviløkonomer og sivilingeniører i privat sektor   2018-04-19 958 958.pdf
Arne Backer Grønningsæter and Svein Erik Stave : The Global Goals for Sustainable Development Other Fafo-publications 2015 2015-10-23 956 956.pdf
Anne Britt Djuve, Jon Horgen Friberg, Guri Tyldum and Huafeng Zhang : When poverty meets affluence Other Fafo-publications 2015 2015-06-16 954 954-innmat-trykk.pdf
: NordMod2030 Summaries of project reports Other Fafo-publications 2015-05-20 953 953.pdf
: NordMod2030 Sammendrag av prosjektrapportene Andre Fafo-utgivelser 2015-05-20 952 952.pdf
Heidi Gautun : Hvordan fordele omsorg? Andre Fafo-utgivelser 2013-01-01 951 Nettutgave
: Fafo's Research on Human Trafficking: A Bibliography Andre Fafo-utgivelser 2012-01-02 950 media/com_netsukii/950.pdf
Gudmund Hernes (red.) : Arkitekten Andre utgivelser 2008 2008-01-01 00945 Nettutgave
Lise Bjerkan og Linda Dyrlid : Handel med mennesker. Et undervisningsopplegg   2006-01-01 943 Modul 1
Modul 2
John Wrench : Breakthroughs and blind spots Andre Fafo-utgivelser 2004-01-01 939 Web edition
Eivind Falkum : HRM and IR perspectives - antagonistic or compatible? 2003 2003-01-05 937 Nettutgave
Heidi Gautun : Når pasienten kommer først Andre Fafo-utgivelser 2003-01-06 936 media/com_netsukii/936.pdf
Thabo Sephiri : Hiv/aids and workers' right Other Fafo-publications 2002-03-05 935 Web edition
: Sammendrag av tre rapporter: Tillitsvalgte i en ny tid Andre Fafo-utgivelser 2002-01-01 933 images/pub/2002/933.pdf
Bjørne Grimsrud (ed.) : The Next Steps Other Fafo-publications 2002-03-06 932 Web edition
Jon Pedersen and Marie Arneberg : Social and Economic Conditions in East Timor Other Fafo-publications 1999-03-28 929 Web edition
Stein Ringen (red.) : Hva skjer med demokratiet? Andre Fafo-utgivelser 2000-01-01 928  
Leif E. Moland : Arbeidsmiljø og HMS-arbeid i kommunesektoren Andre Fafo-utgivelser 1999-01-01 927 images/pub/1999/927.pdf
Torgeir Aarvaag Stokke, Jon Erik Dølvik and Kristine Nergaard : Industrial relations in Norway Other Fafo-publications 1999-04-01 925 Web edition
Martin Byrkjeland : Det gode arbeid. Kort versjon Andre Fafo-utgivelser 1998-01-01 924 media/com_netsukii/924.pdf
Liv Jorun Stokke (red.) : Tyskland, Norge og Europa Andre Fafo-utgivelser 1998-01-01 923 images/pub/1998/923.pdf
Liv Jorun Stokke (ed.) : Gender Equality in Tunisia and Norway/Egalité des sexes en Tunisie et Norvège Other Fafo-publications 1998-02-11 922  
Inger Marie Hagen, Sveinung Skule og Mona Bråten : Sammendrag av Nye tjenester på postkontorene Andre utgivelser 1998 1998-01-02 921  
Bjørne Grimsrud and Arne Melchior (eds.) : Child Labour and International Trade Policy Andre Fafo-utgivelser 1997-01-01 920  
: Institutional Development in an Indigenous Context Andre utgivelser 1997 1997-01-03 919  
Torunn Olsen : Sammendrag av Destinasjon Brussel Andre Fafo-utgivelser 1997-01-01 918  
Åke Uhlin : Kunskapens många språk Andre Fafo-utgivelser 1996-01-01 916  
Jan Dietz : Putting the Past behind Other Fafo-publications 1996-02-13 915  
Espen Dahl : Sammendrag av Ensom og ulykkelig Andre Fafo-utgivelser 1996-01-01 914  
Kristine Nergaard : Arbeidsmiljø blant pedagogisk personale i grunnskole og videregående skole Andre Fafo-utgivelser 1994-01-01 912  
Jens B. Grøgaard, Eifred Markussen and Ole Fredrik Ugland : Perspectives on participation. Competence, Willingness and Possibilities: Reserve officers in the Norwegian Mobilization Force Other Fafo-publications 1994-02-04 911  
Marianne Depraetere og Arild H. Steen : First Expert Symposium of Termination of employment and the costs of dismissal 10.-11. Juni 1993 Andre Fafo-utgivelser 1993-01-01 910  
Thore K. Karlsen : Drug and alcohol abuse prevention and assistance programmes in the workplace Andre Fafo-utgivelser 1991-01-01 909  
Kåre Hagen and Jon M. Hippe : The Norwegian welfare state: from post-war consensus to future conflicts? Other Fafo-publications 1993-02-01 908  
Arne Pape : Videreopplæring og utdanningsforskjeller Andre Fafo-utgivelser 1992-01-01 906 media/com_netsukii/906.pdf
Jon M. Hippe : Eksperimentet som feilet? Andre Fafo-utgivelser 1991-01-01 905  
: Mobbing på arbeidsplassen Andre Fafo-utgivelser 1987-01-01 904  
Torunn Olsen : Vedlegg til "Det kom som et sjokk" Andre Fafo-utgivelser 1990-01-01 903  
LIv Tørres : Summary: European standards Other Fafo-publications 1992-01-21 902  
Terje Rød Larsen (red) : Kompetanse og kontrovers Andre Fafo-utgivelser 1991-01-02 900  
Kristine Nergaard : Tariffavtaledekning målt ved surveyundersøkelse: Levekårsundersøkelsen 1996 Fafo-notat 1998:04 1998-01-06 899 images/pub/1998/899.pdf
Tori Grytli og Torgeir Aarvaag Stokke : Norges største tariffavtaler: Omfang, lønnsdannelse og arbeidstidsordninger Fafo-notat 1998:03 1998-01-05 898 images/pub/1998/898.pdf
Bjørne Grimsrud and Torgeir Aarvaag Stokke : Collective bargaining and labour market flexibility in Norway Fafo-paper 1997:23 1997-01-26 897 897.pdf
Bjørne Grimsrud : Arbeidsstandarder i internasjonal handel Fafo-notat 1998:02 1998-01-04 896  
Aadne Aasland og Knut Magne Sundal (red.) : Norsk Baltikum-politikk: Utfordringer, muligheter og perspektiver Fafo-notat 1998:01 1998-01-03 895  
Jon Pedersen : West Bank and Gaza Living conditions: Are refugees different? Fafo-paper 1997:22 1997-01-25 894  
Line Eldring : Barrierer mot fagorganisering i maskinentreprenørbedrifter Fafo-notat 1997:21 1997-01-21 893  
Bernard Enjolras og Axel West Pedersen : Forventet pensjoneringsalder og pensjoneringsmønstre blant seniorene i staten Fafo-notat 1997:20 1997-01-20 892 892.pdf
Liv Tørres : Nye tider for sørafrikanske arbeidere Fafo-notat 1997:19 1997-01-19 891  
Siv Øverås : Kjønnsforskjeller i sykefravær Fafo-notat 1997:18 1997-01-18 890 890.pdf
Lena Endresen, Jon Hanssen-Bauer, Jon Pedersen : Availability of public health data about Palestinian refugees Fafo-paper 1997:17 1997-01-24 889  
Aadne Aasland and Vida Cesnuityte : Living Conditions in the Baltic Countries Compared Fafo-paper 1997:16 1997-01-23 888  
Bjørne Grimsrud : Hvordan kan fagbevegelsen møte endringene i norsk luftfart? Fafo-notat 1997:15 1997-01-17 887 887.pdf
Jens B. Grøgaard : Sosial bakgrunn - et mangehodet troll Fafo-notat 1997:14 1997-01-16 886 886.pdf
Ove Bjørnson : Norsk attføringsforskning Fafo-notat 1997:13 1997-01-15 885  
Kristine Nergaard og Arne Pape : Dagens system for lønnsfastsettelse Fafo-notat 1997:12 1997-01-14 884 Nettutgave
Åsmund Arup Seip : Utvikling av lønnssystemer Fafo-notat 1997:11 1997-01-13 883 883.pdf
Torunn Kvinge : Finansiering av investeringer i små industriforetak Fafo-notat 1997:09 1997-01-11 882 Nettutgave
Torunn Kvinge : Næringslivets tilpasninger ved økt internasjonalisering Fafo-notat 1997:08 1997-01-10 881  
Kåre Hagen : Innvandrere og sosialhjelp Fafo-notat 1997:07 1997-01-09 880 Nettutgave
Nina C. Berg : Konsernfaglig samarbeid i nordiske konsern Fafo-notat 1997:06 1997-01-08 879  
Espen Dahl : Sysselsetting, sykefravær og sykelighet Fafo-notat 1997:10 1997-01-12 878 878.pdf
Eifred Markussen : Inn og ut, tvers gjennom, eller helt på sida Fafo-notat 1997:05 1997-01-07 877  
Kristine Nergaard : Organisasjonsgraden målt gjennom AKU 2. kvartal 1995 Fafo-notat 1996:15 1996-01-15 876 876.pdf
Erik Hansen (ed.) : Cooperation in the Baltic Sea Region, the Barents Region and the Black Sea Region Fafo-paper 1997:04 1997-01-22 875  
Hanne Bogen : Mediebransjens kompetansebehov Fafo-notat 1997:03 1997-01-06 874 media/com_netsukii/874.pdf
Marit Egge og Tove Midtsundstad (red.) : Evaluering av oppfølgingstjenesten i Reform 94 Fafo-notat 1997:02 1997-01-04 873  
Dag Olberg : Arbeidslederne og arbeidslivsforskningen – en litteraturstudie Fafo-notat 1996:14 1996-01-14 872  
Anne Britt Djuve og Kåre Hagen : Fra lokal kunnskap til sentrale beslutninger Fafo-notat 1997:01 1997-01-04 871 871.pdf
Åsmund Arup Seip : Arbeidsgiverorganisering i den offentlige randsonen Apo og NAVO Fafo-notat 1996:13 1996-01-13 870 870.pdf
Torgeir Aarvaag Stokke : NHO: Medlemmer, organisasjonsgrader og tariffavtaler Fafo-notat 1996:11 1996-01-12 869  
Axel West Pedersen : Sykefravær: Hva koster det og hvor mange er de? Fafo-notat 1996:10 1996-01-11 868  
Torunn Kvinge : Norske foretaks investeringer i utlandet Fafo-notat 1996:09 1996-01-10 867  
Torgeir Aarvaag Stokke : Estimering av tariffavtaledekningen i Norge – strategier og foreløpige makrotall Fafo-notat 1996:08 1996-01-09 866  
Else Ragni Yttredal : Bruk av midler i særforbundene Fafo-notat 1996:07 1996-01-08 865  
Tone Fløtten : Overganger mellom arbeid og pensjon i staten Fafo-notat 1996:06 1996-01-07 864  
Eli Feiring : Lek og lær! Fafo-notat 1996:05 1996-01-06 863  
Axel West Pedersen : Sykefraværet og arbeidslinja Fafo-notat 1996:04 1996-01-05 862  
Espen Dahl : Nytter det å følge opp sykemeldte? Fafo-notat 1996:03 1996-01-04 861  
Dag Olberg : Arbeidsledere og tekniske funksjonærer – trender i NHOs funksjonærstatistikk Fafo-notat 1996:02 1996-01-03 860  
Dag Olberg : Defining the Role of the Middle Manager Fafo-paper 1996:01 1996-01-16 859  
Eifred Markussen : Fra første til andre Fafo-notat 1995:14 1995-01-12 858  
Torgeir Aarvaag Stokke : Organisasjonsgraden på arbeidstakersiden 1956-1994 Fafo-notat 1995:13 1995-01-11 857 857.pdf
Eli Feiring : Evaluering av trygdeetatens stønadsfaglige utviklingsprosjekter Fafo-notat 1995:12 1995-01-10 856  
Jon Erik Dølvik : Striden ved SAS-hotellet Fafo-notat 1995:11 1995-01-09 855  
Dag Olberg : Nye former for bedrifts- og arbeidsorganisering: utfordringer og svar innen internasjonal fagbevegelse Fafo-notat 1995:10 1995-01-08 854  
Dag Olberg : Organisering av mellomledere Fafo-notat 1995:09 1995-01-07 853  
Jon Pedersen : The Demography of Palestinians: Fafo-paper 1995:08 1995-01-13 852  
Tove Midtsundstad : Underveis – men mot hva? Fafo-notat 1995:07 1995-01-06 851  
Espen Dahl : Forsøk med integrering av yrkeshemmede: En evaluering Fafo-notat 1995:06 1995-01-05 850  
Anne Britt Djuve : Grenseløst arbeid Fafo-notat 1995:05 1995-01-04 849  
Torunn Kvinge og Ove Langeland : Livselskapenes rammevilkår for kapitalforvaltning Fafo-notat 1995:04 1995-01-03 848  
Jardar E. Flaa : Spørreundersøkelse – Små og mellomstore industriforetak Fafo-notat 1995:03 1995-01-02 847  
Tove Midtsundstad : Miljøarbeid eller saksbehandling? Fafo-notat 1995:02 1995-01-01 846  
Kåre Hagen : Adresse eller karakterer? Fafo-notat 1995:01 1995-01-01 845 Nettutgave
Hanne Bogen : På rett vei? Evaluering av oppfølgningstjenesten i sju fylker høsten 1994 Fafo-notat 1994:13 1994-01-14 844  
Eifred Markussen : Reell rett? Fafo-notat 1994:12 1994-01-13 843  
Jon M. Hippe og Kristine Nergaard : Tilleggsordninger i arbeidslivet Fafo-notat 1994:11 1994-01-12 842  
Tone Fløtten : Attføring i norske bedrifter Fafo-notat 1994:10 1994-01-11 841  
Thore K. Karlsen og Hanne Bogen : Fagopplæring i fylker og kommuner Fafo-notat 1994:09 1994-01-10 840  
Jon Erik Dølvik og Torunn Olsen : Arbeidslivspolitikk og fagorganisering i EØS og EU Fafo-notat 1994:08 1994-01-09 839  
Eivind Falkum : Evaluering av Beredskapsprogrammet Fafo-notat 1994:07 1994-01-08 838  
Bjørn Olsen : Evaluering av forsøk med daghøyskole i Sarpsborg Fafo-notat 1994:06 1994-01-07 837  
Jørgen Lund : Voksenopplæringen som alle ville ha Fafo-notat 1994:05 1994-01-06 836  
Line Eldring : Næringslivets fadderordning: Evaluering av iverksettelsen Fafo-notat 1994:04 1994-01-05 835  
Espen Dahl : Hva vet norske journalister om pressesenteret i regjeringskvartalet? Fafo-notat 1994:03 1994-01-04 834  
Espen Dahl og Tove Midtsundstad : AFP-pensjonistenes alternative muligheter: Er det forskjeller mellom sektorene? Fafo-notat 1994:02 1994-01-03 833  
Espen Dahl og Tove Midtsundstad : Kommer avtalefestet pensjon i stedet for uførepensjon og ledighetstrygd? Fafo-notat 1994:01 1994-01-02 832  
Liv Eli Halsa : Analyse av kassettavgifter og bruk av kassetter Fafo-notat 1993:11 1993-01-04 831  
Tove Midtsundstad og Eifred Markussen : Barnevernpedagogutdanningen – nye krav og utfordringer Fafo-notat 1993:10 1993-01-03 830 830.pdf
Anne Britt Djuve : Kjøttsamvirket som markedsregulator Fafo-notat 1993:09 1993-01-02 829  
Jon Erik Dølvik : Towards Europeanisation or Renationalisation of Trade Union Strategies 1993 1993-01-01 828  
Jon Erik Dølvik : Nordic trade unions and the social dimension of European integration Fafo-paper 828 1993-01-13 828  
Liv Jorunn Stokke : Endringar i offentlege velferdsordningar 1990-93. Positivt eller negativt for yrkeskvinnar? Fafo-notat 827 1993-01-12 827  
Tori Grytli, Arild H. Steen og Dag Stokland : Offentlige støtteordninger og offshore fabrikasjonsindustri Storbritannia og Nederland Fafo-notat 826 1993-01-11 826  
Torunn Kvinge : ELKEM – The Broken Hill Proprietary Company Limited Fafo-notat 825 1993-01-10 825  
Tove Midtsundstad og Torunn Olsen : Merking av næringsmidler i EF og EØS Fafo-notat 824 1993-01-09 824  
Tove Midtsundstad : EØS-avtalen og fri bevegelse av varer – norske tilsynsmyndigheters markedsovervåkning og kontroll Fafo-notat 823 1993-01-08 823  
Anne Britt Djuve : Arbeidstidsordninger i nærings- og nytelsesmiddelindiustrien i Europa Fafo-notat 822 1993-01-07 822  
Thore K. Karlsen : AKAN – mellom idealisme og organisasjon Fafo-notat 821 1993-01-06 821  
Mary Visher : Bedriftsintern attføring Fafo-notat 820 1993-01-05 820  
Tove Midtsundstad : Norsk produktkontroll i EØS – noen aktuelle problemområder Fafo-notat 819 1992-01-06 819  
Jon M. Hippe : Når demningen brister Fafo-notat 818 1992-01-05 818  
Torgeir Aarvaag Stokke : Holdninger til offentlig sektor. Oppdatering og drøfting Fafo-notat 817 1992-01-03 817 817.pdf
Jon Erik Dølvik : Lov eller avtale Fafo-notat 816 1992-01-03 816  
Ove Langeland : Ansatte som eiere Fafo-notat 815 1992-01-02 815  
Jon M. Hippe og Axel West Pedersen : Tilleggspensjoner – offentlig eller privat ansvar Fafo-notat 814 1991-01-05 814  
Jon M. Hippe og Axel West Pedersen : Førtidspensjon i private bedrifter Fafo-notat 813 1991-01-04 813  
Kåre Hansen : Europeiske selskap Fafo-notat 812 1991-01-03 812  
Arvid Fennefoss : Rekruttering, verdigrunnlag og organisasjonsstruktur Fafo-notat 811 1990-01-07 811  
Arvid Fennefoss : Kollektive goder, medlemsfordeler og service Fafo-notat 810 1990-01-06 810  
Anne Rogstad : Oppsigelsesvern i Norge og EF Fafo-notat 809 1990-01-05 809  
Åsmund Arup Seip : Personalpolitikk for eldre arbeidstakere Fafo-notat 808 1990-01-04 808  
Andreas Gaarder : En økonomisk og monetær union i Europa Fafo-notat 807 1990-01-03 807  
Ivar Lødemel : Citizenship in the social division of welfare Fafo-notat 806 1990-01-02 806  
Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen : The labour movement, social policy and occupational welfare in Norway Fafo-notat 805 1990-01-01 805  
Leif Moland og Dag Olberg : Man må jo prøve å være litt elastisk Fafo-notat 804 1989-01-01 804  
Ove Langeland : Lønnstakerinnflytelse og kollektiv kapitaldannelse Fafo-notat 803 1987-01-03 803  
Øivind Danielsen og Jon Erik Dølvik : Den organiserte idretten på terskelen til 90-åras samfunn Fafo-notat 802 1987-01-02 802  
Hilde Lorentzen : Eldre i velferds-Norge Fafo-notat 801 1987-01-01 801  
Anna Hagen, Torgeir Nyen og Dagfinn Hertzberg : Evaluering av «Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008.» Delrapport 1 Fafo-notat 2006:10 2006-01-06 799 media/com_netsukii/799.pdf
Bård Jordfald : Aktivitetsrapportering for Utdanningsdirektoratet Fafo-notat 2006:08 2006-01-05 798 media/com_netsukii/798.pdf
Gro Hasselknippe : Palestinian Opinions on Peace and Conflict, Internal Affairs and Parliament Elections 2006 Fafo-paper 2006:09 2006-01-25 797 media/com_netsukii/797.pdf
Jon Horgen Friberg : Individuell arbeidsinnvandring Fafo-notat 2006:07 2006-01-04 796 media/com_netsukii/796.pdf
Hanne Bogen : Samhandlingsrutiner mellom bydelsbarnevernet og Barne- og familieetaten Fafo-notat 2006:06 2006-01-03 795 media/com_netsukii/795.pdf
Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke : Hvor lang er ferien? Fafo-notat 2006:05 2006-01-02 794 media/com_netsukii/794.pdf
Håvard Lismoen : Norske lederlønninger 1998–2004 Fafo-notat 2006:04 2006-01-01 793 media/com_netsukii/793.pdf
Geir Øvensen : An asset index for the Syrian 2003 Unemployment Survey Fafo-paper 2006:01 2006-01-24 792 media/com_netsukii/792.pdf
Monica Lund : Gode grep i introduksjonsprogram for å gjøre overgangen til ordinært arbeid lettere Fafo-notat 2006:2 2006-01-14 791 media/com_netsukii/791.pdf
Anna Hagen : Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen – kartlegging av kunnskapsstatus Fafo-notat 2005:31 2005-01-27 790 media/com_netsukii/790.pdf
Jon Anders Drøpping og Inger Lise Skog Hansen : Arbeidsplassorganisering og arbeidstakere med funksjonsnedsettelser – mot universelle løsninger? Fafo-notat 2005:30 2005-01-26 789 media/com_netsukii/789.pdf
Marit Skivenes og Sissel Trygstad : Varsling i norsk arbeidsliv Fafo-notat 2005:29 2005-01-25 788 media/com_netsukii/788.pdf
Anne Mette Ødegård, red. : Skatter og avgifter for arbeidstakere fra nye EØS-land Fafo-notat 2005:28 2005-01-24 787 media/com_netsukii/787.pdf
Sanita Kudrjavceva : Social Services as Actors of Social Inclusion Policy Fafo-paper 2005:27 2005-02-03 786 Web edition
Agita Kaupuza : Family policy in Estonia and Latvia Fafo-paper 2005:26 2005-02-02 785 Web edition
Erik Døving, Odd Bjørn Ure, Anita Tobiassen og Monica Lund : Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet. Underveisrapport 2005 Fafo-notat 2005:25 2005-01-23 784 media/com_netsukii/784.pdf
Leif E. Moland og Sol Skinnarland : To skritt fram, og ett til .. ? Fafo-notat 2005:24 2005-01-22 783 media/com_netsukii/783.pdf
Anna Hagen : Kompetanseutvikling i rusomsorgen Fafo-notat 2005:23 2005-01-21 782 media/com_netsukii/782.pdf
: Palestine refugees: Information for policy Fafo-paper 2005:22 2005-02-02 781 Web edition
Leif E. Moland : Uønsket deltid - også et Oslo-fenomén Fafo-notat 2005:21 2005-01-20 780 media/com_netsukii/780.pdf
Sissel Trygstad, Thomas Lorentzen og Espen Løken : Den nye staten. Et underveisnotat Fafo-notat 2005:20 2005-01-19 779 media/com_netsukii/779.pdf
Jon Anders Drøpping : Bo- og tjenestetilbud for bostedsløse Fafo-notat 2005:19 2005-01-18 778 media/com_netsukii/778.pdf
Axel W. Pedersen, Jon M. Hippe og Tove Midtsundstad : Alternative modeller for fremtidens folketrygd Fafo-notat 2005:18 2005-01-17 777 media/com_netsukii/777.pdf
Pål Sletten and Louay H. Rashid : Comparison of Iraqi labour force statistics Fafo-paper 2005:17 2005-01-28 776 Web edition
Jon Horgen Friberg : Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Fafo-notat 2005:16 2005-01-16 775 media/com_netsukii/775.pdf
Heidi Nicolaisen og Dag Olberg : Nye arbeidstidsordninger Fafo-notat 2005:15 2005-01-15 774 media/com_netsukii/774.pdf
Hanne Bogen og Torunn Kvinge : Utsetting av arbeidsoppgaver - blir arbeidstakerne mer utsatt? Fafo-notat 2005:14 2005-01-14 773 media/com_netsukii/773.pdf
Håvard Lismoen og Torgeir Aarvaag Stokke : Lovfestet minstelønn i Norge? Fafo-notat 2005:13 2005-01-13 772 media/com_netsukii/772.pdf
Geir Veland og Tove Midtsundstad : En gjennomgang av forslag til ny tjenestepensjonsordning for Posten Fafo-notat 2005:12 2005-01-12 771 media/com_netsukii/771.pdf
Hanne Bogen : Vi kan alltids rope på han Per Fafo-notat 2005:11 2005-01-11 770 media/com_netsukii/770.pdf
Hanne Bogen og Christine Friestad : Nasjonale helseplaner i et ulikhetsperspektiv Fafo-notat 2005:10 2005-01-10 769 media/com_netsukii/769.pdf
Torunn Kvinge : Direkteinvesteringer i EUs nye medlemsland i Øst-Europa Fafo-notat 2005:09 2005-01-09 768 media/com_netsukii/768.pdf
Dag Olberg : Callsenter – kundeservice under omorganisering? Fafo-notat 2005:08 2005-01-08 767 media/com_netsukii/767.pdf
Sigmund Aslesen : EU-utvidelsen. Mulige tilpasningsstrategier i norske skipsverft Fafo-notat 2005:07 2005-01-07 766 media/com_netsukii/766.pdf
Leif E. Moland : Med legene på laget Fafo-notat 2005:06 2005-01-06 765 media/com_netsukii/765.pdf
Jon Anders Drøpping, Tove Midtsundstad og Tina Østberg : Seminar om evaluering av intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv Fafo-notat 2005:05 2005-01-05 764 media/com_netsukii/764.pdf
Marit Skivenes og Sissel Trygstad : Når arbeidstakere ytrer seg kritisk Fafo-notat 2005:04 2005-01-04 763 media/com_netsukii/763.pdf
Dag Olberg : Avtalt tid? Lokale arbeidstidsordninger og avtaler Fafo-notat 2005:03 2005-01-03 762 media/com_netsukii/762.pdf
Eivind Falkum : På vei mot fellesskap? Fafo-notat 2004:35 2004-01-24 761 media/com_netsukii/761.pdf
Odd Bjørn Ure : Høgskolen i Telemark som regional utviklingsaktør Fafo-notat 2005:02 2005-01-02 760 media/com_netsukii/760.pdf
Anne Mette Ødegård : Arbeidstakere som går tjenestevei Fafo-notat 2005:01 2005-01-01 759 media/com_netsukii/759.pdf
Torgeir Nyen : Lærevilkår for eldre arbeidstakere i staten Fafo-notat 2004:34 2004-01-23 758 media/com_netsukii/758.pdf
Jon Horgen Friberg : Hva skjer med beboere som forlater asylmottak uten å oppgi ny adresse? Fafo-notat 2004:33 2004-01-22 757 media/com_netsukii/757.pdf
Anne Britt Djuve og Jon Horgen Friberg : Innvandring og det flerkulturelle samfunn Fafo-notat 2004:32 2004-01-21 756 media/com_netsukii/756.pdf
Pål Sletten and Willy Egset : Poverty in Haiti Fafo-paper 2004:31 2004-02-02 755 Web edition
Odd Bjørn Ure : Bortfall av betalt etatsutdanning og opparbeidelse av studiepoeng? Fafo-notat 2004:30 2004-01-19 754 media/com_netsukii/754.pdf
: Tiltak for barn og unge i større bysamfunn Fafo-notat 2004:30 2004-01-20 753 media/com_netsukii/753.pdf
Erik Døving, Odd Bjørn Ure og Sveinung Skule : Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet. Underveisrapport 2004 Fafo-notat 2004:27 2004-01-19 751 Nettutgave
Jon Anders Drøpping : Inkluderende arbeidsliv – inkluderende arbeidsgivere? Fafo-notat 2004:26 2004-01-17 750 media/com_netsukii/750.pdf
Inger Lise Skog Hansen : Evaluering av dagpengeordningen innenfor SATS-prosjektet Arbeid og velferd i Verdal Fafo-notat 2004:25 2004-01-16 749 media/com_netsukii/749.pdf
Hanne Cecilie Kavli : Hvordan gikk det etterpå? Fafo-notat 2004:24 2004-01-15 748 media/com_netsukii/748.pdf
Anniken Huitfeldt og Hanne Cecilie Kavli : Det globale ekteskapsmarkedet Fafo-notat 2004:23 2004-01-14 747 media/com_netsukii/747.pdf
Jon Horgen Friberg og Anne Britt Djuve : Lifelong learning - Norwegian experiences 3 Fafo-paper 2004:22 2004-02-01 746 746.pdf
Sveinung Skule og Odd Bjørn Ure : Lifelong learning - Norwegian experiences 2 Fafo-paper 2004:21 2004-01-28 745 745.pdf
Sveinung Skule : Lifelong learning - Norwegian experiences 1 Fafo-paper 2004:20 2004-01-27 744 744.pdf
Tove Midtsundstad : En beskrivelse av sykepleiernes pensjoneringsmønster i 2003 med utgangspunkt i registerdata fra KLP Fafo-notat 2004:17 2004-01-12 743 media/com_netsukii/743.pdf
Lise Bjerkan and Anniken Huitfeldt : Roma Minorities in the Czech and Slovak Republics: Fafo-paper 2004:18 2004-01-26 742 Web edition
Håvard Lismoen og Torgeir Aarvaag Stokke : Hvorfor varierer organisasjonsgraden Fafo-notat 2004:19 2004-01-13 741 media/com_netsukii/741.pdf
Bård Jordfald : Fra traust etat til Oslo Børs Fafo-notat 2004:15 2004-01-11 739 739.pdf
Sigmund Aslesen : Fra monopolist til markedsaktør Fafo-notat 2004:14 2004-01-10 738 738.pdf
Stein Gunnes : LO og bussektoren Fafo-notat 2004:13 2004-01-09 737 737.pdf
Inger Lise Skog Hansen : Fra forvaltning til helseforetak Fafo-notat 2004:12 2004-01-08 736 736.pdf
Leif Moland : Når katta vokser og musene blir mange Fafo-notat 2004:11 2004-01-07 735 735.pdf
Marit Skivenes : Profesjonalisering og privatisering i barnevernsektoren Fafo-notat 2004:10 2004-01-06 734 734.pdf
Håvard Lismoen : En framtid for LO i Forsvaret Fafo-notat 2004:9 2004-01-25 733 733.pdf
Nina Kristiansen Skalle : En sterk aktør i et skrumpende marked Fafo-notat 2004:08 2004-01-05 732 732.pdf
Åsmund Arup Seip : Med ekspedisjonssjefen som motpart Fafo-notat 2004:07 2004-01-04 731 731.pdf
Tove Midtsundstad : Hvor mange har rett til AFP? Fafo-notat 2004:04 2004-01-03 728 media/com_netsukii/728.pdf
Stein Gunnes og Berit Kvalsvik Teige : Når næringslivet omstiller seg Fafo-notat 2004:01 2004-01-01 726 media/com_netsukii/726.pdf
Hanne Bogen og Leif E. Moland : Arbeidslivssentrene som kompetansevirksomheter i en sammensatt tjenestekjede Fafo-notat 2003:27 2003-01-25 725 media/com_netsukii/725.pdf
Erik Døving, Odd Bjørn Ure, Berit Teige og Sveinung Skule : Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet. Underveisrapport 2003 Fafo-notat 2003:26 2003-01-24 724 media/com_netsukii/724.pdf
Torunn Kvinge : Borte best? Kartlegging av store selskapers lokaliseringsstrategier Fafo-notat 2003:25 2003-01-23 723 media/com_netsukii/723.pdf
Anna Hagen, Torgeir Nyen, Kari Folkenborg : Etter- og videreutdanning i grunnopplæringen i 2003 Fafo-notat 2004:03 2004-01-02 722 media/com_netsukii/722.pdf
Kari Folkenborg og Inger Lise Skog Hansen : Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere Fafo-notat 2003:23 2003-01-22 721 media/com_netsukii/721.pdf
Siv Øverås : Fra portvakt til døråpner. En midtveisevaluering av Tøyen-prosjektet (ROP-Tøyen) Fafo-notat 2003:22 2003-01-21 720 media/com_netsukii/720.pdf
Hanne Bogen : Evaluering av Trygdeetatens rolle i avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv Fafo-notat 2003:20 2003-01-20 718 media/com_netsukii/718.pdf
Eivind Falkum : Trygdeetatens oppfatninger om Inkluderende arbeidsliv Fafo-notat 2003:19 2003-01-19 717 media/com_netsukii/717.pdf
Eivind Falkum : Inkluderende organisasjonsformer Fafo-notat 2003:18 2003-01-18 716 media/com_netsukii/716.pdf
Mark Taylor, Anne Huser : Security, Development and Economies of Conflict: Problems and Responses Fafo-paper 2003:17 2003-02-02 715 Web edition
Line Eldring : Child Labour in the Tea Sector in Malawi Fafo-paper 2003:16 2003-02-01 714 Web edition
Sigmund Aslesen : Dra til sjøs Fafo-notat 2003:15 2003-01-17 713 Nettutgave
Vedlegg
: Seniorpolitikk i staten Fafo-notat 2003:14 2003-01-16 712 media/com_netsukii/712.pdf
Tove Midtsundstad, Anne Britt Djuve og Jon Anders Drøpping : Inkluderende arbeidsliv på norsk Fafo-notat 2003:13 2003-01-16 711 media/com_netsukii/711.pdf
Martin Byrkjeland og Anne Britt Djuve : Ja, vi får mye kjeft Fafo-notat 2003:12 2003-01-14 710 media/com_netsukii/710.pdf
Kari Folkenborg og Bård Jordfald : Kommmunale lederes vurdering av sykepleier- og ingeniørutdanningen Fafo-notat 2003:11 2003-01-13 709 media/com_netsukii/709.pdf
Stein Gunnes og Martin Byrkjeland : Næringspolitiske utfordringer i ÅLAV-regionen Fafo-notat 2003:10 2003-01-12 708 media/com_netsukii/708.pdf
Kari Folkenborg : Realkompetanse og tilpasset utdanning Fafo-notat 2003:09 2003-01-11 707 media/com_netsukii/707.pdf
Sigmund Aslesen og Arild H. Steen : Riksvei 1 som maritim karrierevei Fafo-notat 2003:08 2003-01-10 706 media/com_netsukii/706.pdf
Jonathan M. Winer : Globalizing Transparency: Fafo-paper 2003:07 2003-01-28 705 Web edition
Heidi Nicolaisen : Delt dagsverk – arbeidstid i rushtidsyrker Fafo-notat 2003:06 2003-01-09 704 media/com_netsukii/704.pdf
Anette Brunovskis, Trygve Ugland : Alcohol Consumption in the Baltic States Fafo-paper 2003:04 2003-01-27 702 Web edition
Arne Pape : På høy tid Fafo-notat 2003:03 2003-01-08 701 media/com_netsukii/701.pdf
Odd Bjørn Ure og Sveinung Skule : Elektronisk kunnskapsnettverk og verktøy for livslang læring? Fafo-notat 2003:02 2003-01-07 700 media/com_netsukii/700.pdf
Dagmar Kutsar and Avo Trumm : Provision of social assistance Fafo-paper 2003:01 2003-01-26 699 Web edition
Ivar Lødemel (red.) : Workfare in Six European Nations Fafo-paper 2002:24 2002-01-25 698 Web edition
Anne Britt Djuve og Kåre Hagen : Nyere levekårsforskning og kriteriesystemet i Oslo Fafo-notat 2002:23 2002-01-20 697 media/com_netsukii/697.pdf
Tina Østberg og Anne Britt Djuve : Erfaringer med arbeidsmarkedstiltak for innvandrere og flyktninger i 16 Aetat lokal Fafo-notat 2002:22 2002-01-19 696 media/com_netsukii/696.pdf
Tove Midtsundstad : Tidlig pensjonering og seniorpolitiske utfordringer blant mellomledere og teknikere i privat sektor Fafo-notat 2002:21 2002-01-18 695 media/com_netsukii/695.pdf
Torgeir Aarvaag Stokke : Arbeidsmiljøloven og tariffavtaleregulering Fafo-notat 2002:20 2002-01-17 694 media/com_netsukii/694.pdf
Stein Gunnes og Arild H. Steen : Konsulenttjenester og eksterne tjenester i kommunesektoren Fafo-notat 2002:19 2002-01-16 693 media/com_netsukii/693.pdf
Mona Bråten : Standardoverenskomsten og lokal lønnsdannelse Fafo-notat 2002:18 2002-01-15 692 media/com_netsukii/692.pdf
Kristine Nergaard og Heidi Nicolaisen : Utleie av arbeidskraft Fafo-notat 2002:17 2002-01-14 691 media/com_netsukii/691.pdf
Bård Jordfald : Internasjonale handels- og investeringsstrømmer: Nordiske og norske utviklingstrekk 1970–2000 Fafo-notat 2002:16 2002-01-13 690 media/com_netsukii/690.pdf
Heidi Nicolaisen og Dag Olberg : Avtalt tid? Fafo-notat 2002:15 2002-01-12 689 images/pub/2002/689.pdf
Torgeir Nyen : NHOs kostnader til fagopplæring Fafo-notat 2002:14 2002-01-11 688 media/com_netsukii/688.pdf
Tove Midtsundstad : Vi har ikke bruk for deg lenger… Fafo-notat 2002:13 2002-01-10 687 media/com_netsukii/687.pdf
Tove Midtsundstad : Tidlig pensjonering i stat og skoleverk Fafo-notat 2002:12 2002-01-09 686 media/com_netsukii/686.pdf
Anne Britt Djuve og Katrine Fangen : Evaluering av Bærum kommunes introduksjonsprogram for flyktninger Fafo-notat 2002:11 2002-01-08 685 media/com_netsukii/685.pdf
Erik Døving og Sveinung Skule : Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet. Underveisrapport 2002 Fafo-notat 2002:10 2002-01-07 684 images/pub/2002/684.pdf
Frode Longva og Arne Pape : Medlemmene i Norsk Nærings- og Nytelsesarbeiderforbund Fafo-notat 2002:09 2002-01-06 683 media/com_netsukii/683.pdf
Anne Britt Djuve : Overføringsflyktninger: Bosettingskommuner og integrering. Forprosjekt Fafo-notat 2002:08 2002-01-05 682 media/com_netsukii/682.pdf
Jon Anders Drøpping og Anders B. Fyhn : Omsorgsteknologi i smarthus Fafo-notat 2002:06 2002-01-03 681 media/com_netsukii/681.pdf
Anette Brunovskis : Opportunities and Choices Fafo-paper 2002:05 2002-01-24 680 Web edition
Siv Øverås : Mer FRIGO! Evaluering av Friluftssenteret i Gamle Oslo Fafo-notat 2002:07 2002-01-04 679 media/com_netsukii/679.pdf
Arne Grønningsæter, Liv Tørres og Aadne Aasland : Samarbeid FNPR – LO; styrke og utfordringer Fafo-notat 2002:03 2002-01-02 678 media/com_netsukii/678.pdf
Zane Loza and Aadne Aasland : From a Local Perspective: Fafo-paper 2002:02 2002-01-22 677 Web edition
Jon Erik Dølvik : Arbeidslivsrelasjoner i privat tjenesteyting Fafo-notat 2001:19 2001-01-17 676 images/pub/2001/676.pdf
Jon Erik Dølvik : European Trade Unions: Coping with Globalisation? Fafo-paper 2001:18 2001-01-19 675 Web edition
Avo Trumm : Structural shifts in providing social assistance: Fafo-paper 2002:01 2002-01-21 674 Web edition
Sabata Nakanyane : Co-operative Housing in Johannesburg Fafo-paper 2002:04 2002-01-23 673 Web edition
Tone Fløtten, Espen Dahl, Arne Grønningsæter : Den norske fattigdommen: Fafo-notat 2001:16 2001-01-16 672 media/com_netsukii/672.pdf
Bård Jordfald og Dag Olberg : Avtaleendringer og endringer i arbeidsgiverorganisering – noen illustrasjoner og mekanismer Fafo-notat 2001:15 2001-01-15 671 images/pub/2001/671.pdf
Dag Olberg : Nye driftsformer i varehandelen Fafo-notat 2001:14 2001-01-14 670 images/pub/2001/670.pdf
Dag Olberg : Medlemmer uten tariffavtale Fafo-notat 2001:13 2001-01-13 669 media/com_netsukii/669.pdf
Barbro Svensson : Fra avtale til endring? Fafo-notat 2001:12 2001-01-12 668 images/pub/2001/668.pdf
Bård Jordfald : Organisasjoner og tariffavtaler i IKT-sektoren Fafo-notat 2001:11 2001-01-11 667 images/pub/2001/667.pdf
Sigmund Aslesen : Skipsbyggingsindustrien på Møre – felles utfordringer Fafo-notat 2001:10 2001-01-10 666 images/pub/2001/666.pdf
Arne Grønningsæter, Aadne Aasland, Zane Loza : We all agree, but no one is grateful Fafo-notat 2001:09 2001-01-09 665 Web edition
Hanne Cecilie Kavli og Elin Svensen : Overføringsflyktninger – uttak og integrering Fafo-notat 2001:08 2001-01-08 664 media/com_netsukii/664.pdf
Marit Egge og Christine Friestad : "I førsten var det kult, og så ble jeg avhengig" Fafo-notat 2001:07 2001-01-07 663 images/pub/2001/663.pdf
Anna Hagen, Bård Jordfald, Arne Pape og Sveinung Skule : Ressursbruk til etter- og videreutdanning i norsk arbeidsliv Fafo-notat 2001:06 2001-01-06 662 images/pub/2001/662.pdf
Dag Olberg : To datasett om motivasjon for etter- og videreutdanning Fafo-notat 2001:05 2001-01-05 661 images/pub/2001/661.pdf
Bjørn Andersen : Tariffavtaler i skandinavisk luftfart Fafo-notat 2001:04 2001-01-04 660 media/com_netsukii/660.pdf
Lena C. Endresen : Contact and Cooperation: The Israeli-Palestinian People-to-People Program Fafo-paper 2001:03 2001-01-18 659 Web edition
Siv Øverås : STA-prosjektet i bydel Gamle Oslo Fafo-notat 2001:02 2001-01-03 658 images/pub/2001/658.pdf
Tove Midtsundstad : Pensjonering i stat og skoleverk Fafo-notat 2001:01 2001-01-02 657 media/com_netsukii/657.pdf
Axel West Pedersen : The coverage with occupational pensions in Norway Fafo-paper 2000:23 2000-01-25 656 Web edition
Martin Byrkjeland og Ove Langeland : Statlig eierskap i Norge 1945–2000 Fafo-notat 2000:22 2000-01-21 655 media/com_netsukii/655.pdf
Line Eldring, Sabata Nakanyane and Malehoko Tshoaedi : Child Labour in the Tobacco Growing Sector in Africa Fafo-paper 2000:21 2000-01-24 654 Web edition
Tove Midtsundstad og Espen Dahl : Yrke og forventet levealder Fafo-notat 2000:20 2000-01-20 653 media/com_netsukii/653.pdf
Siv Øverås : Særskilte kostnadsforhold i Oslo- og Finnmarkspsykiatrien Fafo-notat 2000:19 2000-01-19 652 images/pub/2000/652.pdf
Sigmund Aslesen og Ove Langeland : Det regionale kompetansegapet Fafo-notat 2000:18 2000-01-18 651 media/com_netsukii/651.pdf
Eli Feiring : Helseopplysninger og privat forsikring Fafo-notat 2000:17 2000-01-17 650 images/pub/2000/650.pdf
Leif E. Moland : Økt yrkesdeltakelse blant deltidsansatte i pleie- og omsorgssektoren Fafo-notat 2000:16 2000-01-16 649 media/com_netsukii/649.pdf
Martin Byrkjeland : Utviklinga av arbeidarhovudavtalen 1935 til 1998 Fafo-notat 2000:15 2000-01-15 648 images/pub/2000/648.pdf
Tove Midtsundstad : Oppfølgingstjenestens målgruppe – Quo vadis? Fafo-notat 2000:14 2000-01-14 647 images/pub/2000/647.pdf
Dag Olberg : Funksjonæravtalene i industrien Fafo-notat 2000:13 2000-01-13 646 images/pub/2000/646.pdf
Katrine Fangen og Anne Britt Djuve : Først til Mølla? Fafo-notat 2000:12 2000-01-12 645 images/pub/2000/645.pdf
Sigmund Aslesen : Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Fafo-notat 2000:11 2000-01-11 644 images/pub/2000/644.pdf
Torgeir Aarvaag Stokke : Organisasjonsgrader i norsk arbeidsliv 1945–1998 Fafo-notat 2000:10 2000-01-10 643 media/com_netsukii/643.pdf
Ove Langeland and Bård Jordfald : Financing Small Conventional and Knowledge-based Enterprises Fafo-paper 2000:09 2000-01-23 642 images/pub/2000/642.pdf
Bjørn Andersen, Anna Hagen og Sveinung Skule : Dokumentasjon av realkompetanse Fafo-notat 2000:08 2000-01-09 641 images/pub/2000/641.pdf
Siv Øverås : Hva vet vi om psykiatriske pasienters levekår? Fafo-notat 2000:07 2000-01-08 640 images/pub/2000/640.pdf
Arne Pape : §20 – Fagbrev gjennom dokumentasjon av realkompetanse i Norge Fafo-notat 2000:06 2000-01-07 639 images/pub/2000/639.pdf
Lena C. Endresen and Bjørne Grimsrud : Building the Union and the Nation Fafo-paper 2000:05 2000-01-22 638 Web edition
Jens B. Grøgaard : Organisatoriske løsninger i videregående opplæring: Fungerer integrering bedre enn segregering? Fafo-notat 2000:04 2000-01-06 637 images/pub/2000/637.pdf
Nina-M. Kristiansen Skalle : Lokale lønnsforhandlinger og likelønnsutvikling i kommunal sektor Fafo-notat 2000:03 2000-01-05 636 images/pub/2000/636.pdf
Mona Bråten og Åsmund Arup Seip : Lokale lønnsforhandlinger og forhandlingsstrategier Fafo-notat 2000:02 2000-01-04 635 images/pub/2000/635.pdf
Anders Brede Fyhn og Espen Dahl : Mot tredje generasjons levekårsforskning: livsløp, inntekt og levekår Fafo-notat 2000:01 2000-01-03 634 images/pub/2000/634.pdf
Arne Grønningsæter : Social Policy in Transition – Income maintenance in Estonia, compared with Norway Fafo-paper 1999:21 1999-01-22 633 Web edition
Siv Øverås, Christine Friestad og Espen Dahl : Behovskartlegging i Oslopsykiatrien Fafo-notat 1999:20 1999-01-17 632 images/pub/1999/632.pdf
Ove Langeland og Bård Jordfald : Struktur og økonomi i norsk servicesektor Fafo-notat 1999:19 1999-01-16 631 images/pub/1999/631.pdf
Ove Langeland og Bård Jordfald : Struktur og økonomi i norsk industri Fafo-notat 1999:18 1999-01-15 630 images/pub/1999/630.pdf
Anne Britt Djuve og Anders Brede Fyhn : Levekår for barn og unge i indre by, Oslo Fafo-notat 1999:17 1999-01-14 629 images/pub/1999/629.pdf
Line Eldring og Sveinung Skule : Kompetansedokumentasjon for ingeniører Fafo-notat 1999:16 1999-01-13 628 images/pub/1999/628.pdf
Torgeir Aarvaag Stokke : Organisasjons- og tarifforhold ved konkurranseutsetting, selskapsdannelser og privatisering i Danmark og Sverige Fafo-notat 1999:15 1999-01-12 627 images/pub/1999/627.pdf
Marit Egge : Innovation in Education – What Works? Fafo-paper 1999:14 1999-01-21 626 Web edition
Christine Friestad : Å leve med kronisk sykdom Fafo-notat 1999:13 1999-01-11 625 images/pub/1999/625.pdf
Martin Byrkjeland : Arbeidstidstida ved Aker Base Fafo-notat 1999:12 1999-01-10 624 images/pub/1999/624.pdf
Jon Erik Dølvik : Fleksibilitet og arbeidslivsregulering Fafo-notat 1999:11 1999-01-09 623 images/pub/1999/623.pdf
Jon Erik Dølvik : The globalisation challenge: Convergence or divergence of national labour market institutions? Fafo-paper 1999:10 1999-01-20 622 Web edition
Karstein Haarberg og Stein Hansen : Evaluering av satsingen under strategiplanen for Asia i perioden 1994-98 Fafo-notat 1999:09 1999-01-08 621 images/pub/1999/621.pdf
Bård Jordfald : Struktur og utviklingstrekk i handels- og servicenæringen Fafo-notat 1999:08 1999-01-07 620 images/pub/1999/620.pdf
Tori Grytli : Arbeidskraft og arbeidsorganisering i varehandelen Fafo-notat 1999:07 1999-01-06 619 media/com_netsukii/619.pdf
Bård Jordfald og Kristine Nergaard : Etter- og videreutdanning blant lærere i grunnskolen og den videregående skolen Fafo-notat 1999:06 1999-01-05 618 media/com_netsukii/618.pdf
Kristine Nergaard : Organisasjonsgrad og tariffavtaledekning målt ved AKU 2. kvartal 1998 Fafo-notat 1999:05 1999-01-04 617 images/pub/1999/617.pdf
Tove Midtsundstad : Forventet pensjoneringsalder og pensjoneringsmønstre blant kommunalt ansatte seniorer Fafo-notat 1999:04 1999-01-03 616 media/com_netsukii/616.pdf
Willy Egset and Suzanne Hammad : Landmine Victims in Jordan Fafo-paper 1999:03 1999-01-19 615 Web edition
Bjørne Grimsrud : Evaluation of Education Activities at the Workers Education Institute in Cairo Fafo-paper 1999:02 1999-01-18 614  
Thore K. Karlsen : Helkontinuerlig skift – en spagat mellom helse og sosiale behov? Fafo-notat 1999:01 1999-01-02 613 images/pub/1999/613.pdf
Åge Arild Tiltnes : Ability and Willingness to Pay for Water and Sewage Services in Two Palestinian Cities Fafo-paper 1998:17 1998-01-16 612 Web edition
Jens B. Grøgaard : Person Profil Analyse (PPA) Fafo-notat 1998:15 1998-01-14 610 images/pub/1998/610.pdf
Eifred Markussen : Segregerings-saksa Fafo-notat 1998:14 1998-01-13 609 images/pub/1998/609.pdf
Martin Byrkjeland : Atypisk arbeidstid Fafo-notat 1998:13 1998-01-12 608 images/pub/1998/608.pdf
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen : Syk og misforstått? Fafo-notat 1998:12 1998-01-11 607 media/com_netsukii/607.pdf
Anne Britt Djuve : Evaluering av prosjektet "Ressurssenter for pakistanske barn" Fafo-notat 1998:11 1998-01-10 606 media/com_netsukii/606.pdf
Jon Erik Dølvik : Norwegian trade unionism between traditionalism and modernisation Fafo-paper 1998:09 1998-01-15 604 Web edition
Dag Olberg : Organisasjonsendringer i industrien Fafo-notat 1998:07 1998-01-09 602 images/pub/1998/602.pdf
Dag Olberg : Industrifunksjonærene i FLT og organisasjonsendringene i industrien Fafo-notat 1998:06 1998-01-08 601 images/pub/1998/601.pdf
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen : Nasjonale intensjoner – lokal virkelighet Fafo-notat 1998:05 1998-01-07 600 media/com_netsukii/600.pdf
Erik Døving, Odd Bjørn Ure, Anita Tobiassen og Dagfinn Hertzberg : Kompetanseutviklingsprogrammet 2000-2006 Fafo-rapport 551 2006-03-13 551 media/com_netsukii/551.pdf
Mary Wareham : What if No one's Watching Fafo-report 550 2006-03-12 550 media/com_netsukii/550.pdf
Henriette Lunde : Night commuting in Gulu, Northern Uganda Fafo-report 549 2006-03-11 549 media/com_netsukii/549.pdf
Jon Erik Dølvik, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Torunn Kvinge, Sigmund Aslesen og Anne Mette Ødegård : Grenseløst arbeidsliv? Fafo-rapport 548 2006-03-10 548 media/com_netsukii/548.pdf
Thomas Lorentzen : Social assistance dynamics in Norway Fafo-report 546 2006-03-09 546 media/com_netsukii/546.pdf
Cay Gjerustad, Arne Grønningsæter, Torunn Kvinge, Svein Mossige, Jorunn Vindegg : Bare fantasien setter grenser? Fafo-rapport 545 2006-03-08 545 media/com_netsukii/545.pdf
Jon Horgen Friberg og Monica Lund : Mot en raskere og mer stabil bosetting? Fafo-rapport 544 2006-03-07 544 media/com_netsukii/544.pdf
Sissel Trygstad : Sykefravær og sosialt ansvar Fafo-rapport 542 2006-03-06 542 media/com_netsukii/542.pdf
Mona Bråten og Jørgen Svalund : HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet Fafo-rapport 541 2006-03-05 541 media/com_netsukii/541.pdf
Anna Hagen og Torgeir Nyen : Læreplasser i kommunesektoren – omfang og utfordringer Fafo-rapport 540 2006-03-04 540 media/com_netsukii/540.pdf
Bjørne Grimsrud og Torunn Kvinge : Har aluminiumsindustrien en framtid i Norge? Fafo-rapport 539 2006-03-03 539 media/com_netsukii/539.pdf
Håvard Lismoen og Espen Løken : Virksomhet under trykk Fafo-rapport 538 2006-03-02 538 media/com_netsukii/538.pdf
Sissel Trygstad og Espen Løken : Den nye staten. Kortversjon Fafo-rapport 537 2006-03-01 537 537.pdf
Anita Ramasastry and Robert C. Thompson : Commerce, Crime and Conflict Fafo-report 536 2006-02-28 536 media/com_netsukii/536.pdf
Leif E. Moland og Sissel C. Trygstad : Når struktur presser kultur Fafo-rapport 535 2006-02-27 535 media/com_netsukii/535.pdf
Tove Midtsundstad : Hvordan bidra til lengre yrkeskarrierer? Fafo-rapport 2006 2006-01-28 534 media/com_netsukii/534.pdf
Anders B. Fyhn : Fra kunnskapsoppbygging til mobilisering av ansvar Fafo-rapport 533 2006-02-26 533 media/com_netsukii/533.pdf
Kathleen M. Jennings : Armed Services Fafo-report 532 2006-02-25 532 media/com_netsukii/532.pdf
Dr. Joanna Spear : Market Forces Fafo-report 531 2006-02-24 531 media/com_netsukii/531.pdf
Sissel Trygstad, Thomas Lorentzen, Espen Løken, Leif Moland og Nina Skalle : Den nye staten. Hovedrapport Fafo-rapport 530 2006-02-23 530 530.pdf
Geir Veland, Jon M. Hippe og Rolf K. Andersen : De nye tjenestepensjonene Fafo-rapport 529 2006-02-22 529 media/com_netsukii/529.pdf
Monica Lund : De frivillige og de fattige Fafo-rapport 528 2006-02-21 528 media/com_netsukii/528.pdf
Feliciana Rajevska, ed. : Insiders’ views about Social Inclusion and Social Security in Latvia Fafo-report 527 2006-02-20 527 Web edition
Geir Veland og Tove Midtsundstad : Tjenestepensjonenes inntektsmessige betydning Fafo-rapport 526 2006-02-19 526 media/com_netsukii/526.pdf
May-Len Skilbrei, Marianne Tveit og Anette Brunovskis : Afrikanske drømmer på europeiske gater Fafo-rapport 525 2006-02-18 525 media/com_netsukii/525.pdf
Monica Lund : Satsingen på arbeid og kvalifisering Fafo-rapport 524 2006-02-17 524 media/com_netsukii/524.pdf
Morten Bøås and Anne Hatløy : After the ‘Storm’ Fafo-report 523 2006-02-16 523 media/com_netsukii/523.pdf
Morten Bøås and Anne Huser : Child labour and cocoa production in West Africa Fafo-report 522 2006-02-15 522 Web edition
Siv Øverås og Anders B. Fyhn : Fra døråpner til alibi? Fafo-rapport 521 2006-02-14 521 media/com_netsukii/521.pdf
Åsmund Arup Seip : NITO i lokale lønnsforhandlinger Fafo-rapport 520 2006-02-13 520 media/com_netsukii/520.pdf
Inger Lise Skog Hansen : Bo- og tjenestebehov hos personer med psykiske lidelser Fafo-rapport 519 2006-02-12 519 media/com_netsukii/519.pdf
Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke : Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2004/2005 Fafo-rapport 518 2006-02-11 518 media/com_netsukii/518.pdf
Torunn Kvinge og Anne Britt Djuve : Bruk av arbeidsmarkedstiltak for ikke-vestlige innvandrere Fafo-rapport 517 2006-02-10 517 media/com_netsukii/517.pdf
Hilde Haualand, Jon Emil Natvig og Atle Ørsnes : Tolk i lomma Fafo-rapport 516 2006-02-09 516 media/com_netsukii/516.pdf
Morten Bøås and Anne Hatløy : Living in a material world Fafo-report 515 2006-02-08 515 Web edition
Åge A. Tiltnes (ed.) : Palestinian Refugees in Syria: Human Capital, Economic Resources and Living Conditions Fafo-report 514 2006-02-07 514 Web edition
Bård Jordfald og Torgeir Aarvaag Stokke : Lønnsdannelsen i staten Fafo-rapport 513 2006-02-06 513 media/com_netsukii/513.pdf
Siri Ytrehus og Anders B. Fyhn : Her vil jeg bo! Fafo-rapport 512 2006-02-05 512 media/com_netsukii/512.pdf
Siri Ytrehus og Anders B. Fyhn : Bufast, Bjørvika og Benidorm Fafo-rapport 511 2006-02-04 511 media/com_netsukii/511.pdf
Heidi Gautun : De gjemte og glemte barna Fafo-rapport 510 2006-02-03 510 media/com_netsukii/510.pdf
: Pensjonering før fylte 67 år Fafo-rapport 509 2006-02-02 509 media/com_netsukii/509.pdf
Vedlegg 2 og 3
Heidi Nicolaisen, Torgeir Nyen og Dag Olberg : Lærernes arbeidstid Fafo-rapport 508 2005-03-13 508 media/com_netsukii/508.pdf
Åsmund Arup Seip : Kompetanse, lønn og arbeidstid Fafo-rapport 507 2005-03-12 507 media/com_netsukii/507.pdf
Heidi Gautun : Endring av barnevernets tiltaksprofil Fafo-rapport 504 2005-03-11 504 media/com_netsukii/504.pdf
Ilze Trapenciere : Poverty in Latvia Fafo-report 503 2005-03-10 503 Web edition
Inger Marie Hagen : Ansattes styrerepresentanter Fafo-rapport 502 2005-03-09 502 media/com_netsukii/502.pdf
Torgeir Nyen : Livslang læring i norsk arbeidsliv II. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2005 Fafo-rapport 501 2005-03-08 501 media/com_netsukii/501.pdf
Geir Veland og Hanne Bogen : Modeller for driftstilskudd i barnehagesektoren Fafo-rapport 500 2005-03-07 500 media/com_netsukii/500.pdf
Eivind Falkum : Evne til endring Fafo-rapport 499 2005-03-06 499 media/com_netsukii/499.pdf
Feliciana Rajevska : Social policy in Latvia Fafo-report 498 2005-03-05 498 Web edition
Avo Trumm : Poverty in Estonia Fafo-report 497 2005-03-04 497 Web edition
Morten Bøås and Anne Hatløy : Alcohol and Drug Consumption in Post War Sierra Leone – an Exploration Fafo-report 496 2005-03-03 496 Web edition
Monica Lund og Jon Horgen Friberg : Én mann – én stemme? Fafo-rapport 495 2005-03-02 495 media/com_netsukii/495.pdf
Inger Lise Skog Hansen og Siri Ytrehus : Alle skal bo, det er tjenestene det kommer an på Fafo-rapport 494 2005-03-01 494 media/com_netsukii/494.pdf
Guri Tyldum, Marianne Tveit, Anette Brunovskis : Taking Stock Fafo-report 493 2005-02-28 493 Web edition
Geir Veland, Tove Midtsundstad, Jon M. Hippe : Utviklingen av offentlig tjenestepensjon Fafo-rapport 492 2005-02-27 492 media/com_netsukii/492.pdf
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli : De vil nok det samme Fafo-rapport 491 2005-02-26 491 media/com_netsukii/491.pdf
Bjørne Grimsrud, Leif E. Moland og Sol Skinnarland : Evaluering av Hovedorganisasjonenes Fellestiltak i perioden 1998 til 2004 Fafo-rapport 490 2005-02-25 490 media/com_netsukii/490.pdf
Bjørne Grimsrud, Torild Bugge og Anne Marit Skulberg : Endring av kultur og roller for mellomledere og operatører Fafo-rapport 489 2005-02-24 489 media/com_netsukii/489.pdf
Christine Friestad : Tilbudet til volds- og sedelighetsdømte Fafo-rapport 488 2005-02-23 488 media/com_netsukii/488.pdf
Tone Fløtten : Poverty and Social Exclusion – Two Sides of the Same Coin? Fafo-report 487 2006-02-01 487 Web edition
Bård Jordfald : Lokale forhandlinger i staten Fafo-rapport 486 2005-02-22 486 media/com_netsukii/486.pdf
Jon Erik Dølvik, Line Eldring og Anne Mette Ødegård : Lavlønnskonkurranse og sosial dumping Fafo-rapport 485 2005-02-21 485 media/com_netsukii/485.pdf
Hanne Bogen og Anne Huser : Evaluering av finansieringsordningen i barnevernet i Oslo kommune Fafo-rapport 483 2005-02-20 483 media/com_netsukii/483.pdf
Tove Midtsundstad : Ikke nødvendigvis sliten… Fafo-rapport 482 2005-02-19 482 media/com_netsukii/482.pdf
Ivar Solheim og Siri Ytrehus : Lese- og skriveopplæring som nytter Fafo-rapport 481 2005-02-18 481 media/com_netsukii/481.pdf
Mark B. Taylor and Kathleen M. Jennings : In Search of Strategy Fafo-report 480 2005-02-17 480 media/com_netsukii/480.pdf
Arild Hervik, Sigmund Aslesen og Oddmund Oterhals : Maritime næringer i Norge Fafo-rapport 479 2005-02-16 479 media/com_netsukii/479.pdf
Anna Hagen og Torgeir Nyen : Evaluering av ordningen med demonstrasjonsskoler og demonstrasjonsbedrifter Fafo-rapport 478 2005-02-15 478 media/com_netsukii/478.pdf
Lise Bjerkan (ed.) : A Life of One’s Own. Rehabilitation of victims of trafficking for sexual exploitation Fafo-report 477 2005-02-14 477 Web edition
Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten : Når nøden er størst Fafo-rapport 476 2005-02-13 476 media/com_netsukii/476.pdf
Geir Veland og Tove Midtsundstad : Tjenestepensjonenes lønnsmessige betydning Fafo-rapport 475 2005-02-12 475 media/com_netsukii/475.pdf
Anne Hatløy og Anne Huser : Identification of street children Fafo-report 474 2005-02-11 474 Web edition
Sissel Trygstad og Nina M. Kristiansen Skalle : Organisasjonsundersøkelsen 2004. Forbundet for Ledelse og Teknikk Fafo-rapport 473 2005-02-10 473 media/com_netsukii/473.pdf
Bård Jordfald : Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2004 Fafo-rapport 472 2005-02-09 472 media/com_netsukii/472.pdf
Bård Jordfald : Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2004. Kortversjon Fafo-rapport 471 2005-02-09 471 471.pdf
Jon M. Hippe, Roar Bergan, Geir Veland og Tove Midtsundstad : Obligatorisk tjenestepensjon Fafo-rapport 470 2005-02-07 470 media/com_netsukii/470.pdf
Siv Øverås, Anders Brede Fyhn og Hans Christian Sandlie : Trenger du hjelp? Fafo-rapport 469 2005-02-06 469 media/com_netsukii/469.pdf
New Security Programme. Economic Agendas and Civil Wars : Business and International Crimes Fafo-report 467 2005-02-05 467 Web edition
Siri Ytrehus og Jon Anders Drøpping : Den vanskelige fortsettelsen. Kortversjon Fafo-rapport 465 2004-03-11 465 media/com_netsukii/465.pdf
Åge A. Tiltnes : Falling Behind Fafo-report 464 2005-02-04 464 Web edition
Winfried Ellingsen, Kari Folkenborg og Stig-Erik Jakobsen : Kompetansekrav i norsk landbruk Fafo-rapport 463 2004-03-10 463 media/com_netsukii/463.pdf
Bjørne Grimsrud : Verdiskaping, sameksistens og miljø Fafo-rapport 462 2004-03-09 462 media/com_netsukii/462.pdf
Anna Hagen og Sveinung Skule : Det norske kompetansemarkedet - en oversikt og analyse Fafo-rapport 461 2004-03-08 461 media/com_netsukii/461.pdf
Siv Øverås : Nattergalen Fafo-rapport 460 2004-03-07 460 media/com_netsukii/460.pdf
Heidi Nicolaisen og Håvard Lismoen : Permittering Fafo-rapport 459 2004-03-06 459 media/com_netsukii/459.pdf
Torgeir Nyen : Utvikling av lærevilkår i norsk arbeidsliv fra 2003 til 2004 Fafo-rapport 458 2004-03-05 458 media/com_netsukii/458.pdf
Geir Veland : Fornyelse av folketrygden Fafo-rapport 457 2004-03-04 457 media/com_netsukii/457.pdf
Peace Implementation Network : Policy or Process? Fafo-report 456 2004-03-03 456 Web edition
Jon Erik Dølvik og Anne Mette Ødegård : Ti år med EØS-avtalen Fafo-rapport 455 2004-03-02 455 media/com_netsukii/455.pdf
Rolf Utgård : Fagbevegelsens frontsoldater eller ledelsens løpegutter Fafo-rapport 454 2004-03-01 454 media/com_netsukii/454.pdf
Sissel C. Trygstad og Inger Marie Hagen : Nye samarbeidsordninger etter sykehusreformen Fafo-rapport 453 2004-02-28 453 media/com_netsukii/453.pdf
Bård Jordfald : Alt til noen eller noe til alle. Kortversjon Fafo-rapport 452 2004-02-28 452 media/com_netsukii/452.pdf
Arne Grønningsæter (ed.) : Living Conditions and Quality of life among People Living with HIV in Norway Fafo-report 451 2004-02-26 451 Web edition
Dag Olberg : Fleksibilitet og byråkrati Fafo-rapport 450 2004-02-25 450  
Siri Ytrehus og Jon Anders Drøpping : Den vanskelige fortsettelsen Fafo-rapport 448 2004-02-24 448 media/com_netsukii/448.pdf
Bård Jordfald : Alt til noen eller noe til alle Fafo-rapport 447 2004-02-23 447 media/com_netsukii/447.pdf
Monica Lund og Jon Horgen Friberg : En inkluderende fagbevegelse? Fafo-rapport 446 2004-02-22 446 media/com_netsukii/446.pdf
Siri Ytrehus : Fattige barn i Norge. Hovedrapport Fafo-rapport 445 2004-02-21 445 media/com_netsukii/445.pdf
Bjørn Andersen og Eivor B. Nebben : Flyteknisk vedlikeholdskompetanse i et deregulert luftfartsmarked Fafo-rapport 444 2004-02-20 444 media/com_netsukii/444.pdf
Torgeir Nyen, Anna Hagen, Sveinung Skule : Lifelong learning in Norwegian working life. Results from The Learning Conditions Monitor 2003 Fafo-report 443 2004-02-19 443 Web edition
Siri Ytrehus : Fattige barn i Norge. Sammendragsrapport Fafo-rapport 442 2004-02-19 442 media/com_netsukii/442.pdf
Kristine Nergaard og Kari Folkenborg : Kvinner i fagbevegelsen 2004 Fafo-rapport 441 2004-02-17 441 media/com_netsukii/441.pdf
Kari Hauge Riisøen, Anne Hatløy, Lise Bjerkan : Travel to Uncertainty Fafo-report 440 2004-02-16 440 Web edition
Lise Bjerkan and Christophe Gironde : Achievements and setbacks in the fights against child labour Fafo-report 439 2004-02-15 439 Web edition
Inger Lise Skog Hansen og Espen Løken : Utfordringer for LO i offentlig sektor. Debatthefte Fafo-rapport 438 2004-02-14 438 438.pdf
Espen Løken og Arne Pape : LO i offentlig sektor Fafo-rapport 437 2004-02-13 437 437.pdf
Mark Taylor (ed.), Josefine Aaser, Anne Huser, Kathleen Jennings : Economies of Conflict Fafo-report 436 2004-02-12 436 media/com_netsukii/436.pdf
Torgeir Nyen : Livslang læring i norsk arbeidsliv. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003. Grunnlagsrapport Fafo-rapport 435 2004-02-12 435 Nettutgave
Torgeir Nyen, Anna Hagen, Sveinung Skule : Livslang læring i norsk arbeidsliv. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003. Sammendragsrapport Fafo-rapport 434 2004-02-10 434 Nettutgave
Kristin Dalen and Jon Pedersen : The Future Size of the Palestinian Population of the West Bank and Gaza Strip Fafo-report 433 2004-02-09 433 Web edition
Anette Brunovskis, Anne Britt Djuve and Hilde Maria Haualand : Facing a Baltic Invasion? Fafo-report 432 2004-02-08 432 Web edition
Pete Lewis with Anne-Grete Larsen and Arne Groenningsaeter and Moses Galeboe and Spambaniso Taneka : Crossing borders to fight HIV/AIDS Fafo-report 431 2003-02-24 431 Web edition
Kristine Nergaard : Atypisk arbeid Fafo-rapport 430 2004-02-07 430 media/com_netsukii/430.pdf
Christine Friestad og Inger Lise Skog Hansen : Levekår blant innsatte Fafo-rapport 429 2004-02-06 429 media/com_netsukii/429.pdf
Bjørn Andersen : Restrukturering, medbestemmelse og faglig innflytelse i entreprenørbransjen Fafo-rapport 428 2004-02-05 428 media/com_netsukii/428.pdf
Laurie Blome Jacobsen et al. : Finding Means. UNRWA’s Financial Crisis and Refugee Living Conditions Fafo-report 427 2003-02-23 427  
Anette Brunovskis and Guri Tyldum : Crossing Borders Fafo-report 426 2004-02-04 426 Web edition
Laurie Blome Jacobsen : Educated Housewives Fafo-report 425 2004-02-03 425 Web edition
Leiv Lunde and Mark Taylor, with Anne Huser : Commerce or Crime? Fafo-rapport 424 2003-02-22 424 Web edition
Mona Bråten og Ove Langeland : Lønner det seg? Fafo-rapport 423 2003-02-21 423 media/com_netsukii/423.pdf
Torgeir Aarvaag Stokke og Åsmund Arup Seip : Lokal lønnsdannelse og tvisteløsning Fafo-rapport 422 2003-02-20 422 media/com_netsukii/422.pdf
Kari Folkenborg og Bård Jordfald : Frisørundersøkelsen 2003 Fafo-rapport 421 2003-02-19 421 media/com_netsukii/421.pdf
Heidi Gautun : Økt individualisering og omsorgsrelasjoner i familien Fafo-rapport 420 2003-02-18 420 media/com_netsukii/420.pdf
Leif E. Moland : Gamle og nye produksjonssystemer – nye krav til ledere og operatører Fafo-rapport 419 2003-02-17 419 media/com_netsukii/419.pdf
Fafo AIS in cooperation with Palestinian Center Bureau of Statistics and Natural Resources in Damascus : Living Conditions in the Palestinian Refugee Camps and Gatherings in Syria 2001 Fafo-report 418 2003-02-16 418 418.pdf
Jon Anders Drøpping og Tove Midtsundstad : Forskning og utredning med relevans for Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv Fafo-rapport 417 2003-02-15 417 media/com_netsukii/417.pdf
Nina-M Kristiansen Skalle : Vi streiker for å slippe å streike Fafo-rapport 416 2003-02-14 416 media/com_netsukii/416.pdf
Laurie Blome Jacobsen : Finding Means. Summary Report Fafo-report 415 2003-02-13 415 Web edition
Monica Lund : Kvalifisering for alle Fafo-rapport 414 2003-02-12 414 media/com_netsukii/414.pdf
Summary
Kristine Nergaard i samarbeid med Nina M. Krisitansen Skalle og Bård Jordfald : Gravid og i jobb Fafo-rapport 2003 2003-02-03 413 media/com_netsukii/413.pdf
Hilde Haualand, Arne Grønningsæter og Inger Lise Skog Hansen : Uniting divided worlds Fafo-report 412 2003-02-11 412 Web edition
Erik Døving, Kari Folkenborg, Stig-Erik Jakobsen, Sveinung Skule : Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket Fafo-rapport/SNF-rapport nr. 7 2003 2003-02-25 411  
Arne Grønningsæter : Great Expectations Fafo-report 2003 2003-02-04 410 Web edition
Ole Fr. Ugland, ed. : Difficult Past, Uncertain Future Fafo-report 2003 2003-02-05 409 English web edition
Arabic web edition
Pål Sletten and Jon Pedersen : Coping with Conflict Fafo-report 2003 2003-02-06 408 Web edition
Guri Tyldum, Larissa Riabova, Vigdis Nygård : Trying to be strong Fafo-report 407 2003-02-10 407 Web edition
Stein Gunnes : Anbudstap i rutebilsektoren Fafo-rapport 2003 2003-02-07 406 media/com_netsukii/406.pdf
Leif E. Moland : Innsats for arbeidsmiljøet i pleie- og omsorgssektoren Fafo-rapport 405 2003-02-09 405 media/com_netsukii/405.pdf
Sammendrag
Jorun Andreassen : Må vi ta den jobben? Fafo-rapport 2003 2003-02-08 404 media/com_netsukii/404.pdf
Heidi Gautun og Arne Grønningsæter : Kompetanseheving – en vei til bedre samarbeid? Fafo-rapport 403 2002-03-04 403 media/com_netsukii/403.pdf
Katrine Fangen, Arne Grønningsæter, Thomas Lorentzen, Siv Øverås : Levekår og livskvalitet blant hivpositive Fafo-rapport 402 2002-03-03 402 media/com_netsukii/402.pdf
Tove Midtsundstad : Sosiale ordninger under press Fafo-rapport 401 2002-03-02 401 media/com_netsukii/401.pdf
Heidi Nicolaisen, Nina Kristiansen Skalle, Inger Marie Hagen : Tillitsvalgt i omstillingenes tid Fafo-rapport 400 2002-03-01 400 media/com_netsukii/400.pdf
Heidi Gautun : Når fleksibilitet fremmer fellesskap Fafo-rapport 399 2002-02-28 399 media/com_netsukii/399.pdf
Åsmund Arup Seip og Torgeir Aarvaag Stokke : Aspekter ved arbeidskamp Fafo-rapport 398 2002-02-27 398 media/com_netsukii/398.pdf
Åsmund Arup Seip : Lokale lønnsforhandlinger i Staten Fafo-rapport 397 2002-02-26 397 media/com_netsukii/397.pdf
Mona Bråten : Lokal lønnsdannelse i stat og NAVO Fafo-rapport 396 2002-02-25 396 media/com_netsukii/396.pdf
Leif E. Moland og Heidi Gautun : Deltid: Bidrag eller hemsko for fornyelse av pleie- og omsorgssektoren? Fafo-rapport 395 2002-02-24 395 media/com_netsukii/395.pdf
Anna Hagen og Elin Svensen : Billett til yrkeslivet Fafo-rapport 394 2002-02-23 394 media/com_netsukii/394.pdf
Elin Svensen og Barbro Svensson : Innvandrere i fagbevegelsen Fafo-rapport 392 2002-02-22 392 media/com_netsukii/392.pdf
Bård Jordfald og Dag Olberg : IKT-sektoren – perspektiver på sysselsetting, arbeidsmiljø og interesseorganisering Fafo-rapport 391 2002-02-21 391 media/com_netsukii/391.pdf
Leif E. Moland og Halvor Holmli : Nærværende lederskap og tverrfaglighet i pleie- og omsorgssektoren Fafo-rapport 390 2002-02-20 390 media/com_netsukii/390.pdf
Sammendrag
Anders B. Fyhn : Sykefravær i butikker innenfor COOP Fafo-rapport 389 2002-02-19 389 389.pdf
Anna Hagen, Elin Svensen og Kari Folkenborg : Dokumentasjon av realkompetanse gjennom yrkesprøving Fafo-rapport 388 2002-02-18 388 media/com_netsukii/388.pdf
Jon Anders Drøpping og Hanne Cecilie Kavli : Kurs for arbeid Fafo-rapport 387 2002-02-17 387 media/com_netsukii/387.pdf
Bjørn Andersen og Martin Byrkjeland : Norsk finansnæring i nettverksøkonomien Fafo-rapport 386 2002-02-16 386 386.pdf
Tove Midtsundstad : AFP-pensjonisten: sliten – eller frisk og arbeidsfør? Fafo-rapport 385 2002-02-15 385 media/com_netsukii/385.pdf
Jorun Andreassen og Thomas Lorentzen : Vi går et stykke vei sammen med dem, ikke for dem Fafo-rapport 384 2002-02-14 384 media/com_netsukii/384.pdf
Anna Hagen, Jorunn S. Borgen, Leif E. Moland : Undervisningssykehjemsprosjektet Fafo-rapport 383 2002-02-13 383 media/com_netsukii/383.pdf
Kari Folkenborg og Torgeir Nyen : Kompetanseutvikling blant håndverksmestere Fafo-rapport 382 2002-02-12 382 media/com_netsukii/382.pdf
Jorun Andreassen og Kari Folkenborg : Vi vil! Slipp oss til! Fafo-rapport 318 2002-01-27 381 media/com_netsukii/381.pdf
Jonathan M. Winer : Illicit Finance and Global Conflict Fafo-report 380 2002-02-11 380 Web edition
Global Witness : Logs of War Fafo-report 379 2002-02-10 379 Web edition
Philip Swanson : Fuelling Conflict Fafo-report 378 2002-02-09 378 Web edition
Ian Smillie : Dirty Diamonds Fafo-report 377 2002-02-08 377 Web edition
Torgeir Nyen og Elin Svensen : Lærer ved å lære andre Fafo-rapport 376 2002-02-07 376 376.pdf
Marwan Khawaja : Internal migration in Syria: Findings from a national survey Fafo-report 375 2002-02-06 375 Web edition
Bjørne Grimsrud (red.) : Barnearbeid og næringslivets ansvar Fafo-rapport 374 2002-02-05 374 Nettutgave
Katrine Fangen : Tvangsekteskap Fafo-rapport 373 2002-02-04 373 media/com_netsukii/373.pdf
Anna Hagen og Sveinung Skule : Yrke, opplæringsbehov og interesse for etter- og videreutdanning Fafo-rapport 372 2001-02-13 372 media/com_netsukii/372.pdf
Jon Pedersen, Mona Christophersen, Pål Sletten : Paying a Price. Coping with Closure in Gaza City Fafo-report 371 2002-02-03 371 Web edition
Tone Sommerfelt (ed.) : Domestic Child Labour in Morocco Fafo-report 370 2001-02-12 370 Web edition
Mary Dupont og Jon Are Lian : Evaluering av Norsk Folkehjelps Nettverkskredittprosjekt Fafo-rapport 369 2001-02-11 369 media/com_netsukii/369.pdf
Willy Egset and Lena C. Endresen : Paying a Price. Coping with Closure in Jericho Fafo-report 368 2002-02-02 368 Web edition
Kari Folkenborg : Likningskontoret som læringsarena Fafo-rapport 367 2001-02-10 367 media/com_netsukii/367.pdf
Jon Pedersen, Mona Christophersen, Lena C. Endresen and Pål Sletten : Paying a Price. Coping with Closure in Two Palestinian Villages Fafo-report 365 2002-02-01 365 Web edition
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Monica Lund og Tina Østberg : Fra sosialhjelp til lønnet kvalifisering Fafo-rapport 364 2001-02-09 364 media/com_netsukii/364.pdf
Sveinung Skule og Bjørn Andersen : Dokumentasjon av realkompetanse i teknologiindustrien Fafo-rapport 363 2001-02-08 363 media/com_netsukii/363.pdf
Heidi Nicolaisen : Normalarbeidsdagen: I utvikling eller avvikling? Fafo-rapport 362 2001-02-07 362 media/com_netsukii/362.pdf
Jorun Andreassen og Åsmund Arup Seip : Lokale lønnsforhandlinger i kommunal sektor Fafo-rapport 361 2001-02-06 361 media/com_netsukii/361.pdf
Liv Tørres (ed.), David Drury, Line Eldring, Pete Lewis and Jocelyn Vass : The Mesebetsi labour force survey Fafo-report 360 2001-02-05 360 Web edition
Dirk Salomons and Dennis Dijkzeul : The Conjurers' Hat Fafo-report 359 2001-02-04 359 Web edition
Mona Bråten og Torgeir Aarvaag Stokke : Lønnsdannelse og avtalestruktur i kommunal sektor i Norden Fafo-rapport 358 2001-02-03 358 media/com_netsukii/358.pdf
Marwan Khawaja and Åge A. Tiltnes (eds.) : On the Margins: Migration and Living Conditions of Palestinian Camp Refugees in Jordan Fafo-report 357 2002-01-28 357 Web edition
David Drury and Marie W. Arneberg (eds.) : No More Forevers Fafo-report 356 2001-02-02 356 Web edition
Marie W. Arneberg and Jon Pedersen : Urban Households and Urban Economy in Eritrea Fafo-report 355 2001-02-01 355 Web edition
Kari Folkenborg og Kristine Nergaard : På vei mot et nytt forsvar Fafo-rapport 354 2001-01-28 354 media/com_netsukii/354.pdf
Jon Pedersen, Sara Randall and Marwan Khawaja (eds.) : Growing Fast Fafo-report 353 2001-01-27 353 Web edition
: Gendering Human Security Fafo-report 352 2001-01-26 352 Web edition
Leif E. Moland og Hanne Bogen : Konkurranseutsetting og nye organisasjonsformer i norske kommuner Fafo-rapport 351 2001-01-25 351 media/com_netsukii/351.pdf
Mona Bråten : Funksjonæravtaler og lokal lønnsdannelse Fafo-rapport 350 2001-01-24 350 media/com_netsukii/350.pdf
Hanne Cecilie Kavli : En dråpe, men i hvilket hav? Fafo-rapport 349 2001-01-23 349 media/com_netsukii/349.pdf
Bjørn Andersen og Martin Byrkjeland : Industrielle endringsprosesser og organisasjonsutfordringer Fafo-rapport 348 2001-01-22 348 media/com_netsukii/348.pdf
Torunn Kvinge : Internasjonalt eierskap i norske regioner Fafo-rapport 347 2001-01-21 347 media/com_netsukii/347.pdf
Marit Egge og Annelise Jackbo : Forlatt eller ivaretatt Fafo-rapport 346 2001-01-20 346 media/com_netsukii/346.pdf
Lena C. Endresen, Arild Schou and Per Stadig : Norwegian Support to Palestinian Civil Society and the Rule of Law: A review Fafo-report 345 2000-02-16 345 Web edition
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli : Styring over eget liv Fafo-rapport 345 2000-02-17 344 media/com_netsukii/344.pdf
Kristine Nergaard og Arne Pape : Tillitsvalgtopplæring i statlig sektor Fafo-rapport 343 2000-02-15 343 media/com_netsukii/343.pdf
Elin Svensen : Multietniske redaksjoner? Fafo-rapport 342 2000-02-14 342 media/com_netsukii/342.pdf
Eifred Markussen : Særskilt tilrettelagt opplæring i videregående – hjelper det? Fafo-rapport 341 2000-02-13 341 media/com_netsukii/341.pdf
Elin Svensen : En voksen krysser sitt spor Fafo-rapport 340 2000-02-12 340 media/com_netsukii/340.pdf
Liv Tørres (ed.) : The Smoking Business Fafo-report 339 2000-02-11 339 Web edition
Axel W. Pedersen : Konkurranseutsetting og pensjon Fafo-rapport 338 2000-02-10 338 338.pdf
Leif Moland og Marit Egge : Kommunal sektor - bedre enn sitt rykte? Fafo-rapport 337 2000-02-09 337 media/com_netsukii/337.pdf
Liv Tørres (ed.) : "We are emerging; emerging slowly and painfully!" Fafo-report 336 2000-02-08 336 Web edition
Lars-Henrik Johansen : Transferable training and the collective action problem for employers Fafo-report 335 2000-02-07 335 Web edition
Aadne Aasland and Guri Tyldum : Better or Worse? Fafo-report 334 2000-02-06 334 Web edition
Sveinung Skule og Anders N. Reichborn : Lærende arbeid Fafo-rapport 333 2000-02-05 333 media/com_netsukii/333.pdf
Sveinung Skule, Anders N. Reichborn : A survey of learning conditions in Norwegian workplaces Fafo-report 2002 2002-01-26 333 Web edition - English
Web edition - Norwegian
Peace Implementation Network : Programme for International Co-operation and Conflict Resolution Fafo-rapport 2000 2000-01-26 332 media/com_netsukii/332.pdf
: Swords for Ploughshares Fafo-report 332 2000-02-04 332 Web edition
Anders B. Fyhn : Evaluering av aktiviteter i grunnskolen under Handlingsprogram Oslo indre øst Fafo-rapport 330 2000-02-03 330 media/com_netsukii/330.pdf
Martin Byrkjeland : Medbestemmelse og faglig innflytelse i overnasjonale nordiske finanskonsern Fafo-rapport 329 2000-02-02 329 media/com_netsukii/329.pdf
Liv Tørres, Amandla. Ngawethu? : The Trade Union Movement in South Africa and Political Change Doctoral Dissertation 2000-01-02 328 media/com_netsukii/328.pdf
Liv Tørres : Amandla. Ngawethu? Fafo-report 328 2000-02-01 328 Web edition
Dag Olberg og Bård Jordfald : Det nye arbeidsmarkedet i varehandelen Fafo-rapport 327 2000-01-28 327 media/com_netsukii/327.pdf
Tina Østberg : Mobil og omskiftelig Fafo-rapport 326 2000-01-27 326 media/com_netsukii/326.pdf
Rune André Fjelly : Barrierer mot fleksibilisering i en familiebedrift Fafo-rapport 325 1999-03-27 325 media/com_netsukii/325.pdf
Eivind Falkum, Line Eldring og Tom Colbjørnsen (red.) : Medbestemmelse og medvirkning Fafo-rapport 324 1999-03-26 324 media/com_netsukii/324.pdf
Anne Hatløy : Methodological aspects of assessing nutrition security Fafo-report 323 1999-03-25 323 Web edition
Elin Svensen : Opplæringstilbud for voksne med svak kompetanse Fafo-rapport 322 1999-03-24 322 media/com_netsukii/322.pdf
Mona Bråten : Utfordringer og kompetansebehov Fafo-rapport 321 1999-03-23 321 media/com_netsukii/321.pdf
Åge Eknes and Lena C. Endresen : Local Media Support Fafo-report 320 1999-03-22 320 Web edition
Tove Midtsundstad, Espen Dahl og Anne Britt Djuve : Jakten på storbyfaktoren Fafo-rapport 319 1999-03-21 319 media/com_netsukii/319.pdf
Lene Gezelius : Å tjene to herrer... Fafo-rapport 318 1999-03-20 318 media/com_netsukii/318.pdf
Axel West Pedersen : The taming of inequality in retirement Fafo-report 317 1999-03-19 317 Web edition
Ove Langeland : Kompensasjon og motivasjon Fafo-report 315 1999-03-18 315 media/com_netsukii/315.pdf
Bernard Enjolras : Welfare state and disincentives effects Fafo-rapport 314 1999-03-17 314 314.pdf
Bernard Enjolras : The impact of labour market regulation on economic performance Fafo-rapport 313 1999-03-16 313  
Neil Gilbert : The Enabling State Fafo-rapport 312 1999-03-15 312 312.pdf
Gerhard Bosch : Differenzierung und Flexibilisierung der Arbeitszeit: Die schwierige Suche nach einem neuen Arbeitszeitparadigma Fafo-rapport 311 1999-03-14 311 311.pdf
Jean-Louis Laville : Le futur du travail Fafo-rapport 310 1999-03-13 310  
Jean-Louis Laville : The future of work Fafo-rapport 309 1999-03-12 309 309.pdf
Gunn Elisabeth Birkelund : Part-time work in a welfare state Fafo-rapport 308 1999-03-11 308 308.pdf
Keith Smith : Economic growth and "low-tech" industries Fafo-rapport 307 1999-03-10 307 307.pdf
Jon Erik Dølvik og Torgeir Stokke : Den norske forhandlingsmodellen Fafo-rapport 306 1999-03-09 306 306.pdf
Jardar E. Flaa og Axel W Pedersen : Holdninger til ulikhet, pensjon og trygd Fafo-rapport 305 1999-03-08 305 305.pdf
Anne Britt Djuve : Etniske minoriteter og de nordiske velferdsstatene Fafo-rapport 304 1999-03-07 304 304.pdf
Tone Fløtten : Fattigdom i Norge Fafo-rapport 303 1999-03-06 303 303.pdf
Aksel Hatland : Nordisk alderspensjon under ombygging Fafo-rapport 302 1999-03-05 302  
Gunn Elisabeth Birkelund : Marginalisering i en velferdsstat Fafo-rapport 301 1999-03-04 301  
Torkel Bjørnskau og Reid J. Stene : Holdninger til helse- og omsorgstjenester Fafo-rapport 300 1999-03-03 300  
Neil Gilbert : Selvhjelpsstaten Fafo-rapport 299 1999-03-02 299  
Heidi Gautun : Endringer i familieomsorgen til eldre? Fafo-rapport 298 1999-03-01 298  
Per Kleppe : Bedre tjenesteyting i kommunene? Fafo-rapport 297 1999-02-28 297  
Espen Dahl og Gunn Elisabeth Birkelund : Sysselsetting, klasse og helse 1980-1995 Fafo-rapport 294 1999-02-27 294  
Espen Dahl : Hvor går helsevesenet? Fafo-rapport 293 1999-02-26 293  
Espen Dahl : Solidaritet og velferd Fafo-rapport 292 1999-02-25 292  
Hilde Lorentzen og Reid J. Stene : Holdninger og deltakelse i nærmiljø og organisasjonsliv Fafo-rapport 291 1999-02-24 291  
Kristin Taraldsrud Hoff : Rettferdighet og effektivitet i det norske skattesystemet Fafo-rapport 290 1999-02-23 290  
Kristin Taraldsrud Hoff : Rettferdig skattlegging Fafo-rapport 289 1999-02-22 289  
Lars Fjell Hansson : «Man skal ikke plage andre… » Fafo-rapport 288 1999-02-21 288  
Eli Feiring : Beskrive for å vurdere? Fafo-rapport 287 1999-02-20 287  
Eli Feiring : Er noen fordelingsprinsipper mer rettferdige enn andre? Fafo-rapport 286 1999-02-19 286  
Ove Langeland og Reid J. Stene : Holdninger til arbeid, lønn og fagbevegelse Fafo-rapport 285 1999-02-18 285 285.pdf
Gerhard Bosch : Differensiering og fleksibilisering av arbeidstiden Fafo-rapport 284 1999-02-17 284 284.pdf
Jean-Louis Laville : Arbeidets framtid Fafo-rapport 283 1999-02-16 283  
Gunn Elisabeth Birkelund : Deltidsarbeid Fafo-rapport 282 1999-02-15 282  
Trond Petersen : Kjønnsspørsmålet Fafo-rapport 281 1999-02-14 281  
Per Kleppe : Arbeidslinjen og de svake gruppene på arbeidsmarkedet Fafo-rapport 280 1999-02-13 280  
Per Kleppe : Solidaritetsalternativet - fortid og framtid Fafo-rapport 279 1999-02-12 279 279.pdf
Lars-Henrik Johansen : Bak de store ord Fafo-rapport 278 1999-02-11 278 278.pdf
Knut Arild Larsen : Utdanningsbasert kompetanse i dagens og morgendagens arbeidsmarked Fafo-rapport 277 1999-02-10 277 277.pdf
Keith Smith : Økonomisk vekst og «lavteknologi» Fafo-rapport 276 1999-02-09 276  
Morten Bøås : Norsk miljø- og ressurspolitikk mot tusenårsskiftet Fafo-rapport 275 1999-02-08 275  
Alexander Wright Cappelen : Globalisering: Utfordringer for norsk skatte- og fordelingspolitikk Fafo-rapport 274 1999-02-07 274 274.pdf
Steinar Holden : Frie kapitalkrefter Fafo-rapport 273 1999-02-06 273  
Victor D. Norman : Globalisering: Betingelser for lønnsom næringsdrift og sysselsetting i Norge Fafo-rapport 272 1999-02-05 272 272.pdf
Jon Erik Dølvik : Farvel solidaritet? Fafo-rapport 271 1999-02-04 271 271.pdf
Ove Langeland (red.), Torkel Bjørnskau, Hilde Lorentzen og Axel West Pedersen : Mellom frihet og fellesskap Fafo-rapport 270 1999-02-03 270  
Leif E. Moland : Suksess og nederlag i pleie- og omsorgstjenestene Fafo-rapport 269 1999-02-02 269 media/com_netsukii/269.pdf
Lisbet Berg, Eivor Bremer Nebben og Åsmund Arup Seip : Etter- og videreutdanning i staten Fafo-rapport 268 1999-02-01 268 media/com_netsukii/268.pdf
Dag Olberg : Omstillingene i industrien og Industrifunksjonærene i Handel og Kontor Fafo-rapport 267 1999-01-28 267 media/com_netsukii/267.pdf
: Command from the Saddle: Managing United Nations peace-building missions Fafo-report 266 1999-01-27 266 Web edition
Tina Østberg : Utdanningsambisjoner og utferdstrang Fafo-rapport 265 1999-01-26 265 media/com_netsukii/265.pdf
Tina Østberg : Europeisk standardisering og nasjonal arbeidslivsregulering Fafo-rapport 264 1999-01-25 264 media/com_netsukii/264.pdf
Jens B. Grøgaard, Tove Midtsundstad og Marit Egge : Følge opp – eller forfølge? Fafo-rapport 263 1999-01-24 263  
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen : Må de være ute om vinteren? Fafo-rapport 262 1999-01-23 262 media/com_netsukii/262.pdf
Martin Byrkjeland : Det gode arbeid Fafo-rapport 261 1998-02-10 261 media/com_netsukii/261.pdf
Erik Hansen and Arnfinn Tønnessen : Environment and Living Conditions on the Kola Peninsula Fafo-report 260 1998-02-09 260 Web edition
Marit Egge : Ungdomsgarantien Fafo-rapport 259 1998-02-08 259  
Lisbet Berg : Utdanningssuget Fafo-rapport 258 1998-02-07 258 media/com_netsukii/258.pdf
Liv Tørres : Labour Markets Southern Africa Fafo-report 257 1998-02-06 257 Web edition
Torgeir Aarvaag Stokke : Utmeldinger i LO-forbundene på 1990-tallet Fafo-rapport 256 1998-02-05 256 media/com_netsukii/256.pdf
Jens B. Grøgaard : Ordinær skolegang for yrkeshemmede Fafo-rapport 255 1998-02-04 255 media/com_netsukii/255.pdf
Hanne Bogen og Torgeir Nyen : Privatisering og konkurranseutsetting i norske kommuner Fafo-rapport 254 1998-02-03 254 media/com_netsukii/254.pdf
Jon Hanssen-Bauer, Jon Pedersen and Åge A. Tiltnes (eds) : Jordanian Society Fafo-report 253 1998-02-02 253 Web edition
Dag Olberg : Kompetanse og kontroll Fafo-rapport 252 1998-02-01 252 media/com_netsukii/252.pdf
Jens B. Grøgaard : Forsvaret mot arbeidsledighet 1997 Fafo-rapport 251 1998-01-28 251 media/com_netsukii/251.pdf
Siv Øverås og Åsmund Arup Seip : Rigid og fleksibel Fafo-rapport 250 1998-01-27 250 media/com_netsukii/250.pdf
Inger Marie Hagen, Sveinung Skule og Mona Bråten : Nye tjenester på postkontorene? Fafo-rapport 249 1998-01-26 249 media/com_netsukii/249.pdf
Thore K. Karlsen : Arbeid, helse og læring Fafo-rapport 248 1998-01-25 248 media/com_netsukii/248.pdf
Axel West Pedersen : Inntektsfordelingen blant alderspensjonister i ni OECD-land Fafo-rapport 247 1998-01-24 247 247-Sammendrag.pdf
Torgeir Aarvaag Stokke : Lønnsforhandlinger og konfliktløsning Fafo-rapport 246 1998-01-23 246 media/com_netsukii/246.pdf
Anders N. Reichborn, Arne Pape og Kjersti Kleven : Papir på egen dyktighet Fafo-rapport 245 1998-01-22 245 media/com_netsukii/245.pdf
Jens Chr. Andvig, Bjørne Grimsrud og Arne Melchior : Handelspolitikk og arbeidstakernes rettigheter Fafo-rapport 244 1998-01-21 244 media/com_netsukii/244.pdf
Åsmund Arup Seip : Rett til å forhandle Fafo-rapport 243 1998-01-20 243 media/com_netsukii/243.pdf
Jon Pedersen and Rick Hooper (ed.) : Developing Palestinian Society Fafo-report 242 1998-01-19 242 Web edition
Marit Egge : Hadde det ikke vært for Oppfølgningstjenesten Fafo-rapport 241 1998-01-18 241 media/com_netsukii/241.pdf
Jørgen Lund : Partsroller i bedriftsutvikling Fafo-rapport 240 1998-01-17 240  
Siv Øverås og Kristine Nergaard : Kvinner i fagbevegelsen Fafo-rapport 239 1997-03-01 239 Nettutgave
Jon Erik Dølvik : Redrawing Boundaries of Solidarity? Fafo-report 238 1997-02-28 238  
Marie Arneberg : Living Conditions Among Palestinian Refugees and Displaced in Jordan Fafo-report 237 1997-02-27 237 Web edition
Are Hovdenak, Jon Pedersen, Dag H. Tuastad, Elia Zureik : Constructing Order: Palestinian Adaptations to Refugee Life Fafo-report 236 1997-02-26 236 Web edition
Mona Bråten : Når kompetanse skal belønnes Fafo-rapport 235 1997-02-25 235 Nettutgave
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen : Virker tvang? Fafo-rapport 234 1997-02-24 234 Nettutgave
Bjørne Grimsrud and Liv Jorunn Stokke : Child labour in Africa: Poverty or institutional failures? Fafo-report 233 1997-02-23 233 Web edition
Torkel Bjørnskau : Seks timers dag i omsorgsyrker Fafo-rapport 232 1997-02-22 232 Nettutgave
Espen Dahl : Den som har, ham skal gis Fafo-rapport 231 1997-02-21 231 Nettutgave
Aadne Aasland, Knud Knudsen, Dagmar Kutsar, Ilze Trapenciere (eds.) : The Baltic Countries Revisited: Living Conditions and Comparative Challenges Fafo-report 230 1997-02-20 230 Web edition
Åsmund Arup Seip : Medlemsendringer i Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet under streiken våren 1996 Fafo-rapport 229 1997-02-19 229 Nettutgave
Jon M. Hippe : Bargaining, Politics, and Solidarity: A Different Story? Fafo-report 228 1997-02-18 228 Web edition
Inger Marie Hagen og Arne Pape : Medspillere eller motspillere? Fafo-rapport 227 1997-02-17 227 Nettutgave
Ivar Lødemel : Pisken i arbeidslinja Fafo-rapport 226 1997-02-16 226 Nettutgave
Bjørne Grimsrud : Wage and Working Conditions in the Gaza Strip Fafo-report 225 1997-02-15 225 Web edition
Marit Egge : Gjør meg en tjeneste Fafo-rapport 224 1997-02-14 224 Nettutgave
Axel West Pedersen : Mellom arbeid og pensjon Fafo-rapport 223 1997-02-13 223 Nettutgave
Jens B. Grøgaard : Skolekontroversen. Belyst ved to norske utvalgsundersøkelser Fafo-rapport 222 1997-02-12 222 Nettutgave
Leif E. Moland : Ingen grenser? Fafo-rapport 221 1997-02-11 221 media/com_netsukii/221.pdf
Eivind Falkum, Kjersti Kleven og Sveinung Skule : Identitet, mangfold og utvikling Fafo-rapport 220 1997-02-10 220 Nettutgave
Heidi Gautun : Hjelp til rett? Fafo-rapport 219 1997-02-09 219 Nettutgave
Axel West Pedersen : Fravær i arbeid Fafo-rapport 218 1997-02-08 218 N
Sveinung Skule og Tori Grytli : Teknologisk utvikling og samfunnsendring Fafo-rapport 217 1997-02-07 217 Nettutgave
Eli Feiring : Tilsattes trivsel i endringsprosessen Fafo-rapport 216 1997-02-06 216 Nettutgave
Terje Vassdal, Kjersti Kleven og Lára Konráðsdóttir : Den norske havfiskeflåten Fafo-rapport 215 1997-02-05 215 Nettutgave
Lars Lindholt : Nyetableringer i norsk industri Fafo-rapport 214 1997-02-04 214 Nettutgave
Thore K. Karlsen : Når tid er pølser Fafo-rapport 213 1997-02-03 213 Nettutgave
Knut Arild Larsen, Frode Longva, Arne Pape og Anders N. Reichborn : Bedriften som lærested Fafo-rapport 212 1997-02-02 212 Nettutgave
Torunn Olsen : Destinasjon Brussel Fafo-rapport 211 1997-02-01 211 Nettutgave
Anne Britt Djuve, Torkel Bjørnskau og Kåre Hagen : Fra behov til budsjett Fafo-rapport 210 1996-02-12 210 Nettutgave
Hanne Bogen : Fagopplæring i kommunesektoren Fafo-rapport 209 1997-01-28 209 Nettutgave
Nina Berg, Knut Grove, Tori Grytli og Torunn Olsen : Håndbok for tillitsvalgte i konsern Fafo-rapport 1997 1997-01-27 208 Nettutgave
Tone Fløtten og Axel West Pedersen : Sikkerhetsordninger i det norske arbeidsmarkedet Fafo-rapport 207 1996-02-11 207 Nettutgave
Kristine Nergaard : Næringslivets favorittkommuner 1996 Fafo-rapport 206 1996-02-10 206 Nettutgave
Line Eldring og Jens B. Grøgaard : Evaluering av hospiteringstiltaket for yrkeshemmede Fafo-rapport 205 1996-02-08 205 Nettutgave
Jan Dietz, Børge Klemmensen, Poul Kragh, Aadne Aasland (eds.) : Baltic-Nordic Rendezvous Fafo-report 204 1996-02-08 204 Web edition
Åsmund Arup Seip : 13 dager i streik Fafo-rapport 203 1996-02-07 203 Nettutgave
Kristine Nergaard og Arne Pape : Norsk Tjenestemannslag, organisasjonsmodell og praktisk fagforeningsarbeid Fafo-rapport 202 1996-02-06 202 Nettutgave
Erik Hansen : Coping with it: St. Petersburg and Kaliningrad Facing Reform Fafo-report 201 1996-02-05 201 Web edition
Tonje Houg : Takk, bare bra ...? Fafo-rapport 200 1996-02-04 200 Nettutgave
Eivor Bremer Nebben : Hva skjer med lønnspolitikken? Fafo-rapport 199 1996-02-03 199 Nettutgave
Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke : Midlertidige ansettelser i norsk arbeidsliv Fafo-rapport 198 1996-02-02 198 198.pdf
Kjersti Kleven og Arild H. Steen : Kjedemakt mot industrimakt Fafo-rapport 197 1996-02-01 197 Nettutgave
Hanne Bogen, Espen Dahl og Thore K. Karlsen : Privatisering av helsetjenester Fafo-rapport 196 1996-01-28 196 Nettutgave
Torunn Olsen (ed.) : Industrial Relations Systems in the Public Sector in Europe Fafo-report 195 1996-01-27 195 Web edition
Line Eldring og Jens B. Grøgaard : Evaluering av Næringslivets fadderordning og praksisplasstiltaket Fafo-rapport 194 1996-01-26 194 Nettutgave
Eivind Falkum, Eli Feiring og Heidi Gautun : Hva med dobbeltklientene? Fafo-rapport 193 1996-01-25 193 Nettutgave
Tone Fløtten, Heidi Gautun og Jon M. Hippe : Som du sår skal du høste Fafo-rapport 192 1996-01-24 192 Nettutgave
Torunn Kvinge, Lars Lindholt og Linda Støle : Nyskaping i norsk næringsliv Fafo-rapport 191 1996-01-23 191 Nettutgave
Jens B. Grøgaard (ed.) : Estonia in the Grip of Change Fafo-report 190 1996-01-22 190 Web edition
Heidi Gautun : Voldens ansikt Fafo-rapport 189 1996-01-21 189 Nettutgave
Aadne Aasland (ed.) : Latvia: The Impact of the Transformation Fafo-report 188 1996-01-20 188 Web edition
Bjørne Grimsrud og Arne Melchior (red.) : Barnearbeid i internasjonal handel og norsk import Fafo-rapport 187 1996-01-19 187 Nettutgave
Knud Knudsen : Lithuania in a Period of Transition Fafo-report 186 1996-01-18 186 Web edition
Espen Dahl og Pernille Vogt : Ensom og ulykkelig? Fafo-rapport 185 1996-01-17 185 Nettutgave
Anne Britt Djuve og Kåre Hagen : Skaff meg en jobb! Fafo-rapport 184 1995-01-20 184 Nettutgave
Dag Olberg (red.) : Endringer i arbeidslivets organisering Fafo-rapport 183 1995-01-19 183 Nettutgave
Liv Tørres : South African Workers Speak Fafo-report 182 1995-01-18 182 Web edition
Kristen Knudsen og Arild H. Steen : Sjø og land - hand i hand Fafo-rapport 181 1995-01-17 181 Nettutgave
Line Eldring og Eivind Falkum : Framtidens ingeniørarbeid Fafo-rapport 180 1995-01-16 180 Nettutgave
Torunn Kvinge og Ove Langeland : Små industriforetak Fafo-rapport 179 1995-01-15 179 Nettutgave
Torunn Kvinge og Ove Langeland : Smått, men ikke bare godt Fafo-rapport 178 1995-01-14 178  
Signe Gilen et al. : Finding Ways Fafo-report 177 1994-02-03 177 Web edition
Lena C. Endresen and Geir Øvensen : The Potential of UNRWA-Data for Research on Palestinian Refugees Fafo-report 176 1994-02-02 176 Web edition
href="http://almashriq.hiof.no/general/300/320/327/fafo/reports/FAFO176/"
Per Egil Hødnebø og Jørgen Lund : Næringslivets favorittkommuner Fafo-rapport 175 1994-02-01 175 Nettutgave
Espen Dahl m.fl. : Velferdssignaler Fafo-rapport 174 1994-01-28 174 Nettutgave
Per Heum og Dag Stokland (red.) : Internasjonalisering og nasjonal næringspolitikk Fafo-rapport 173 1994-01-27 173 Nettutgave
Tove Midtsundstad : Yrke, utdanning og fagorganisering Fafo-rapport 172 1994-01-26 172 Nettutgave
Leif E. Moland : De små grå Fafo-rapport 171 1994-01-25 171 Nettutgave
Espen Dahl : Sosial ulikhet i helse: Artefakter eller seleksjon Fafo-rapport 170 1994-01-24 170 Nettutgave
Jens B. Grøgaard, Eifred Markussen og Ole Fredrik Ugland : Kyndighet - Villighet - Mulighet Fafo-rapport 169 1994-01-23 169 Nettutgave
Jon Erik Dølvik (red.) : Fagbevegelsen, EØS og Den europeiske union Fafo-rapport 168 1994-01-22 168 Nettutgave
Per Egil Hødnebø og Dag Stokland : Hvor attraktivt? Fafo-rapport 167 1994-01-28 167 Nettutgave
Geir Øvensen : Responding to change Fafo-report 166 1994-01-21 166 Web edition
Kristine Nergaard : Evaluering av bonusordninger i Statoil Norge AS Fafo-rapport 165 1994-01-19 165 Nettutgave
Torunn Olsen : Den sosiale dialogen og staten som arbeidsgiver Fafo-rapport 164 1994-01-19 164 Nettutgave
Siri Gloppen : Korttidsansettelser i elektrobransjen Fafo-rapport 163 1994-01-18 163 Nettutgave
Torunn Kvinge : Utenlandske oppkjøp og etableringer i norsk industri Fafo-rapport 162 1994-01-17 162 Nettutgave
Kåre Hagen, Anne Britt Djuve og Pernille Vogt : Oslo: den delte byen? Fafo-rapport 161 1994-01-16 161 Nettutgave
Line Eldring : Arbeidsmiljø i vegsektoren Fafo-rapport 160 1994-01-15 160 Nettutgave
Thore K. Karlsen og Anne-Cathrine Hjertaas : Norsk barnepolitikk og EF Fafo-rapport 159 1993-01-28 159 159.pdf
Hanne Bogen, Erik Hansen og Liv Jorunn Stokke : Frisørbransjen - en tilstandsrapport Fafo-rapport 158 1993-01-27 158 158.pdf
Kristine Nergaard : Samarbeid og selvstendighet Fafo-rapport 157 1993-01-26 157 157.pdf
Ivar Lødemel og Jardar E. Flaa : Sosial puls Fafo-rapport 156 1993-01-25 156 Nettutgave
Erik Hansen : Living Conditions on the Kola Peninsula Fafo-report 155 1993-01-24 155 155.pdf
Mary Visher og Tove Midtsundstad : Utgang fra arbeidslivet Fafo-rapport 154 1993-01-23 154 154.pdf
Liv Jorunn Stokke : Uførepensjonistar i offentleg sektor Fafo-rapport 153 1993-01-22 153 153.pdf
Leif E. Moland : Tidsfordriv og kompetanse Fafo-rapport 152 1993-01-21 152 152.pdf
Marianne Heiberg and Geir Øvensen et al. : Palestinian Society in Gaza, West Bank and Arab Jerusalem Fafo-report 151 1993-01-20 151 Web edition
Espen Dahl : Bedre føre var ... Fafo-rapport 150 1993-01-19 150 150.pdf
Tom Christian Pape : Arbeidsmiljø i Norge Fafo-rapport 149 1993-01-18 149 Nettutgave
Arne Pape : Kampen om kompetansen Fafo-rapport 148 1993-01-17 148 Nettutgave
Svein Ole Borgen, Tori Grytli og Dag Stokland : Velferd og produksjon Fafo-rapport 147 1993-01-16 147 147.pdf
Jens B. Grøgaard : Skomaker bli ved din lest? Fafo-rapport 146 1993-01-15 146 Nettutgave
Elisabeth Melander Stene : Funksjonshemmede i norsk EF-tilpasning Fafo-rapport 145 1993-01-14 145 145.pdf
Thore K. Karlsen : Barn og arbeidsløshet Fafo-rapport 144 1992-01-20 144 144.pdf
Anne Britt Djuve og Arild H. Steen : Norsk fisk - dansk produkt Fafo-rapport 143 1992-01-19 143 143.pdf
Leif Moland og Ole Roger Sandstad : Kunnskap som virkemiddel Fafo-rapport 142 1992-01-18 142 142.pdf
Elisabeth Melander Stene : Bank i bordet Fafo-rapport 141 1992-01-17 141 141.pdf
Arne Pape : Deltakelse og oppslutning Fafo-rapport 140 1992-01-16 140 Nettutgave
Tone Fløtten : Funksjonshemmede i Europa Fafo-rapport 139 1992-01-15 139 Nettutgave
Torunn Kvinge, Ove Langeland og Dag Stokland : Kampen om kapitalen Fafo-rapport 138 1992-01-14 138 Nettutgave
Torunn Olsen : Staten som arbeidsgiver Fafo-rapport 137 1992-01-13 137  
Jon M. Hippe og Axel West Pedersen : Når jobben betaler Fafo-rapport 136 1992-01-12 136 Nettutgave
Espen Paus og Arild H. Steen : I samme båt? Fafo-rapport 135 1992-01-11 135  
Tone Fløtten og Birgit Skaldehaug : Kvinners Europa? Fafo-rapport 134 1992-01-10 134 Nettutgave
Anne K. Waldrop : Før vi vet ordet av det Fafo-rapport 133 1992-01-09 133  
Jens B. Grøgaard og Ole Fredrik Ugland : Én for alle Fafo-rapport 132 1992-01-08 132 Nettutgave
Liv Tørres : Er det europeisk standard over norske myndigheter? Fafo-rapport 131 1992-01-07 131 Nettutgave
Jon Erik Dølvik, Dag Odnes, Elisabeth M. Stene, Dag Stokland : Norsk økonomi og europeisk integrasjon Fafo-rapport 130 1991-01-27 130 Nettutgave
Gudmund Hernes and Knud Knudsen : Lithuania Fafo-rapport 129 1991-01-26 129 Web edition
Lietuvos : Gyvenimo Salygos Fafo-rapport 1991 1991-02-01 129  
Jon Erik Dølvik, Jon M. Hippe, Axel W. Pedersen og Dag Stokland : Fagbevegelsen og Europa. Debattopplegg Fafo-rapport 128 1991-01-25 128 Nettutgave
Torunn Olsen : Bedriftsstrategier i nærings- og nytelsesmiddelindustrien Fafo-rapport 127 1991-01-24 127 Nettutgave
Arild H. Steen : Ingen over - ingen ved siden? Fafo-rapport 126 1991-01-23 126 Nettutgave
Arild H. Steen : Nye vilkår Fafo-rapport 125 1991-01-22 125 Nettutgave
Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen (red) : Fagforeningsstrategier for bedriftsutvikling 4 Fafo-rapport 124 1991-01-21 124 Nettutgave
Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen (red) : Fagforeningsstrategier for bedriftsutvikling 3 Fafo-rapport 123 1991-01-20 123 Nettutgave
Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen (red) : Fagforeningsstrategier for bedriftsutvikling 2 Fafo-rapport 122 1991-01-19 122 Nettutgave
Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen (red) : Fagforeningsstrategier for bedriftsutvikling 1 Fafo-rapport 121 1991-01-18 121 Nettutgave
Leif E. Moland : Kompetanse eller tidsfordriv? Fafo-rapport 120 1991-01-17 120 Nettutgave
Kåre Hagen og Jon M. Hippe (red) : Alle vet jo at ... Fafo-rapport 119 1991-01-16 119  
Halvor Fauske : Profesjonene - bremsekloss eller syndebukk? Fafo-rapport 118 1991-01-15 118 Nettutgave
Hanne Bogen : Ansattes medbestemmelse - en trussel mot offentlig fornyelse? Fafo-rapport 117 1991-01-14 117 Nettutgave
Tone Fløtten : Godt sikret? Fafo-rapport 116 1991-01-13 116 Nettutgave
Thore K. Karlsen : Fagopplæring i arbeidslivet Fafo-rapport 115 1991-01-12 115 Nettutgave
Espen Paus : Høyt skattet? Fafo-rapport 114 1991-01-11 114 Nettutgave
Dag Stokland : Fortsatt på gyngende grunn Fafo-rapport 113 1991-01-10 113 Nettutgave
Torgeir Aarvaag Stokke : Medlemsbevegelser i LO Fafo-rapport 112 1991-01-09 112 Nettutgave
Ivar Lødemel : Sosialpolitikken i EF Fafo-rapport 111 1991-01-08 111 Nettutgave
Axel West Pedersen : Fagbevegelsen og folketrygden Fafo-rapport 110 1991-01-07 110 Nettutgave
Gudmund Hernes og Knud Knudsen : Svart på hvitt Fafo-rapport 109 1990-01-22 109 Nettutgave
Åsmund Arup Seip : Lektorene Fafo-rapport 108 1990-01-21 108 Nettutgave
Liv Tørres, Jon Erik Dølvik og Dag Olberg : Ny norsk standard? Fafo-rapport 107 1991-01-06 107 Nettutgave
Andreas Gaarder : 1992 og harmonisering av indirekte skatter Fafo-rapport 106 1990-01-20 106 Nettutgave
Knut N. Kjær : Fagbevegelsen og offentlig innkjøpspolitikk i Europa Fafo-rapport 105 1990-01-19 105 Nettutgave
Kåre Hagen : Nasjonalstat, velferdspolitikk og europeisk integrasjon Fafo-rapport 104 1990-01-18 104 Nettutgave
Ivar Hippe : Det nye markedet i bedrifter Fafo-rapport 103 1990-01-17 103 Nettutgave
Jon Erik Dølvik, Dag Olberg og Dag Stokland : Fagbevegelsen og Europa Fafo-rapport 102 1990-01-16 102 Nettutgave
Jon M. Hippe : Mye vil ha mer Fafo-rapport 101 1990-01-15 101 Nettutgave
Espen Paus : Statlige tiltak i bygg- og anleggsbransjen Fafo-rapport 100 1990-01-14 100  
Jon Erik Dølvik : Idrett, fritid og organisering Fafo-rapport 099 1990-01-13 099 Nettutgave
Dag Odnes, Andreas Hompland, Arne Pape og Terje Rød Larsen (red.) : Kampen om framtiden Fafo-rapport 098 1990-01-12 098 Nettutgave
Dag Olberg : Fleksibilitet og fagorganisering Fafo-rapport 097 1990-01-11 097  
Hanne Bogen og Thore K. Karlsen : Arbeidsmarkedspolitikken i en brytningstid Fafo-rapport 096 1990-01-10 096 Nettutgave
Torunn Olsen : Det kom som et sjokk ... Fafo-rapport 095 1990-01-09 095 Nettutgave
Arild H. Steen : En næring i nytelse? Fafo-rapport 094 1989-01-11 094 Nettutgave
Leif Moland : Samarbeid gjør sterk? Fafo-rapport 093 1989-01-10 093 Nettutgave
Kåre Hagen og Jon M. Hippe (red) : Svar skyldig Fafo-rapport 092 1989-01-09 092 Nettutgave
Dag Stokland : Over stokk og stein Fafo-rapport 091 1989-01-08 091 Nettutgave
Gudmund Hernes og Kristine Nergaard : Oss i mellom Fafo-rapport 090 1989-01-07 090 Nettutgave
Thore K. Karlsen : Arbeidstid og fleksibilitet i arbeidslivet Fafo-rapport 089 1989-01-06 089 Nettutgave
Øivind Danielsen : Den nye breddeidretten Fafo-rapport 088 1989-01-05 088 Nettutgave
Hanne Bogen og Ove Langeland : Privatisering eller fornyelse? Fafo-rapport 087 1989-01-04 087  
Pål Espen Søbye og Kristine Nergaard : Inntekt og levekår blant kunstnere 1986 Fafo-rapport 086 1989-01-03 086 Nettutgave
Ole Fredrik Ugland og Jon Erik Dølvik : Fysisk aktivitet på arbeidsplassen Fafo-rapport 085 1989-01-02 085 Nettutgave
Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen : For lang og tro tjeneste? Fafo-rapport 084 1988-01-06 084 Nettutgave
Jon M. Hippe : Spillet om velferdsstaten Fafo-rapport 083 1988-01-05 083 Nettutgave
Jon M. Hippe : Sosialpolitisk kalender 2. utg. Fafo-rapport 082 1988-01-04 082 Nettutgave
Arvid Fennefoss : Lønnstakerorganisering Fafo-rapport 081 1988-01-03 081 Nettutgave
Jon Erik Dølvik, Øivind Danielsen og Gudmund Hernes : Kluss i vekslinga Fafo-rapport 080 1988-01-02 080 Nettutgave
Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen : Vinn - vinn! 2. utg. Fafo-rapport 079 1990-01-08 079 Nettutgave
Hanne Bogen og Ove Langeland (red) : Offentlig eller privat? Fafo-rapport 078 1988-01-01 078 Nettutgave
Inger Johanne Sand og Tone Haraldsen : Forskningsrådene Fafo-rapport 077 1988-01-01 077  
Jens B. Grøgaard : Voksenopplæring i forsvaret Fafo-rapport 075 1987-01-09 075 Nettutgave
Hanne Bogen og Jens B. Grøgaard : Forsvaret mot arbeidsledighet Fafo-rapport 074 1987-01-08 074 Nettutgave
Martin Eide og Gudmund Hernes : Død og pine! Fafo-rapport 073 1987-01-07 073 Nettutgave
Ole Jan Hauge og Jon Arve Nervik : Arbeidsmarked og sosiale forhold i Østfold Fafo-rapport 071 1987-01-06 071  
Hanne Bogen : Barnepass - drøm og virkelighet Fafo-rapport 069 1987-01-05 069 Nettutgave
Dag Olberg : Bank hjemme? Fafo-rapport 066 1987-01-04 066  
Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen : Velferd til salgs Fafo-rapport 065 1986-01-11 065  
Hanne Bogen : Arbeidsmuligheter for psykisk utviklingshemmede Fafo-rapport 064 1986-01-10 064 Nettutgave
David Hansen : Lett på tråden? Fafo-rapport 063 1986-01-09 063  
Halvor Fauske : Når tid ikke er penger? Fafo-rapport 062 1986-01-08 062  
Inger-Lise Eilertsen og Carl-Erik Schulz : Økonomiske sanksjoner mot Sør-Afrika. Fafo-rapport 061 1986-01-07 061  
Gudmund Hernes og Torbjørn Trondsen : Nye norske muligheter innen sjømatindustri Fafo-rapport 060 1986-01-06 060 Nettutgave
Gudmund Hernes og Torbjørn Trondsen : Fast i fisken? Fafo-rapport 059 1986-01-05 059 Nettutgave
Lars Sørgard m.fl. : Tekstilmaskiner til Nicaragua? Fafo-rapport 058 1986-01-04 058 Nettutgave
Dag Odnes : Inntektsavhengig tilbakebetaling av utdanningslån Fafo-rapport 057 1986-01-03 057 Nettutgave
Svein Ole Borgen og Jens B. Grøgaard : Rana i arbeid (II) Fafo-rapport 055 1986-01-02 055 Nettutgave
Petter Holm : Handelshindringer på norske fiskeprodukter i EF Fafo-rapport 054 1986-01-01 054  
Thorbjørn Overholdt (red) : Arbeidsledighet og sysselsetting Fafo-rapport 053 1986-01-01 053 Nettutgave
Svein Ole Borgen, Jens B. Grøgaard og Roger Jøsevold : Arbeidsledighet og levekår i Rana-samfunnet Fafo-rapport 052 1985-01-13 052  
Hanne Bogen : Jobbskaping som tiltak mot ungdomsarbeidsløshet - evaluering av et jobbskapingsprosjekt Fafo-rapport 051 1985-01-12 051  
Nils Arne Bakke og Arvid Fennefoss : Prosjektgrupper: deltakelse, innflytelse og muligheter Fafo-rapport 050 1985-01-11 050  
Tron Petersen : Specifying the earnings function in sociological studies of earning determination Fafo-report 049 1985-01-10 049  
Jon M. Hippe (red) : Ny kurs for velferdsstaten? Fafo-rapport 048 1985-01-09 048  
Dag Olberg : Kultur og sysselsetting Fafo-rapport 047 1985-01-08 047  
Jon Erik Dølvik : Utdannelse, kvalifikasjoner og arbeid Fafo-rapport 045 1985-01-07 045  
Jorunn Fryjordet : Natta til 1. Mai Fafo-rapport 044 1985-01-06 044 Nettutgave
Tom Colbjørnsen, Arvid Fennefoss, Gudmund Hernes : Så samles vi på valen … ? Fafo-rapport 043 1985-01-05 043 Nettutgave
Gudmund Hernes og Atle Marøen : Fagbevegelsen og arbeidslivet Fafo-rapport 042 1985-01-04 042 Nettutgave
Halvor Fauske : Det nye ungdomsopprøret Fafo-rapport 041 1985-01-03 041 Nettutgave
Arne Krokan : Ungdomsguiden for Oslo Fafo-rapport 040 1985-01-02 040  
Dag Olberg (red) : Kultur mot arbeidsløshet Fafo-rapport 039 1985-01-01 039  
Jens B. Grøgaard : Politicas y mecanismos de cooperacion internacional Fafo-rapport 030 1984-01-07 030 Nettutgave
Arvid Fennefoss, Tom Colbjørnsen og Olav Korsnes : Streikende, politi, opinion Fafo-rapport 029 1984-01-06 029  
Jørn Teigstad : Håndbok for lokal-tv Fafo-rapport 027 1984-01-05 027  
Arvid Fennefoss og Halvor Fauske : En leseundersøkelse av tre fagblad Fafo-rapport 024 1984-01-04 024 Nettutgave
Svein Ole Borgen : Rana i arbeid - ny giv og ny sats Fafo-rapport 022 1984-01-03 022 Nettutgave
Hanne Bogen og Audun Gleinsvik : Offentlige ytelser og sosialt fellesskap Fafo-rapport 016 1984-01-02 016  
Siv Aksnes og Håkon Gundersen : På gyngende grunn Fafo-rapport 015 1984-01-01 015  
Håkon Gundersen : TV 2 - Den nye mediesituasjonen i Norge Fafo-rapport 014 1984-01-01 014  
Audun Gleinsvik og Gudmund Hernes : Fordelingsvirkninger av offentlige tiltak Fafo-rapport 011 1983-01-01 011  
Ole Berrefjord og Per Heum : Oljepolitikken og leveransespørsmålet Fafo-rapport 010 1983-01-01 010  
Tom Colbjørnsen og Gudmund Hernes : I ditt ansikts sved Fafo-rapport 009 1982-01-01 009  
Gudmund Hernes : The logic of the protestant ethic Andre Fafo-utgivelser 1989-01-01 009  
Kristine Nergaard og Arne Pape : Debattopplegg om nye lønnssystemer for grafisk industri og kartonasjeindustrien Andre utgivelser 1994-01-01 00008  
Utenriksdepartementet i samarbeid med Fafo : Norges engasjement i fredsprosessen i Midt-Østen: En oversikt Andre utgivelser 1996 1996-01-02 00007  
Utenriksdepartementet i samarbeid med Fafo : Norge og Baltikum Andre utgivelser 1997 1997-01-02 00006  
Willy Egset : Poverty in the Middle East and North Africa Delstudie 12 2000 2000-01-01 00005  
Mona Bråten, Inger Marie Hagen, Nina-M. Kristiansen Skalle : Tillitsvalgte i en ny tid Rapport for LO Stat 2000 2000-02-18 00004  
Anne Britt Djuve : Obligatory programmes for newcomers – empowerment or intrusion? Andre utgivelser 2001 2001-01-01 00003  
Anne Britt Djuve and Hanne Cecilie Kavli : From social benefits to paid qualification Andre utgivelser 2001 2001-01-01 00002  
Anne Hatløy, Tewodros Aragie Kebede, Patrick Joel Adeba and Core Elvis : Towards Côte d’Ivoire Sustainable Cocoa Initiative   2012-01-02   cote-d-ivoir-cocoa.pdf
Guri Tyldum og Kristian Takvam Kindt : Konflikt, legitim makt og politisk inklusjon i Ukraina   2016-09-16   Konflikt-legitim-makt-og-politisk-inklusjon-i-Ukraina.pdf
Guri Tyldum, Kristian Takvam Kindt, May-Len Skilbrei, Carmen From Dalseng and Hilde Lidén : Challenges in identifying and following up minor victims of trafficking in Norway   2016-09-16   Fafo-summary-2015-1.pdf
Kristin Jesnes og Johannes Oldervoll : Delingsøkonomien møter den nordiske modellen   2016-09-27   160927_krj_faktaflak.pdf
Kristin Jesnes, Anna Ilsøe and Marianne J. Hotvedt : Collective agreements for platform workers? Examples from the Nordic countries   2019-03-06   Nfow-brief3.pdf
Sigurd M.N. Oppegaard, Anna Ilsøe, Kristin Jesnes, Bertil Rolandsson and Antti Saloniemi : Uber in the Nordic countries: Challenges and adjustments   2019-03-06   Nfow-brief1.pdf
Kristin Jesnes and Fabian Braesemann : Measuring online labour: A subcategory of platform work   2019-03-06   Nfow-brief2.pdf
Kristine Nergaard : Atypical labour markets in Norway   2019-03-06   Nfow-brief7.pdf
Tomas Berglund, Jon Erik Dølvik, Stine Rasmussen and Johan Røed Steen : Changes in the occupational structure of Nordic employment: Upgrading or polarization?   2019-03-06   Nfow-wp2.pdf
Bertil Rolandsson, Jon Erik Dølvik, Anna Hedenus, Johan Røed Steen, Anna Ilsøe, Trine Pernille Larsen, Tuomo Alasoini, Elisabeth Hjelm : Digitalization in Nordic manufacturing: Some case-study illustrations   2019-03-06   Nfow-WP3.pdf

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B