Hjelpetabell rapporter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Liste Fafo-rapporter

Alle Fafo-rapporter sortert etter ordrenummer.
Skriv ut:
Forfatter/tittel Serie Aktiv forsker År Ordrenummr
Niri Talberg : Studieforbundene som læringskatalysator Fafo-rapport 2019:28 Niri Talberg 2019 20725
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen : Heving av aldersgrensen for stillingsvern Fafo-rapport 2019:27 Tove Midtsundstad Roy A. Nielsen 2019 20724
Guri Tyldum : Holdninger til diskriminering, likestilling og hatprat i Norge. 2. utgave Fafo-rapport 2019:26 Guri Tyldum 2019 20723
Rolf K. Andersen, Mona Bråten og Sigurd M. Nordli Oppegaard : Bemanningsstrategier i små og mellomstore industribedrifter i Hordaland Fafo-rapport 2019:25 Mona Bråten Rolf K. Andersen Sigurd M. Nordli Oppegaard 2019 20722
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen and Helle Cathrine Hansen : Nordic 0 – 24 collaboration on improved services to vulnerable children and young people Fafo-report 2019:23 Inger Lise Skog Hansen Ragnhild Steen Jensen 2019 20719
Mona Bråten : Kontroll og overvåking i arbeidslivet 2019 Fafo-rapport 2019:21 Mona Bråten 2019 20718
Kristine Nergaard : Innleie i byggebransjen i Trondheim Fafo-rapport 2019:20 Kristine Nergaard 2019 20717
Anne Inga Hilsen og Roy A. Nielsen : Seniorpolitikk i varehandelen Fafo-rapport 2019:19 Anne Inga Hilsen Roy A. Nielsen 2019 20716
Ragnhild Steen Jensen og Beate Sletvold Øistad : Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet på virksomhetsnivå Fafo-rapport 2019:17 Ragnhild Steen Jensen Beate Sletvold Øistad 2019 20714
Leif E. Moland og Ketil Bråthen : En ny vei mot heltidskultur Fafo-rapport 2019:15 Leif E.Moland Ketil Bråthen 2019 20712
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård : Varsling i norsk arbeidsliv 2018 Fafo-rapport 2019:14 Anne Mette Ødegård Sissel C. Trygstad 2019 20711
Åsmund Arup Seip, Leif E. Moland og Dag Olberg : Arbeidstidsforsøk i tre statlige etater Fafo-rapport 2019:13 Åsmund Arup Seip Leif E.Moland 2019 20710
Anne Mette Ødegård, Johan Røed Steen og Elin Svarstad : NNNs organisasjon – sett fra lokalleddene Fafo-rapport 2019:12 Anne Mette Ødegård Johan Røed Steen Elin Svarstad 2019 20709
Emil C. Bjøru, Jon M. Hippe, Jon Helgheim Holte, Rolf Røtnes, Sissel C. Trygstad og Ann Cecilie Bergene : Når velferd er til salgs Fafo-rapport 2019:11 Jon Helgheim Holte Sissel C. Trygstad 2019 20708
Inger Lise Skog Hansen, Ketil Bråthen, Aage Aagesen og Lise Lien : Bedre livsmestring og sosial inkludering Fafo-rapport 2019:10 Inger Lise Skog Hansen Ketil Bråthen Lise Lien 2019 20707
Rolf K. Andersen, Mathilde Bjørnset og Jon Rogstad : Maritim kompetanse i en digital framtid Fafo-rapport 2019:09 Rolf K. Andersen Mathilde Bjørnset Jon Rogstad 2019 20706
Leif E. Moland og Per Schanche : Lang vei mot heltidskultur Fafo-rapport 2019:08 Leif E.Moland 2019 20705
Niri Talberg : Fra festtaler til realitet Fafo-rapport 2019:07 Niri Talberg 2019 20704
Ketil Bråthen og Leif E. Moland : Dypdykk i deltidskulturen i fire Sørlandskommuner Fafo-rapport 2019:06 Ketil Bråthen Leif E.Moland 2019 20703
Kristin Alsos, Ann Cecilie Bergene, Emil C. Bjøru, Jon M. Hippe, Jon Helgheim Holte, Karin Ibenholt og Rolf Røtnes : Lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår i offentlig og privat barnevern Fafo-rapport 2019:05 Kristin Alsos Jon Helgheim Holte 2019 20702
Åge A. Tiltnes, Huafeng Zhang and Jon Pedersen : The living conditions of Syrian refugees in Jordan Fafo-report 2019:04 Åge Arild Tiltnes Huafeng Zhang 2019 20701
Ståle Østhus : Kunnskap om pensjon Fafo-rapport 2019:02 Ståle Østhus 2019 20699
Jon Horgen Friberg og Mathilde Bjørnset : Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll Fafo-rapport 2019:01 Jon Horgen Friberg Mathilde Bjørnset 2019 20698
Tewodros Aragie Kebede : Stratégie de Scolarisation Accélérée/Passerelle de la Fondation Strømme au Burkina Faso, au Mali et au Niger Rapport Fafo 2018:48 Tewodros Aragie Kebede 2018 20697
Ann Cecilie Bergene, Kristine Nergaard og Jørgen Svalund : Brudd på reglene om adgangen til midlertidig ansettelse og innleie Fafo-rapport 2018:47 Kristine Nergaard Jørgen Svalund 2018 20696
Lise Lien, Jørgen Svalund og Leif E. Moland : Sysselsetting av unge med nedsatt funksjonsevne Fafo-rapport 2018:46 Lise Lien Jørgen Svalund Leif E.Moland 2018 20695
Bård Jordfald : Lokale forhandlinger under nye betingelser Fafo-rapport 2018:45 Bård Jordfald 2018 20694
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng, Linn Sørensen Holst, Vegard Salte Flatval og Ketil Bråthen : Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet Fafo-rapport 2018:44 Inger Lise Skog Hansen Ketil Bråthen 2018 20693
Arne Backer Grønningsæter og Inger Lise Skog Hansen : Om å bli eldre med hiv Fafo-rapport 2018:43 Arne Backer Grønningsæter Inger Lise Skog Hansen 2018 20692
Mathilde Bjørnset, Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder : Evaluering av vekslingsmodeller i fag- og yrkesopplæringen. Sluttrapport Fafo-rapport 2018:42 Mathilde Bjørnset Torgeir Nyen Kaja Reegård Anna Hagen Tønder 2018 20691
Mathilde Bjørnset, Nina Drange, Hege Gjefsen, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad : I fraværsgrensens dødvinkel Fafo-rapport 2018:41 Marianne Takvam Kindt Mathilde Bjørnset Jon Rogstad 2018 20690
Anne Inga Hilsen : Hvordan skape gode senkarrierer? Fafo-rapport 2018:40 Anne Inga Hilsen 2018 20689
Mona Bråten og Jørgen Svalund : Seksuell trakassering innen film-, TV-, scene-, musikk- og spillfeltet Fafo-rapport 2018:39 Mona Bråten Jørgen Svalund 2018 20688
Kristine Nergaard : Tilknytningsformer i norsk arbeidsliv. Sluttrapport Fafo-rapport 2018:38 Kristine Nergaard 2018 20687
Åsmund Arup Seip : Etter- og videreutdanning i tariffavtalene i offentlig sektor Fafo-rapport 2018:37 Åsmund Arup Seip 2018 20686
Mathilde Bjørnset, Aina Fossum, Jon Rogstad, Bjørn Smestad og Niri Talberg : Digitale skillelinjer Fafo-rapport 2018:36 Mathilde Bjørnset Jon Rogstad Niri Talberg 2018 20685
Ragna Lillevik og Guri Tyldum : En mulighet for kvalifisering Fafo-rapport 2018:35 Ragna Lillevik Guri Tyldum 2018 20684
Tove Midtsundstad : Seniorer i industrien – arbeidslivets slitere Fafo-rapport 2018:34 Tove Midtsundstad 2018 20683
Anne Inga Hilsen : Seniorkompetanse i Arbeidstilsynet Fafo-rapport 2018:33 Anne Inga Hilsen 2018 20682
Elin Svarstad og Sissel C. Trygstad : Når jobben settes ut på anbud Fafo-rapport 2018:32 Elin Svarstad Sissel C. Trygstad 2018 20681
Rolf K. Andersen, Inger Marie Hagen og Anne Inga Hilsen : HMS og arbeidsmiljøarbeid Fafo-rapport 2018:31 Rolf K. Andersen Inger Marie Hagen Anne Inga Hilsen 2018 20680
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg : Videreutdanning for barnehagelærere og lederutdanning for styrere 2018 Fafo-rapport 2018:30 Ragnhild Steen Jensen Mona Bråten Jørgen Svalund Niri Talberg 2018 20679
Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad : Seksuell trakassering i hotellbransjen i Skandinavia Fafo-rapport 2018:29 Mona Bråten Beate Sletvold Øistad 2018 20678
Inger Marie Hagen og Jørgen Svalund : Verve og beholde Fafo-rapport 2018:28 Inger Marie Hagen Jørgen Svalund 2018 20677
Tewodros Aragie Kebede : Strømme Foundation’s Speed School Program in Burkina Faso, Mali and Niger Fafo-report 2018:27 Tewodros Aragie Kebede 2018 20676
Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Bård Jordfald og Kristine Nergaard : Renholdsbransjen sett nedenfra Fafo-rapport 2018:26 Sissel C. Trygstad Rolf K. Andersen Bård Jordfald Kristine Nergaard 2018 20675
Mona Bråten og Bård Jordfald : Assistentenes rolle i barnehagene Fafo-rapport 2018:25 Mona Bråten Bård Jordfald 2018 20674
Johan Røed Steen : Organisering i servicesektoren Fafo-rapport 2018:24 Johan Røed Steen 2018 20673
Silje Sønsterudbråten og Mathilde Bjørnset : «It takes a village» Fafo-rapport 2018:23 Mathilde Bjørnset 2018 20672
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen, Anne Hege Strand, Elisabeth Brodtkorb and Sidsel Sverdrup : Nordic 0 – 24 collaboration on improved services to vulnerable children and young people Fafo-report 2018:22 Inger Lise Skog Hansen Ragnhild Steen Jensen Anne Hege Strand 2018 20671
Huafeng Zhang, Mona Christophersen, Kristin Dalen, Jing Liu and Jon Pedersen : Reconstructing a future: Ten years after the Wenchuan earthquake Fafo-report 2018:21 Huafeng Zhang Mona Christophersen Kristin Dalen Jing Liu 2018 20670
Lise Lien og Hanne Bogen : Sykefravær i private og kommunale sykehjem og renholdsvirksomheter Fafo-rapport 2018:20 Lise Lien 2018 20669
Rolf K. Andersen og Mona Bråten : Offentlige anbud og bemanning i el-bedrifter Fafo-rapport 2018:19 Rolf K. Andersen Mona Bråten 2018 20668
Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård : Reguleringer for utsendte arbeidstakere Fafo-rapport 2018:18 Kristin Alsos Anne Mette Ødegård 2018 20667
Jon M. Hippe, Henrik Hammer og Hans Gunnar Vøien : Nok pensjon? Fafo-rapport 2018:17   2018 20666
Silje Sønsterudbråten : Assistert retur Fafo-rapport 2018:16   2018 20665
Kristine Nergaard, Rolf K. Andersen, Kristin Alsos og Johannes Oldervoll : Fleksibel arbeidstid Fafo-rapport 2018:15 Kristine Nergaard Rolf K. Andersen Kristin Alsos 2018 20664
Johan Røed Steen, Johannes Oldervoll, Mikkel Myhre Walbækken og Rolf Røtnes : Fagarbeideres og fagopplæringens betydning for innovasjon Fafo-rapport 2018:14 Johan Røed Steen 2018 20663
Jon M. Hippe og Pål Lillevold : Ikke som forventet Fafo-rapport 2018:13   2018 20662
Bård Jordfald og Kristine Nergaard : Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2017 Fafo-rapport 2018:12 Bård Jordfald Kristine Nergaard 2018 20661
Jørgen Svalund og Johannes Oldervoll : Fullt og helt, ikke stykkevis og delt? Fafo-rapport 2018:11 Jørgen Svalund 2018 20660
Kristin Jesnes og Elin Svarstad : Morgendagens fagbevegelse Fafo-rapport 2018:10 Kristin Jesnes Elin Svarstad 2018 20659
Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen : Inkludering og mangfold i REMA 1000. Sluttrapport Fafo-rapport 2018:09 Beret Bråten Ragnhild Steen Jensen 2018 20658
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng, Vegard Salte Flatval, Sara Andersson, Linn Sørensen Holst og Ketil Bråthen : Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet Fafo-rapport 2018:08 Inger Lise Skog Hansen Ketil Bråthen 2018 20657
Mona Bråten : Arbeidstakere som jobber alene Fafo-rapport 2018:07 Mona Bråten 2018 20656
Anne Hatløy and Tone Sommerfelt : Efforts to ensure girls’ rights and gender equality in Norwegian development policies Fafo-report 2018:06 Anne Hatløy Tone Sommerfelt 2018 20655
Silje Sønsterudbråten, Guri Tyldum og Magne Raundalen : Et trygt sted å vente Fafo-rapport 2018:05   2018 20654
Tone Fløtten og Inger Lise Skog Hansen : Fra deltakelse til mestring Fafo-rapport 2018:04 Tone Fløtten Inger Lise Skog Hansen 2018 20653
Ragna Lillevik og Silje Sønsterudbråten : På egne bein Fafo-rapport 2018:03 Ragna Lillevik 2018 20652
Kristin Alsos og Kristine Nergaard : Lokale særavtaler i kommunal sektor Fafo-rapport 2018:02 Kristin Alsos Kristine Nergaard 2018 20651
Mathilde Bjørnset, Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri : Profesjonell rekruttering er likestilt rekruttering Fafo-rapport 2018:01 Mathilde Bjørnset Jon Rogstad Erika Braanen Sterri 2018 20650
Kristin Alsos, Kristin Jesnes, Beate Sletvold Øistad og Torstein Nesheim : Når sjefen er en app Fafo-rapport 2017:41 Kristin Alsos Kristin Jesnes Beate Sletvold Øistad 2017 20649
Inger Marie Hagen : Arbeidsgivers holdning til foreldrepermisjon Fafo-rapport 2017:40 Inger Marie Hagen 2017 20648
Anne Kielland, Anne Hatløy, Tone Sommerfelt, Tewodros Aragie Kebede and Kathleen M. Jennings : Hidden in the numbers: Barriers to girls’ education in West Africa Fafo-report 2017:39 Anne Hatløy Anne Kielland Tone Sommerfelt 2017 20647
Åsmund Arup Seip : Arbeidsinnvandrere og rus Fafo-rapport 2017:38 Åsmund Arup Seip 2017 20646
Inger Lise Skog Hansen : NAV i fengsel Fafo-rapport 2017:37 Inger Lise Skog Hansen 2017 20645
Silje Andresen, Aina Fossum, Jon Rogstad og Bjørn Smestad : På prøve Fafo-rapport 2017:36 Silje Andresen Jon Rogstad 2017 20644
Mona Bråten og Rolf K. Andersen : Verneombudsordningen i en ny tid Fafo-rapport 2017:35 Mona Bråten Rolf K. Andersen 2017 20643
Geir Veland og Pål Lillevold : Ny offentlig tjenestepensjon Fafo-rapport 2017:34   2017 20642
Silje Andresen, Mathilde Bjørnset, Kaja Reegård og Jon Rogstad : Fraværet er redusert, men… Fafo-rapport 2017:33 Silje Andresen Mathilde Bjørnset Kaja Reegård Jon Rogstad 2017 20641
Silje Andresen, Anne Hege Strand og Anne Mette Ødegård : Fagforbundets ungdomsbarometer 2017 Fafo-rapport 2017:32 Silje Andresen Anne Hege Strand Anne Mette Ødegård 2017 20640
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Erika Braanen Sterri og Beret Bråten : Introduksjonsprogram og norskopplæring Fafo-rapport 2017:31 Anne Britt Djuve Hanne Cecilie Kavli Erika Braanen Sterri Beret Bråten 2017 20639
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen : Trygg trafikk med seniorer Fafo-rapport 2017:30 Tove Midtsundstad 2017 20638
Sol Skinnarland og Leif E. Moland : Samhandling og produksjonsflyt i Forsvarets logistikkorganisasjon Fafo-rapport 2017:29 Leif E.Moland 2017 20637
Therese Saltkjel og Johan Røed Steen : Arbeidsrettede tiltak Fafo-rapport 2017:28 Johan Røed Steen 2017 20636
Johan Røed Steen og Kristine Nergaard : Organisasjonsstruktur og fagforeningsarbeid i NTL Fafo-rapport 2017:27 Johan Røed Steen Kristine Nergaard 2017 20635
Kristin Alsos, Johannes Oldervoll og Beate Sletvold Øistad : «Bare plunder og heft» Fafo-rapport 2017:26 Kristin Alsos Beate Sletvold Øistad 2017 20634
Ragnhild Steen Jensen og Kristine Nergaard : Varehandelen som inkluderingsarena Fafo-rapport 2017:25 Ragnhild Steen Jensen Kristine Nergaard 2017 20633
Anne Hatløy and Tone Sommerfelt : Rethinking emergency school feeding: A child-centred approach Fafo-report 2017:24 Anne Hatløy Tone Sommerfelt 2017 20632
Anette Brunovskis and Silje Sønsterudbråten : Asylum, integration and irregular migration in Lithuania Fafo-report 2017:23 Anette Brunovskis 2017 20631
Ragna Lillevik, Silje Sønsterudbråten og Guri Tyldum : Evaluering av tilrettelagt avdeling i asylmottak Fafo-rapport 2017:22 Ragna Lillevik Guri Tyldum 2017 20630
Jon M. Hippe og Sven Iver Steen : Bedre og enklere tjenestepensjon Fafo-rapport 2017:21   2017 20629
Jon M. Hippe og Pål Lillevold : Er hybrid tjenestepensjon et alternativ til innskuddspensjon? Fafo-rapport 2017:20   2017 20628
Kathleen M. Jennings : Tracking Inclusion in Norwegian Development Support to Global Education Fafo-report 2017:19   2017 20627
Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen og Åsmund Hermansen : Seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter Fafo-rapport 2017:18 Tove Midtsundstad Roy A. Nielsen 2017 20626
Leif E. Moland : Lokalt trepartssamarbeid om utviklingsprosjekter i kommunene Fafo-rapport 2017:17 Leif E.Moland 2017 20625
Kristin Jesnes og Åsmund Arup Seip : TiSA-avtalen Fafo-rapport 2017:16 Åsmund Arup Seip Kristin Jesnes 2017 20624
Inger Marie Hagen, Kristine Nergaard og Dag Olberg : Offentlige tariffområder – endring og praktisering Fafo-rapport 2017:15 Kristine Nergaard Inger Marie Hagen 2017 20623
Beret Bråten, Josefine Jahreie og Ragna Lillevik : Innvandrerorganisasjoners rolle i integreringen Fafo-rapport 2017:14 Beret Bråten Ragna Lillevik 2017 20622
Anette Brunovskis and Rebecca Surtees : Vulnerability and exploitation along the Balkan route Fafo-report 2017:12 Anette Brunovskis 2017 20620
Tove Mogstad Aspøy, Sol Skinnarland og Anna Hagen Tønder : Yrkesfaglærernes kompetanse Fafo-rapport 2017:11 Anna Hagen Tønder Tove Mogstad Aspøy 2017 20619
Geir Veland, Jon M. Hippe, Pål Lillevold, Dag Svege og Hans Gunnar Vøien : Ny tjenestepensjon i kommunal sektor? Fafo-rapport 2017:10   2017 20618
Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad : Seksuell trakassering i arbeidslivet Fafo-rapport 2017:09 Mona Bråten Beate Sletvold Øistad 2017 20617
Rolf K. Andersen, Emil Cappelen Bjøru, Maja Tofteng og Beate Sletvold Øistad : Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet? Fafo-rapport 2017:08 Rolf K. Andersen Beate Sletvold Øistad 2017 20616
Nerina Weiss, Anne Britt Djuve, Wendy Hamelink og Huafeng Zhang : Opphold i asylmottak Fafo-rapport 2017:07 Anne Britt Djuve Nerina Weiss Huafeng Zhang 2017 20615
Inger Lise Skog Hansen : Fra bostedsløs til varig bolig Fafo-rapport 2017:06 Inger Lise Skog Hansen 2017 20614
Sissel C. Trygstad, Anne Mette Ødegård, Marit Skivenes og Elin Svarstad : Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner Fafo-rapport 2017:04 Anne Mette Ødegård Sissel C. Trygstad Elin Svarstad 2017 20612
Roy A. Nielsen : Pensjonsuttak før fylte 67 år Fafo-rapport 2017:03 Roy A. Nielsen 2017 20611
Beret Bråten og Silje Sønsterudbråten : Veiledningserfaringer Fafo-rapport 2017:02 Beret Bråten 2017 20610
Mona Bråten og Anna Hagen Tønder : Gjør fagbrevet en forskjell? Fafo-rapport 2017:01 Mona Bråten Anna Hagen Tønder 2017 20609
Lise Lien : «IA-ledelse 2.0 – NED med sykefraværet!» Fafo-rapport 2016:46 Lise Lien 2016 20608
Åsmund Hermansen : Retaining Older Workers Fafo-report 2016:45   2016 20607
Jon M. Hippe, Johann Despriée, Pål Lillevold, Dag Svege og Geir Veland : Den kompliserte omleggingen – virkningene av en ny offentlig tjenestepensjon Fafo-rapport 2016:44   2016 20606
Jon Horgen Friberg : Assimilering på norsk Fafo-rapport 2016:43 Jon Horgen Friberg 2016 20605
Kristin Alsos, Magne Bråthen, Inger Lise Skog Hansen, Jon M. Hippe og Geir Veland : En styrket samfunnsrolle for Pensjonistforbundet Fafo-rapport 2016:42 Kristin Alsos Magne Bråthen Inger Lise Skog Hansen 2016 20604
Tove Midtsundstad, Hanne Bogen og Åsmund Hermansen : Jobb i barnehage – passer det for seniorer? Fafo-rapport 2016:41 Tove Midtsundstad 2016 20603
Ketil Bråthen, Cecilie Flyen, Leif E. Moland, Anita Moum og Sol Skinnarland : SamBIM Fafo-rapport 2016:40 Ketil Bråthen Leif E.Moland 2016 20602
Rolf K. Andersen og Bård Jordfald : Arbeidstakere i byggenæringen i 2008 og 2014 Fafo-rapport 2016:39 Rolf K. Andersen 2016 20601
Magne Bråthen and Tone Fløtten : The Norwegian social model – an inspiration for Greece? Fafo-report 2016:38 Magne Bråthen Tone Fløtten 2016 20600
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen : Bedre gjennomføring i videregående opplæring Fafo-rapport 2016:37 Tove Mogstad Aspøy Torgeir Nyen 2016 20599
Lise Lien : Oslo kommunes traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser Fafo-rapport 2016:36 Lise Lien 2016 20598
Silje Sønsterudbråten, Kristian Takvam Kindt, Vigdis Vevstad og Jørgen Mørk : Retur som avtalt? Fafo-rapport 2016:35   2016 20597
Anne Mette Ødegård, Sissel C. Trygstad og Johan Røed Steen : Varsling og ytring blant medlemmer i sju fagforbund Fafo-rapport 2016:34 Anne Mette Ødegård Sissel C. Trygstad Johan Røed Steen 2016 20596
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård : Varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv 2016 Fafo-rapport 2016:33 Sissel C. Trygstad Anne Mette Ødegård 2016 20595
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård : Ytringsbetingelser og varsling i Oslo universitetssykehus Fafo-rapport 2016:32 Sissel C. Trygstad Anne Mette Ødegård 2016 20594
Rolf K. Andersen og Silje Andresen : Oppfølging av lærlinger i Akershus Fafo-rapport 2016:31 Rolf K. Andersen Silje Andresen 2016 20593
Hanne Bogen og Arne Grønningsæter : En ideell forskjell? Fafo-rapport 2016:30 Arne Backer Grønningsæter 2016 20592
Beret Bråten og Silje Sønsterudbråten : Foreldreveiledning – virker det? Fafo-rapport 2016:29 Beret Bråten 2016 20591
Lise Lien og Hanne Bogen : Høyere jobbmobilitet – lavere sykefravær? Fafo-rapport 2016:28 Lise Lien 2016 20590
Magne Bråthen og Roy A. Nielsen : Uførereformen Fafo-rapport 2016:27 Magne Bråthen Roy A. Nielsen 2016 20589
Sol Skinnarland : Gjennomføringsmodell med BIM for detaljprosjektering Fafo-rapport 2016:26   2016 20588
Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen : Inkludering og mangfold i Rema 1000. Kortrapport Fafo-rapport 2016:25 Beret Bråten Ragnhild Steen Jensen 2016 20587
Bård Jordfald : Lokal lønnsdannelse i staten 2014 Fafo-rapport 2016:24 Bård Jordfald 2016 20586
Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri : Rettmessig forskjellsbehandling? Fafo-rapport 2016:23 Jon Rogstad Erika Braanen Sterri 2016 20585
Jørgen Svalund og Geir Veland : Aldersgrenser for oppsigelse og særordninger for eldre i arbeidslivet Fafo-rapport 2016:22 Jørgen Svalund 2016 20584
Anne Inga Hilsen : Hva er seniorkompetanse? Fafo-rapport 2016:21 Anne Inga Hilsen 2016 20583
Tewodros Aragie Kebede and Kristian Takvam Kindt : Language and Social Survey in Morocco Fafo-report 2016:20 Tewodros Aragie Kebede 2016 20582
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad : «Vi må ha is i magen og la tiltakene få virke» Fafo-rapport 2016:18 Rolf K. Andersen Mona Bråten Kristine Nergaard Sissel C. Trygstad 2016 20580
Beret Bråten og Henriette Lunde : Ekstern barnehagevurdering Fafo-rapport 2016:17 Beret Bråten 2016 20579
Ketil Bråthen og Leif E. Moland : Samhandlingsfase og BIM på byggeplass Fafo-rapport 2016:16 Ketil Bråthen Leif E.Moland 2016 20578
Kristin Alsos, Mona Bråten og Sissel C. Trygstad : Sjatteringer av likhet Fafo-rapport 2016:15 Kristin Alsos Mona Bråten Sissel C. Trygstad 2016 20577
Anne Kielland : Økonomiske og sosiale utviklingstrekk i norske satsingsland for utdanning Fafo-rapport 2016:14 Anne Kielland 2016 20576
Magne Bråthen, Christer Hyggen, Lise Lien og Roy A. Nielsen : Unge sosialhjelpsmottakere i storbyene Fafo-rapport 2016:13 Magne Bråthen Lise Lien Roy A. Nielsen 2016 20575
Anne Kielland : Education in Niger Fafo-report 2016:12 Anne Kielland 2016 20574
Beret Bråten og Kristian Takvam Kindt : Med mandat til å hjelpe Fafo-rapport 2016:11 Beret Bråten 2016 20573
Anna Hagen Tønder og Sol Skinnarland : Rekruttering til design- og håndverksfagene Fafo-rapport 2016:10 Anna Hagen Tønder 2016 20572
Rolf K. Andersen og Silje Andresen : Rekruttering, frafall og overgang til læreplass på restaurant- og matfag Fafo-rapport 2016:09 Rolf K. Andersen Silje Andresen 2016 20571
Vidar Bakkeli, Arne Backer Grønningsæter, Anne Inga Hilsen, Per Trygve Hoff, Tormod Hofstad, Øivind Johnsen, Emir Kico, Lise Lien, Leif E. Moland, Per Schanche og Kjell Værnor : Sammen om en bedre kommune: En oppsummering Fafo-rapport 2016:08 Arne Backer Grønningsæter Vidar Bakkeli Anne Inga Hilsen Lise Lien Leif E.Moland 2016 20570
Kristine Nergaard : Tilknytningsformer i norsk arbeidsliv Fafo-rapport 2016:07 Kristine Nergaard 2016 20569
Ivar Brevik, Anne Britt Djuve, Inger Marie Hagen, Åsmund Hermansen, Lise Lien og Leif E. Moland : Hjemme, borte eller uavgjort? Fafo-rapport 2016:06 Anne Britt Djuve Lise Lien Leif E.Moland Inger Marie Hagen 2016 20568
Mona Bråten : Digital kontroll og overvåking av arbeid Fafo-rapport 2016:05 Mona Bråten 2016 20567
Vidar Bakkeli, Erika Braanen Sterri og Leif E. Moland : Strategisk rekruttering av unge til kommunal sektor Fafo-rapport 2016:04 Vidar Bakkeli Erika Braanen Sterri Leif E.Moland 2016 20566
Lillevold & Partners og Fafo : Utredning for Handel og Kontor og Virke om tjenestepensjon Fafo-rapport 2016:03   2016 20565
Jon Horgen Friberg : Arbeidsmigrasjon Fafo-rapport 2016:02 Jon Horgen Friberg 2016 20564
Kristine Nergaard og Johan Røed Steen : LOs lokalorganisasjoner Fafo-rapport 2016:01 Kristine Nergaard Johan Røed Steen 2016 20563
Magne Bråthen og Jørgen Svalund : Økt yrkesdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne Fafo-rapport 2015:57 Magne Bråthen Jørgen Svalund 2015 20562
Guri Tyldum : The social meanings of migration Fafo-report 2015:56 Guri Tyldum 2015 20561
Tone Sommerfelt (éd.) : Placement et Travail Domestique des Enfants en Haïti en 2014 : Rapport analytique Rapport Fafo 2015:55 Tone Sommerfelt Anne Hatløy 2015 20560
Tone Sommerfelt (ed.) : Child Fosterage and Child Domestic Work in Haiti in 2014: Analytical report Fafo-report 2015:54 Tone Sommerfelt Anne Hatløy 2015 20559
Ketil Bråthen og Leif E. Moland : Samhandling med BIM og Lean i detaljprosjekteringsfasen på Urbygningen ved NMBU Fafo-rapport 2015:53 Ketil Bråthen Leif E.Moland 2015 20558
Mette I. Snertingdal og Vidar Bakkeli : Housing first i Norge – sluttrapport Fafo-rapport 2015:52 Vidar Bakkeli 2015 20557
Mona Bråten og Anna Hagen Tønder : Kompetanse og kvalitet i arbeid med barn og unge Fafo-rapport 2015:51 Mona Bråten Anna Hagen Tønder 2015 20556
Leif E. Moland, Vidar Bakkeli, Anne Inga Hilsen og Lise Lien : Sammen om en bedre kommune: Dypdykk-rapport 2 Fafo-rapport 2015:50 Anne Inga Hilsen Leif E.Moland Vidar Bakkeli Lise Lien 2015 20555
Tove Midtsundstad : IA som strategi for lengre yrkeskarrierer Fafo-rapport 2015:49 Tove Midtsundstad 2015 20554
Beret Bråten, Ingrid Marie Hovdenak, Hedda Haakestad og Silje Sønsterudbråten : Har barn det bra i store barnehager? Fafo-rapport 2015:48 Beret Bråten Hedda Haakestad 2015 20553
Rolf K. Andersen, Kristin Jesnes og Kristine Nergaard : Kartlegging av brudd på arbeidstidsbestemmelsene Fafo-rapport 2015:47 Rolf K. Andersen Kristin Jesnes Kristine Nergaard 2015 20552
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen : Godt, men ikke for godt Fafo-rapport 2015:46 Torgeir Nyen Tove Mogstad Aspøy 2015 20551
Guri Tyldum, Hilde Lidén, May-Len Skilbrei, Carmen From Dalseng og Kristian Takvam Kindt : Ikke våre barn Fafo-rapport 2015:45 Guri Tyldum 2015 20550
Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri : Passe inn og passe til Fafo-rapport 2015:44 Jon Rogstad Erika Braanen Sterri 2015 20449
Hedda Haakestad, Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Jørgen Svalund : Tidsbruk i barnehagene Fafo-rapport 2015:43 Hedda Haakestad Mona Bråten Ragnhild Steen Jensen Jørgen Svalund 2015 20448
Mona Bråten og Rolf K. Andersen : Verneombud i bygg og anlegg – en rolle under press Fafo-rapport 2015:42 Mona Bråten Rolf K. Andersen 2015 20447
Anne Hege Strand, Magne Bråthen og Arne Backer Grønningsæter : NAV-kontorenes oppfølging av unge brukere Fafo-rapport 2015:41 Anne Hege Strand Arne Backer Grønningsæter Magne Bråthen 2015 20446
Anja Bredal, Beret Bråten, Kristin Jesnes og Anne Hege Strand : Et blikk inn i skolen Fafo-rapport 2015:40 Beret Bråten Kristin Jesnes Anne Hege Strand 2015 20445
Beret Bråten og Hanne Bogen : Målretting av gratis kjernetid Fafo-rapport 2015:39 Beret Bråten 2015 20444
Line Eldring : Trade unions that cross borders Fafo-report 2015:38   2015 20443
Sol Skinnarland : Evaluering av bedriftshelsetjenesten i Bærum kommune Fafo-rapport 2015:37   2015 20442
Line Eldring : Fagforeninger som krysser landegrensene Fafo-rapport 2015:36   2015 20441
Dag Olberg : EL & IT Forbundet – Etterutdanningskravet og ELBUS Fafo-rapport 2015:35   2015 20440
Inger Marie Hagen : Et sidespor: den demokratiske bedriftsforsamling Fafo-rapport 2015:34 Inger Marie Hagen 2015 20439
Anne Inga Hilsen og Sol Skinnarland : Et bedre NAV for brukerne Fafo-rapport 2015:33 Anne Inga Hilsen 2015 20438
Håkon Høst (red.) : Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Sluttrapport Fafo-rapport 2015:32 Anna Hagen Tønder Kaja Reegård Torgeir Nyen 2015 20437
Kristin Jesnes, Kristine Nergaard, Johan Røed Steen og Sissel C. Trygstad : Se og bli sett Fafo-rapport 2015:30 Kristine Nergaard Sissel C. Trygstad Kristin Jesnes Johan Røed Steen 2015 20435
Anne Hege Strand og Roy A. Nielsen : Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger Fafo-rapport 2015:29 Anne Hege Strand Roy A. Nielsen 2015 20434
Tove Mogstad Aspøy og Rolf K. Andersen : Digital kompetanse i arbeidslivet Fafo-rapport 2015:28 Tove Mogstad Aspøy Rolf K. Andersen 2015 20433
Erika Braanen Sterri, Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad : Grenser for utdanning Fafo-rapport 2015:27 Erika Braanen Sterri Kaja Reegård Jon Rogstad 2015 20432
Anne Britt Djuve og Hanne C. Kavli : Ti års erfaringer Fafo-rapport 2015:26 Anne Britt Djuve Hanne Cecilie Kavli 2015 20431
Leif E. Moland : Større stillinger og bedre drift Fafo-rapport 2015:25 Leif E.Moland 2015 20430
Sol Skinnarland : Tverrfaglig samarbeid i byggeprosessen Fafo-rapport 2015:24   2015 20429
Magne Bråthen og Lise Lien : Ringer i Vannet Fafo-rapport 2015:23 Magne Bråthen Lise Lien 2015 20428
Anette Brunovskis and Rebecca Surtees : Preventing human trafficking Fafo-report 2015:22 Anette Brunovskis 2015 20427
Anette Brunovskis and Rebecca Surtees : Reframing trafficking prevention Fafo-report 2015:21 Anette Brunovskis 2015 20426
Tone Sommerfelt, Anne Hatløy et Kristin Jesnes : Réorientation religieuse au sud du Mali – Sommaire Rapport Fafo 2015:20 Kristin Jesnes Tone Sommerfelt Anne Hatløy 2015 20425
Tone Sommerfelt, Anne Hatløy and Kristin Jesnes : Religious reorientation in Southern Mali – A summary Fafo-report 2015:19 Kristin Jesnes Tone Sommerfelt Anne Hatløy 2015 20424
Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen : Den norske modellen på virksomhetsnivå Fafo-rapport 2015:18 Sissel C. Trygstad Kristin Alsos Inger Marie Hagen Ragnhild Steen Jensen 2015 20423
Sissel C. Trygstad og Rolf K. Andersen : Arbeidsmiljø i norske sykehus 2014 Fafo-rapport 2015:17 Sissel C. Trygstad Rolf K. Andersen 2015 20422
Svein Erik Stave and Solveig Hillesund : Impact of Syrian refugees on the Jordanian labour market Fafo-report 2015:16 Svein Erik Stave 2015 20421
Tone Sommerfelt et Kristin Jesnes : La laïcité au sud du Mali: Des débats publics actuels sur la laïcité et la liberté religieuse Rapport Fafo 2015:15 Tone Sommerfelt Kristin Jesnes 2015 20420
Anne Hatløy, Massa Coulibaly et Jing Liu : Réorientation religieuse au sud du Mali – Rapport de statistiques Rapport Fafo 2015:14 Anne Hatløy 2015 20419
Massa Coulibaly and Anne Hatløy : Religious issues and ethnicity in Southern Mali Fafo-report 2015:13 Anne Hatløy 2015 20418
Hanne Bogen og Lise Lien : Fra fravær til nærvær Fafo-rapport 2015:12 Lise Lien 2015 20417
Arne Backer Grønningsæter : Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling II Fafo-rapport 2015:11 Arne Backer Grønningsæter 2015 20416
Kristine Nergaard, Kristin Alsos, Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen : Tilkallingsvikarer i norsk arbeidsliv Fafo-rapport 2015:10 Kristine Nergaard Kristin Alsos Mona Bråten Ragnhild Steen Jensen 2015 20415
Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri : Lærevilkår i norsk arbeidsliv Fafo-rapport 2015:09 Erika Braanen Sterri Hedda Haakestad 2015 20414
Vidar Bakkeli og Ragnhild Steen Jensen : Samordnet bosetting av flyktninger Fafo-rapport 2015:08 Vidar Bakkeli Ragnhild Steen Jensen 2015 20413
Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Jon M. Hippe and Bård Jordfald : The Nordic model towards 2030. A new chapter? Fafo-report 2015:07 Jon Erik Dølvik Tone Fløtten Bård Jordfald 2015 20412
Massa Coulibaly et Anne Hatløy : Les questions religieuses et ethniques au sud du Mali Rapport Fafo 2015:06 Anne Hatløy 2015 20411
Tone Sommerfelt and Kristin Jesnes : ’Laïcité’ in Southern Mali: Current public discussions on secularism and religious freedom Fafo-report 2015:05 Tone Sommerfelt Kristin Jesnes 2015 20410
Anne Hatløy, Massa Coulibaly and Jing Liu : Religious reorientation in Southern Mali – Tabulation report Fafo-report 2015:04 Anne Hatløy Jing Liu 2015 20409
Anne Inga Hilsen : "Jeg er glad i jobben min" Fafo-rapport 2015:03 Anne Inga Hilsen 2015 20408
Roy A. Nielsen og Magne Bråthen : Evaluering av kriteriene for budsjettfordeling til barne- og familietjenesten og sosialtjenesten i Trondheim Fafo-rapport 2015:02 Roy A. Nielsen Magne Bråthen 2015 20407
Dag Olberg og Karen-Sofie Pettersen : Arbeidstid i barneverninstitusjonene Fafo-rapport 2015:01   2015 20406
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Bård Jordfald, Merethe Dotterud Leiren, Tor-Olav Nævestad, Kåre H. Skollerud, Henrik Sternberg og Tommy Tranvik : Arbeidsforhold i gods og turbil Fafo-rapport 2014:58 Ragnhild Steen Jensen Mona Bråten Bård Jordfald 2014 20405
Henriette Lunde, Jing Liu et Jon Pedersen : Les enfants travailleurs domestiques en Haïti en 2014 : Rapport de statistiques Rapport Fafo 2014:57 Jing Liu 2014 20404
Henriette Lunde, Jing Liu and Jon Pedersen : Child domestic workers in Haiti 2014: Tabulation report Fafo-report 2014:56 Jing Liu 2014 20403
Anne Inga Hilsen og Ragnhild Steen Jensen : Den norske arbeidslivsmodellen i endring Fafo-rapport 2014:55 Anne Inga Hilsen Ragnhild Steen Jensen 2014 20402
Mona Bråten, Eirik Albrechtsen, Rolf K. Andersen, Tuva Tovslid og Reidun Værnes : Innleide arbeidstakere i verfts- og petroleumsindustrien Fafo-rapport 2014:54 Mona Bråten Rolf K. Andersen 2014 20401
Mette I. Snertingdal : Housing first i Norge – en kartlegging Fafo-rapport 2014:52   2014 20399
Arne Backer Grønningsæter, Lars-Erik Becken, Vidar Bakkeli, Synne Klingenberg og Anne Hege Strand : Evaluering av Husbankens kommunesatsing Fafo-rapport 2014:51 Arne Backer Grønningsæter Vidar Bakkeli Anne Hege Strand 2014 20398
Guri Tyldum og Jon Horgen Friberg : Et skritt på veien Fafo-rapport 2014:50 Guri Tyldum Jon Horgen Friberg 2014 20397
Olav Elgvin, Kristine Bue og Arne Backer Grønningsæter : Åpne rom, lukkede rom: LHBT i etniske minoritetsgrupper 2014 Fafo-rapport 2014:49 Olav Elgvin Arne Backer Grønningsæter 2014 20396
Åge A. Tiltnes and Huafeng Zhang : The socio-economic conditions of Jordan’s Palestinian camp refugees Fafo-report 2014:47 Åge Arild Tiltnes Huafeng Zhang 2014 20394
Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Jon M. Hippe og Bård Jordfald : Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapittel? Fafo-rapport 2014:46 Jon Erik Dølvik Tone Fløtten Bård Jordfald 2014 20393
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen : Arbeid og pensjon i kommunal sektor Fafo-rapport 2014:45 Roy A. Nielsen Tove Midtsundstad 2014 20392
Beret Bråten, Nina Drange, Hedda Haakestad og Kjetil Telle : Gratis kjernetid i barnehager Fafo-rapport 2014:44 Beret Bråten Hedda Haakestad 2014 20391
Jon Horgen Friberg og Olav Elgvin : Når aktivering blir ydmykelse Fafo-rapport 2014:43 Olav Elgvin Jon Horgen Friberg 2014 20390
Tone Fløtten, Jon Kvist, Lilja Mósesdóttir og Lisbeth Pedersen : Velferdsstatsutfordringer Fafo-rapport 2014:42 Tone Fløtten 2014 20389
Olav Elgvin og Gumund Hernes : Demokrati og deltakelse i den nordiske modellen Knirker det i gulvet? Fafo-rapport 2014:41 Olav Elgvin Gudmund Hernes 2014 20388
Hanne Bogen og Arne Backer Grønningsæter : Kommuners kjøp av private tjenester – eksempler fra barnevern og andre velferdsområder Fafo-rapport 2014:40 Arne Backer Grønningsæter 2014 20387
Ingunn Bjørkhaug and Morten Bøås : Men, women, and gender-based violence in North Kivu, DRC Fafo-report 2014:39 Ingunn Bjørkhaug 2014 20386
Beret Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Anne Hege Strand : Likestilling- og mangfoldstandard for virksomheter Fafo-rapport 2014:38 Beret Bråten Ragnhild Steen Jensen Anne Hege Strand 2014 20385
Anne Skevik Grødem, Roy A. Nielsen og Anne Hege Strand : Unge mottakere av helserelaterte ytelser Fafo-rapport 2014:37 Anne Skevik Grødem Roy A. Nielsen Anne Hege Strand 2014 20384
Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder : Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser Fafo-rapport 2014:36 Anna Hagen Tønder 2014 20383
Roy A. Nielsen : Tidligpensjonering i kommunal sektor Fafo-rapport 2014:35 Roy A. Nielsen 2014 20382
Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri : Rett til utdanning? Fafo-rapport 2014:34 Anne Britt Djuve Hedda Haakestad Erika Braanen Sterri 2014 20381
Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri : «Kulturelt betinget naturlig beskjedenhet» Fafo-rapport 2014:33 Jon Rogstad Erika Braanen Sterri 2014 20380
Beret Bråten og Olav Elgvin : Mangfoldskommunen Drammen Fafo-rapport 2014:32 Beret Bråten Olav Elgvin 2014 20379
Lisbeth Pedersen og Søren Kaj Andersen : Reformernes tid. Regulering af arbejdsmarked og velfærd siden 1990. Dansk landerapport Fafo-rapport 2014:31 Lisbeth Pedersen Søren Kaj Andersen 2014 20378
Tove Midtsundstad : Voksende seniorengasjement i norsk arbeidsliv Fafo-rapport 2014:30 Tove Midtsundstad 2014 20377
Ketil Bråthen og Leif E. Moland : Ønsket og uønsket deltid i Posten, Vestre Viken Helseforetak og Vinmonopolet Fafo-rapport 2014:29 Ketil Bråthen Leif E.Moland 2014 20376
Sol Skinnarland and Magnus Mühlbradt : The good life at sea Fafo-report 2014:28   2014 20375
Anne Britt Djuve og Anne Skevik Grødem (red.) : Innvandring og arbeidsmarkedsintegrering Fafo-rapport 2014:27 Anne Britt Djuve Anne Skevik Grødem 2014 20374
Jan Fagerberg and Morten Fosaas : Innovation and innovation policy in the Nordic region Fafo-report 2014:26 Jan Fagerberg Morten Fosaas 2014 20373
Juhana Vartiainen : To create and share – the remarkable success and contested future of the Nordic Social-Democratic Model Fafo-report 2014:25 Juhana Vartiainen 2014 20372
Beret Bråten og Hedda Haakestad : Refleksjon som metode i barnehagers språkarbeid Fafo-rapport 2014:24 Beret Bråten Hedda Haakestad 2014 20371
Beret Bråten og Miriam Latif Sandbæk : Å være seg sitt ansvar bevisst Fafo-rapport 2014:23 Beret Bråten 2014 20370
Ragnhild Steen Jensen, Dag Olberg, Åsmund Arup Seip, Magnus Mühlbradt og Beate Sletvold Øistad : Redusert arbeidstid i pleie og omsorg Fafo-rapport 2014:22 Beate Sletvold Øistad Åsmund Arup Seip Ragnhild Steen Jensen 2014 20369
Jon M. Hippe and Hans Gunnar Vøien : An analysis of future benefits from public and private pension schemes Fafo-report 2014:21 Hans Gunnar Vøien 2014 20368
Høst, Håkon (red.) : Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Fokus på opplæringen i bedrift Fafo-rapport 2014:20 Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen Kaja Reegård 2014 20367
Sol Skinnarland og Magnus Mühlbradt : Det gode liv til sjøs Fafo-rapport 2014:19   2014 20366
Tone Fløtten og Anne Skevik Grødem med bidrag fra Katja Forssén, Tapio Salonen, Lilja Mósesdóttir, Peder J. Pedersen og Stephen Crossley : Helhetlige tiltak mot barnefattigdom Fafo-rapport 2014:18 Tone Fløtten Anne Skevik Grødem 2014 20365
Leif E. Moland, Olav Elgvin, Anne Inga Hilsen og Lise Lien : Saman om ein betre kommune: Dypdykk i 16 kommuner Fafo-rapport 2014:17 Olav Elgvin Lise Lien Leif E.Moland Anne Inga Hilsen 2014 20364
Beret Bråten og Olav Elgvin : Forskningsbasert politikk? Fafo-rapport 2014:16 Beret Bråten Olav Elgvin 2014 20363
Kristin Alsos og Line Eldring : Solidaransvar for lønn Fafo-rapport 2014:15 Kristin Alsos 2014 20362
Rolf K. Andersen, Line Eldring og Johan Røed Steen : Privatmarkedet i byggenæringen Fafo-rapport 2014:14 Rolf K. Andersen Johan Røed Steen 2014 20361
Katrín Ólafsdóttir and Stefán Ólafsson : Economy, Politics and Welfare in Iceland Fafo-report 2014:13 Katrín Ólafsdóttir Stefán Ólafsson 2014 20360
Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten : Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport 2014:12 Bård Jordfald Kristine Nergaard Mona Bråten 2014 20359
Geir Veland og Jon M. Hippe : Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Fafo-rapport 2014:11   2014 20358
Tomas Berglund & Ingrid Esser : Modell i förändring. Landrapport om Sverige Fafo-rapport 2014:10 Tomas Berglund Ingrid Esser 2014 20357
Ketil Bråthen, Leif Moland og Torer F. Berg : Trafikkstasjonen på Risløkka Fafo-rapport 2014:09 Leif E.Moland Ketil Bråthen 2014 20356
Søren Kaj Andersen, Jon Erik Dølvik og Christian Lyhne Ibsen : De nordiske aftalemodeller i åbne markeder – udfordringer og perspektiver Fafo-rapport 2014:08 Jon Erik Dølvik Søren Kaj Andersen Christian Lyhne Ibsen 2014 20355
Tove Mogstad Aspøy og Beret Bråten : Språklige rollemodeller Fafo-rapport 2014:07 Tove Mogstad Aspøy Beret Bråten 2014 20354
Inger Lise Skog Hansen, Viggo Nordvik og Arne Backer Grønningsæter : Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling Fafo-rapport 2014:06 Inger Lise Skog Hansen Arne Backer Grønningsæter Viggo Nordvik 2014 20353
Sissel C. Trygstad, Marit Skivenes, Johan Røed Steen og Anne Mette Ødegård : Evaluering av varslerbestemmelsene Fafo-rapport 2014:05 Sissel C. Trygstad Marit Skivenes Johan Røed Steen Anne Mette Ødegård 2014 20352
Jørgen Svalund og Inger Marie Hagen : Kompetente parter i energibransjen Fafo-rapport 2014:04 Jørgen Svalund Inger Marie Hagen 2014 20351
Ragnhild Steen Jensen, Bård Jordfald og Mona Bråten : Norsk transport – veien videre Fafo-rapport 2014:03 Ragnhild Steen Jensen Mona Bråten Bård Jordfald 2014 20350
Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Inger Marie Hagen, Kristine Nergaard, Heidi Nicolaisen og Johan Røed Steen : Arbeidsforhold i utelivsbransjen Fafo-rapport 2014:02 Sissel C. Trygstad Rolf K. Andersen Inger Marie Hagen Kristine Nergaard Heidi Nicolaisen Johan Røed Steen 2014 20349
Guri C. Bollingmo, May-Len Skilbrei og Ellen Wessel : Troverdighetsvurderinger: Søkerens forklaring som bevis i saker om beskyttelse (asyl) Fafo-rapport 2014:01 Guri C. Bollingmo May-Len Skilbrei Ellen Wessel 2014 20348
Jørgen Svalund : The impact of institutions on mobility, labour adjustments and cooperation in the Nordic countries Fafo-report 2013:56 Jørgen Svalund 2013 20346
Åsmund Arup Seip : Bruk av tvungen lønnsnemnd i Norge 1990–2012 Fafo-rapport 2013:55 Åsmund Arup Seip 2013 20345
Jørgen Svalund og Inger Lise Skog Hansen : Inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet Fafo-rapport 2013:54 Jørgen Svalund Inger Lise Skog Hansen 2013 20344
Mette Irmgard Snertingdal og Vidar Bakkeli : Tre sårbare overganger til bolig Fafo-rapport 2013:53 Vidar Bakkeli 2013 20343
Leif E. Moland, Lise Lien, Lars Nygård og Tormod Hofstad : Læringsnettverk og innovasjon i kommunene Fafo-rapport 2013:52 Lise Lien Leif E.Moland 2013 20342
Vidar Bakkeli, Ragnhild Steen Jensen og Leif E. Moland : Kompetanse i kommunene Fafo-rapport 2013:51 Vidar Bakkeli Ragnhild Steen Jensen Leif E.Moland 2013 20341
Mona Christophersen : Protest and reform in Jordan Fafo-report 2013:50 Mona Christophersen 2013 20340
Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem og Vidar Bakkeli : Boligsosiale utfordringer og sosial innovasjon Fafo-rapport 2013:49 Inger Lise Skog Hansen Vidar Bakkeli Anne Skevik Grødem 2013 20339
Mona Christophersen, Cathrine Moe Thorleifsson and Åge A. Tiltnes : Ambivalent Hospitality Fafo-report 2013:48 Åge Arild Tiltnes Mona Christophersen 2013 20338
Nerina Weiss : Normalitet i limbo Fafo-rapport 2013:47 Nerina Weiss 2013 20337
Åsmund Arup Seip, Rolf K. Andersen, Kristine Nergaard og Heidi Nicolaisen : Arbeidstid og fleksibilitet Fafo-rapport 2013:46 Kristine Nergaard Åsmund Arup Seip Rolf K. Andersen Heidi Nicolaisen 2013 20336
Anne Skevik Grødem og Miriam Latif Sandbæk : Helt bakerst i køen Fafo-rapport 2013:45 Anne Skevik Grødem 2013 20335
Micheline van Riemsdijk and Matthew Cook : International talent recruitment to Norway Fafo-report 2013:44   2013 20334
Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland : Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling Fafo-rapport 2013:43 Leif E.Moland Ketil Bråthen Rolf K. Andersen 2013 20333
Åge A. Tiltnes and Huafeng Zhang : Progress, challenges, diversity Fafo-report 2013:42 Åge Arild Tiltnes Huafeng Zhang 2013 20332
Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen : Sykefravær og tilrettelegging i bemanningsbransjen Fafo-rapport 2013:41 Kristin Alsos Ragnhild Steen Jensen 2013 20331
Olli Kangas and Antti Saloniemi : Historical making, present and future challenges for the Nordic welfare state model in Finland Fafo-report 2013:40   2013 20330
Tewodros Aragie Kebede, Kristian Takvam Kindt and Jacob Høigilt : Language Change in Egypt: Social and Cultural Indicators Survey Fafo-report 2013:39 Tewodros Aragie Kebede 2013 20329
Geir Veland : Kommunale tjenestepensjoner i Europa Fafo-rapport 2013:38   2013 20328
Leif E. Moland og Lise Lien : Heltid i nord – hvorfor lykkes Finnmark? Fafo-rapport 2013:37 Lise Lien Leif E.Moland 2013 20327
Olav Elgvin, Kristine Bue og Arne Backer Grønningsæter : Åpne rom, lukkede rom: LHBT i etniske minoritetsgrupper Fafo-rapport 2013:36 Olav Elgvin Arne Backer Grønningsæter 2013 20326
Tove Mogstad Aspøy, Heidi Nicolaisen og Torgeir Nyen : Vilkår for læring i kommunene Fafo-rapport 2013:35 Tove Mogstad Aspøy Torgeir Nyen Heidi Nicolaisen 2013 20325
Bård Jordfald : Frisørundersøkelsen 2013 Fafo-rapport 2013:34 Bård Jordfald 2013 20324
Sol Skinnarland : Use of Progression Planning Tools in Developing Collaborative Main Contractor – Subcontractor Relationships in Norway Fafo-report 2013:33   2013 20323
Mona Bråten og Heidi Nicolaisen : Tilrettelegging i buss, renhold og vakthold Fafo-rapport 2013:32 Mona Bråten Heidi Nicolaisen 2013 20322
Jon Horgen Friberg, Olav Elgvin og Anne Britt Djuve : Innvandrerne som skulle klare seg selv Fafo-rapport 2013:31 Olav Elgvin Anne Britt Djuve Jon Horgen Friberg 2013 20321
Kristin Alsos, Øyvind M. Berge og Johan Røed Steen : Norske kommunepolitikeres holdninger til konkurranseutsetting Fafo-rapport 2013:30 Johan Røed Steen Kristin Alsos 2013 20320
Anette Brunovskis : Erfaringer i fem prostitusjonstiltak gjennom et halvt år Fafo-rapport 2013:29 Anette Brunovskis 2013 20319
Tove Mogstad Aspøy og Jon Rogstad : Det gamle landet og havet Fafo-rapport 2013:28 Tove Mogstad Aspøy Jon Rogstad 2013 20318
Leif E. Moland : Heltid-deltid – en kunnskapsstatus Fafo-rapport 2013:27 Leif E.Moland 2013 20317
Anne Skevik Grødem og Tove Mogstad Aspøy : Konkurranseutsatt kompetanse Fafo-rapport 2013:26 Tove Mogstad Aspøy Anne Skevik Grødem 2013 20316
Vidar Bakkeli og Arne Backer Grønningsæter : LHBT i arbeidslivet Fafo-rapport 2013:25 Vidar Bakkeli Arne Backer Grønningsæter 2013 20315
Heidi Gautun, Hanne Bogen og Anne Skevik Grødem : Konsekvenser av konkurranseutsetting Fafo-rapport 2013:24 Anne Skevik Grødem 2013 20314
Håkon Høst (red.) : Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Fokus på skoleopplæringen Fafo-rapport 2013:23 Kaja Reegård Torgeir Nyen Anna Hagen Tønder 2013 20313
Richard B. Freeman : Little Engines that Could Fafo-report 2013:22   2013 20312
Åsmund Arup Seip : Vekterstreiken 2012 Fafo-rapport 2013:21 Åsmund Arup Seip 2013 20311
Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen : Bemanningsbransjens gråsoner Fafo-rapport 2013:20 Kristin Alsos Ragnhild Steen Jensen 2013 20310
Ingunn Bjørkhaug, May-Len Skilbrei og Kristin Alsos : Organisering, vilkår og hverdag i norske strippeklubber Fafo-rapport 2013:19 Ingunn Bjørkhaug May-Len Skilbrei Kristin Alsos 2013 20309
Vidar Bakkeli og Geir Veland : Nye telekommunikasjonstjenester for funksjonshemmede Fafo-rapport 2013:18 Vidar Bakkeli 2013 20308
Dag Olberg og Heidi Nicolaisen : Arbeidstid – dilemmaer og utfordringer Fafo-rapport 2013:17 Heidi Nicolaisen 2013 20307
Øyvind M. Berge, Jørgen Svalund og Tom Erik Vennesland : LO og forbundenes ungdomsarbeid Fafo-rapport 2013:16 Jørgen Svalund 2013 20306
Jon M. Hippe og Øyvind Berge m.fl. : Ombyggingens periode. Landrapport om Norge 1990–2012 Fafo-rapport 2013:15 Øyvind M. Berge 2013 20305
Tone Fløtten, Åsmund Hermansen, Anne Hege Strand og Kristian Rose Tronstad : Befolkningsendringer og de nordiske velferdsstatene Fafo-rapport 2013:14 Tone Fløtten Anne Hege Strand 2013 20304
Jon Erik Dølvik : Grunnpilarene i de nordiske modellene Fafo-rapport 2013:13 Jon Erik Dølvik 2013 20303
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen : Arbeid, pensjon eller begge deler? Fafo-rapport 2013:12 Tove Midtsundstad Roy A. Nielsen 2013 20302
Lene Bore, Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad : Etnisk mangfold og likestilling i arbeidslivet Fafo-rapport 2013:11 Anne Britt Djuve 2013 20301
Kristine Nergaard, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård : Kvinner i fagbevegelsen 2013 Fafo-rapport 2013:10 Mona Bråten Anne Mette Ødegård Kristine Nergaard 2013 20300
Espen Løken, Torgeir Aarvaag Stokke and Kristine Nergaard : Labour Relations in Norway Fafo-report 2013:09 Kristine Nergaard 2013 20299
Mona Bråten : Ledermedlemmer i Unios forbund Fafo-rapport 2013:08 Mona Bråten 2013 20298
Hanne Bogen og Anne Inga Hilsen : Seniorpolitikk under skiftende forhold Fafo-rapport 2013:07 Anne Inga Hilsen 2013 20297
Jon Horgen Friberg : The Polish worker in Norway Fafo-report 2013:06 Jon Horgen Friberg 2013 20296
Asgeir Skålholt, Håkon Høst, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder : Å bli helsefagarbeider Fafo-rapport 2013:05 Torgeir Nyen Anna Hagen Tønder 2013 20295
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen : Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse? Fafo-rapport 2013:04 Tove Midtsundstad 2013 20294
Øyvind M. Berge, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad : Anstendig arbeid Fafo-rapport 2013:03 Kristine Nergaard Sissel C. Trygstad 2013 20293
Olav Elgvin, Jon Rogstad og Sarah Fossen Sinnathamby : Rurbane møter Fafo-rapport 2013:02 Jon Rogstad Sarah Fossen Sinnathamby Olav Elgvin 2013 20292
Silje Sønsterudbråten : Bistand og beskyttelse til ofre for menneskehandel Fafo-rapport 2013:01   2013 20291
Anne Britt Djuve, Roy A. Nielsen og Anne Hege Strand : Kvalifiseringsprogrammet og sosialhjelpsutgiftene Fafo-rapport 2012:63 Anne Britt Djuve Roy A. Nielsen Anne Hege Strand 2012 20290
Heidi Gautun, Anne Skevik Grødem og Åsmund Hermansen : Hvordan fordele omsorg? Fafo-rapport 2012:62 Heidi Gautun Anne Skevik Grødem 2012 20289
Anne Inga Hilsen, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder : Hospitering i fagopplæringen Fafo-rapport 2012:61 Anna Hagen Tønder Anne Inga Hilsen Torgeir Nyen 2012 20288
Leif E. Moland og Ketil Bråthen : Langturnus og hele stillinger i Bergen kommune Fafo-rapport 2012:60 Leif E.Moland Ketil Bråthen 2012 20287
Sissel C. Trygstad, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård : Vil tiltakene virke? Fafo-rapport 2012:59 Anne Mette Ødegård Sissel C. Trygstad Mona Bråten Kristine Nergaard 2012 20286
Sissel C. Trygstad og Tom Erik Vennesland : Medbestemmelse – har eierskap betydning? Fafo-rapport 2012:58 Sissel C. Trygstad 2012 20285
Jon M. Hippe og Sissel C. Trygstad : Ti år etter Fafo-rapport 2012:57 Sissel C. Trygstad 2012 20284
Bård Jordfald : Flere spor – mange veier? Fafo-rapport 2012:56 Bård Jordfald 2012 20283
Liv Elin Torheim, Marina Manuela de Paoli and Riselia Duarte Bezerra : Nutrition – everybody's business and nobody's business Fafo-report 2012:55 Liv Elin Torheim Riselia Duarte Bezerra 2012 20282
Bård Jordfald og Sissel C. Trygstad : Vold og trusler i finansnæringen Fafo-rapport 2012:54 Bård Jordfald Sissel C. Trygstad 2012 20281
Arne Backer Grønningsæter og Hilde Haualand : Usynlig og selvlysende Fafo-rapport 2012:53 Arne Backer Grønningsæter 2012 20280
Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen : Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Fafo-rapport 2012:52 Mona Bråten Anne Mette Ødegård Rolf K. Andersen 2012 20279
Hilde Maria Haualand : Interpreting Ideals and Relaying Rights Fafo-rapport 2012:51   2012 20278
Mona Bråten og Tommy Tranvik : Kontroll med ansatte utenfor fast arbeidssted Fafo-rapport 2012:50 Mona Bråten 2012 20277
Heidi Nicolaisen og Ketil Bråthen : Frivillig deltid – en privatsak? Fafo-rapport 2012:49 Heidi Nicolaisen Ketil Bråthen 2012 20276
Inger Lise Skog Hansen og Anne Skevik Grødem : Samlokaliserte boliger og store bofellesskap Fafo-rapport 2012:48 Inger Lise Skog Hansen 2012 20275
Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder : Fleksibilitet eller faglighet? Fafo-rapport 2012:47 Torgeir Nyen Anna Hagen Tønder 2012 20274
Håkon Høst (red. : Kunnskapsgrunnlag og faglige perspektiver for en studie av kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fafo-rapport 2012:46 Kaja Reegård Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen 2012 20273
Roy A. Nielsen og Roland Mandal : Yrkesskade – mest for menn? Fafo-rapport 2012:45 Roy A. Nielsen 2012 20272
Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad : Det står mye på spill Fafo-rapport 2012:44 Jon Rogstad 2012 20271
Heidi Gautun : Først på stedet Fafo-rapport 2012:43   2012 20270
Kaja Reegård og Jon Rogstad : Mot en videre horisont Fafo-rapport 2012:42 Kaja Reegård Jon Rogstad 2012 20269
Kristine Nergaard : Ufrivillig deltid, bemanningsstrategier og deltidsstillinger i varehandel Fafo-rapport 2012:41 Kristine Nergaard 2012 20268
Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad : Tillitsvalgtes hverdag Fafo-rapport 2012:40 Kristine Nergaard Sissel C. Trygstad 2012 20267
Kristin Dalen, Hedda Flatø, Liu Jing and Zhang Huafeng : Recovering from the Wenchuan Earthquake Fafo-report 2012:39 Huafeng Zhang Kristin Dalen Hedda Flatø Jing Liu 2012 20266
Silje Sønsterudbråten : Lovlig med forbehold Fafo-rapport 2012:38   2012 20265
Cecilie Øien og Synnøve Bendixsen : Det riktige valget? Fafo-rapport 2012:37   2012 20264
Trine Deichman-Sørensen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder : Om bredde og fordypning i bygg- og anleggsfagene Fafo-rapport 2012:36 Anna Hagen Tønder 2012 20263
Anette Brunovskis and Rebecca Surtees : Leaving the past behind? When victims of trafficking decline assistance Fafo-report 2012:31 Anette Brunovskis 2012 20258
Anette Brunovskis and Rebecca Surtees : No place like home? - Challenges in family reintegration after trafficking Fafo-report 2012:30 Anette Brunovskis 2012 20257
Anette Brunovskis and Rebecca Surtees : A fuller picture - Addressing trafficking-related assistance needs and socio-economic vulnerabilities Fafo-report 2012:29 Anette Brunovskis 2012 20256
Anette Brunovskis and Rebecca Surtees : Out of sight? - Approaches and challenges in the identification of trafficked persons Fafo-report 2012:28 Anette Brunovskis 2012 20255
Miriam Latif Sandbæk og Anne Britt Djuve : Fortellinger om motivasjon Fafo-rapport 2012:27 Anne Britt Djuve 2012 20254
Kristian Rose Tronstad og Jon Rogstad : Stemmer de ikke? Fafo-rapport 2012:26 Jon Rogstad 2012 20253
Inger Lise Skog Hansen og Hilde Haualand : Diskriminerende barrierer i arbeidslivet Fafo-rapport 2012:25 Inger Lise Skog Hansen 2012 20252
Anne Skevik Grødem : Statlige tilskuddsmidler mot fattigdom og sosial eksklusjon Fafo-rapport 2012:24   2012 20251
Lene Bore, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder : Internopplæring i varehandelen Fafo-rapport 2012:23 Torgeir Nyen Anna Hagen Tønder Kaja Reegård 2012 20250
Kaja Reegård og Jon Rogstad : Fra sjø til land Fafo-rapport 2012:22 Kaja Reegård Jon Rogstad 2012 20249
Ingunn Bjørkhaug, Anne Hatløy, Tewodros Kebede, Huafeng Zhang : Perceptions of Good Jobs. Analytical Report. Risaralda, Colombia Fafo-report 2012:21 Tewodros Aragie Kebede Huafeng Zhang Anne Hatløy Ingunn Bjørkhaug 2012 20248
Tewodros Kebede, Anne Hatløy, Huafeng Zhang, Ingunn Bjørkhaug : Perceptions of Good Jobs. Analytical Report. Urban Cairo and Rural Fayoum, Egypt Fafo-report 2012:20 Tewodros Aragie Kebede Huafeng Zhang Anne Hatløy Ingunn Bjørkhaug 2012 20247
Huafeng Zhang, Ingunn Bjørkhaug, Anne Hatløy, Tewodros Kebede : Perceptions of Good Jobs. Analytical Report. Jianyang, China Sichuan Fafo-report 2012:19 Tewodros Aragie Kebede Huafeng Zhang Anne Hatløy Ingunn Bjørkhaug 2012 20246
Anne Hatløy, Tewodros Kebede, Huafeng Zhang, Ingunn Bjørkhaug : Perceptions of Good Jobs. Analytical Report. Port Loko and Freetown, Sierra Leone Fafo-report 2012:18 Tewodros Aragie Kebede Huafeng Zhang Anne Hatløy Ingunn Bjørkhaug 2012 20245
Line Eldring and Kristin Alsos : Gesetzlicher Mindestlohn: Die nordischen Länder und Europa Fafo-report 2012:17 Kristin Alsos 2012 20244
Line Eldring and Kristin Alsos : European Minimum Wage: A Nordic Outlook Fafo-report 2012:16 Kristin Alsos 2012 20243
Åsmund Arup Seip : Uravstemning i LO Stat Fafo-rapport 2012:15 Åsmund Arup Seip 2012 20242
Leif E. Moland og Ketil Bråthen : Hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger? Fafo-rapport 2012:14 Ketil Bråthen Leif E.Moland 2012 20241
Mona Christophersen, Jacob Høigilt and Åge A. Tiltnes : Palestinian youth and the Arab Spring Fafo-report 2012:09 / NOREF report Åge Arild Tiltnes Mona Christophersen 2012 20236
Jon M. Hippe, Bård Jordfald, Ole Løfsnæs, Rolf Røtnes og Berit Tennbakk : Klemt mellom Kina og klima Fafo-rapport 2012:08 Bård Jordfald 2012 20235
Line Eldring og Kristin Alsos : Lovfestet minstelønn: Norden og Europa Fafo-rapport 2012:07 Kristin Alsos 2012 20234
Kristin Alsos, Øyvind M. Berge og Anne Mette Ødegård : Kampen om vikarene Fafo-rapport 2012:06 Kristin Alsos Øyvind M. Berge Anne Mette Ødegård 2012 20233
Heidi Gautun : Planlagt og faktisk bemanning i sykehjem og hjemmesykepleien Fafo-rapport 2012:05 Heidi Gautun 2012 20232
Sol Skinnarland : Vi sitter og ser hverandre i hvitøyet når vi lover det Fafo-rapport 2012:04   2012 20231
Heidi Gautun og Arne Backer Grønningsæter : Bolig og helse Fafo-rapport 2012:03 Heidi Gautun Arne Backer Grønningsæter 2012 20230
Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes : When I'm Sixty-Four – seniorpolitiske framtidsbilder Fafo-rapport 2012:02 Åsmund Arup Seip Gudmund Hernes Tove Midtsundstad 2012 20229
Heidi Nicolaisen, Åsmund Arup Seip og Bård Jordfald : Tidstyver i barnehagen Fafo-rapport 2012:01 Åsmund Arup Seip Bård Jordfald Heidi Nicolaisen 2012 20228
Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder : Har vi lærefag som er relevante for kommunesektoren? Fafo-rapport 2011:36 Torgeir Nyen Anna Hagen Tønder Kaja Reegård 2011 20227
Anne Britt Djuve, Miriam Latif Sandbæk og Henriette Lunde : Likeverdige tjenester? Fafo-rapport 2011:35 Anne Britt Djuve 2011 20226
Jørgen Svalund : Undersysselsetting og ufrivillig deltid Fafo-rapport 2011:34 Jørgen Svalund 2011 20225
Kristine Nergaard, Torstein Nesheim, Kristin Alsos, Øyvind M. Berge, Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård : Utleie av arbeidskraft 2011 Fafo-rapport 2011:33 Kristin Alsos Anne Mette Ødegård Kristine Nergaard Sissel C. Trygstad 2011 20224
Anne Skevik Grødem : Innvandrerbarn og bolig Fafo-rapport 2011:32   2011 20223
Kristin Alsos og Mona Bråten : Tvisteløsningsnemndas praksis i saker om fortrinnsrett for deltidsansatte Fafo-rapport 2011:31 Kristin Alsos Mona Bråten 2011 20222
Svein Erik Moen : Kommunen som samfunnsutvikler Fafo-rapport 2011:30   2011 20221
Rolf K. Andersen og Mona Bråten : Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå HMS-opplæring Fafo-rapport 2011:29 Rolf K. Andersen Mona Bråten 2011 20220
Torgeir Nyen, Terje Næss, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder : På veien til fagbrev Fafo-rapport 2011:28 Torgeir Nyen Anna Hagen Tønder 2011 20219
Jon Horgen Friberg og Line Eldring : Polonia i Oslo 2010 Fafo-rapport 2011:27 Jon Horgen Friberg 2011 20218
Mona Bråten (red.) : Omstilling i norske virksomheter Fafo-rapport 2011:26 Åsmund Arup Seip Mona Bråten Gudmund Hernes 2011 20217
Olav Elgvin og Anne Skevik Grødem : Hvem bestemmer? Fafo-rapport 2011:25 Olav Elgvin 2011 20216
Kaja Reegård, Hanne Bogen og Inger Lise Skog Hansen : Med NAV på laget? Fafo-rapport 2011:24 Kaja Reegård Inger Lise Skog Hansen 2011 20215
Åsmund Hermansen : Pensjonering før fylte 67 år Fafo-rapport 2011:23   2011 20214
Sissel C. Trygstad og Mona Bråten : Tilrettelegging i arbeidslivet Fafo-rapport 2011:22 Sissel C. Trygstad Mona Bråten 2011 20213
Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem, Arne Backer Grønningsæter og Roy A. Nielsen : Kunnskap om fattigdom i Norge Fafo-rapport 2011:21 Tone Fløtten Inger Lise Skog Hansen Anne Skevik Grødem Arne Backer Grønningsæter Roy A. Nielsen 2011 20212
Øyvind M. Berge, Eivind Falkum, Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård : Skaff oss dem vi trenger Fafo-rapport 2011:20 Anne Mette Ødegård Sissel C. Trygstad 2011 20211
Anne Britt Djuve : Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere Fafo-rapport 2011:19 Anne Britt Djuve 2011 20210
Sissel C. Trygstad, Kristine Nergaard, Kristin Alsos, Øyvind M. Berge, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård : Til renholdets pris Fafo-rapport 2011:18 Anne Mette Ødegård Sissel C. Trygstad Kristin Alsos Kristine Nergaard Mona Bråten 2011 20209
Leif Moland : Praksis ved tildeling av sykehjemsplasser i Oslo Fafo-rapport 2011:17 Leif E.Moland 2011 20208
Inger Lise Skog Hansen og Bjørn R. Lescher-Nuland : Bolig og oppvekst Fafo-rapport 2011:16 Inger Lise Skog Hansen 2011 20207
Åsmund Arup Seip og Torgeir Aarvaag Stokke : Streik ved norske sykehus Fafo-rapport 2011:15 Åsmund Arup Seip 2011 20206
Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten : Anbud og arbeidstakerrettigheter Fafo-rapport 2011:14   2011 20205
Tone Fløtten, Åsmund Hermansen, Jon M. Hippe og Bjørn R. Lescher-Nuland : Innmeldt, utmeldt eller påmeldt? Fafo-rapport 2011:13 Tone Fløtten 2011 20204
Heidi Gautun og Åsmund Hermansen : Eldreomsorg under press Fafo-rapport 2011:12   2011 20203
Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder : Prøvenemndenes arbeid med fag- og svenneprøver Fafo-rapport 2011:11 Anna Hagen Tønder 2011 20202
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen : Ulikt arbeid – ulike behov Fafo-rapport 2011:10 Tove Midtsundstad 2011 20201
Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos : Evaluering av tiltak mot sosial dumping Fafo-rapport 2011:09 Kristin Alsos Anne Mette Ødegård Rolf K. Andersen Kristine Nergaard Mona Bråten 2011 20200
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen : Flere hender i pleie og omsorg Fafo-rapport 2011:08 Tove Midtsundstad 2011 20199
Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad : Innvandrere i praksis Fafo-rapport 2011:07 Anne Britt Djuve 2011 20198
Bård Jordfald og Kristine Nergaard : Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2010 Fafo-rapport 2011:06 Bård Jordfald Kristine Nergaard 2011 20197
Mona Bråten og Kristine Nergaard : Heltid en rett – deltid en mulighet? Fafo-rapport 2011:05 Mona Bråten Kristine Nergaard 2011 20196
Ketil Bråthen og Leif E. Moland : Samarbeid mellom leger og arbeidsgivere i sykefraværsarbeidet Fafo-rapport 2011:04 Ketil Bråthen Leif E.Moland 2011 20195
Cecilie Øien and Silje Sønsterudbråten : No way in, no way out? Fafo-report 2011:03   2011 20194
Anne Britt Djuve, Hanne C. Kavli og Anniken Hagelund : Kvinner i kvalifisering Fafo-rapport 2011:02 Anne Britt Djuve Hanne Cecilie Kavli 2011 20193
Hilde Haualand : Straffet og isolert Fafo-rapport 2011:01   2011 20192
Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke : Arbeidslivets organisasjoner 2008/2009 Fafo-rapport 2010:47 Kristine Nergaard 2010 20191
Silje Sønsterudbråten : Veien videre Fafo-rapport 2010:46   2010 20190
Anette Brunovskis, May-Len Skilbrei og Marianne Tveit : Pusterom eller ny start? Fafo-rapport 2010:45 Anette Brunovskis 2010 20189
Henriette Lunde (ed.) : Haiti Youth Survey 2009. Volume II: Analytical Report Fafo-report 2010:44 Amsale K. Temesgen Anne Kielland 2010 20188
Dagfinn Hertzberg og Svein Erik Moen : Deltakende innovasjon Fafo-rapport 2010:43   2010 20187
Torgeir Aarvaag Stokke, Øyvind M. Berge og Åsmund Arup Seip : Arbeidstidsordninger som fraviker arbeidsmiljøloven Fafo-rapport 2010:42 Åsmund Arup Seip 2010 20186
Anna Hagen og Torgeir Nyen : Yrkesrettet opplæring i Spekter-området Fafo-rapport 2010:41 Torgeir Nyen Anna Hagen Tønder 2010 20185
Inger Lise Skog Hansen og Arne Backer Grønningsæter : Nye velferdssignaler Fafo-rapport 2010:40 Inger Lise Skog Hansen Arne Backer Grønningsæter 2010 20184
Kristian Rose Tronstad : Mangfold og likestilling i arbeidslivet Fafo-rapport 2010:39   2010 20183
Bjørn R. Lescher-Nuland og Heidi Gautun : Helse- og omsorgsbehov blant eldre lesbiske og homofile Fafo-rapport 2010:38   2010 20182
Inger Marie Hagen : Vold og trusler om vold i offentlig sektor II Fafo-rapport 2010:37 Inger Marie Hagen 2010 20181
Jon M. Hippe og Pål Lillevold : Den gylne middelvei Fafo-rapport 2010:36   2010 20180
Dag Olberg : De utvidete arbeidstidene Fafo-rapport 2010:35   2010 20179
Laura E. Mitchell : Coping, Closure, and Gendered Life Transitions Fafo-report 2010:34   2010 20178
Arne Backer Grønningsæter og Bjørn R. Lescher-Nuland : Lesbiske, homofile og bifile arbeidstakere i storbyen Fafo-rapport 2010:33 Arne Backer Grønningsæter 2010 20177
Hanne C. Kavli, Roy A. Nielsen og Miriam Latif Sandbæk : Stønadsordningen for enslige forsørgere Fafo-rapport 2010:32 Hanne Cecilie Kavli Roy A. Nielsen 2010 20176
Svein Erik Moen og Leif E. Moland : BygningsInformasjonsModellering (BIM) Fafo-rapport 2010:31 Leif E.Moland 2010 20175
Torunn Kvinge and Anne Mette Ødegård : Protectionism or legitimate protection? Fafo-report 2010:30   2010 20174
Åsmund Arup Seip, Kaja Reegård og Anne Marte Skaland : Sirkulær migrasjon Fafo-rapport 2010:29 Åsmund Arup Seip Kaja Reegård 2010 20173
Marina Manuela de Paoli, Arne Backer Grønningsæter, Elizabeth Mills : HIV/AIDS, the disability grant and ARV adherence Fafo-report 2010:28 Arne Backer Grønningsæter 2010 20172
Heidi Gautun : Det nye barnevernbyråkratiet II Fafo-rapport 2010:27   2010 20171
Kirsti Jacobsen, Leif E. Moland, Terje Pettersen : HMS og IA: To sider av samme sak? Fafo-rapport 2010:26 / STAMI-rapport Nr 7 Årgang 11 Leif E.Moland 2010 20170
Rolf K. Andersen og Bård Jordfald : Arbeidstakere i byggenæringen Fafo-rapport 2010:25 Bård Jordfald Rolf K. Andersen 2010 20169
Henriette Lunde : Young Haitian Labour Migrants Fafo-report 2010:24   2010 20168
Kaja Reegård og Roland Mandal : Direktoratenes trainee-program for personer med funksjonsnedsettelser Fafo-rapport 2010:23 Kaja Reegård 2010 20167
Mona Bråten : Kontroll og overvåking i arbeidslivet Fafo-rapport 2010:22 Mona Bråten 2010 20166
Mark B. Taylor, Robert C. Thompson and Anita Ramasastry : Overcoming Obstacles to Justice Fafo-report 2010:21 Mark Taylor 2010 20165
Cecilie Øien : Underveis Fafo-rapport 2010:20   2010 20164
Bjørn Richard Nuland, Kaja Reegård og Hans Christian Sandlie : Tiltak for fattige barn og unge Fafo-rapport 2010:19 Kaja Reegård 2010 20163
Sissel C. Trygstad : Med rett til å varsle Fafo-rapport 2010:18 Sissel C. Trygstad 2010 20162
Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke : Behandling av grensetvister i LO og forbundene Fafo-rapport 2010:17 Kristine Nergaard 2010 20161
Rolf K. Andersen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg og Torgeir Nyen : Kompetanseutvikling gjennom hospitering Fafo-rapport 2010:16 Rolf K. Andersen Torgeir Nyen Anna Hagen Tønder 2010 20160
Sol Skinnarland : Lean Construction i Kruse Smith Fafo-rapport 2010:15   2010 20159
Torgeir Aarvaag Stokke (red.) : Allmenngjøring i EU og Norge Fafo-rapport 2010:14 Kristine Nergaard Åsmund Arup Seip 2010 20158
Øyvind M. Berge og Kristine Nergaard : Det er godt å ha noen i ryggen Fafo-rapport 2010:13 Kristine Nergaard 2010 20157
Anna Hagen, Marjan Nadim og Torgeir Nyen : Fagopplæring på nye felt Fafo-rapport 2010:12 Torgeir Nyen Anna Hagen Tønder 2010 20156
Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad : FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Kristine Nergaard Sissel C. Trygstad 2010 20155
Svein Erik Moen : Konsulentbruk og midlertidige ansettelser i staten Fafo-rapport 2010:10   2010 20154
Amsale K. Temesgen : Climate Change to Conflict? Fafo-report 2010:09 Amsale K. Temesgen 2010 20153
Torunn Kvinge og Anne Mette Ødegård : Hvem kan seile sin egen sjø? Fafo-rapport 2010:08 Anne Mette Ødegård 2010 20152
Sol Skinnarland og Svein Erik Moen : Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon i Kruse Smith Fafo-rapport 2010:07   2010 20151
Åsmund Arup Seip : Evaluering av ordningen med tariffavsatte kompetansemidler i staten Fafo-rapport 2010:06 Åsmund Arup Seip 2010 20150
Jacob Høigilt : Raising Extremists? Fafo-report 2010:05   2010 20149
Henriette Lunde (dir.) : Enquête sur la Jeunesse d'Haïti 2009 Fafo-report 2010:04   2010 20148
Gudmund Hernes : Gull av gråstein Fafo-rapport 2010:03 Gudmund Hernes 2010 20147
Inger Marie Hagen : Det mektige mindretallet Fafo-rapport 2010:02 Inger Marie Hagen 2010 20146
Ulf Blossing, Anna Hagen, Torgeir Nyen og Åsa Söderström : Kunnskapsløftet – fra ord til handling Fafo-rapport 2010:01 Torgeir Nyen Anna Hagen Tønder 2010 20145
Dag Olberg og Mona Bråten : Tradisjon og variasjon Fafo-rapport 2009:54 Mona Bråten 2009 20144
Henriette Lunde (ed.) : Haiti Youth Survey 2009. Volume I: Tabulation Report Fafo-report 2009:53   2009 20143
Øyvind M. Berge, Inger Marie Hagen, Sissel C. Trygstad : Nytt regnskapssystem i tre statlige virksomheter Fafo-rapport 2009:52 Inger Marie Hagen Sissel C. Trygstad 2009 20142
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Brita Gjerstad og Jorunn Tharaldsen : Systematisk HMS-arbeid i norske virksomheter Fafo-rapport 2009:51 Rolf K. Andersen Mona Bråten 2009 20141
Bjørn Richard Nuland, Jens Lunnan Hjort, Tone Fløtten og Elisabeth Backe-Hansen : Aktivitet og deltakelse for fattige barn og unge Fafo-rapport 2009:50 Tone Fløtten 2009 20140
Bård Jordfald og Jørgen Svalund : Alle prater om klima, men ingen om folk Fafo-rapport 2009:49 Bård Jordfald Jørgen Svalund 2009 20139
Laura E. Mitchell : Making Ends Meet: Gender and Household Coping Strategies in the West Bank Fafo-report 2009:48   2009 20138
Roland Mandal : Å komme hjem Fafo-rapport 2009:47   2009 20137
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Anne Mette Ødegård : Norske bedrifters bruk av østeuropeisk arbeidskraft Fafo-rapport 2009:46 Anne Mette Ødegård Jon Horgen Friberg Rolf K. Andersen Mona Bråten 2009 20136
Marjan Nadim og Roy A. Nielsen : Barnefattigdom i Norge. Sammendrag Fafo-rapport 2009:45 Roy A. Nielsen 2009 20135
Åsmund Arup Seip : Regulering av arbeidstid Fafo-rapport 2009:44 Åsmund Arup Seip 2009 20134
Arne Backer Grønningsæter, Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Hilde Haug : Living with HIV in Norway – 2009 Fafo-report 2009:43 Arne Backer Grønningsæter 2009 20133
Tone Fløtten, Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen, Hanne C. Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Steffen Torp : Cancer and living conditions Fafo-report 2009:42 Tone Fløtten Arne Backer Grønningsæter Hanne Cecilie Kavli Roy A. Nielsen 2009 20132
Heidi Gautun : Det nye barnevernbyråkratiet Fafo-rapport 2009:41   2009 20131
Inger Lise Skog Hansen, Christer Hyggen og Bjørn Richard Nuland : Hjelpemidler og tilrettelegging i arbeidslivet Fafo-rapport 2009:40 Inger Lise Skog Hansen 2009 20130
Hanne C. Kavli og Marjan Nadim : Familiepraksis og likestilling i innvandrede familier Fafo-rapport 2009:39 Hanne Cecilie Kavli 2009 20129
Marjan Nadim og Roy A. Nielsen : Barnefattigdom i Norge Fafo-rapport 2009:38 Roy A. Nielsen 2009 20128
Kaja Reegård, Inger Lise Skog Hansen og Roland Mandal : Sentralforvaltningens trainee-program for personer med redusert funksjonsevne Fafo-rapport 2009:37 Kaja Reegård Inger Lise Skog Hansen 2009 20127
Marianne Dæhlen og Åsmund Arup Seip : Sykepleiernes kompetanse Fafo-rapport 2009:36 Åsmund Arup Seip 2009 20126
Eivind Falkum, Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad : Bedriftsdemokratiets tilstand Fafo-rapport 2009:35 Inger Marie Hagen Sissel C. Trygstad 2009 20125
Gudmund Hernes : Arbeidsliv og privatliv – linjer og vyer Fafo-rapport 2009:34 Gudmund Hernes 2009 20124
Espen Løken and Torgeir Aarvaag Stokke : Labour relations in Norway Fafo-report 2009:33   2009 20123
Espen Løken : Ledelse av fagorganisasjoner med doble strukturer Fafo-rapport 2009:32   2009 20122
Hanne Bogen og Kaja Reegård : Gratis kjernetid i barnehage Fafo-rapport 2009:31 Kaja Reegård 2009 20121
Jørgen Svalund : Vold og trusler om vold i offentlig sektor Fafo-rapport 2009:30 Jørgen Svalund 2009 20120
Cecilie Øien : On equal terms? Fafo-report 2009:29   2009 20119
Øyvind Berge og Mona Bråten : Medlemmer i lederstillinger Fafo-rapport 2009:28 Mona Bråten 2009 20118
Anne Mette Ødegård og Sissel C. Trygstad : Ja, vi elsker... Fafo-rapport 2009:27 Anne Mette Ødegård Sissel C. Trygstad 2009 20117
Arne Backer Grønningsæter og Bjørn Richard Nuland : Lesbiske og homofile i Sápmi Fafo-rapport 2009:26 Arne Backer Grønningsæter 2009 20116
Gudmund Hernes and Jon Erik Dølvik : From Financial Crisis towards a Coherent Agenda for Decent Work and Sustainable Globalization Fafo-report 2009:25 Jon Erik Dølvik Gudmund Hernes 2009 20115
Anne Britt Djuve, Elisabeth Gulløy, Hanne C. Kavli og Frode Berglund : Datafangst når minoritetsbefolkningen er målgruppe Fafo-rapport 2009:24 Anne Britt Djuve Hanne Cecilie Kavli 2009 20114
Bård Jordfald, Torgeir Nyen og Åsmund Arup Seip : Tidstyvene Fafo-rapport 2009:23 Bård Jordfald Åsmund Arup Seip Torgeir Nyen 2009 20113
Kristine Nergaard og Jørgen Svalund : Fagorganisering blant arbeidstakere med høyere utdanning Fafo-rapport 2009:22 Jørgen Svalund Kristine Nergaard 2009 20112
Anna Hagen og Torgeir Nyen : Kompetanse – for hvem? Fafo-rapport 2009:21 Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen 2009 20111
Jon Pedersen : Health and Conflict Fafo-report 2009:20   2009 20110
Marjan Nadim og Marianne Tveit : En fot innenfor? Fafo-rapport 2009:19   2009 20109
Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård : Jeg følte det var min dag Fafo-rapport 2009:18 Hanne Cecilie Kavli Kaja Reegård 2009 20108
Odd Bjørn Ure : Skandinavisk fagbevegelse og EUs nye medlemsland Fafo-rapport 2009:17   2009 20107
Tove Midtsundstad : Bedre helse, mindre slit og mer familie Fafo-rapport 2009:16 Tove Midtsundstad 2009 20106
Leif E. Moland : Ønsket og uønsket deltid – konsekvenser for arbeidstaker, arbeidsgiver og tjenestetilbud Fafo-rapport 2009:15 Leif E.Moland 2009 20105
Sissel C. Trygstad : Endringer i norske kommuner og konsekvenser for ansatte Fafo-rapport 2009:14 Sissel C. Trygstad 2009 20104
Arne Backer Grønningsæter, Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Hilde Haug : Fra holdninger til levekår Fafo-rapport 2009:13 Arne Backer Grønningsæter 2009 20103
Jørgen Svalund : Fakta om arbeidslivet Fafo-rapport 2009:12 Jørgen Svalund 2009 20102
Dagfinn Hertzberg, Rolf K. Andersen og Kristin Alsos : Sammen er vi sterke Fafo-rapport 2009:11 Rolf K. Andersen Kristin Alsos 2009 20101
Anna Hagen og Marjan Nadim : Hvordan kan kompetanse bidra til å holde folk i arbeid? Fafo-rapport 2009:10 Anna Hagen Tønder 2009 20100
Hanne Bogen og Åsmund Arup Seip : Holdninger til offentlig sektor Fafo-rapport 2009:09 Åsmund Arup Seip 2009 20099
Inger Lise Skog Hansen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe, Kjell Ove Kalhagen, Ola Nafstad, Rolf Røtnes og Åsmund Arup Seip : Det norske IKT-samfunnet – scenarier mot 2025 Fafo-rapport 2009:08 Gudmund Hernes Åsmund Arup Seip Inger Lise Skog Hansen 2009 20098
Rolf K. Andersen, Helene Loe Colman og Leif E. Moland : Oppdragstakere i norske kommuner Fafo-rapport 2009:07 Rolf K. Andersen Leif E.Moland 2009 20097
Tone Fløtten, Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen, Hanne C. Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Steffen Torp : Kreft og levekår Fafo-rapport 2009:06 Tone Fløtten Arne Backer Grønningsæter Hanne Cecilie Kavli Roy A. Nielsen 2009 20096
Hanne Bogen og Marjan Nadim : Et flerkulturelt ettervern? Fafo-rapport 2009:05   2009 20095
Mona Bråten : Evaluering av tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Fafo-rapport 2009:03 Mona Bråten 2009 20093
Marianne Dæhlen and Torgeir Nyen : Lifelong learning in Norwegian working life. Results from The Learning Conditions Monitor 2003–2008 Fafo-report 2009:02 Torgeir Nyen 2009 20092
Marianne Dæhlen og Torgeir Nyen : Livslang læring i norsk arbeidsliv. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003–2008 Fafo-rapport 2009:01 Torgeir Nyen 2009 20091
Anne Kielland and Furio Rosati : Broadening the approach to Education for All Fafo-report 2008:48 Anne Kielland 2008 20090
Tone Fløtten, Steffen Torp, Hanne Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Arne Backer Grønningsæter og Karin Gustavsen : Kreftrammedes levekår Fafo-rapport 2008:47 Tone Fløtten Hanne Cecilie Kavli Arne Backer Grønningsæter Roy A. Nielsen 2008 20089
Christer Hyggen og Geir Veland : Tjenestepensjon, utdanning og lønn Fafo-rapport 2008:46   2008 20088
Torunn Kvinge : Essays on foreign direct investments and host country effects Fafo-report 2008:45   2008 20087
Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland and Arne Backer Grønningsæter : HIV in Norway: Knowledge and Attitudes Fafo-report 2008:44 Arne Backer Grønningsæter 2008 20086
Marianne Tveit og May-Len Skilbrei : Mangfoldig marked Fafo-rapport 2008:43   2008 20085
Roland Mandal : De har jo uansett uførepensjon Fafo-rapport 2008:42   2008 20084
Inger Lise Skog Hansen og Kaja Reegård : Hvordan bryte igjennom? Fafo-rapport 2008:41 Kaja Reegård Inger Lise Skog Hansen 2008 20083
Heidi Gautun : Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre – den nye tidsklemma Fafo-rapport 2008:40   2008 20082
Gudmund Hernes : Arbeidsliv og privatliv – det historiske bakteppet Fafo-rapport 2008:39 Gudmund Hernes 2008 20081
Karin Gustavsen, Arne Backer Grønningsæter, Tone Fløtten, Roy Nielsen, Jonn Syse, og Steffen Torp : Barn og unge i kreftrammede familier Fafo-rapport 2008:38 Tone Fløtten Arne Backer Grønningsæter Roy A. Nielsen 2008 20080
Kathleen M. Jennings : Protecting whom? Fafo-report 2008:36   2008 20078
Inger Lise Skog Hansen, Jon Hippe, Bård Jordfald, Kjell Ove Kalhagen, Ola Nafstad, Rolf Røtnes, Marit Svensgaard : Ståstedet. Informasjonsteknologiens betydning for samfunnsutviklingen Fafo-rapport 2008:35 Bård Jordfald Inger Lise Skog Hansen 2008 20077
Mona Bråten : Personvern under press – hvor går grensene i arbeidslivet? Fafo-rapport 2008:34 Mona Bråten 2008 20076
Espen Løken, Åsmund Arup Seip and Jon Erik Dølvik : Pathways to Decent Work in a Global Economy Fafo-report 2008:33 Åsmund Arup Seip Jon Erik Dølvik 2008 20075
Espen Løken, Geir Falkenberg og Torunn Kvinge : Norsk arbeidslivsmodell – ikke for eksport? Fafo-rapport 2008:32   2008 20074
Eivind Falkum : Makt og opposisjon i norsk arbeidsliv Fafo-rapport 2008:31   2008 20073
Sissel Trygstad : Forretningsbasert regnskap i staten Fafo-rapport 2008:30 Sissel C. Trygstad 2008 20072
Anna Hagen, Marjan Nadim og Torgeir Nyen : Bruk av fagkompetanse i arbeidslivet Fafo-rapport 2008:29 Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen 2008 20071
Anna Skårberg og Tone Fløtten : Et trappetrinn opp i livet Fafo-rapport 2008:28 Tone Fløtten 2008 20070
Marjan Nadim : Levekår i Groruddalen Fafo-rapport 2008:27   2008 20069
Guri Tyldum and Marianne Tveit : Someone who cares Fafo-report 2008:26 Guri Tyldum 2008 20068
Kristine Nergaard og Bård Jordfald : Hvor blir studentmedlemmene av? Fafo-rapport 2008:25 Bård Jordfald Kristine Nergaard 2008 20067
Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad : Modeller og dilemmaer Fafo-rapport 2008:24 Inger Marie Hagen Sissel C. Trygstad 2008 20066
Geir Veland : Tjenestepensjonsordningene i Norge Fafo-rapport 2008:23   2008 20065
Torunn Kvinge, Svein Erik Moen, Rolf Røtnes og Tobias Lindqvist : Hvor man ligger – der reder man? Fafo-rapport 2008:22   2008 20064
Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Arne Backer Grønningsæter : Fortsatt farlig å kysse? Fafo-rapport 2008:21 Arne Backer Grønningsæter 2008 20063
Mona Bråten, Rolf K. Andersen og Jørgen Svalund : HMS-tilstanden i Norge 2007 Fafo-rapport 2008:20 Jørgen Svalund Mona Bråten Rolf K. Andersen 2008 20062
Rolf K. Andersen, Sol Skinnarland og Ragnar Tveterås : Fra bonde til butikk Fafo-rapport 2008:19 Rolf K. Andersen 2008 20061
Inger Lise Skog Hansen, Hanne Bogen, Tone Fløtten, Axel West Pedersen, Jardar Sørvoll : Det er jo ingen som sulter her, men... Fafo-rapport 2008:18 Tone Fløtten Inger Lise Skog Hansen 2008 20060
Jørgen Svalund : Norske lederlønninger 2006 Fafo-rapport 2008:17 Jørgen Svalund 2008 20059
Christer Hyggen : Slitne kvinner og farlige menn Fafo-rapport 2008:16   2008 20058
Mona Bråten og Kristine Nergaard : Kvinner i fagbevegelsen 2008 Fafo-rapport 2008:15 Mona Bråten Kristine Nergaard 2008 20057
Thomas Lorentzen og Roy A. Nielsen : Går fattigdom i arv? Fafo-rapport 2008:14 Roy A. Nielsen 2008 20056
Bård Jordfald og Kristine Nergaard : Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 Fafo-rapport 2008:13 Bård Jordfald Kristine Nergaard 2008 20055
Geir Veland og Knut Bratland : Levealdersjustering i kommunal tjenestepensjon Fafo-rapport 2008:12   2008 20054
Bjørn Richard Nuland : Når nøden skaper overskrift Fafo-rapport 2008:11   2008 20053
Marta Assumpção, José Álvaro Moisés, Teresa Sacchet and Sissel Trygstad : CSR in two countries: Brazil and Norway Fafo-report 2008:10 Sissel C. Trygstad 2008 20052
Inger Marie Hagen : Ansatte i styret Fafo-rapport 2008:09 Inger Marie Hagen 2008 20051
Åsmund Arup Seip : Lederlønn i kommunal sektor Fafo-rapport 2008:08 Åsmund Arup Seip 2008 20050
Anna Hagen og Sveinung Skule : Kompetansereformen og livslang læring Fafo-rapport 2008:07 Anna Hagen Tønder 2008 20049
Siri Ytrehus, Hans Christian Sandlie og Inger Lise Skog Hansen : På rett vei Fafo-rapport 2008:06 Inger Lise Skog Hansen 2008 20048
Geir Veland og Jon M. Hippe : Når tjenestepensjon er obligatorisk – hva så? Fafo-rapport 2008:05   2008 20047
Espen Løken and Alexandre de Freitas Barbosa : Industrial bacalao? Fafo-report 2008:04   2008 20046
Kathleen M. Jennings : Seeing DDR from Below Fafo-report 2008:03   2008 20045
Tor Dølvik, Marjan Nadim og Roy A. Nielsen : Levekår og sosialhjelp Fafo-rapport 2008:02 Roy A. Nielsen 2008 20044
Geir Veland og Bjørn Andersen : Finansnæringen i Norge Fafo-rapport 2008:01   2008 20043
Knut Fossestøl, red. : Stairway to heaven? ICT-policy, disability and employment in Denmark, the Netherlands, United Kingdom and Norway Fafo-report 2007:42 Inger Lise Skog Hansen 2007 20042
Gro Hasselknippe and Marianne Tveit : Against the Odds Fafo-report 2007:41   2007 20041
Anette Brunovskis and Rebecca Surtees : Leaving the past behind? Fafo-report 2007:40 Anette Brunovskis 2007 20040
Christer Hyggen : Tidligpensjonering og AFP Fafo-rapport 2007:39   2007 20039
Inger Lise Skog Hansen, Heidi Gautun, Åsmund Langsether og Hans Christian Sandlie : Ikke bare bare å bo Fafo-rapport 2007:38 Inger Lise Skog Hansen 2007 20038
Tove Midtsundstad : Fra utstøting til inkludering? Fafo-rapport 2007:37 Tove Midtsundstad 2007 20037
Gudmund Hernes, Jon M. Hippe, Magne Bråthen og Jørgen Svalund : Varsel om vekst? Fafo-rapport 2007:36 Jørgen Svalund Magne Bråthen Gudmund Hernes 2007 20036
Marjan Nadim og Anna Hagen : Lærlingordningen i Spekter Fafo-rapport 2007:35 Anna Hagen Tønder 2007 20035
Hanne Kavli, Anniken Hagelund, og Magne Bråthen : Med rett til å lære og plikt til å delta Fafo-rapport 2007:34 Hanne Cecilie Kavli Magne Bråthen 2007 20034
Thomas Lorentzen : Kunnskapsstatus for sosialhjelpsforskningen Fafo-rapport 2007:33   2007 20033
Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård : Sikrer Norges framtid på minstelønn Fafo-rapport 2007:32 Kristin Alsos Anne Mette Ødegård 2007 20032
Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen Tvetene, Roy Nielsen, Jonn Syse, Tone Fløtten og Steffen Torp : Vanvittig mye å finne ut av Fafo-rapport 2007:31 Arne Backer Grønningsæter Roy A. Nielsen Tone Fløtten 2007 20031
Odd Bjørn Ure : Lifelong Learning in Norway Fafo-report 2007:30   2007 20030
Bård Jordfald : NTL og lokale lønnsforhandlinger Fafo-rapport 2007:29 Bård Jordfald 2007 20029
Hanne Bogen og Tove Midtsundstad : Noen år til? Fafo-rapport 2007:28 Tove Midtsundstad 2007 20028
Jon Horgen Friberg og Guri Tyldum, red. : Polonia i Oslo. En studie av arbeids- og levekår blant polakker i hovedstadsområdet Fafo-rapport 2007:27 Jon Horgen Friberg Guri Tyldum 2007 20027
Anne Britt Djuve : Vi får jo to ekstra hender Fafo-rapport 2007:26 Anne Britt Djuve 2007 20026
Leif E. Moland og Rolf K. Andersen : Hva gjør norske kommuner med deltid? Fafo-rapport 2007:25 Leif E.Moland Rolf K. Andersen 2007 20025
Sissel C. Trygstad og Inger Marie Hagen : Ledere i den norske modellen Fafo-rapport 2007:24 Sissel C. Trygstad Inger Marie Hagen 2007 20024
Siri Ytrehus, Inger Lise Skog Hansen, Åsmund Langsether og Hans Christian Sandlie og Anna Skårberg : Tjenester til bostedsløse i ti kommuner Fafo-rapport 2007:23 Inger Lise Skog Hansen 2007 20023
Hanne C. Kavli : En felles fritid? Fafo-rapport 2007:22 Hanne Cecilie Kavli 2007 20022
Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland : Gull eller gråstein Fafo-rapport 2007:21   2007 20021
Bent Sofus Tranøy, Bård Jordfald, Espen Løken : Krevende eierskap Fafo-rapport 2007:20 Bård Jordfald 2007 20020
Mona Bråten : Bruk av sivil og militær kompetanse i Forsvarets logistikkorganisasjon Fafo-rapport 2007:19 Mona Bråten 2007 20019
Bjørn Richard Nuland : Ansikt til ansikt med fattigdommen Fafo-rapport 2007:18   2007 20018
Leif E. Moland : Flink med folk i norske kommuner Fafo-rapport 2007:17 Leif E.Moland 2007 20017
Jon Horgen Friberg og Heidi Gautun : Inkludering av etniske minoriteter i frivillige organisasjoner og fotballag for barn og ungdom i Oslo Fafo-rapport 2007:16 Jon Horgen Friberg 2007 20016
Inger Marie Hagen og Sissel Trygstad : Ledelse og samarbeid i staten Fafo-rapport 2007:15 Inger Marie Hagen Sissel C. Trygstad 2007 20015
Leenco Lata, ed. : The Search for Peace: The Conflict between Ethiopia and Eritrea Fafo-report 2007:14   2007 20014
Åge A. Tiltnes : Keeping Up Fafo-report 2007:13 Åge Arild Tiltnes 2007 20013
Åsmund Arup Seip : Jakten på kompetanse Fafo-rapport 2007:12 Åsmund Arup Seip 2007 20012
Hanne Bogen, Arne Grønningsæter og Anne Jensen : Barnevernet i Oslo og Bergen Fafo-rapport 2007:11 Arne Backer Grønningsæter 2007 20011
Rolf K. Andersen : Reaktivisering av uførepensjonister Fafo-rapport 2007:10 Rolf K. Andersen 2007 20010
Gudmund Hernes : Med på laget Fafo-rapport 2007:09 Gudmund Hernes 2007 20009
Kathleen M. Jennings : The War Zone as Social Space: Fafo-report 2007:08   2007 20008
Siri Ytrehus, Hans Christian Sandlie, Anna Skårberg : Fra bostedsløs til egen bolig Fafo-rapport 2007:07   2007 20007
Dagfinn Hertzberg og Sol Skinnarland : Too old to rock’n roll? Fafo-rapport 2007:06   2007 20006
Magne Bråthen, Anne Britt Djuve, Tor Dølvik, Kåre Hagen, Gudmund Hernes, Roy A. Nielsen : Levekår på vandring Fafo-rapport 2007:05 Magne Bråthen Anne Britt Djuve Gudmund Hernes Roy A. Nielsen 2007 20005
Magne Bråthen, Torgeir Nyen og Anna Hagen : Livslang læring i norsk arbeidsliv. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2006 Fafo-rapport 2007:04 Torgeir Nyen Magne Bråthen Anna Hagen Tønder 2007 20004
Anne Mette Ødegård, Sigmund Aslesen, Mona Bråten og Line Eldring : Fra øst uten sikring? Fafo-rapport 2007:03 Anne Mette Ødegård Mona Bråten 2007 20003
Geir Øvensen and Pål Sletten : The Syrian Labour Market Fafo-report 2007:02   2007 20002
May-Len Skilbrei and Marianne Tveit : Facing Return Fafo-report 2007:01   2007 20001
Inger Marie Hagen : Kompetanse og omstilling – to sider av samme sak eller en umulig kombinasjon? Fafo-notat 2019:19 Inger Marie Hagen 2019 10309
Sissel C. Trygstad, Jon Erik Dølvik, Kristine Nergaard, Johan Røed Steen og Elin Svarstad : Framtidens arbeidsliv – sammendrag Fafo-notat 2019:18 Sissel C. Trygstad Johan Røed Steen Jon Erik Dølvik Kristine Nergaard Elin Svarstad 2019 10308
Sissel C. Trygstad og Johan Røed Steen : De tillitsvalgte og medlemmene Fafo-notat 2019:17 Sissel C. Trygstad Johan Røed Steen 2019 10307
Johan Røed Steen og Sissel C. Trygstad : Arbeid, teknologi og kompetanse Fafo-notat 2019:16 Johan Røed Steen Sissel C. Trygstad 2019 10306
Jon Erik Dølvik og Johan Røed Steen : Drivkrefter og utfordringer for den norske modellen Fafo-notat 2019:15 Jon Erik Dølvik Johan Røed Steen 2019 10305
Kristine Nergaard og Elin Svarstad : Hva kan vi lære av historien? Fafo-notat 2019:14 Elin Svarstad Kristine Nergaard 2019 10304
Bård Jordfald : Lokale forhandlinger i staten 2018 Fafo-notat 2019:13 Bård Jordfald 2019 10303
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave and Anne Inga Hilsen : Partnership for a healthier diet Fafo-paper 2019:12 Anne Hatløy Anne Inga Hilsen Ketil Bråthen Svein Erik Stave 2019 10302
Anne Hatløy og Ketil Bråthen : Erfaringer med Saltpartnerskapet Fafo-notat 2019:11 Anne Hatløy Ketil Bråthen 2019 10301
Rolf K. Andersen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder : Relevans i fag- og yrkesopplæringen Fafo-notat 2019:10 Anna Hagen Tønder Rolf K. Andersen 2019 10300
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen : Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold Fafo-notat 2019:09 Anne Inga Hilsen Anne Hatløy Ketil Bråthen Svein Erik Stave 2019 10299
Jon Helgheim Holte : Evaluering av ALLEMED – et verktøy for å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter Fafo-notat 2019:08 Jon Helgheim Holte 2019 10298
Jon M. Hippe og Axel West Pedersen : Etter pensjonsreformen – politiske veivalg Fafo-notat 2019:07   2019 10297
Marianne Jenum Hotvedt and Natalie Videbæk Munkholm : Labour law in the future of work Fafo-paper 2019:06   2019 10296
Kristine Nergaard og Elin Svarstad : Utleie/innleie av arbeidskraft i Nordland Fafo-notat 2019:05 Kristine Nergaard Elin Svarstad 2019 10295
Tove Midtsundstad and Anne Inga Hilsen : Engagement – including the elderly’s participation in work and working life Fafo-paper 2019:04 Tove Midtsundstad Anne Inga Hilsen 2019 10294
Mathilde Bjørnset : Ønsket i Østfold Fafo-notat 2019:08 Mathilde Bjørnset 2019 10293
Åsmund Arup Seip : Om forhandlingsansvaret for lærerne Fafo-notat 2019:02 Åsmund Arup Seip 2019 10292
Kristin Alsos : Tariffavtalenes regulering av lønn under sykdom Fafo-notat 2019:01 Kristin Alsos 2019 10291
Guri Tyldum : Tilgang på brukererfaringer Fafo-notat 2018:25 Guri Tyldum 2018 10290
Kristian Takvam Kindt and Heba Khalil : What is to be done? Fafo-paper 2018:24   2018 10289
Ragnhild Steen Jensen og Anne Hege Strand : Likestilt arbeidsliv Fafo-notat 2018:23 Ragnhild Steen Jensen Anne Hege Strand 2018 10288
Lars Holden og Tone Fløtten : Forskningsetikk for oppdragsforskning Fafo-notat 2018:22 Tone Fløtten 2018 10287
Kristin Jesnes : Approaches to atypical and precarious work Fafo-paper 2018:21 Kristin Jesnes 2018 10286
Kristine Nergaard : Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2016/2017 Fafo-notat 2018:20 Kristine Nergaard 2018 10285
Bård Jordfald : Lønnsfordeling i privat sektor Fafo-notat 2018:19 Bård Jordfald 2018 10284
Jon Erik Dølvik and Paul Marginson : Collective bargaining in Northern Europe under strain Fafo-paper 2018:18 Jon Erik Dølvik Paul Marginson 2018 10283
Bård Jordfald og Elin Svarstad : Lønnsfordeling i helseforetakene Fafo-notat 2018:17 Bård Jordfald Elin Svarstad 2018 10282
Bård Jordfald og Elin Svarstad : Lønnsfordeling i det statlige tariffområdet Fafo-notat 2018:16 Bård Jordfald Elin Svarstad 2018 10281
Johan Røed Steen og Kristine Nergaard : Arbeidstakere og organisasjonsgrader i servicesektoren Fafo-notat 2018:15 Johan Røed Steen Kristine Nergaard 2018 10280
Åsmund Arup Seip, Johan Røed Steen og Beate Sletvold Øistad : Norsk Sykepleierforbunds tjenester Fafo-notat 2018:14 Åsmund Arup Seip Johan Røed Steen Beate Sletvold Øistad 2018 10279
Kaja Reegård og Jon Rogstad : Motivasjon og mestring Fafo-notat 2018:13 Kaja Reegård Jon Rogstad 2018 10278
Elin Svarstad og Johannes Oldervoll : Mellom lov og avtale Fafo-notat 2018:12 Elin Svarstad 2018 10277
Bård Jordfald og Elin Svarstad : Lønnsfordeling i kommunesektoren Fafo-notat 2018:11 Bård Jordfald Elin Svarstad 2018 10276
Ragnhild Steen Jensen og Nina K. Lidahl : Realkompetanse i varehandelen Fafo-notat 2018:10 Ragnhild Steen Jensen 2018 10275
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård : Gjennomgang av varslerordningen i Bærum kommune Fafo-notat 2018:09 Sissel C. Trygstad Anne Mette Ødegård 2018 10274
Åsmund Arup Seip : NTLs omdømme 2018 Fafo-notat 2018:08 Åsmund Arup Seip 2018 10273
Dag Olberg og Johannes Oldervoll : Landsoverenskomsten HK-Virke – bestemmelser og bruk Fafo-notat 2018:07   2018 10272
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård : Varsling i norsk arbeidsliv Fafo-notat 2018:06 Anne Mette Ødegård Sissel C. Trygstad 2018 10271
Kristine Nergaard : Før lønnsoppgjøret 2018 Fafo-notat 2018:05 Kristine Nergaard 2018 10270
Kristine Nergaard : Organisasjonsgrader i norsk arbeidsliv 2016 Fafo-notat 2018:04 Kristine Nergaard 2018 10269
Jørgen Svalund : Akademikerne og organisering av høyt utdannede arbeidstakere Fafo-notat 2018:03 Jørgen Svalund 2018 10268
Åsmund Arup Seip : Organisering og avtaler i finanssektoren Fafo-notat 2018:02 Åsmund Arup Seip 2018 10267
Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder : Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen. Delrapport 3 Fafo-notat 2018:01 Anna Hagen Tønder Kaja Reegård Torgeir Nyen 2018 10266
Dag Olberg : Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverorganisering i Sverige og Danmark Fafo-notat 2017:15   2017 10265
Dag Olberg, Johan Røed Steen og Anna Hagen Tønder : Tariffavtalene som virkemiddel i kompetansepolitikken Fafo-notat 2017:14 Johan Røed Steen Anna Hagen Tønder 2017 10264
Sissel C. Trygstad og Bård Jordfald : Konkurranseutsetting, omstilling og innflytelse i offentlig sektor Fafo-notat 2017:13 Sissel C. Trygstad Bård Jordfald 2017 10263
Kristine Nergaard : Arbeidsutleie og selvstendig næringsdrivende Fafo-notat 2017:12 Kristine Nergaard 2017 10262
Ståle Østhus, Maja Tofteng, Rolf Røtnes og Jon Hippe : Behovet for spesialisthelsetjenester i Oslo Fafo-notat 2017:11 Ståle Østhus 2017 10261
Rolf K. Andersen og Anne Mette Ødegård : Norske bedrifters bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft Fafo-notat 2017:10 Anne Mette Ødegård Rolf K. Andersen 2017 10260
Tove Midtsundstad, Ingrid Sivesind Mehlum and Anne Inga Hilsen : The impact of the working environment on work retention of older workers Fafo-paper 2017:09 Anne Inga Hilsen Tove Midtsundstad 2017 10259
Silje Andresen og Jon Rogstad : Skolekonkurranser for yrkesfag – en mulighet for alle? Fafo-notat 2017:08 Silje Andresen Jon Rogstad 2017 10258
Kristine Nergaard : Midlertidige ansettelser 2016 Fafo-notat 2017:07 Kristine Nergaard 2017 10257
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Bård Jordfald og Kristine Nergaard : Elektrobransjen i tall Fafo-notat 2017:06 Kristine Nergaard Mona Bråten 2017 10256
Roy A. Nielsen : Forventet pensjonsalder innen KS’ tariffområde Fafo-notat 2017:05 Roy A. Nielsen 2017 10255
Vidar Bakkeli : Boligsosiale utfordringer i Nes kommune Fafo-notat 2017:04 Vidar Bakkeli 2017 10254
Sissel C. Trygstad : Kunnskapsstatus om varsling og varslingsprosesser Fafo-notat 2017:03 Sissel C. Trygstad 2017 10253
Arne Backer Grønningsæter : Å bli eldre med hiv Fafo-notat 2017:02 Arne Backer Grønningsæter 2017 10252
Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen : Teambasert styrermodell i kommunale barnehager Fafo-notat 2017:01 Mona Bråten Ragnhild Steen Jensen 2017 10251
Magne Bråthen, Huafeng Zhang og Jon Rogstad : Indikatorer på diskriminering av innvandrere, urfolk og nasjonale minoriteter Fafo-notat 2016:26 Magne Bråthen Huafeng Zhang Jon Rogstad 2016 10250
Kristine Nergaard, Kristin Alsos og Åsmund Arup Seip : Koordinering av lønnsdannelsen innen de nordiske frontfagsmodellene Fafo-notat 2016:25 Kristine Nergaard Kristin Alsos Åsmund Arup Seip 2016 10249
Inger Lise Skog Hansen, Mark B. Taylor and Arne Backer Grønningsæter : Business, development and inclusion of persons with disabilities Fafo-paper 2016:24 Inger Lise Skog Hansen Mark Taylor Arne Backer Grønningsæter 2016 10248
Kristin Jesnes, Beate Sletvold Øistad, Kristin Alsos og Torstein Nesheim : Aktører og arbeid i delingsøkonomien Fafo-notat 2016:23 Kristin Jesnes Beate Sletvold Øistad Kristin Alsos 2016 10247
Mona Bråten : HMS-utfordringer ved alenearbeid Fafo-notat 2016:22 Mona Bråten 2016 10246
Bård Jordfald : Hvorfor finnes professorer uten utdanning? Fafo-notat 2016:21 Bård Jordfald 2016 10245
Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder : Partssamarbeidet i fagopplæringen Fafo-notat 2016:20 Torgeir Nyen Anna Hagen Tønder 2016 10244
Kristine Nergaard og Beate Sletvold Øistad : Fastsettelse av lønn og honorar for korttidsoppdrag på det kunstneriske feltet Fafo-notat 2016:19 Kristine Nergaard Beate Sletvold Øistad 2016 10243
Silje Andresen, Håkon Høst, Torgeir Nyen, Johannes Oldervoll og Anna Hagen Tønder : Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen. Delrapport 2 Fafo-notat 2016:18 Silje Andresen Torgeir Nyen Anna Hagen Tønder 2016 10242
Kristin Jesnes : Lovfestet minstelønn i Frankrike Fafo-notat 2016:17 Kristin Jesnes 2016 10241
Lise Lien : Traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser i Oslo kommune Fafo-notat 2016:16 Lise Lien 2016 10240
Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad : Å sette pris på lærlinger Fafo-notat 2016:15 Silje Andresen Kaja Reegård Jon Rogstad 2016 10239
Inger Marie Hagen : Forskere søkes! Fafo-notat 2016:14 Inger Marie Hagen 2016 10238
Bård Jordfald : Hva forklarer lønnsforskjellene? Arbeidstakere med lang høyere utdanning i statlig og privat sektor Fafo-notat 2016:13 Bård Jordfald 2016 10237
Roy A. Nielsen og Tove Midtsundstad : Virker tiltakene? Fafo-notat 2016:12 Roy A. Nielsen Tove Midtsundstad 2016 10236
Bernt Bratsberg, Torgeir Nyen og Oddbjørn Raaum : Voksne som tar fagbrev Fafo-notat 2016:11 Torgeir Nyen 2016 10235
Dag Olberg : Unntak fra bestemmelsene om daglig og ukentlig arbeidsfri Fafo-notat 2016:10   2016 10234
Guri Tyldum : Oppfølging av mulige mindreårige ofre for menneskehandel i Norge Fafo-notat 2016:09 Guri Tyldum 2016 10233
Jon M. Hippe og Tove Midtsundstad : Teller AFP med? Fafo-notat 2016:08 Tove Midtsundstad 2016 10232
Kristine Nergaard : Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2014 Fafo-notat 2016:07 Kristine Nergaard 2016 10231
Erika Braanen Sterri : Kapasitet i integreringsapparatet Fafo-notat 2016:06 Erika Braanen Sterri 2016 10230
Henriette Lunde og Jon Rogstad : Kunnskapsstatus om godkjenning av utenlandsk kompetanse og kunnskapsstatus om diskriminering i arbeidslivet Fafo-notat 2016:05 Jon Rogstad 2016 10229
Inger Marie Hagen : En verden i endring – hva betyr det for Akademikerne? Fafo-notat 2016:04 Inger Marie Hagen 2016 10228
Kristin Dalen and Hedda Flatø : China’s Pension Reform: Towards Scandinavian-style universalism? Fafo-paper 2016:03 Kristin Dalen Hedda Flatø 2016 10227
Anne Britt Djuve : Flyktninger – krise for den nordiske modellen? Fafo-notat 2016:02 Anne Britt Djuve 2016 10226
Jon Erik Dølvik : Welfare as a productive factor Fafo-paper 2016:01 Jon Erik Dølvik 2016 10225
Guri Tyldum : Fattige tilreisende fra Romania i Oslo Fafo-notat 2015:13 Guri Tyldum 2015 10224
Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård, Idunn Seland og Anna Hagen Tønder : Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen. Delrapport 1 Fafo-notat 2015:12 Torgeir Nyen Kaja Reegård Anna Hagen Tønder 2015 10223
Mona Bråten og Jørgen Svalund : Statlig renhold på anbud Fafo-notat 2015:11 Mona Bråten Jørgen Svalund 2015 10222
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård : Varsling i Sandnes kommune Fafo-notat 2015:10 Anne Mette Ødegård Sissel C. Trygstad 2015 10221
Anne Inga Hilsen og Lise Lien : NAV – en fyrlykt i IA-arbeidet Fafo-notat 2015:09 Anne Inga Hilsen Lise Lien 2015 10220
Geir Veland : Pensjonsordninger for ledende ansatte i selskaper med statlig eierskap Fafo-notat 2015:08   2015 10219
Kristine Nergaard : En organisasjon for framtida Fafo-notat 2015:07 Kristine Nergaard 2015 10218
Hanne Bogen og Hedda Flatø : Offentlig og privat tjenesteproduksjon Fafo-notat 2015:06 Hedda Flatø 2015 10217
Anna Hagen Tønder, Tove Mogstad Aspøy og Kaja Reegård : Å velge et yrke Fafo-notat 2015:05 Tove Mogstad Aspøy Anna Hagen Tønder Kaja Reegård 2015 10216
Lise Lien : Care responsibility and work participation Fafo-paper 2015:04 Lise Lien 2015 10215
Bård Jordfald og Magnus Mühlbradt : Arbeidskraftbehov ved søndagsåpne butikker Fafo-notat 2015:03 Bård Jordfald 2015 10214
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen : En ekstra dytt, eller mer? Fafo-notat 2015:02 Tove Mogstad Aspøy Torgeir Nyen 2015 10213
Hilde Haualand : Grunnskole for tegnspråklige elever Fafo-notat 2015:01   2015 10212
Hanne Bogen, Lise Lien og Anne Inga Hilsen : Sykefravær i det statlige tariffområdet Fafo-notat 2014:24 Lise Lien Anne Inga Hilsen 2014 10211
Geir Veland og Rolf K. Andersen : Tjenestepensjon og sosiale medier Fafo-notat 2014:23 Rolf K. Andersen 2014 10210
Line Eldring and Kristin Alsos : European Minimum Wage: A Nordic Outlook – an update Fafo-paper 2014:21 Kristin Alsos 2014 10208
Line Eldring og Kristin Alsos : Lovfestet minstelønn: Norden og Europa – en oppdatering Fafo-notat 2014:20 Kristin Alsos 2014 10207
Gudmund Hernes : Klimapolitikk i den nordiske modellen Fafo-notat 2014:19 Gudmund Hernes 2014 10206
Huafeng Zhang, Åge A. Tiltnes and Hani Eldada : Living conditions of Palestinian outside-camp refugees, Jordan 2012 Fafo-paper 2014:18 Åge Arild Tiltnes Huafeng Zhang 2014 10205
Huafeng Zhang, Åge A. Tiltnes and Hani Eldada : Living conditions of Palestinian camp refugees, Jordan 2011, Tabulation report, Part 2 Fafo-paper 2014:17 Åge Arild Tiltnes Huafeng Zhang 2014 10204
Huafeng Zhang, Åge A. Tiltnes and Hani Eldada : Living conditions of Palestinian camp refugees, Jordan 2011, Tabulation report, Part 1 Fafo-paper 2014:16 Huafeng Zhang Åge Arild Tiltnes 2014 10203
Kristin Jesnes : Statens plikt til å beskytte menneskerettighetene Fafo-notat 2014:15 Kristin Jesnes 2014 10202
Kristine Nergaard : Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2013 Fafo-notat 2014:14 Kristine Nergaard 2014 10201
Bård Jordfald : Medlemsbevegelser, tariff- og organisasjonshopping Fafo-notat 2014:13 Bård Jordfald 2014 10200
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen : Alternativ VG3 for elever som ikke får læreplass Fafo-notat 2014:12 Torgeir Nyen Tove Mogstad Aspøy 2014 10199
Geir Veland : Tjenestepensjonsmarkedet 2001–2013 Fafo-notat 2014:11   2014 10198
Mona Bråten og Anna Hagen Tønder : Barne- og ungdomsarbeiderens stilling i arbeidslivet Fafo-notat 2014:10 Mona Bråten Anna Hagen Tønder 2014 10197
Line Eldring og Rolf K. Andersen : Kortere kjeder – mindre sosial dumping? Fafo-notat 2014:09 Rolf K. Andersen 2014 10196
Geir Veland og Jon M. Hippe : Kostnader i innskuddspensjonene i Norge Fafo-notat 2014:08   2014 10195
Steffen Lehndorff : A sleeping giant? Fafo-paper 2014:07 Steffen Lehndorff 2014 10194
Geir Veland : Omlegging av uførepensjonsordninger i offentlig og privat sektor Fafo-notat 2014:06   2014 10193
Hilde Haualand og Anne Inga Hilsen : Brukermedvirkning i NAV – hvor er vi nå? Fafo-notat 2014:05 Anne Inga Hilsen 2014 10192
Anne Mette Ødegård og Rolf Andersen : Om arbeidstid, konkurranseutsetting, innleie av arbeidskraft, tiltak mot sosial dumping, AFP og kontroll og overvåkning på arbeidsplassene Fafo-notat 2014:04 Rolf K. Andersen Anne Mette Ødegård 2014 10191
Inger Marie Hagen : Bedriftsforsamlingen – pleie eller plikt? Fafo-notat 2014:03 Inger Marie Hagen 2014 10190
Bård Jordfald og Mona Bråten : Bærekraftige muligheter og løsninger for avistrykkeriene Fafo-notat 2014:02 Mona Bråten Bård Jordfald 2014 10189
Vidar Bakkeli og Olav Elgvin : Kunnskapsoversikt om lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Fafo-notat 2014:01 Vidar Bakkeli Olav Elgvin 2014 10188
Geir Veland : Tjenestepensjonsmarkedet 2001–2012 Fafo-notat 2013:21   2013 10187
Anne Skevik Grødem, Inger Lise Skog Hansen og Miriam Latif Sandbæk : Boligpolitiske velferdsgevinster Fafo-notat 2013:20 Anne Skevik Grødem Inger Lise Skog Hansen 2013 10186
Geir Veland og Jon M. Hippe : Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Fafo-notat 2013:19   2013 10185
Roy A. Nielsen : Levekårsutfordringer i Sandefjord Fafo-notat 2013:18 Roy A. Nielsen 2013 10184
Mona Bråten : Kontroll og overvåking – utfordringer for personvern og arbeidsmiljø Fafo-notat 2013:17 Mona Bråten 2013 10183
Mona Bråten, Inger Beate Hovi, Ragnhild Steen Jensen, Merethe Dotterud Leiren og Kåre H. Skollerud : Arbeidsforhold i vegsektoren Fafo-notat 2013:16 Mona Bråten Ragnhild Steen Jensen 2013 10182
Kristine Nergaard : Deltidsarbeid i varehandel – hva sier de ansatte? Fafo-notat 2013:15 Kristine Nergaard 2013 10181
Inger Marie Hagen : Prioriteringer og samarbeid Fafo-notat 2013:14 Inger Marie Hagen 2013 10180
Mona Christophersen, Jing Liu, Cathrine Moe Thorleifsson and Åge A. Tiltnes : Lebanese attitudes towards Syrian refugees and the Syrian crisis Fafo-paper 2013:13 Mona Christophersen Jing Liu Cathrine Thorleifsson Åge Arild Tiltnes 2013 10179
Mark B. Taylor : Kartlegging og avviksanalyse: Statens plikt til å beskytte Fafo-notat 2013:12 Mark Taylor 2013 10178
Geir Veland : Early retirement pension systems in Norway Fafo-paper 2013:11   2013 10177
Inger Marie Hagen : Likestilling: politikk og utfordringer Fafo-notat 2013:10 Inger Marie Hagen 2013 10176
Lise Lien og Svein Erik Moen : Konsulentbruk i NAV Fafo-notat 2013:09 Lise Lien 2013 10175
Dag Olberg : Bruk av permitteringer 2012 – omfang og reguleringer Fafo-notat 2013:08   2013 10174
Johan Christensen : Nordisk skattepolitikk mot 2030 Fafo-notat 2013:07   2013 10173
Helga Bull-Rostrup og Anne Inga Hilsen : Gravide i handelsnæringen – et sykefraværsprosjekt Fafo-notat 2013:06 Anne Inga Hilsen 2013 10172
Tove Midtsundstad : Kunnskap om og holdninger til pensjonsreformen Fafo-notat 2013:05 Tove Midtsundstad 2013 10171
Olav Elgvin : «Saman om» et bedre omdømme – en kunnskapsstatus Fafo-notat 2013:04 Olav Elgvin 2013 10170
Anne Inga Hilsen og Anna Hagen Tønder : «Saman om» kompetanse og rekruttering – en kunnskapsstatus Fafo-notat 2013:03 Anna Hagen Tønder Anne Inga Hilsen 2013 10169
Lise Lien : «Saman om» sykefravær – en kunnskapsstatus Fafo-notat 2013:02 Lise Lien 2013 10168
Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen og Åsmund Hermansen : Virksomhetenes seniortiltak Fafo-notat 2013:01 Tove Midtsundstad 2013 10167
Geir Veland : Tjenestepensjoner i endring Fafo-notat 2012:20   2012 10166
Hanne Bogen og Nina Drange : Gratis kjernetid Fafo-notat 2012:19   2012 10165
Håkon Høst (red.) : Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger Fafo-notat 2012:18 Torgeir Nyen 2012 10164
Tove Mogstad Aspøy og Anna Hagen Tønder : Utredning om forskning på voksnes læring Fafo-notat 2012:17 Anna Hagen Tønder Tove Mogstad Aspøy 2012 10163
Anne Mette Ødegård og Kristin Alsos : Håndheving av alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet Fafo-notat 2012:16 Anne Mette Ødegård Kristin Alsos 2012 10162
Dag Olberg : Hvor travelt er det på jobben? Fafo-notat 2012:14   2012 10160
Kristin Alsos og Sissel C. Trygstad : Medbestemmelse og samarbeid lokalt Fafo-notat 2012:13 Kristin Alsos Sissel C. Trygstad 2012 10159
Rolf K. Andersen, Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård : Bruk av innleid arbeidskraft Fafo-notat 2012:12 Anne Mette Ødegård Rolf K. Andersen Kristine Nergaard 2012 10158
Anne Hege Strand : Boligsosiale midler Fafo-notat 2012:11 Anne Hege Strand 2012 10157
Kristin Alsos og Dag Olberg : Åpningstider og arbeidstid i varehandelen Fafo-notat 2012:10 Kristin Alsos 2012 10156
Cecilie Øien : A sense of control Fafo-paper 2012:09   2012 10155
Heidi Nicolaisen : Exit normalarbeidsdagen? Fafo-notat 2012:08 Heidi Nicolaisen 2012 10154
Geir Veland og Åsmund Hermansen : Pensjonsordninger for yrkesgrupper i Europa – en kartlegging Fafo-notat 2012:07   2012 10153
Anne Hege Strand : Styrket innsats mot barnefattigdom. Rapport for 2011 Fafo-notat 2012:06 Anne Hege Strand 2012 10152
Ketil Bråthen og Berit Bakken : Evaluering av prosjektet "Legenes sykmeldingspraksis i Hedmark" Fafo-notat 2012:05 Ketil Bråthen 2012 10151
Bård Jordfald : Privat tjenesteyting Fafo-notat 2012:04 Bård Jordfald 2012 10150
Henriette Lunde : The violent lifeworlds of young Haitians Fafo-paper 2012:03   2012 10149
Morten Bøås and Mohamed Husein Gaas : What to do with Somalia? Fafo-paper 2012:02   2012 10148
Torgeir Aarvaag Stokke : Etableringen av kriterier for lokale forhandlinger i privat sektor Fafo-notat 2012:01   2012 10147
Anne Britt Djuve : Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Fafo-notat 2011:25 Anne Britt Djuve 2011 10146
Geir Veland : Tjenestepensjoner i endring Fafo-notat 2011:24   2011 10145
Åsmund Arup Seip : Kompetanseutvikling i offentlig sektor Fafo-notat 2011:23 Åsmund Arup Seip 2011 10144
Hanne Bogen : Privat drift av omsorgstjenester Fafo-notat 2011:22   2011 10143
Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen : Østeuropeisk arbeidskraft i hotell, verft, fiskeindustri og kjøttindustri Fafo-notat 2011:21 Rolf K. Andersen Anne Mette Ødegård 2011 10142
Roy A. Nielsen : Langsiktige konsekvenser av å vokse opp i leiebolig Fafo-notat 2011:20 Roy A. Nielsen 2011 10141
Bjørn R. Lescher-Nuland : Styrket innsats mot barnefattigdom. Rapport for 2010 Fafo-notat 2011:19   2011 10140
Miriam Latif Sandbæk og Kristian Rose Tronstad : Hovedtrekk ved integreringspolitikken i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Frankrike og Canada Fafo-notat 2011:18   2011 10139
Morten Bøås, Hedda Flatø, Anne Hatløy, Jon Pedersen and Åge Tiltnes : Stakeholders surveys in fragile countries Fafo-paper 2011:17 Åge Arild Tiltnes Hedda Flatø Anne Hatløy 2011 10138
Dag Olberg : Arbeidstidsdilemmaer Fafo-notat 2011:16   2011 10137
Morten Bøås, Hedda Flatø, Anne Hatløy, Jon Pedersen and Åge A. Tiltnes : Polling for peace and security Fafo-paper 2011:15 Åge Arild Tiltnes Anne Hatløy Hedda Flatø 2011 10136
Åsmund Hermansen : Organisering og eierformer innen pleie- og omsorgssektoren Fafo-notat 2011:14   2011 10135
Åsmund Hermansen : Personell og yrkesfordeling innen pleie- og omsorgssektoren Fafo-notat 2011:13   2011 10134
Åsmund Hermansen : Pleie- og omsorgssektoren i de nordiske land Fafo-notat 2011:12   2011 10133
Svein Erik Moen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland : Sosiale og helsemessige konsekvenser av arbeidstidsordninger i helse-, pleie- og omsorgssektoren Fafo-notat 2011:11 Ketil Bråthen Leif E.Moland 2011 10132
Åge A. Tiltnes, Jon Pedersen, Silje Sønsterudbråten, Jing Liu : Palestinian Opinions about Governance, Institutions and Political Leaders Fafo-paper 2011:09 Åge Arild Tiltnes Jing Liu 2011 10130
Åge A. Tiltnes, Jon Pedersen, Silje Sønsterudbråten, Jing Liu : Palestinian Opinions about Public Services Fafo-paper 2011:08 Åge Arild Tiltnes Jing Liu 2011 10129
Leif E. Moland og Ketil Bråthen : Forsøk med langturnusordninger i Bergen kommune Fafo-notat 2011:07 Ketil Bråthen 2011 10128
Anne Britt Djuve, Hanne C. Kavli og Kristian R. Tronstad : Et etnisk perspektiv på likestilling Fafo-notat 2011:06 Hanne Cecilie Kavli Anne Britt Djuve 2011 10127
Tove Midtsundstad og Christer Hyggen : Pensjoner på børs – valg og risiko Fafo-notat 2011:05 Tove Midtsundstad 2011 10126
Roy Nielsen : Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet Fafo-notat 2011:04 Roy A. Nielsen 2011 10125
Miriam Latif Sandbæk : Voksne innvandrere i norskopplæringen Fafo-notat 2011:03   2011 10124
Marianne Dæhlen og Hanne C. Kavli : Lærere i Oslo voksenopplæring Fafo-notat 2011:02 Hanne Cecilie Kavli 2011 10123
Øyvind Berge og Christer Hyggen : Privatskoler i Norden Fafo-notat 2011:01   2011 10122
Kristine Nergaard : Fagorganisering i Norden Fafo-notat 2010:25 Kristine Nergaard 2010 10121
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Line Eldring og Anne Mette Ødegård : Evaluering av tiltak mot sosial dumping. Underveisrapportering Fafo-notat 2010:24 Rolf K. Andersen Mona Bråten Anne Mette Ødegård 2010 10120
Marianne Dæhlen og Anna Hagen : Prosjekt til fordypning – mellom skole og arbeidsliv. Delrapport 2 Fafo-notat 2010:23 Anna Hagen Tønder 2010 10119
Geir Veland : Tjenestepensjoner i endring Fafo-notat 2010:22   2010 10118
Odd Bjørn Ure : Formal education in an informal Norwegian culture of enterprise training Fafo-paper 2010:21   2010 10117
Anna Hagen og Torgeir Nyen : Kjedeskoler – internopplæring i varehandelen Fafo-notat 2010:20 Torgeir Nyen Anna Hagen Tønder 2010 10116
Berit Tennbakk, Bård Jordfald og Geir Veland : Kraft og kabler Fafo-notat 2010:19 Bård Jordfald 2010 10115
Dag Olberg : Nedgangskonjunkturen og arbeidstiden Fafo-notat 2010:18   2010 10114
Kristine Nergaard : Avtalt arbeidstid og arbeidstidsønsker blant deltidsansatte Fafo-notat 2010:17 Kristine Nergaard 2010 10113
Ole-Anders Stensen and Odd Bjørn Ure : Social inclusion in adult education is more than implementing mainstream public policy Fafo-paper 2010:16   2010 10112
Jing Liu and Åge A. Tiltnes : Surveying Palestinian Opinion. Results from an opinion poll in the West Bank and the Gaza Strip February and May 2010 Fafo-paper 2010:15 Åge Arild Tiltnes Jing Liu 2010 10111
Jing Liu and Åge A. Tiltnes : Surveying Palestinian Opinion. Results from an opinion poll in the West Bank February 2010 Fafo-paper 2010:14 Åge Arild Tiltnes Jing Liu 2010 10110
Jing Liu and Åge A. Tiltnes : Surveying Palestinian Opinion. Results from an opinion poll in the Gaza Strip May 2010 Fafo-paper 2010:13 Åge Arild Tiltnes Jing Liu 2010 10109
Christer Hyggen : Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge. Rapport for 2009 Fafo-notat 2010:12   2010 10108
Øyvind M. Berge og Christer Hyggen : Framveksten av private helseforsikringer i Norden Fafo-notat 2010:11   2010 10107
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli : Krafttak for norskopplæring – et første inntrykk Fafo-notat 2010:10 Hanne Cecilie Kavli Anne Britt Djuve 2010 10106
Anne Britt Djuve og Marianne Dæhlen : Frafall fra norskopplæring i Oslo kommune. En analyse basert på SITS Fafo-notat 2010:09 Anne Britt Djuve 2010 10105
Kristin Alsos : Bemanningsdirektivet Fafo-notat 2010:08 Kristin Alsos 2010 10104
Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke : Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2008 Fafo-notat 2010:07 Kristine Nergaard 2010 10103
Hanne Cecilie Kavli : Hva er det med Oslo? Fafo-notat 2010:06 Hanne Cecilie Kavli 2010 10102
Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge : Useriøsitet i bemanningsbransjen Fafo-notat 2010:05 Anne Mette Ødegård 2010 10101
Christer Hyggen : Pensjoner på børs – hvor risikofylt? Fafo-notat 2010:04   2010 10100
Kristin Alsos : Bemanningsforetak Fafo-notat 2010:03 Kristin Alsos 2010 10099
Odd Bjørn Ure og Inger Marie Hagen : På vei mot et arbeidslivsfond innenfor den nye avtalen om EØS-midlene Fafo-notat 2010:02 Inger Marie Hagen 2010 10098
Laura E. Mitchell : Youth engagement in Syria: Fafo-paper 2010:01   2010 10097
Marianne Dæhlen og Torgeir Nyen : Livslang læring i norsk arbeidsliv. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2009 Fafo-notat 2009:22 Torgeir Nyen 2009 10096
Bjørn Richard Nuland : Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge. Rapport for 2008 Fafo-notat 2009:21   2009 10095
Kristine Nergaard : Hvem har ikke AFP? Fafo-notat 2009:20 Kristine Nergaard 2009 10094
Kristin Alsos : Skadet på fritiden – hva så? Fafo-notat 2009:19 Kristin Alsos 2009 10093
Åge A. Tiltnes : Living conditions in the Gaza Strip Fafo-paper 2009:18 Åge Arild Tiltnes 2009 10092
Eivind Falkum, Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad : Bedriftsdemokrati, medvirkning og medbestemmelse. Notat 2 Kunnskapsstatus på feltet våren 2009 Fafo-notat 2009:17 Inger Marie Hagen Sissel C. Trygstad 2009 10091
Eivind Falkum, Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad : Bedriftsdemokrati, medvirkning og medbestemmelse. Notat 1 Bedriftsdemokratiets historie i Norge Fafo-notat 2009:16 Inger Marie Hagen Sissel C. Trygstad 2009 10090
Elizabeth Mills, Marina Manuela de Paoli and Arne Backer Grønningsæter : Love in the Time of AIDS: The Relational Gender Dynamics of Prevention, Testing and Treatment Fafo-paper / CSSR Working Paper No. 252 2009:15 Arne Backer Grønningsæter 2009 10089
Elizabeth Mills, Marina Manuela de Paoli, Arne Backer Grønningsæter : CSSR Working Paper No. 252 Fafo-paper 2009:15   2009 10089
Marion Marmorat : Non-Judicial Remedies in Norway for Corporate Social Responsibility Abroad Fafo-paper 2009:14   2009 10088
Johan Christensen : The updating of social democratic tax policy Fafo-paper 2009:13   2009 10087
Øyvind Berge : De nordiske modellene etter 2000 – tiltak for å dempe finanskrisa i Norden Fafo-notat 2009:12   2009 10086
Øyvind Berge, Johan Christensen, Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Hanne Kavli og Sissel Trygstad : De nordiske modellene etter 2000 – en sammenliknende oppsummering Fafo-notat 2009:11 Tone Fløtten Hanne Cecilie Kavli Jon Erik Dølvik Sissel C. Trygstad 2009 10085
Jon Kvist : De nordiske modellene etter 2000 – udviklingen i Danmark Fafo-notat 2009:10   2009 10084
Johan Christensen, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Jørgen Svalund, Sissel Trygstad : De nordiske modellene etter 2000 – utviklinga i Norge Fafo-notat 2009:09 Tone Fløtten Jørgen Svalund Sissel C. Trygstad 2009 10083
Espen Løken : De nordiske modellene etter 2000 – bakgrunn og fellestrekk Fafo-notat 2009:08   2009 10082
Bent Sofus Tranøy : Makt, interesser og legitimitet på veien fram mot nye regnskapsstandarder Fafo-notat 2009:07   2009 10081
Christer Hyggen : Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge. Rapport for 2007 Fafo-notat 2009:06   2009 10080
Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen og Hanne Cecilie Kavli : De ti største humanitære utfordringene i Norge Fafo-notat 2009:05 Tone Fløtten Hanne Cecilie Kavli Inger Lise Skog Hansen 2009 10079
Bård Jordfald og Torgeir Nyen : Aktivitetsrapportering 2008 – kompetanse for utvikling Fafo-notat 2009:04 Bård Jordfald Torgeir Nyen 2009 10078
Leif E. Moland : Deltid og sykefravær i Skedsmo kommune Fafo-notat 2009:03 Leif E.Moland 2009 10077
Inger Lise Skog Hansen (ed.) : ICT and employment Fafo-paper 2009:02 Inger Lise Skog Hansen 2009 10076
Kristin Alsos. Med vedlegg av Stein Evju : Tjenestedirektivet og arbeidsretten Fafo-notat 2009:01 Kristin Alsos 2009 10075
Leif E. Moland : Reduksjon av uønsket deltid i Lørenskog kommune Fafo-notat 2008:30 Leif E.Moland 2008 10074
Svein Erik Moen og Leif E. Moland : Bruk av konsulenter og midlertidige ansettelser i statlige virksomheter Fafo-notat 2008:29 Leif E.Moland 2008 10073
Ulf Blossing, Anna Hagen, Torgeir Nyen og Åsa Söderström : Evaluering av Kunnskapsløftet – fra ord til handling. Delrapport 2 Fafo-notat 2008:28 Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen 2008 10072
Marianne Dæhlen, Anna Hagen og Dagfinn Hertzberg : Prosjekt til fordypning – mellom skole og arbeidsliv. Delrapport 1 Fafo-notat 2008:27 Anna Hagen Tønder 2008 10071
Henriette Lunde : Youth and Education in Haiti Fafo-paper 2008:26   2008 10070
Kristine Nergaard og Jørgen Svalund : Utleie av arbeidskraft 2008 Fafo-notat 2008:25 Jørgen Svalund Kristine Nergaard 2008 10069
Arne Backer Grønningsæter og Bjørn Richard Nuland : Diskriminering av lesbiske, homofile og bifile og av hivpositive Fafo-notat 2008:24 Arne Backer Grønningsæter 2008 10068
Hanne Bogen : Morgendagens eldreomsorg. Om bruk av IKT i kommunal eldreomsorg Fafo-notat 2008:23   2008 10067
Åsmund Arup Seip : IKT i staten Fafo-notat 2008:22 Åsmund Arup Seip 2008 10066
Inger Lise Skog Hansen : IKT og funksjonshemmede Fafo-notat 2008:21 Inger Lise Skog Hansen 2008 10065
Johan Christensen, Tone Fløtten, Christer Hyggen : Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge. Rapport for 2006 Fafo-notat 2008:20 Tone Fløtten 2008 10064
Bård Jordfald : Hva forklarer lønnsforskjellene? Utdanningsgruppene i statlig og i privat sektor Fafo-notat 2008:19 Bård Jordfald 2008 10063
Bård Jordfald og Torgeir Nyen : Aktivitetsrapportering 2007 – kompetanse for utvikling Fafo-notat 2008:18 Bård Jordfald Torgeir Nyen 2008 10062
Dag Olberg : Ett år med sekstimersdag ved Tine Sentrallager Heimdal Fafo-notat 2008:17   2008 10061
Geir Veland : Det kommer an på Fafo-notat 2008:16   2008 10060
Anne Mette Ødegård : Europeiske reguleringer og partssamarbeid Fafo-notat 2008:15 Anne Mette Ødegård 2008 10059
Anna Hagen og Aris Kaloudis : Kompetansepolitikk for kunnskapsnasjonen Fafo-notat 2008:14 Anna Hagen Tønder 2008 10058
Anna Hagen, Torgeir Nyen og Marjan Nadim : Evaluering av «Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008.» Delrapport 3 Fafo-notat 2008:13 Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen 2008 10057
Tove Midtsundstad, Axel West Pedersen og Jon M. Hippe : Alternativ modell for AFP Fafo-notat 2008:12 Tove Midtsundstad 2008 10056
Ellen Brandt, Marianne Dæhlen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg, Aris Kaloudis, Åsmund Arup Seip, Liv Anne Støren, Taran Thune, Agnete Vabø : Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv – en forstudie Fafo-notat 2008:11 Anna Hagen Tønder Åsmund Arup Seip 2008 10055
Torgeir Nyen : Kompetanseutvikling blant NITOs medlemmer Fafo-notat 2008:10 Torgeir Nyen 2008 10054
Mona Bråten og Eivind Falkum : Omstillingshistorier i norsk arbeidsliv Fafo-notat 2008:09 Mona Bråten 2008 10053
Kristin Alsos : Selskapsrett i et corporate governance-perspektiv Fafo-notat 2008:08 Kristin Alsos 2008 10052
Dagfinn Hertzberg og Torunn Kvinge : Østeuropeisk arbeidskraft i norsk sjømat- og verftsindustri Fafo-notat 2008:07   2008 10051
Anne Mette Ødegård : Norsk arbeidsliv og EØS-avtalen Fafo-notat 2008:06 Anne Mette Ødegård 2008 10050
Kristin Alsos, Stein Evju og Anne Mette Ødegård : Tjenestedirektivet og regjeringens handlingsplan mot sosial dumping Fafo-notat 2008:05 Kristin Alsos Anne Mette Ødegård 2008 10049
Sissel Trygstad og Håvard Lismoen : Fagbevegelsen og CSR Fafo-notat 2008:04 Sissel C. Trygstad 2008 10048
Sigmund Aslesen : Den maritime klynga i bevegelse Fafo-notat 2008:03   2008 10047
Åge A. Tiltnes : Characteristics of Displaced Palestinian Refugees from the Nahr El-Bared Refugee Camp Fafo-paper 2008:02 Åge Arild Tiltnes 2008 10046
Pawel Kaczmarczyk og Marek Okólski : Economic impacts of migration on Poland and the Baltic states Fafo-paper 2008:01   2008 10045
Dag Olberg : Flexicurity – nordiske arbeidslivsmodeller i nye kontekster? Fafo-notat 2007:24   2007 10044
Ulf Blossing, Anna Hagen, Torgeir Nyen og Åsa Söderström : Evaluering av Kunnskapsløftet – fra ord til handling Fafo-notat 2007:23 Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen 2007 10043
Tone Alm Andreassen, Hilde Haualand og Steinar Widding : Funksjonshemming og arbeidsliv i tre bransjer. Sysselsettingsmuligheter og funksjonshemmende barrierer i byggebransjen, IKT-bransjen og helsesektoren Fafo-notat 2007:22   2007 10042
Odd Bjørn Ure : Learning is too important to be left to… Fafo-paper 2007:21   2007 10041
Hanne Bogen : "Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00." Fafo-notat 2007:20   2007 10040
Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund : Forutsetninger for olje- og gassvirksomhet i Nord-Norge Fafo-notat 2007:19 Jørgen Svalund Magne Bråthen Gudmund Hernes 2007 10039
Sissel Trygstad og Marit Skivenes : Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold Fafo-notat 2007:18 Sissel C. Trygstad 2007 10038
Heidi Gautun : Hjemmebarna Fafo-notat 2007:17   2007 10037
Åge A. Tiltnes : A Socio-economic Profile of the Nahr El-Bared and Beddawi Refugee Camps of Lebanon Fafo-paper 2007:16 Åge Arild Tiltnes 2007 10036
Dagfinn Hertzberg : Samarbeid mellom næringsliv og skoler på Sunnmøre Fafo-notat 2007:15   2007 10035
Bård Jordfald og Torgeir Nyen : Analyse av aktivitetsrapportering 2006 - kompetanse for utvikling Fafo-notat 2007:14 Bård Jordfald Torgeir Nyen 2007 10034
Kristin Alsos : HMS-regler i Norge og Polen – en sammenligning Fafo-notat 2007:13 Kristin Alsos 2007 10033
Bård Jordfald : Hvor er det blitt av alle sammen? Fafo-notat 2007:12 Bård Jordfald 2007 10032
Anna Hagen, Torgeir Nyen og Dagfinn Hertzberg : Evaluering av «Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008.» Delrapport 2 Fafo-notat 2007:11 Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen 2007 10031
Kristin Alsos og Åsmund Arup Seip : Organisering av arbeidsmarkedet i norsk luftfart Fafo-notat 2007:10 Kristin Alsos Åsmund Arup Seip 2007 10030
Per Kleppe : Hva betyr Corporate Social Responsibility i praksis? Fafo-notat 2007:09   2007 10029
Geir Falkenberg : Verdier og sosiale normer i store norske virksomheter. Viktige kulturbærere eller fordekt PR? Fafo-notat 2007:08   2007 10028
Jon Erik Dølvik : The Nordic regimes of labour market governance: From crisis to success-story? Fafo-paper 2007:07 Jon Erik Dølvik 2007 10027
Håvard Lismoen : Norske lederlønninger 2005 Fafo-notat 2007:06   2007 10026
Line Eldring og Paulina Trevena : Polsk byggenæring i bevegelse Fafo-notat 2007:05   2007 10025
Inger Lise Skog Hansen og Jørgen Svalund : Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet Fafo-notat 2007:04 Jørgen Svalund Inger Lise Skog Hansen 2007 10024
Inger Lise Skog Hansen : Møte med en likemann Fafo-notat 2007:03 Inger Lise Skog Hansen 2007 10023
Anne Mette Ødegård : Tjenestedirektivets betydning for reguleringer i arbeidslivet Fafo-notat 2007:02 Anne Mette Ødegård 2007 10022
Marit Skivenes og Sissel Trygstad : Roller, kommunikasjon og ytringsklima Fafo-notat 2006:30 Sissel C. Trygstad 2006 10021
Leif E. Moland : Deltidsarbeid og sykefravær i Oslo kommune Fafo-notat 2007:01 Leif E.Moland 2007 10020
Jon Horgen Friberg : Integrering av arbeidsinnvandrere Fafo-notat 2006:29 Jon Horgen Friberg 2006 10019
Micheline van Riemsdijk : Rekruttering av polske sykepleiere til Norge Fafo-notat 2006:27   2006 10017
Jon M. Hippe, Torgeir Aarvaag Stokke og Geir Veland : Hvor kollektivt? Fafo-notat 2006:26   2006 10016
Gudmund Hernes : Den norske mikromodellen Fafo-notat 2006:25 Gudmund Hernes 2006 10015
Johan Christensen, Tone Fløtten og Jon M. Hippe : Rikdom på nye veier II Fafo-notat 2006:24 Tone Fløtten 2006 10014
Dag Olberg : Forsøk med 6-timersdag – ordninger og erfaringer Fafo-notat 2006:23   2006 10013
Inger Lise Skog Hansen : «The pathway to a permanent home» Fafo-paper 2006:22 Inger Lise Skog Hansen 2006 10012
Odd Bjørn Ure, Sissel Trygstad, Anne Jensen, Johan Christensen og Leif Moland : Etats- eller høgskoleutdanning i norsk kriminalomsorg Fafo-notat 2006:21 Sissel C. Trygstad Leif E.Moland 2006 10011
Geir Veland : Skattefavorisert pensjonssparing Fafo-notat 2006:20   2006 10010
Kristine Nergaard : Midlertidig ansatte i norsk arbeidsliv Fafo-notat 2006:19 Kristine Nergaard 2006 10009
Geir Veland og Jon M. Hippe : Individuell og kollektiv fleksibilitet i tjenestepensjonsordninger Fafo-notat 2006:18   2006 10008
Sol Skinnarland og Leif Moland : Lokale arbeids- og velferdskontor Fafo-notat 2006:17   2006 10007
Tatjana Doroshko and Dagmar Kutsar : Social Indicators between Research and Policy-making in Estonia Fafo-paper 2006:15   2006 10005
Jon Erik Dølvik, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Torunn Kvinge, Sigmund Aslesen og Anne Mette Ødegård : EU-utvidelsen: Endringer i norske bedrifters arbeidskraftsstrategier? Fafo-notat 2006:14 Jon Erik Dølvik Jon Horgen Friberg Anne Mette Ødegård 2006 10004
Rolf K. Andersen, Eivind Falkum og Leif E. Moland : Virker verktøyet? Fafo-notat 2006:13 Rolf K. Andersen 2006 10003
Anna Hagen og Odd Bjørn Ure : Evaluering av KIM – Program for kompetanseutvikling i matsektoren Fafo-notat 2006:12 Anna Hagen Tønder 2006 10002
Leif E. Moland : Erfaringer med «Fleksibel arbeidstid» ved Abildsø bo- og rehabiliteringssenter Fafo-notat 2006:11 Leif E.Moland 2006 10001
Inger Marie Hagen : Vold og trusler – et stort arbeidsmiljøproblem i helse- og sosialsektoren Fafo Inger Marie Hagen 2019 959
Elin Svarstad : Lønn og lønnsforskjeller blant siviløkonomer og sivilingeniører i privat sektor   Elin Svarstad 2018 958
Arne Backer Grønningsæter and Svein Erik Stave : The Global Goals for Sustainable Development Other Fafo-publications 2015 Arne Backer Grønningsæter Svein Erik Stave 2015 956
Anne Britt Djuve, Jon Horgen Friberg, Guri Tyldum and Huafeng Zhang : When poverty meets affluence Other Fafo-publications 2015 Anne Britt Djuve Jon Horgen Friberg Guri Tyldum Huafeng Zhang 2015 954
: NordMod2030 Summaries of project reports Other Fafo-publications   2014 953
: NordMod2030 Sammendrag av prosjektrapportene Andre Fafo-utgivelser   2014 952
Heidi Gautun : Hvordan fordele omsorg? Andre Fafo-utgivelser   2013 951
: Fafo's Research on Human Trafficking: A Bibliography Andre Fafo-utgivelser   2012 950
Gudmund Hernes (red.) : Arkitekten Andre utgivelser 2008   2008 00945
Lise Bjerkan og Linda Dyrlid : Handel med mennesker. Et undervisningsopplegg     2006 943
John Wrench : Breakthroughs and blind spots Andre Fafo-utgivelser   2004 939
Eivind Falkum : HRM and IR perspectives - antagonistic or compatible? 2003   2003 937
Heidi Gautun : Når pasienten kommer først Andre Fafo-utgivelser   2003 936
Thabo Sephiri : Hiv/aids and workers' right Other Fafo-publications   2002 935
: Sammendrag av tre rapporter: Tillitsvalgte i en ny tid Andre Fafo-utgivelser   2002 933
Bjørne Grimsrud (ed.) : The Next Steps Other Fafo-publications   2002 932
Jon Pedersen and Marie Arneberg : Social and Economic Conditions in East Timor Other Fafo-publications   1999 929
Stein Ringen (red.) : Hva skjer med demokratiet? Andre Fafo-utgivelser   2000 928
Leif E. Moland : Arbeidsmiljø og HMS-arbeid i kommunesektoren Andre Fafo-utgivelser Leif E.Moland 1999 927
Torgeir Aarvaag Stokke, Jon Erik Dølvik and Kristine Nergaard : Industrial relations in Norway Other Fafo-publications Jon Erik Dølvik 1999 925
Martin Byrkjeland : Det gode arbeid. Kort versjon Andre Fafo-utgivelser   1998 924
Liv Jorun Stokke (red.) : Tyskland, Norge og Europa Andre Fafo-utgivelser   1998 923
Liv Jorun Stokke (ed.) : Gender Equality in Tunisia and Norway/Egalité des sexes en Tunisie et Norvège Other Fafo-publications   1998 922
Inger Marie Hagen, Sveinung Skule og Mona Bråten : Sammendrag av Nye tjenester på postkontorene Andre utgivelser 1998   1998 921
Bjørne Grimsrud and Arne Melchior (eds.) : Child Labour and International Trade Policy Andre Fafo-utgivelser   1997 920
: Institutional Development in an Indigenous Context Andre utgivelser 1997   1997 919
Torunn Olsen : Sammendrag av Destinasjon Brussel Andre Fafo-utgivelser   1997 918
Åke Uhlin : Kunskapens många språk Andre Fafo-utgivelser   1996 916
Jan Dietz : Putting the Past behind Other Fafo-publications   1996 915
Espen Dahl : Sammendrag av Ensom og ulykkelig Andre Fafo-utgivelser   1996 914
Kristine Nergaard : Arbeidsmiljø blant pedagogisk personale i grunnskole og videregående skole Andre Fafo-utgivelser   1994 912
Jens B. Grøgaard, Eifred Markussen and Ole Fredrik Ugland : Perspectives on participation. Competence, Willingness and Possibilities: Reserve officers in the Norwegian Mobilization Force Other Fafo-publications   1994 911
Marianne Depraetere og Arild H. Steen : First Expert Symposium of Termination of employment and the costs of dismissal 10.-11. Juni 1993 Andre Fafo-utgivelser   1993 910
Thore K. Karlsen : Drug and alcohol abuse prevention and assistance programmes in the workplace Andre Fafo-utgivelser   1991 909
Kåre Hagen and Jon M. Hippe : The Norwegian welfare state: from post-war consensus to future conflicts? Other Fafo-publications   1993 908
Arne Pape : Videreopplæring og utdanningsforskjeller Andre Fafo-utgivelser   1992 906
Jon M. Hippe : Eksperimentet som feilet? Andre Fafo-utgivelser   1991 905
: Mobbing på arbeidsplassen Andre Fafo-utgivelser   1987 904
Torunn Olsen : Vedlegg til "Det kom som et sjokk" Andre Fafo-utgivelser   1990 903
LIv Tørres : Summary: European standards Other Fafo-publications   1992 902
Terje Rød Larsen (red) : Kompetanse og kontrovers Andre Fafo-utgivelser   1991 900
Kristine Nergaard : Tariffavtaledekning målt ved surveyundersøkelse: Levekårsundersøkelsen 1996 Fafo-notat 1998:04 Kristine Nergaard 1998 899
Tori Grytli og Torgeir Aarvaag Stokke : Norges største tariffavtaler: Omfang, lønnsdannelse og arbeidstidsordninger Fafo-notat 1998:03   1998 898
Bjørne Grimsrud and Torgeir Aarvaag Stokke : Collective bargaining and labour market flexibility in Norway Fafo-paper 1997:23   1997 897
Bjørne Grimsrud : Arbeidsstandarder i internasjonal handel Fafo-notat 1998:02   1998 896
Aadne Aasland og Knut Magne Sundal (red.) : Norsk Baltikum-politikk: Utfordringer, muligheter og perspektiver Fafo-notat 1998:01   1998 895
Jon Pedersen : West Bank and Gaza Living conditions: Are refugees different? Fafo-paper 1997:22   1997 894
Line Eldring : Barrierer mot fagorganisering i maskinentreprenørbedrifter Fafo-notat 1997:21   1997 893
Bernard Enjolras og Axel West Pedersen : Forventet pensjoneringsalder og pensjoneringsmønstre blant seniorene i staten Fafo-notat 1997:20   1997 892
Liv Tørres : Nye tider for sørafrikanske arbeidere Fafo-notat 1997:19   1997 891
Siv Øverås : Kjønnsforskjeller i sykefravær Fafo-notat 1997:18   1997 890
Lena Endresen, Jon Hanssen-Bauer, Jon Pedersen : Availability of public health data about Palestinian refugees Fafo-paper 1997:17   1997 889
Aadne Aasland and Vida Cesnuityte : Living Conditions in the Baltic Countries Compared Fafo-paper 1997:16   1997 888
Bjørne Grimsrud : Hvordan kan fagbevegelsen møte endringene i norsk luftfart? Fafo-notat 1997:15   1997 887
Jens B. Grøgaard : Sosial bakgrunn - et mangehodet troll Fafo-notat 1997:14   1997 886
Ove Bjørnson : Norsk attføringsforskning Fafo-notat 1997:13   1997 885
Kristine Nergaard og Arne Pape : Dagens system for lønnsfastsettelse Fafo-notat 1997:12 Kristine Nergaard 1997 884
Åsmund Arup Seip : Utvikling av lønnssystemer Fafo-notat 1997:11 Åsmund Arup Seip 1997 883
Torunn Kvinge : Finansiering av investeringer i små industriforetak Fafo-notat 1997:09   1997 882
Torunn Kvinge : Næringslivets tilpasninger ved økt internasjonalisering Fafo-notat 1997:08   1997 881
Kåre Hagen : Innvandrere og sosialhjelp Fafo-notat 1997:07   1997 880
Nina C. Berg : Konsernfaglig samarbeid i nordiske konsern Fafo-notat 1997:06   1997 879
Espen Dahl : Sysselsetting, sykefravær og sykelighet Fafo-notat 1997:10   1997 878
Eifred Markussen : Inn og ut, tvers gjennom, eller helt på sida Fafo-notat 1997:05   1997 877
Kristine Nergaard : Organisasjonsgraden målt gjennom AKU 2. kvartal 1995 Fafo-notat 1996:15 Kristine Nergaard 1996 876
Erik Hansen (ed.) : Cooperation in the Baltic Sea Region, the Barents Region and the Black Sea Region Fafo-paper 1997:04   1997 875
Hanne Bogen : Mediebransjens kompetansebehov Fafo-notat 1997:03   1997 874
Marit Egge og Tove Midtsundstad (red.) : Evaluering av oppfølgingstjenesten i Reform 94 Fafo-notat 1997:02 Tove Midtsundstad 1997 873
Dag Olberg : Arbeidslederne og arbeidslivsforskningen – en litteraturstudie Fafo-notat 1996:14   1996 872
Anne Britt Djuve og Kåre Hagen : Fra lokal kunnskap til sentrale beslutninger Fafo-notat 1997:01 Anne Britt Djuve 1997 871
Åsmund Arup Seip : Arbeidsgiverorganisering i den offentlige randsonen Apo og NAVO Fafo-notat 1996:13 Åsmund Arup Seip 1996 870
Torgeir Aarvaag Stokke : NHO: Medlemmer, organisasjonsgrader og tariffavtaler Fafo-notat 1996:11   1996 869
Axel West Pedersen : Sykefravær: Hva koster det og hvor mange er de? Fafo-notat 1996:10   1996 868
Torunn Kvinge : Norske foretaks investeringer i utlandet Fafo-notat 1996:09   1996 867
Torgeir Aarvaag Stokke : Estimering av tariffavtaledekningen i Norge – strategier og foreløpige makrotall Fafo-notat 1996:08   1996 866
Else Ragni Yttredal : Bruk av midler i særforbundene Fafo-notat 1996:07   1996 865
Tone Fløtten : Overganger mellom arbeid og pensjon i staten Fafo-notat 1996:06 Tone Fløtten 1996 864
Eli Feiring : Lek og lær! Fafo-notat 1996:05   1996 863
Axel West Pedersen : Sykefraværet og arbeidslinja Fafo-notat 1996:04   1996 862
Espen Dahl : Nytter det å følge opp sykemeldte? Fafo-notat 1996:03   1996 861
Dag Olberg : Arbeidsledere og tekniske funksjonærer – trender i NHOs funksjonærstatistikk Fafo-notat 1996:02   1996 860
Dag Olberg : Defining the Role of the Middle Manager Fafo-paper 1996:01   1996 859
Eifred Markussen : Fra første til andre Fafo-notat 1995:14   1995 858
Torgeir Aarvaag Stokke : Organisasjonsgraden på arbeidstakersiden 1956-1994 Fafo-notat 1995:13   1995 857
Eli Feiring : Evaluering av trygdeetatens stønadsfaglige utviklingsprosjekter Fafo-notat 1995:12   1995 856
Jon Erik Dølvik : Striden ved SAS-hotellet Fafo-notat 1995:11 Jon Erik Dølvik 1995 855
Dag Olberg : Nye former for bedrifts- og arbeidsorganisering: utfordringer og svar innen internasjonal fagbevegelse Fafo-notat 1995:10   1995 854
Dag Olberg : Organisering av mellomledere Fafo-notat 1995:09   1995 853
Jon Pedersen : The Demography of Palestinians: Fafo-paper 1995:08   1995 852
Tove Midtsundstad : Underveis – men mot hva? Fafo-notat 1995:07 Tove Midtsundstad 1995 851
Espen Dahl : Forsøk med integrering av yrkeshemmede: En evaluering Fafo-notat 1995:06   1995 850
Anne Britt Djuve : Grenseløst arbeid Fafo-notat 1995:05 Anne Britt Djuve 1995 849
Torunn Kvinge og Ove Langeland : Livselskapenes rammevilkår for kapitalforvaltning Fafo-notat 1995:04   1995 848
Jardar E. Flaa : Spørreundersøkelse – Små og mellomstore industriforetak Fafo-notat 1995:03   1995 847
Tove Midtsundstad : Miljøarbeid eller saksbehandling? Fafo-notat 1995:02 Tove Midtsundstad 1995 846
Kåre Hagen : Adresse eller karakterer? Fafo-notat 1995:01   1995 845
Hanne Bogen : På rett vei? Evaluering av oppfølgningstjenesten i sju fylker høsten 1994 Fafo-notat 1994:13   1994 844
Eifred Markussen : Reell rett? Fafo-notat 1994:12   1994 843
Jon M. Hippe og Kristine Nergaard : Tilleggsordninger i arbeidslivet Fafo-notat 1994:11 Kristine Nergaard 1994 842
Tone Fløtten : Attføring i norske bedrifter Fafo-notat 1994:10 Tone Fløtten 1994 841
Thore K. Karlsen og Hanne Bogen : Fagopplæring i fylker og kommuner Fafo-notat 1994:09   1994 840
Jon Erik Dølvik og Torunn Olsen : Arbeidslivspolitikk og fagorganisering i EØS og EU Fafo-notat 1994:08 Jon Erik Dølvik 1994 839
Eivind Falkum : Evaluering av Beredskapsprogrammet Fafo-notat 1994:07   1994 838
Bjørn Olsen : Evaluering av forsøk med daghøyskole i Sarpsborg Fafo-notat 1994:06   1994 837
Jørgen Lund : Voksenopplæringen som alle ville ha Fafo-notat 1994:05   1994 836
Line Eldring : Næringslivets fadderordning: Evaluering av iverksettelsen Fafo-notat 1994:04   1994 835
Espen Dahl : Hva vet norske journalister om pressesenteret i regjeringskvartalet? Fafo-notat 1994:03   1994 834
Espen Dahl og Tove Midtsundstad : AFP-pensjonistenes alternative muligheter: Er det forskjeller mellom sektorene? Fafo-notat 1994:02 Tove Midtsundstad 1994 833
Espen Dahl og Tove Midtsundstad : Kommer avtalefestet pensjon i stedet for uførepensjon og ledighetstrygd? Fafo-notat 1994:01 Tove Midtsundstad 1994 832
Liv Eli Halsa : Analyse av kassettavgifter og bruk av kassetter Fafo-notat 1993:11   1993 831
Tove Midtsundstad og Eifred Markussen : Barnevernpedagogutdanningen – nye krav og utfordringer Fafo-notat 1993:10 Tove Midtsundstad 1993 830
Anne Britt Djuve : Kjøttsamvirket som markedsregulator Fafo-notat 1993:09 Anne Britt Djuve 1993 829
Jon Erik Dølvik : Towards Europeanisation or Renationalisation of Trade Union Strategies 1993   1993 828
Jon Erik Dølvik : Nordic trade unions and the social dimension of European integration Fafo-paper 828 Jon Erik Dølvik 1993 828
Liv Jorunn Stokke : Endringar i offentlege velferdsordningar 1990-93. Positivt eller negativt for yrkeskvinnar? Fafo-notat 827   1993 827
Tori Grytli, Arild H. Steen og Dag Stokland : Offentlige støtteordninger og offshore fabrikasjonsindustri Storbritannia og Nederland Fafo-notat 826   1993 826
Torunn Kvinge : ELKEM – The Broken Hill Proprietary Company Limited Fafo-notat 825   1993 825
Tove Midtsundstad og Torunn Olsen : Merking av næringsmidler i EF og EØS Fafo-notat 824 Tove Midtsundstad 1993 824
Tove Midtsundstad : EØS-avtalen og fri bevegelse av varer – norske tilsynsmyndigheters markedsovervåkning og kontroll Fafo-notat 823 Tove Midtsundstad 1993 823
Anne Britt Djuve : Arbeidstidsordninger i nærings- og nytelsesmiddelindiustrien i Europa Fafo-notat 822 Anne Britt Djuve 1993 822
Thore K. Karlsen : AKAN – mellom idealisme og organisasjon Fafo-notat 821   1993 821
Mary Visher : Bedriftsintern attføring Fafo-notat 820 Tone Fløtten 1993 820
Tove Midtsundstad : Norsk produktkontroll i EØS – noen aktuelle problemområder Fafo-notat 819 Tove Midtsundstad 1992 819
Jon M. Hippe : Når demningen brister Fafo-notat 818   1992 818
Torgeir Aarvaag Stokke : Holdninger til offentlig sektor. Oppdatering og drøfting Fafo-notat 817   1992 817
Jon Erik Dølvik : Lov eller avtale Fafo-notat 816 Jon Erik Dølvik 1992 816
Ove Langeland : Ansatte som eiere Fafo-notat 815   1992 815
Jon M. Hippe og Axel West Pedersen : Tilleggspensjoner – offentlig eller privat ansvar Fafo-notat 814   1991 814
Jon M. Hippe og Axel West Pedersen : Førtidspensjon i private bedrifter Fafo-notat 813   1991 813
Kåre Hansen : Europeiske selskap Fafo-notat 812   1991 812
Arvid Fennefoss : Rekruttering, verdigrunnlag og organisasjonsstruktur Fafo-notat 811   1990 811
Arvid Fennefoss : Kollektive goder, medlemsfordeler og service Fafo-notat 810   1990 810
Anne Rogstad : Oppsigelsesvern i Norge og EF Fafo-notat 809   1990 809
Åsmund Arup Seip : Personalpolitikk for eldre arbeidstakere Fafo-notat 808 Åsmund Arup Seip 1990 808
Andreas Gaarder : En økonomisk og monetær union i Europa Fafo-notat 807   1990 807
Ivar Lødemel : Citizenship in the social division of welfare Fafo-notat 806   1990 806
Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen : The labour movement, social policy and occupational welfare in Norway Fafo-notat 805   1990 805
Leif Moland og Dag Olberg : Man må jo prøve å være litt elastisk Fafo-notat 804 Leif E.Moland 1989 804
Ove Langeland : Lønnstakerinnflytelse og kollektiv kapitaldannelse Fafo-notat 803   1987 803
Øivind Danielsen og Jon Erik Dølvik : Den organiserte idretten på terskelen til 90-åras samfunn Fafo-notat 802 Jon Erik Dølvik 1987 802
Hilde Lorentzen : Eldre i velferds-Norge Fafo-notat 801   1987 801
Anna Hagen, Torgeir Nyen og Dagfinn Hertzberg : Evaluering av «Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008.» Delrapport 1 Fafo-notat 2006:10 Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen 2006 799
Bård Jordfald : Aktivitetsrapportering for Utdanningsdirektoratet Fafo-notat 2006:08 Bård Jordfald 2006 798
Gro Hasselknippe : Palestinian Opinions on Peace and Conflict, Internal Affairs and Parliament Elections 2006 Fafo-paper 2006:09   2006 797
Jon Horgen Friberg : Individuell arbeidsinnvandring Fafo-notat 2006:07 Jon Horgen Friberg 2006 796
Hanne Bogen : Samhandlingsrutiner mellom bydelsbarnevernet og Barne- og familieetaten Fafo-notat 2006:06   2006 795
Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke : Hvor lang er ferien? Fafo-notat 2006:05 Kristine Nergaard 2006 794
Håvard Lismoen : Norske lederlønninger 1998–2004 Fafo-notat 2006:04   2006 793
Geir Øvensen : An asset index for the Syrian 2003 Unemployment Survey Fafo-paper 2006:01   2006 792
Monica Lund : Gode grep i introduksjonsprogram for å gjøre overgangen til ordinært arbeid lettere Fafo-notat 2006:2   2006 791
Anna Hagen : Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen – kartlegging av kunnskapsstatus Fafo-notat 2005:31 Anna Hagen Tønder 2005 790
Jon Anders Drøpping og Inger Lise Skog Hansen : Arbeidsplassorganisering og arbeidstakere med funksjonsnedsettelser – mot universelle løsninger? Fafo-notat 2005:30 Inger Lise Skog Hansen 2005 789
Marit Skivenes og Sissel Trygstad : Varsling i norsk arbeidsliv Fafo-notat 2005:29 Sissel C. Trygstad 2005 788
Anne Mette Ødegård, red. : Skatter og avgifter for arbeidstakere fra nye EØS-land Fafo-notat 2005:28 Anne Mette Ødegård 2005 787
Sanita Kudrjavceva : Social Services as Actors of Social Inclusion Policy Fafo-paper 2005:27   2005 786
Agita Kaupuza : Family policy in Estonia and Latvia Fafo-paper 2005:26   2005 785
Erik Døving, Odd Bjørn Ure, Anita Tobiassen og Monica Lund : Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet. Underveisrapport 2005 Fafo-notat 2005:25   2005 784
Leif E. Moland og Sol Skinnarland : To skritt fram, og ett til .. ? Fafo-notat 2005:24   2005 783
Anna Hagen : Kompetanseutvikling i rusomsorgen Fafo-notat 2005:23 Anna Hagen Tønder 2005 782
: Palestine refugees: Information for policy Fafo-paper 2005:22   2005 781
Leif E. Moland : Uønsket deltid - også et Oslo-fenomén Fafo-notat 2005:21 Leif E.Moland 2005 780
Sissel Trygstad, Thomas Lorentzen og Espen Løken : Den nye staten. Et underveisnotat Fafo-notat 2005:20 Sissel C. Trygstad 2005 779
Jon Anders Drøpping : Bo- og tjenestetilbud for bostedsløse Fafo-notat 2005:19   2005 778
Axel W. Pedersen, Jon M. Hippe og Tove Midtsundstad : Alternative modeller for fremtidens folketrygd Fafo-notat 2005:18 Tove Midtsundstad 2005 777
Pål Sletten and Louay H. Rashid : Comparison of Iraqi labour force statistics Fafo-paper 2005:17   2005 776
Jon Horgen Friberg : Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Fafo-notat 2005:16 Jon Horgen Friberg 2005 775
Heidi Nicolaisen og Dag Olberg : Nye arbeidstidsordninger Fafo-notat 2005:15 Heidi Nicolaisen 2005 774
Hanne Bogen og Torunn Kvinge : Utsetting av arbeidsoppgaver - blir arbeidstakerne mer utsatt? Fafo-notat 2005:14   2005 773
Håvard Lismoen og Torgeir Aarvaag Stokke : Lovfestet minstelønn i Norge? Fafo-notat 2005:13   2005 772
Geir Veland og Tove Midtsundstad : En gjennomgang av forslag til ny tjenestepensjonsordning for Posten Fafo-notat 2005:12 Tove Midtsundstad 2005 771
Hanne Bogen : Vi kan alltids rope på han Per Fafo-notat 2005:11   2005 770
Hanne Bogen og Christine Friestad : Nasjonale helseplaner i et ulikhetsperspektiv Fafo-notat 2005:10   2005 769
Torunn Kvinge : Direkteinvesteringer i EUs nye medlemsland i Øst-Europa Fafo-notat 2005:09   2005 768
Dag Olberg : Callsenter – kundeservice under omorganisering? Fafo-notat 2005:08   2005 767
Sigmund Aslesen : EU-utvidelsen. Mulige tilpasningsstrategier i norske skipsverft Fafo-notat 2005:07   2005 766
Leif E. Moland : Med legene på laget Fafo-notat 2005:06 Leif E.Moland 2005 765
Jon Anders Drøpping, Tove Midtsundstad og Tina Østberg : Seminar om evaluering av intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv Fafo-notat 2005:05 Tina Østberg Tove Midtsundstad 2005 764
Marit Skivenes og Sissel Trygstad : Når arbeidstakere ytrer seg kritisk Fafo-notat 2005:04 Sissel C. Trygstad 2005 763
Dag Olberg : Avtalt tid? Lokale arbeidstidsordninger og avtaler Fafo-notat 2005:03   2005 762
Eivind Falkum : På vei mot fellesskap? Fafo-notat 2004:35   2004 761
Odd Bjørn Ure : Høgskolen i Telemark som regional utviklingsaktør Fafo-notat 2005:02   2005 760
Anne Mette Ødegård : Arbeidstakere som går tjenestevei Fafo-notat 2005:01 Anne Mette Ødegård 2005 759
Torgeir Nyen : Lærevilkår for eldre arbeidstakere i staten Fafo-notat 2004:34 Torgeir Nyen 2004 758
Jon Horgen Friberg : Hva skjer med beboere som forlater asylmottak uten å oppgi ny adresse? Fafo-notat 2004:33 Jon Horgen Friberg 2004 757
Anne Britt Djuve og Jon Horgen Friberg : Innvandring og det flerkulturelle samfunn Fafo-notat 2004:32 Jon Horgen Friberg Anne Britt Djuve 2004 756
Pål Sletten and Willy Egset : Poverty in Haiti Fafo-paper 2004:31   2004 755
Odd Bjørn Ure : Bortfall av betalt etatsutdanning og opparbeidelse av studiepoeng? Fafo-notat 2004:30   2004 754
: Tiltak for barn og unge i større bysamfunn Fafo-notat 2004:30   2004 753
Erik Døving, Odd Bjørn Ure og Sveinung Skule : Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet. Underveisrapport 2004 Fafo-notat 2004:27   2004 751
Jon Anders Drøpping : Inkluderende arbeidsliv – inkluderende arbeidsgivere? Fafo-notat 2004:26   2004 750
Inger Lise Skog Hansen : Evaluering av dagpengeordningen innenfor SATS-prosjektet Arbeid og velferd i Verdal Fafo-notat 2004:25 Inger Lise Skog Hansen 2004 749
Hanne Cecilie Kavli : Hvordan gikk det etterpå? Fafo-notat 2004:24 Hanne Cecilie Kavli 2004 748
Anniken Huitfeldt og Hanne Cecilie Kavli : Det globale ekteskapsmarkedet Fafo-notat 2004:23 Hanne Cecilie Kavli 2004 747
Jon Horgen Friberg og Anne Britt Djuve : Lifelong learning - Norwegian experiences 3 Fafo-paper 2004:22 Jon Horgen Friberg Anne Britt Djuve 2004 746
Sveinung Skule og Odd Bjørn Ure : Lifelong learning - Norwegian experiences 2 Fafo-paper 2004:21   2004 745
Sveinung Skule : Lifelong learning - Norwegian experiences 1 Fafo-paper 2004:20   2004 744
Tove Midtsundstad : En beskrivelse av sykepleiernes pensjoneringsmønster i 2003 med utgangspunkt i registerdata fra KLP Fafo-notat 2004:17 Tove Midtsundstad 2004 743
Lise Bjerkan and Anniken Huitfeldt : Roma Minorities in the Czech and Slovak Republics: Fafo-paper 2004:18   2004 742
Håvard Lismoen og Torgeir Aarvaag Stokke : Hvorfor varierer organisasjonsgraden Fafo-notat 2004:19   2004 741
Bård Jordfald : Fra traust etat til Oslo Børs Fafo-notat 2004:15 Bård Jordfald 2004 739
Sigmund Aslesen : Fra monopolist til markedsaktør Fafo-notat 2004:14   2004 738
Stein Gunnes : LO og bussektoren Fafo-notat 2004:13   2004 737
Inger Lise Skog Hansen : Fra forvaltning til helseforetak Fafo-notat 2004:12 Inger Lise Skog Hansen 2004 736
Leif Moland : Når katta vokser og musene blir mange Fafo-notat 2004:11   2004 735
Marit Skivenes : Profesjonalisering og privatisering i barnevernsektoren Fafo-notat 2004:10   2004 734
Håvard Lismoen : En framtid for LO i Forsvaret Fafo-notat 2004:9   2004 733
Nina Kristiansen Skalle : En sterk aktør i et skrumpende marked Fafo-notat 2004:08   2004 732
Åsmund Arup Seip : Med ekspedisjonssjefen som motpart Fafo-notat 2004:07 Åsmund Arup Seip 2004 731
Tove Midtsundstad : Hvor mange har rett til AFP? Fafo-notat 2004:04 Tove Midtsundstad 2004 728
Stein Gunnes og Berit Kvalsvik Teige : Når næringslivet omstiller seg Fafo-notat 2004:01   2004 726
Hanne Bogen og Leif E. Moland : Arbeidslivssentrene som kompetansevirksomheter i en sammensatt tjenestekjede Fafo-notat 2003:27 Leif E.Moland 2003 725
Erik Døving, Odd Bjørn Ure, Berit Teige og Sveinung Skule : Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet. Underveisrapport 2003 Fafo-notat 2003:26   2003 724
Torunn Kvinge : Borte best? Kartlegging av store selskapers lokaliseringsstrategier Fafo-notat 2003:25   2003 723
Anna Hagen, Torgeir Nyen, Kari Folkenborg : Etter- og videreutdanning i grunnopplæringen i 2003 Fafo-notat 2004:03 Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen 2004 722
Kari Folkenborg og Inger Lise Skog Hansen : Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere Fafo-notat 2003:23 Inger Lise Skog Hansen 2003 721
Siv Øverås : Fra portvakt til døråpner. En midtveisevaluering av Tøyen-prosjektet (ROP-Tøyen) Fafo-notat 2003:22   2003 720
Hanne Bogen : Evaluering av Trygdeetatens rolle i avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv Fafo-notat 2003:20   2003 718
Eivind Falkum : Trygdeetatens oppfatninger om Inkluderende arbeidsliv Fafo-notat 2003:19   2003 717
Eivind Falkum : Inkluderende organisasjonsformer Fafo-notat 2003:18   2003 716
Mark Taylor, Anne Huser : Security, Development and Economies of Conflict: Problems and Responses Fafo-paper 2003:17 Mark Taylor 2003 715
Line Eldring : Child Labour in the Tea Sector in Malawi Fafo-paper 2003:16   2003 714
Sigmund Aslesen : Dra til sjøs Fafo-notat 2003:15   2003 713
: Seniorpolitikk i staten Fafo-notat 2003:14 Tove Midtsundstad 2003 712
Tove Midtsundstad, Anne Britt Djuve og Jon Anders Drøpping : Inkluderende arbeidsliv på norsk Fafo-notat 2003:13 Tove Midtsundstad Anne Britt Djuve 2003 711
Martin Byrkjeland og Anne Britt Djuve : Ja, vi får mye kjeft Fafo-notat 2003:12 Anne Britt Djuve 2003 710
Kari Folkenborg og Bård Jordfald : Kommmunale lederes vurdering av sykepleier- og ingeniørutdanningen Fafo-notat 2003:11 Bård Jordfald 2003 709
Stein Gunnes og Martin Byrkjeland : Næringspolitiske utfordringer i ÅLAV-regionen Fafo-notat 2003:10   2003 708
Kari Folkenborg : Realkompetanse og tilpasset utdanning Fafo-notat 2003:09   2003 707
Sigmund Aslesen og Arild H. Steen : Riksvei 1 som maritim karrierevei Fafo-notat 2003:08   2003 706
Jonathan M. Winer : Globalizing Transparency: Fafo-paper 2003:07   2003 705
Heidi Nicolaisen : Delt dagsverk – arbeidstid i rushtidsyrker Fafo-notat 2003:06 Heidi Nicolaisen 2003 704
Anette Brunovskis, Trygve Ugland : Alcohol Consumption in the Baltic States Fafo-paper 2003:04 Anette Brunovskis 2003 702
Arne Pape : På høy tid Fafo-notat 2003:03   2003 701
Odd Bjørn Ure og Sveinung Skule : Elektronisk kunnskapsnettverk og verktøy for livslang læring? Fafo-notat 2003:02   2003 700
Dagmar Kutsar and Avo Trumm : Provision of social assistance Fafo-paper 2003:01   2003 699
Ivar Lødemel (red.) : Workfare in Six European Nations Fafo-paper 2002:24   2002 698
Anne Britt Djuve og Kåre Hagen : Nyere levekårsforskning og kriteriesystemet i Oslo Fafo-notat 2002:23 Anne Britt Djuve 2002 697
Tina Østberg og Anne Britt Djuve : Erfaringer med arbeidsmarkedstiltak for innvandrere og flyktninger i 16 Aetat lokal Fafo-notat 2002:22 Tina Østberg Anne Britt Djuve 2002 696
Tove Midtsundstad : Tidlig pensjonering og seniorpolitiske utfordringer blant mellomledere og teknikere i privat sektor Fafo-notat 2002:21 Tove Midtsundstad 2002 695
Torgeir Aarvaag Stokke : Arbeidsmiljøloven og tariffavtaleregulering Fafo-notat 2002:20   2002 694
Stein Gunnes og Arild H. Steen : Konsulenttjenester og eksterne tjenester i kommunesektoren Fafo-notat 2002:19   2002 693
Mona Bråten : Standardoverenskomsten og lokal lønnsdannelse Fafo-notat 2002:18 Mona Bråten 2002 692
Kristine Nergaard og Heidi Nicolaisen : Utleie av arbeidskraft Fafo-notat 2002:17 Kristine Nergaard Heidi Nicolaisen 2002 691
Bård Jordfald : Internasjonale handels- og investeringsstrømmer: Nordiske og norske utviklingstrekk 1970–2000 Fafo-notat 2002:16 Bård Jordfald 2002 690
Heidi Nicolaisen og Dag Olberg : Avtalt tid? Fafo-notat 2002:15 Heidi Nicolaisen 2002 689
Torgeir Nyen : NHOs kostnader til fagopplæring Fafo-notat 2002:14 Torgeir Nyen 2002 688
Tove Midtsundstad : Vi har ikke bruk for deg lenger… Fafo-notat 2002:13 Tove Midtsundstad 2002 687
Tove Midtsundstad : Tidlig pensjonering i stat og skoleverk Fafo-notat 2002:12 Tove Midtsundstad 2002 686
Anne Britt Djuve og Katrine Fangen : Evaluering av Bærum kommunes introduksjonsprogram for flyktninger Fafo-notat 2002:11 Anne Britt Djuve 2002 685
Erik Døving og Sveinung Skule : Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet. Underveisrapport 2002 Fafo-notat 2002:10   2002 684
Frode Longva og Arne Pape : Medlemmene i Norsk Nærings- og Nytelsesarbeiderforbund Fafo-notat 2002:09   2002 683
Anne Britt Djuve : Overføringsflyktninger: Bosettingskommuner og integrering. Forprosjekt Fafo-notat 2002:08 Anne Britt Djuve 2002 682
Jon Anders Drøpping og Anders B. Fyhn : Omsorgsteknologi i smarthus Fafo-notat 2002:06   2002 681
Anette Brunovskis : Opportunities and Choices Fafo-paper 2002:05 Anette Brunovskis 2002 680
Siv Øverås : Mer FRIGO! Evaluering av Friluftssenteret i Gamle Oslo Fafo-notat 2002:07   2002 679
Arne Grønningsæter, Liv Tørres og Aadne Aasland : Samarbeid FNPR – LO; styrke og utfordringer Fafo-notat 2002:03 Arne Backer Grønningsæter 2002 678
Zane Loza and Aadne Aasland : From a Local Perspective: Fafo-paper 2002:02   2002 677
Jon Erik Dølvik : Arbeidslivsrelasjoner i privat tjenesteyting Fafo-notat 2001:19 Jon Erik Dølvik 2001 676
Jon Erik Dølvik : European Trade Unions: Coping with Globalisation? Fafo-paper 2001:18 Jon Erik Dølvik 2001 675
Avo Trumm : Structural shifts in providing social assistance: Fafo-paper 2002:01   2002 674
Sabata Nakanyane : Co-operative Housing in Johannesburg Fafo-paper 2002:04   2002 673
Tone Fløtten, Espen Dahl, Arne Grønningsæter : Den norske fattigdommen: Fafo-notat 2001:16 Tone Fløtten Arne Backer Grønningsæter 2001 672
Bård Jordfald og Dag Olberg : Avtaleendringer og endringer i arbeidsgiverorganisering – noen illustrasjoner og mekanismer Fafo-notat 2001:15 Bård Jordfald 2001 671
Dag Olberg : Nye driftsformer i varehandelen Fafo-notat 2001:14   2001 670
Dag Olberg : Medlemmer uten tariffavtale Fafo-notat 2001:13   2001 669
Barbro Svensson : Fra avtale til endring? Fafo-notat 2001:12   2001 668
Bård Jordfald : Organisasjoner og tariffavtaler i IKT-sektoren Fafo-notat 2001:11 Bård Jordfald 2001 667
Sigmund Aslesen : Skipsbyggingsindustrien på Møre – felles utfordringer Fafo-notat 2001:10   2001 666
Arne Grønningsæter, Aadne Aasland, Zane Loza : We all agree, but no one is grateful Fafo-notat 2001:09 Arne Backer Grønningsæter 2001 665
Hanne Cecilie Kavli og Elin Svensen : Overføringsflyktninger – uttak og integrering Fafo-notat 2001:08 Hanne Cecilie Kavli 2001 664
Marit Egge og Christine Friestad : "I førsten var det kult, og så ble jeg avhengig" Fafo-notat 2001:07   2001 663
Anna Hagen, Bård Jordfald, Arne Pape og Sveinung Skule : Ressursbruk til etter- og videreutdanning i norsk arbeidsliv Fafo-notat 2001:06 Anna Hagen Tønder Bård Jordfald 2001 662
Dag Olberg : To datasett om motivasjon for etter- og videreutdanning Fafo-notat 2001:05   2001 661
Bjørn Andersen : Tariffavtaler i skandinavisk luftfart Fafo-notat 2001:04   2001 660
Lena C. Endresen : Contact and Cooperation: The Israeli-Palestinian People-to-People Program Fafo-paper 2001:03   2001 659
Siv Øverås : STA-prosjektet i bydel Gamle Oslo Fafo-notat 2001:02   2001 658
Tove Midtsundstad : Pensjonering i stat og skoleverk Fafo-notat 2001:01 Tove Midtsundstad 2001 657
Axel West Pedersen : The coverage with occupational pensions in Norway Fafo-paper 2000:23   2000 656
Martin Byrkjeland og Ove Langeland : Statlig eierskap i Norge 1945–2000 Fafo-notat 2000:22   2000 655
Line Eldring, Sabata Nakanyane and Malehoko Tshoaedi : Child Labour in the Tobacco Growing Sector in Africa Fafo-paper 2000:21   2000 654
Tove Midtsundstad og Espen Dahl : Yrke og forventet levealder Fafo-notat 2000:20 Tove Midtsundstad 2000 653
Siv Øverås : Særskilte kostnadsforhold i Oslo- og Finnmarkspsykiatrien Fafo-notat 2000:19   2000 652
Sigmund Aslesen og Ove Langeland : Det regionale kompetansegapet Fafo-notat 2000:18   2000 651
Eli Feiring : Helseopplysninger og privat forsikring Fafo-notat 2000:17   2000 650
Leif E. Moland : Økt yrkesdeltakelse blant deltidsansatte i pleie- og omsorgssektoren Fafo-notat 2000:16 Leif E.Moland 2000 649
Martin Byrkjeland : Utviklinga av arbeidarhovudavtalen 1935 til 1998 Fafo-notat 2000:15   2000 648
Tove Midtsundstad : Oppfølgingstjenestens målgruppe – Quo vadis? Fafo-notat 2000:14 Tove Midtsundstad 2000 647
Dag Olberg : Funksjonæravtalene i industrien Fafo-notat 2000:13   2000 646
Katrine Fangen og Anne Britt Djuve : Først til Mølla? Fafo-notat 2000:12 Anne Britt Djuve 2000 645
Sigmund Aslesen : Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Fafo-notat 2000:11   2000 644
Torgeir Aarvaag Stokke : Organisasjonsgrader i norsk arbeidsliv 1945–1998 Fafo-notat 2000:10   2000 643
Ove Langeland and Bård Jordfald : Financing Small Conventional and Knowledge-based Enterprises Fafo-paper 2000:09 Bård Jordfald 2000 642
Bjørn Andersen, Anna Hagen og Sveinung Skule : Dokumentasjon av realkompetanse Fafo-notat 2000:08 Anna Hagen Tønder 2000 641
Siv Øverås : Hva vet vi om psykiatriske pasienters levekår? Fafo-notat 2000:07   2000 640
Arne Pape : §20 – Fagbrev gjennom dokumentasjon av realkompetanse i Norge Fafo-notat 2000:06   2000 639
Lena C. Endresen and Bjørne Grimsrud : Building the Union and the Nation Fafo-paper 2000:05   2000 638
Jens B. Grøgaard : Organisatoriske løsninger i videregående opplæring: Fungerer integrering bedre enn segregering? Fafo-notat 2000:04   2000 637
Nina-M. Kristiansen Skalle : Lokale lønnsforhandlinger og likelønnsutvikling i kommunal sektor Fafo-notat 2000:03   2000 636
Mona Bråten og Åsmund Arup Seip : Lokale lønnsforhandlinger og forhandlingsstrategier Fafo-notat 2000:02 Mona Bråten Åsmund Arup Seip 2000 635
Anders Brede Fyhn og Espen Dahl : Mot tredje generasjons levekårsforskning: livsløp, inntekt og levekår Fafo-notat 2000:01   2000 634
Arne Grønningsæter : Social Policy in Transition – Income maintenance in Estonia, compared with Norway Fafo-paper 1999:21 Arne Backer Grønningsæter 1999 633
Siv Øverås, Christine Friestad og Espen Dahl : Behovskartlegging i Oslopsykiatrien Fafo-notat 1999:20   1999 632
Ove Langeland og Bård Jordfald : Struktur og økonomi i norsk servicesektor Fafo-notat 1999:19 Bård Jordfald 1999 631
Ove Langeland og Bård Jordfald : Struktur og økonomi i norsk industri Fafo-notat 1999:18 Bård Jordfald 1999 630
Anne Britt Djuve og Anders Brede Fyhn : Levekår for barn og unge i indre by, Oslo Fafo-notat 1999:17 Anne Britt Djuve 1999 629
Line Eldring og Sveinung Skule : Kompetansedokumentasjon for ingeniører Fafo-notat 1999:16   1999 628
Torgeir Aarvaag Stokke : Organisasjons- og tarifforhold ved konkurranseutsetting, selskapsdannelser og privatisering i Danmark og Sverige Fafo-notat 1999:15   1999 627
Marit Egge : Innovation in Education – What Works? Fafo-paper 1999:14   1999 626
Christine Friestad : Å leve med kronisk sykdom Fafo-notat 1999:13   1999 625
Martin Byrkjeland : Arbeidstidstida ved Aker Base Fafo-notat 1999:12   1999 624
Jon Erik Dølvik : Fleksibilitet og arbeidslivsregulering Fafo-notat 1999:11 Jon Erik Dølvik 1999 623
Jon Erik Dølvik : The globalisation challenge: Convergence or divergence of national labour market institutions? Fafo-paper 1999:10 Jon Erik Dølvik 1999 622
Karstein Haarberg og Stein Hansen : Evaluering av satsingen under strategiplanen for Asia i perioden 1994-98 Fafo-notat 1999:09   1999 621
Bård Jordfald : Struktur og utviklingstrekk i handels- og servicenæringen Fafo-notat 1999:08 Bård Jordfald 1999 620
Tori Grytli : Arbeidskraft og arbeidsorganisering i varehandelen Fafo-notat 1999:07   1999 619
Bård Jordfald og Kristine Nergaard : Etter- og videreutdanning blant lærere i grunnskolen og den videregående skolen Fafo-notat 1999:06 Bård Jordfald Kristine Nergaard 1999 618
Kristine Nergaard : Organisasjonsgrad og tariffavtaledekning målt ved AKU 2. kvartal 1998 Fafo-notat 1999:05 Kristine Nergaard 1999 617
Tove Midtsundstad : Forventet pensjoneringsalder og pensjoneringsmønstre blant kommunalt ansatte seniorer Fafo-notat 1999:04 Tove Midtsundstad 1999 616
Willy Egset and Suzanne Hammad : Landmine Victims in Jordan Fafo-paper 1999:03   1999 615
Bjørne Grimsrud : Evaluation of Education Activities at the Workers Education Institute in Cairo Fafo-paper 1999:02   1999 614
Thore K. Karlsen : Helkontinuerlig skift – en spagat mellom helse og sosiale behov? Fafo-notat 1999:01   1999 613
Åge Arild Tiltnes : Ability and Willingness to Pay for Water and Sewage Services in Two Palestinian Cities Fafo-paper 1998:17 Åge Arild Tiltnes 1998 612
Jens B. Grøgaard : Person Profil Analyse (PPA) Fafo-notat 1998:15   1998 610
Eifred Markussen : Segregerings-saksa Fafo-notat 1998:14   1998 609
Martin Byrkjeland : Atypisk arbeidstid Fafo-notat 1998:13   1998 608
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen : Syk og misforstått? Fafo-notat 1998:12 Hanne Cecilie Kavli Anne Britt Djuve 1998 607
Anne Britt Djuve : Evaluering av prosjektet "Ressurssenter for pakistanske barn" Fafo-notat 1998:11 Anne Britt Djuve 1998 606
Jon Erik Dølvik : Norwegian trade unionism between traditionalism and modernisation Fafo-paper 1998:09 Jon Erik Dølvik 1998 604
Dag Olberg : Organisasjonsendringer i industrien Fafo-notat 1998:07   1998 602
Dag Olberg : Industrifunksjonærene i FLT og organisasjonsendringene i industrien Fafo-notat 1998:06   1998 601
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen : Nasjonale intensjoner – lokal virkelighet Fafo-notat 1998:05 Hanne Cecilie Kavli Anne Britt Djuve 1998 600
Erik Døving, Odd Bjørn Ure, Anita Tobiassen og Dagfinn Hertzberg : Kompetanseutviklingsprogrammet 2000-2006 Fafo-rapport 551   2006 551
Mary Wareham : What if No one's Watching Fafo-report 550   2006 550
Henriette Lunde : Night commuting in Gulu, Northern Uganda Fafo-report 549   2006 549
Jon Erik Dølvik, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Torunn Kvinge, Sigmund Aslesen og Anne Mette Ødegård : Grenseløst arbeidsliv? Fafo-rapport 548 Anne Mette Ødegård Jon Horgen Friberg Jon Erik Dølvik 2006 548
Thomas Lorentzen : Social assistance dynamics in Norway Fafo-report 546   2006 546
Cay Gjerustad, Arne Grønningsæter, Torunn Kvinge, Svein Mossige, Jorunn Vindegg : Bare fantasien setter grenser? Fafo-rapport 545 Arne Backer Grønningsæter 2006 545
Jon Horgen Friberg og Monica Lund : Mot en raskere og mer stabil bosetting? Fafo-rapport 544 Jon Horgen Friberg 2006 544
Sissel Trygstad : Sykefravær og sosialt ansvar Fafo-rapport 542 Sissel C. Trygstad 2006 542
Mona Bråten og Jørgen Svalund : HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet Fafo-rapport 541 Jørgen Svalund Mona Bråten 2006 541
Anna Hagen og Torgeir Nyen : Læreplasser i kommunesektoren – omfang og utfordringer Fafo-rapport 540 Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen 2006 540
Bjørne Grimsrud og Torunn Kvinge : Har aluminiumsindustrien en framtid i Norge? Fafo-rapport 539   2006 539
Håvard Lismoen og Espen Løken : Virksomhet under trykk Fafo-rapport 538   2006 538
Sissel Trygstad og Espen Løken : Den nye staten. Kortversjon Fafo-rapport 537 Sissel C. Trygstad 2006 537
Anita Ramasastry and Robert C. Thompson : Commerce, Crime and Conflict Fafo-report 536 Mark Taylor 2006 536
Leif E. Moland og Sissel C. Trygstad : Når struktur presser kultur Fafo-rapport 535 Sissel C. Trygstad Leif E.Moland 2006 535
Tove Midtsundstad : Hvordan bidra til lengre yrkeskarrierer? Fafo-rapport 2006 Tove Midtsundstad 2006 534
Anders B. Fyhn : Fra kunnskapsoppbygging til mobilisering av ansvar Fafo-rapport 533   2006 533
Kathleen M. Jennings : Armed Services Fafo-report 532   2006 532
Dr. Joanna Spear : Market Forces Fafo-report 531   2006 531
Sissel Trygstad, Thomas Lorentzen, Espen Løken, Leif Moland og Nina Skalle : Den nye staten. Hovedrapport Fafo-rapport 530 Sissel C. Trygstad Leif E.Moland 2006 530
Geir Veland, Jon M. Hippe og Rolf K. Andersen : De nye tjenestepensjonene Fafo-rapport 529 Rolf K. Andersen 2006 529
Monica Lund : De frivillige og de fattige Fafo-rapport 528   2006 528
Feliciana Rajevska, ed. : Insiders’ views about Social Inclusion and Social Security in Latvia Fafo-report 527   2006 527
Geir Veland og Tove Midtsundstad : Tjenestepensjonenes inntektsmessige betydning Fafo-rapport 526 Tove Midtsundstad 2006 526
May-Len Skilbrei, Marianne Tveit og Anette Brunovskis : Afrikanske drømmer på europeiske gater Fafo-rapport 525 Anette Brunovskis 2006 525
Monica Lund : Satsingen på arbeid og kvalifisering Fafo-rapport 524   2006 524
Morten Bøås and Anne Hatløy : After the ‘Storm’ Fafo-report 523 Anne Hatløy 2006 523
Morten Bøås and Anne Huser : Child labour and cocoa production in West Africa Fafo-report 522   2006 522
Siv Øverås og Anders B. Fyhn : Fra døråpner til alibi? Fafo-rapport 521   2006 521
Åsmund Arup Seip : NITO i lokale lønnsforhandlinger Fafo-rapport 520 Åsmund Arup Seip 2006 520
Inger Lise Skog Hansen : Bo- og tjenestebehov hos personer med psykiske lidelser Fafo-rapport 519 Inger Lise Skog Hansen 2006 519
Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke : Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2004/2005 Fafo-rapport 518 Kristine Nergaard 2006 518
Torunn Kvinge og Anne Britt Djuve : Bruk av arbeidsmarkedstiltak for ikke-vestlige innvandrere Fafo-rapport 517 Anne Britt Djuve 2006 517
Hilde Haualand, Jon Emil Natvig og Atle Ørsnes : Tolk i lomma Fafo-rapport 516   2006 516
Morten Bøås and Anne Hatløy : Living in a material world Fafo-report 515 Anne Hatløy 2006 515
Åge A. Tiltnes (ed.) : Palestinian Refugees in Syria: Human Capital, Economic Resources and Living Conditions Fafo-report 514 Åge Arild Tiltnes 2006 514
Bård Jordfald og Torgeir Aarvaag Stokke : Lønnsdannelsen i staten Fafo-rapport 513 Bård Jordfald 2006 513
Siri Ytrehus og Anders B. Fyhn : Her vil jeg bo! Fafo-rapport 512   2006 512
Siri Ytrehus og Anders B. Fyhn : Bufast, Bjørvika og Benidorm Fafo-rapport 511   2006 511
Heidi Gautun : De gjemte og glemte barna Fafo-rapport 510   2006 510
: Pensjonering før fylte 67 år Fafo-rapport 509 Tove Midtsundstad 2006 509
Heidi Nicolaisen, Torgeir Nyen og Dag Olberg : Lærernes arbeidstid Fafo-rapport 508 Torgeir Nyen Heidi Nicolaisen 2005 508
Åsmund Arup Seip : Kompetanse, lønn og arbeidstid Fafo-rapport 507 Åsmund Arup Seip 2005 507
Heidi Gautun : Endring av barnevernets tiltaksprofil Fafo-rapport 504   2005 504
Ilze Trapenciere : Poverty in Latvia Fafo-report 503   2005 503
Inger Marie Hagen : Ansattes styrerepresentanter Fafo-rapport 502 Inger Marie Hagen 2005 502
Torgeir Nyen : Livslang læring i norsk arbeidsliv II. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2005 Fafo-rapport 501 Torgeir Nyen 2005 501
Geir Veland og Hanne Bogen : Modeller for driftstilskudd i barnehagesektoren Fafo-rapport 500   2005 500
Eivind Falkum : Evne til endring Fafo-rapport 499   2005 499
Feliciana Rajevska : Social policy in Latvia Fafo-report 498   2005 498
Avo Trumm : Poverty in Estonia Fafo-report 497   2005 497
Morten Bøås and Anne Hatløy : Alcohol and Drug Consumption in Post War Sierra Leone – an Exploration Fafo-report 496 Anne Hatløy 2005 496
Monica Lund og Jon Horgen Friberg : Én mann – én stemme? Fafo-rapport 495 Jon Horgen Friberg 2005 495
Inger Lise Skog Hansen og Siri Ytrehus : Alle skal bo, det er tjenestene det kommer an på Fafo-rapport 494 Inger Lise Skog Hansen 2005 494
Guri Tyldum, Marianne Tveit, Anette Brunovskis : Taking Stock Fafo-report 493 Guri Tyldum Anette Brunovskis 2005 493
Geir Veland, Tove Midtsundstad, Jon M. Hippe : Utviklingen av offentlig tjenestepensjon Fafo-rapport 492 Tove Midtsundstad 2005 492
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli : De vil nok det samme Fafo-rapport 491 Hanne Cecilie Kavli Anne Britt Djuve 2005 491
Bjørne Grimsrud, Leif E. Moland og Sol Skinnarland : Evaluering av Hovedorganisasjonenes Fellestiltak i perioden 1998 til 2004 Fafo-rapport 490   2005 490
Bjørne Grimsrud, Torild Bugge og Anne Marit Skulberg : Endring av kultur og roller for mellomledere og operatører Fafo-rapport 489   2005 489
Christine Friestad : Tilbudet til volds- og sedelighetsdømte Fafo-rapport 488   2005 488
Tone Fløtten : Poverty and Social Exclusion – Two Sides of the Same Coin? Fafo-report 487 Tone Fløtten 2006 487
Bård Jordfald : Lokale forhandlinger i staten Fafo-rapport 486 Bård Jordfald 2005 486
Jon Erik Dølvik, Line Eldring og Anne Mette Ødegård : Lavlønnskonkurranse og sosial dumping Fafo-rapport 485 Anne Mette Ødegård Jon Erik Dølvik 2005 485
Hanne Bogen og Anne Huser : Evaluering av finansieringsordningen i barnevernet i Oslo kommune Fafo-rapport 483   2005 483
Tove Midtsundstad : Ikke nødvendigvis sliten… Fafo-rapport 482 Tove Midtsundstad 2005 482
Ivar Solheim og Siri Ytrehus : Lese- og skriveopplæring som nytter Fafo-rapport 481   2005 481
Mark B. Taylor and Kathleen M. Jennings : In Search of Strategy Fafo-report 480 Mark Taylor 2005 480
Arild Hervik, Sigmund Aslesen og Oddmund Oterhals : Maritime næringer i Norge Fafo-rapport 479   2005 479
Anna Hagen og Torgeir Nyen : Evaluering av ordningen med demonstrasjonsskoler og demonstrasjonsbedrifter Fafo-rapport 478 Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen 2005 478
Lise Bjerkan (ed.) : A Life of One’s Own. Rehabilitation of victims of trafficking for sexual exploitation Fafo-report 477   2005 477
Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten : Når nøden er størst Fafo-rapport 476 Tone Fløtten 2005 476
Geir Veland og Tove Midtsundstad : Tjenestepensjonenes lønnsmessige betydning Fafo-rapport 475 Tove Midtsundstad 2005 475
Anne Hatløy og Anne Huser : Identification of street children Fafo-report 474 Anne Hatløy 2005 474
Sissel Trygstad og Nina M. Kristiansen Skalle : Organisasjonsundersøkelsen 2004. Forbundet for Ledelse og Teknikk Fafo-rapport 473 Sissel C. Trygstad 2005 473
Bård Jordfald : Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2004 Fafo-rapport 472 Bård Jordfald 2005 472
Bård Jordfald : Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2004. Kortversjon Fafo-rapport 471 Bård Jordfald 2005 471
Jon M. Hippe, Roar Bergan, Geir Veland og Tove Midtsundstad : Obligatorisk tjenestepensjon Fafo-rapport 470 Tove Midtsundstad 2005 470
Siv Øverås, Anders Brede Fyhn og Hans Christian Sandlie : Trenger du hjelp? Fafo-rapport 469   2005 469
New Security Programme. Economic Agendas and Civil Wars : Business and International Crimes Fafo-report 467   2005 467
Siri Ytrehus og Jon Anders Drøpping : Den vanskelige fortsettelsen. Kortversjon Fafo-rapport 465   2004 465
Åge A. Tiltnes : Falling Behind Fafo-report 464 Åge Arild Tiltnes 2005 464
Winfried Ellingsen, Kari Folkenborg og Stig-Erik Jakobsen : Kompetansekrav i norsk landbruk Fafo-rapport 463   2004 463
Bjørne Grimsrud : Verdiskaping, sameksistens og miljø Fafo-rapport 462   2004 462
Anna Hagen og Sveinung Skule : Det norske kompetansemarkedet - en oversikt og analyse Fafo-rapport 461 Anna Hagen Tønder 2004 461
Siv Øverås : Nattergalen Fafo-rapport 460   2004 460
Heidi Nicolaisen og Håvard Lismoen : Permittering Fafo-rapport 459 Heidi Nicolaisen 2004 459
Torgeir Nyen : Utvikling av lærevilkår i norsk arbeidsliv fra 2003 til 2004 Fafo-rapport 458 Torgeir Nyen 2004 458
Geir Veland : Fornyelse av folketrygden Fafo-rapport 457   2004 457
Peace Implementation Network : Policy or Process? Fafo-report 456   2004 456
Jon Erik Dølvik og Anne Mette Ødegård : Ti år med EØS-avtalen Fafo-rapport 455 Anne Mette Ødegård Jon Erik Dølvik 2004 455
Rolf Utgård : Fagbevegelsens frontsoldater eller ledelsens løpegutter Fafo-rapport 454   2004 454
Sissel C. Trygstad og Inger Marie Hagen : Nye samarbeidsordninger etter sykehusreformen Fafo-rapport 453 Sissel C. Trygstad Inger Marie Hagen 2004 453
Bård Jordfald : Alt til noen eller noe til alle. Kortversjon Fafo-rapport 452 Bård Jordfald 2004 452
Arne Grønningsæter (ed.) : Living Conditions and Quality of life among People Living with HIV in Norway Fafo-report 451 Arne Backer Grønningsæter 2004 451
Dag Olberg : Fleksibilitet og byråkrati Fafo-rapport 450   2004 450
Siri Ytrehus og Jon Anders Drøpping : Den vanskelige fortsettelsen Fafo-rapport 448   2004 448
Bård Jordfald : Alt til noen eller noe til alle Fafo-rapport 447 Bård Jordfald 2004 447
Monica Lund og Jon Horgen Friberg : En inkluderende fagbevegelse? Fafo-rapport 446 Jon Horgen Friberg 2004 446
Siri Ytrehus : Fattige barn i Norge. Hovedrapport Fafo-rapport 445   2004 445
Bjørn Andersen og Eivor B. Nebben : Flyteknisk vedlikeholdskompetanse i et deregulert luftfartsmarked Fafo-rapport 444   2004 444
Torgeir Nyen, Anna Hagen, Sveinung Skule : Lifelong learning in Norwegian working life. Results from The Learning Conditions Monitor 2003 Fafo-report 443 Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen 2004 443
Siri Ytrehus : Fattige barn i Norge. Sammendragsrapport Fafo-rapport 442   2004 442
Kristine Nergaard og Kari Folkenborg : Kvinner i fagbevegelsen 2004 Fafo-rapport 441 Kristine Nergaard 2004 441
Kari Hauge Riisøen, Anne Hatløy, Lise Bjerkan : Travel to Uncertainty Fafo-report 440 Anne Hatløy 2004 440
Lise Bjerkan and Christophe Gironde : Achievements and setbacks in the fights against child labour Fafo-report 439   2004 439
Inger Lise Skog Hansen og Espen Løken : Utfordringer for LO i offentlig sektor. Debatthefte Fafo-rapport 438 Inger Lise Skog Hansen 2004 438
Espen Løken og Arne Pape : LO i offentlig sektor Fafo-rapport 437   2004 437
Mark Taylor (ed.), Josefine Aaser, Anne Huser, Kathleen Jennings : Economies of Conflict Fafo-report 436 Mark Taylor 2004 436
Torgeir Nyen : Livslang læring i norsk arbeidsliv. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003. Grunnlagsrapport Fafo-rapport 435 Torgeir Nyen 2004 435
Torgeir Nyen, Anna Hagen, Sveinung Skule : Livslang læring i norsk arbeidsliv. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003. Sammendragsrapport Fafo-rapport 434 Torgeir Nyen Anna Hagen Tønder 2004 434
Kristin Dalen and Jon Pedersen : The Future Size of the Palestinian Population of the West Bank and Gaza Strip Fafo-report 433 Kristin Dalen 2004 433
Anette Brunovskis, Anne Britt Djuve and Hilde Maria Haualand : Facing a Baltic Invasion? Fafo-report 432 Anne Britt Djuve Anette Brunovskis 2004 432
Pete Lewis with Anne-Grete Larsen and Arne Groenningsaeter and Moses Galeboe and Spambaniso Taneka : Crossing borders to fight HIV/AIDS Fafo-report 431 Arne Backer Grønningsæter 2003 431
Kristine Nergaard : Atypisk arbeid Fafo-rapport 430 Kristine Nergaard 2004 430
Christine Friestad og Inger Lise Skog Hansen : Levekår blant innsatte Fafo-rapport 429 Inger Lise Skog Hansen 2004 429
Bjørn Andersen : Restrukturering, medbestemmelse og faglig innflytelse i entreprenørbransjen Fafo-rapport 428   2004 428
Laurie Blome Jacobsen et al. : Finding Means. UNRWA’s Financial Crisis and Refugee Living Conditions Fafo-report 427   2003 427
Anette Brunovskis and Guri Tyldum : Crossing Borders Fafo-report 426 Guri Tyldum Anette Brunovskis 2004 426
Laurie Blome Jacobsen : Educated Housewives Fafo-report 425   2004 425
Leiv Lunde and Mark Taylor, with Anne Huser : Commerce or Crime? Fafo-rapport 424 Mark Taylor 2003 424
Mona Bråten og Ove Langeland : Lønner det seg? Fafo-rapport 423 Mona Bråten 2003 423
Torgeir Aarvaag Stokke og Åsmund Arup Seip : Lokal lønnsdannelse og tvisteløsning Fafo-rapport 422 Åsmund Arup Seip 2003 422
Kari Folkenborg og Bård Jordfald : Frisørundersøkelsen 2003 Fafo-rapport 421 Bård Jordfald 2003 421
Heidi Gautun : Økt individualisering og omsorgsrelasjoner i familien Fafo-rapport 420   2003 420
Leif E. Moland : Gamle og nye produksjonssystemer – nye krav til ledere og operatører Fafo-rapport 419 Leif E.Moland 2003 419
Fafo AIS in cooperation with Palestinian Center Bureau of Statistics and Natural Resources in Damascus : Living Conditions in the Palestinian Refugee Camps and Gatherings in Syria 2001 Fafo-report 418   2003 418
Jon Anders Drøpping og Tove Midtsundstad : Forskning og utredning med relevans for Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv Fafo-rapport 417 Tove Midtsundstad 2003 417
Nina-M Kristiansen Skalle : Vi streiker for å slippe å streike Fafo-rapport 416   2003 416
Laurie Blome Jacobsen : Finding Means. Summary Report Fafo-report 415   2003 415
Monica Lund : Kvalifisering for alle Fafo-rapport 414   2003 414
Kristine Nergaard i samarbeid med Nina M. Krisitansen Skalle og Bård Jordfald : Gravid og i jobb Fafo-rapport 413 Kristine Nergaard 2003 413
Hilde Haualand, Arne Grønningsæter og Inger Lise Skog Hansen : Uniting divided worlds Fafo-report 412 Arne Backer Grønningsæter Inger Lise Skog Hansen 2003 412
Erik Døving, Kari Folkenborg, Stig-Erik Jakobsen, Sveinung Skule : Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket Fafo-rapport 411/SNF-rapport nr. 7 2003   2003 411
Arne Grønningsæter : Great Expectations Fafo-report 410   2003 410
Ole Fr. Ugland, ed. : Difficult Past, Uncertain Future Fafo-report 409   2003 409
Pål Sletten and Jon Pedersen : Coping with Conflict Fafo-report 408   2003 408
Guri Tyldum, Larissa Riabova, Vigdis Nygård : Trying to be strong Fafo-report 407 Guri Tyldum 2003 407
Stein Gunnes : Anbudstap i rutebilsektoren Fafo-rapport 406   2003 406
Leif E. Moland : Innsats for arbeidsmiljøet i pleie- og omsorgssektoren Fafo-rapport 405 Leif E.Moland 2003 405
Jorun Andreassen : Må vi ta den jobben? Fafo-rapport 404   2003 404
Heidi Gautun og Arne Grønningsæter : Kompetanseheving – en vei til bedre samarbeid? Fafo-rapport 403 Arne Backer Grønningsæter 2002 403
Katrine Fangen, Arne Grønningsæter, Thomas Lorentzen, Siv Øverås : Levekår og livskvalitet blant hivpositive Fafo-rapport 402 Arne Backer Grønningsæter 2002 402
Tove Midtsundstad : Sosiale ordninger under press Fafo-rapport 401 Tove Midtsundstad 2002 401
Heidi Nicolaisen, Nina Kristiansen Skalle, Inger Marie Hagen : Tillitsvalgt i omstillingenes tid Fafo-rapport 400 Inger Marie Hagen Heidi Nicolaisen 2002 400
Heidi Gautun : Når fleksibilitet fremmer fellesskap Fafo-rapport 399   2002 399
Åsmund Arup Seip og Torgeir Aarvaag Stokke : Aspekter ved arbeidskamp Fafo-rapport 398 Åsmund Arup Seip 2002 398
Åsmund Arup Seip : Lokale lønnsforhandlinger i Staten Fafo-rapport 397 Åsmund Arup Seip 2002 397
Mona Bråten : Lokal lønnsdannelse i stat og NAVO Fafo-rapport 396 Mona Bråten 2002 396
Leif E. Moland og Heidi Gautun : Deltid: Bidrag eller hemsko for fornyelse av pleie- og omsorgssektoren? Fafo-rapport 395 Leif E.Moland 2002 395
Anna Hagen og Elin Svensen : Billett til yrkeslivet Fafo-rapport 394 Anna Hagen Tønder 2002 394
Elin Svensen og Barbro Svensson : Innvandrere i fagbevegelsen Fafo-rapport 392   2002 392
Bård Jordfald og Dag Olberg : IKT-sektoren – perspektiver på sysselsetting, arbeidsmiljø og interesseorganisering Fafo-rapport 391 Bård Jordfald 2002 391
Leif E. Moland og Halvor Holmli : Nærværende lederskap og tverrfaglighet i pleie- og omsorgssektoren Fafo-rapport 390 Leif E.Moland 2002 390
Anders B. Fyhn : Sykefravær i butikker innenfor COOP Fafo-rapport 389   2002 389
Anna Hagen, Elin Svensen og Kari Folkenborg : Dokumentasjon av realkompetanse gjennom yrkesprøving Fafo-rapport 388 Anna Hagen Tønder 2002 388
Jon Anders Drøpping og Hanne Cecilie Kavli : Kurs for arbeid Fafo-rapport 387 Hanne Cecilie Kavli 2002 387
Bjørn Andersen og Martin Byrkjeland : Norsk finansnæring i nettverksøkonomien Fafo-rapport 386   2002 386
Tove Midtsundstad : AFP-pensjonisten: sliten – eller frisk og arbeidsfør? Fafo-rapport 385 Tove Midtsundstad 2002 385
Jorun Andreassen og Thomas Lorentzen : Vi går et stykke vei sammen med dem, ikke for dem Fafo-rapport 384   2002 384
Anna Hagen, Jorunn S. Borgen, Leif E. Moland : Undervisningssykehjemsprosjektet Fafo-rapport 383 Anna Hagen Tønder Leif E.Moland 2002 383
Kari Folkenborg og Torgeir Nyen : Kompetanseutvikling blant håndverksmestere Fafo-rapport 382 Torgeir Nyen 2002 382
Jorun Andreassen og Kari Folkenborg : Vi vil! Slipp oss til! Fafo-rapport 318   2002 381
Jonathan M. Winer : Illicit Finance and Global Conflict Fafo-report 380   2002 380
Global Witness : Logs of War Fafo-report 379   2002 379
Philip Swanson : Fuelling Conflict Fafo-report 378   2002 378
Ian Smillie : Dirty Diamonds Fafo-report 377   2002 377
Torgeir Nyen og Elin Svensen : Lærer ved å lære andre Fafo-rapport 376 Torgeir Nyen 2002 376
Marwan Khawaja : Internal migration in Syria: Findings from a national survey Fafo-report 375   2002 375
Bjørne Grimsrud (red.) : Barnearbeid og næringslivets ansvar Fafo-rapport 374   2002 374
Katrine Fangen : Tvangsekteskap Fafo-rapport 373   2002 373
Anna Hagen og Sveinung Skule : Yrke, opplæringsbehov og interesse for etter- og videreutdanning Fafo-rapport 372 Anna Hagen Tønder 2001 372
Jon Pedersen, Mona Christophersen, Pål Sletten : Paying a Price. Coping with Closure in Gaza City Fafo-report 371 Mona Christophersen 2002 371
Tone Sommerfelt (ed.) : Domestic Child Labour in Morocco Fafo-report 370 Tone Sommerfelt 2001 370
Mary Dupont og Jon Are Lian : Evaluering av Norsk Folkehjelps Nettverkskredittprosjekt Fafo-rapport 369   2001 369
Willy Egset and Lena C. Endresen : Paying a Price. Coping with Closure in Jericho Fafo-report 368   2002 368
Kari Folkenborg : Likningskontoret som læringsarena Fafo-rapport 367   2001 367
Jon Pedersen, Mona Christophersen, Lena C. Endresen and Pål Sletten : Paying a Price. Coping with Closure in Two Palestinian Villages Fafo-report 365 Mona Christophersen 2002 365
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Monica Lund og Tina Østberg : Fra sosialhjelp til lønnet kvalifisering Fafo-rapport 364 Tina Østberg Hanne Cecilie Kavli Anne Britt Djuve 2001 364
Sveinung Skule og Bjørn Andersen : Dokumentasjon av realkompetanse i teknologiindustrien Fafo-rapport 363   2001 363
Heidi Nicolaisen : Normalarbeidsdagen: I utvikling eller avvikling? Fafo-rapport 362 Heidi Nicolaisen 2001 362
Jorun Andreassen og Åsmund Arup Seip : Lokale lønnsforhandlinger i kommunal sektor Fafo-rapport 361 Åsmund Arup Seip 2001 361
Liv Tørres (ed.), David Drury, Line Eldring, Pete Lewis and Jocelyn Vass : The Mesebetsi labour force survey Fafo-report 360   2001 360
Dirk Salomons and Dennis Dijkzeul : The Conjurers' Hat Fafo-report 359   2001 359
Mona Bråten og Torgeir Aarvaag Stokke : Lønnsdannelse og avtalestruktur i kommunal sektor i Norden Fafo-rapport 358 Mona Bråten 2001 358
Marwan Khawaja and Åge A. Tiltnes (eds.) : On the Margins: Migration and Living Conditions of Palestinian Camp Refugees in Jordan Fafo-report 357 Åge Arild Tiltnes 2002 357
David Drury and Marie W. Arneberg (eds.) : No More Forevers Fafo-report 356   2001 356
Marie W. Arneberg and Jon Pedersen : Urban Households and Urban Economy in Eritrea Fafo-report 355   2001 355
Kari Folkenborg og Kristine Nergaard : På vei mot et nytt forsvar Fafo-rapport 354 Kristine Nergaard 2001 354
Jon Pedersen, Sara Randall and Marwan Khawaja (eds.) : Growing Fast Fafo-report 353   2001 353
: Gendering Human Security Fafo-report 352   2001 352
Leif E. Moland og Hanne Bogen : Konkurranseutsetting og nye organisasjonsformer i norske kommuner Fafo-rapport 351 Leif E.Moland 2001 351
Mona Bråten : Funksjonæravtaler og lokal lønnsdannelse Fafo-rapport 350 Mona Bråten 2001 350
Hanne Cecilie Kavli : En dråpe, men i hvilket hav? Fafo-rapport 349 Hanne Cecilie Kavli 2001 349
Bjørn Andersen og Martin Byrkjeland : Industrielle endringsprosesser og organisasjonsutfordringer Fafo-rapport 348   2001 348
Torunn Kvinge : Internasjonalt eierskap i norske regioner Fafo-rapport 347   2001 347
Marit Egge og Annelise Jackbo : Forlatt eller ivaretatt Fafo-rapport 346   2001 346
Lena C. Endresen, Arild Schou and Per Stadig : Norwegian Support to Palestinian Civil Society and the Rule of Law: A review Fafo-report 345   2000 345
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli : Styring over eget liv Fafo-rapport 345 Hanne Cecilie Kavli Anne Britt Djuve 2000 344
Kristine Nergaard og Arne Pape : Tillitsvalgtopplæring i statlig sektor Fafo-rapport 343 Kristine Nergaard 2000 343
Elin Svensen : Multietniske redaksjoner? Fafo-rapport 342   2000 342
Eifred Markussen : Særskilt tilrettelagt opplæring i videregående – hjelper det? Fafo-rapport 341   2000 341
Elin Svensen : En voksen krysser sitt spor Fafo-rapport 340   2000 340
Liv Tørres (ed.) : The Smoking Business Fafo-report 339   2000 339
Axel W. Pedersen : Konkurranseutsetting og pensjon Fafo-rapport 338   2000 338
Leif Moland og Marit Egge : Kommunal sektor - bedre enn sitt rykte? Fafo-rapport 337 Leif E.Moland 2000 337
Liv Tørres (ed.) : "We are emerging; emerging slowly and painfully!" Fafo-report 336   2000 336
Lars-Henrik Johansen : Transferable training and the collective action problem for employers Fafo-report 335   2000 335
Aadne Aasland and Guri Tyldum : Better or Worse? Fafo-report 334 Guri Tyldum 2000 334
Sveinung Skule og Anders N. Reichborn : Lærende arbeid Fafo-rapport 333   2000 333
Sveinung Skule, Anders N. Reichborn : A survey of learning conditions in Norwegian workplaces Fafo-report   2002 333
Peace Implementation Network : Swords for Ploughshares Fafo-report 332 Mark Taylor 2000 332
Anders B. Fyhn : Evaluering av aktiviteter i grunnskolen under Handlingsprogram Oslo indre øst Fafo-rapport 330   2000 330
Martin Byrkjeland : Medbestemmelse og faglig innflytelse i overnasjonale nordiske finanskonsern Fafo-rapport 329   2000 329
Liv Tørres, Amandla. Ngawethu? : The Trade Union Movement in South Africa and Political Change Doctoral Dissertation   328
Liv Tørres : Amandla. Ngawethu? Fafo-report 328   2000 328
Dag Olberg og Bård Jordfald : Det nye arbeidsmarkedet i varehandelen Fafo-rapport 327 Bård Jordfald 2000 327
Tina Østberg : Mobil og omskiftelig Fafo-rapport 326 Tina Østberg 2000 326
Rune André Fjelly : Barrierer mot fleksibilisering i en familiebedrift Fafo-rapport 325   1999 325
Eivind Falkum, Line Eldring og Tom Colbjørnsen (red.) : Medbestemmelse og medvirkning Fafo-rapport 324   1999 324
Anne Hatløy : Methodological aspects of assessing nutrition security Fafo-report 323 Anne Hatløy 1999 323
Elin Svensen : Opplæringstilbud for voksne med svak kompetanse Fafo-rapport 322   1999 322
Mona Bråten : Utfordringer og kompetansebehov Fafo-rapport 321 Mona Bråten 1999 321
Åge Eknes and Lena C. Endresen : Local Media Support Fafo-report 320   1999 320
Tove Midtsundstad, Espen Dahl og Anne Britt Djuve : Jakten på storbyfaktoren Fafo-rapport 319 Tove Midtsundstad Anne Britt Djuve 1999 319
Lene Gezelius : Å tjene to herrer... Fafo-rapport 318   1999 318
Axel West Pedersen : The taming of inequality in retirement Fafo-report 317   1999 317
Ove Langeland : Kompensasjon og motivasjon Fafo-report 315   1999 315
Bernard Enjolras : Welfare state and disincentives effects Fafo-rapport 314   1999 314
Bernard Enjolras : The impact of labour market regulation on economic performance Fafo-rapport 313   1999 313
Neil Gilbert : The Enabling State Fafo-rapport 312   1999 312
Gerhard Bosch : Differenzierung und Flexibilisierung der Arbeitszeit: Die schwierige Suche nach einem neuen Arbeitszeitparadigma Fafo-rapport 311   1999 311
Jean-Louis Laville : Le futur du travail Fafo-rapport 310   1999 310
Jean-Louis Laville : The future of work Fafo-rapport 309   1999 309
Gunn Elisabeth Birkelund : Part-time work in a welfare state Fafo-rapport 308   1999 308
Keith Smith : Economic growth and "low-tech" industries Fafo-rapport 307   1999 307
Jon Erik Dølvik og Torgeir Stokke : Den norske forhandlingsmodellen Fafo-rapport 306 Jon Erik Dølvik 1999 306
Jardar E. Flaa og Axel W Pedersen : Holdninger til ulikhet, pensjon og trygd Fafo-rapport 305   1999 305
Anne Britt Djuve : Etniske minoriteter og de nordiske velferdsstatene Fafo-rapport 304 Anne Britt Djuve 1999 304
Tone Fløtten : Fattigdom i Norge Fafo-rapport 303 Tone Fløtten 1999 303
Aksel Hatland : Nordisk alderspensjon under ombygging Fafo-rapport 302   1999 302
Gunn Elisabeth Birkelund : Marginalisering i en velferdsstat Fafo-rapport 301   1999 301
Torkel Bjørnskau og Reid J. Stene : Holdninger til helse- og omsorgstjenester Fafo-rapport 300   1999 300
Neil Gilbert : Selvhjelpsstaten Fafo-rapport 299   1999 299
Heidi Gautun : Endringer i familieomsorgen til eldre? Fafo-rapport 298 Heidi Gautun 1999 298
Per Kleppe : Bedre tjenesteyting i kommunene? Fafo-rapport 297   1999 297
Espen Dahl og Gunn Elisabeth Birkelund : Sysselsetting, klasse og helse 1980-1995 Fafo-rapport 294   1999 294
Espen Dahl : Hvor går helsevesenet? Fafo-rapport 293   1999 293
Espen Dahl : Solidaritet og velferd Fafo-rapport 292   1999 292
Hilde Lorentzen og Reid J. Stene : Holdninger og deltakelse i nærmiljø og organisasjonsliv Fafo-rapport 291   1999 291
Kristin Taraldsrud Hoff : Rettferdighet og effektivitet i det norske skattesystemet Fafo-rapport 290   1999 290
Kristin Taraldsrud Hoff : Rettferdig skattlegging Fafo-rapport 289   1999 289
Lars Fjell Hansson : «Man skal ikke plage andre… » Fafo-rapport 288   1999 288
Eli Feiring : Beskrive for å vurdere? Fafo-rapport 287   1999 287
Eli Feiring : Er noen fordelingsprinsipper mer rettferdige enn andre? Fafo-rapport 286   1999 286
Ove Langeland og Reid J. Stene : Holdninger til arbeid, lønn og fagbevegelse Fafo-rapport 285   1999 285
Gerhard Bosch : Differensiering og fleksibilisering av arbeidstiden Fafo-rapport 284   1999 284
Jean-Louis Laville : Arbeidets framtid Fafo-rapport 283   1999 283
Gunn Elisabeth Birkelund : Deltidsarbeid Fafo-rapport 282   1999 282
Trond Petersen : Kjønnsspørsmålet Fafo-rapport 281   1999 281
Per Kleppe : Arbeidslinjen og de svake gruppene på arbeidsmarkedet Fafo-rapport 280   1999 280
Per Kleppe : Solidaritetsalternativet - fortid og framtid Fafo-rapport 279   1999 279
Lars-Henrik Johansen : Bak de store ord Fafo-rapport 278   1999 278
Knut Arild Larsen : Utdanningsbasert kompetanse i dagens og morgendagens arbeidsmarked Fafo-rapport 277   1999 277
Keith Smith : Økonomisk vekst og «lavteknologi» Fafo-rapport 276   1999 276
Morten Bøås : Norsk miljø- og ressurspolitikk mot tusenårsskiftet Fafo-rapport 275   1999 275
Alexander Wright Cappelen : Globalisering: Utfordringer for norsk skatte- og fordelingspolitikk Fafo-rapport 274   1999 274
Steinar Holden : Frie kapitalkrefter Fafo-rapport 273   1999 273
Victor D. Norman : Globalisering: Betingelser for lønnsom næringsdrift og sysselsetting i Norge Fafo-rapport 272   1999 272
Jon Erik Dølvik : Farvel solidaritet? Fafo-rapport 271 Jon Erik Dølvik 1999 271
Ove Langeland (red.), Torkel Bjørnskau, Hilde Lorentzen og Axel West Pedersen : Mellom frihet og fellesskap Fafo-rapport 270   1999 270
Leif E. Moland : Suksess og nederlag i pleie- og omsorgstjenestene Fafo-rapport 269 Leif E.Moland 1999 269
Lisbet Berg, Eivor Bremer Nebben og Åsmund Arup Seip : Etter- og videreutdanning i staten Fafo-rapport 268 Åsmund Arup Seip 1999 268
Dag Olberg : Omstillingene i industrien og Industrifunksjonærene i Handel og Kontor Fafo-rapport 267   1999 267
: Command from the Saddle: Managing United Nations peace-building missions Fafo-report 266   1999 266
Tina Østberg : Utdanningsambisjoner og utferdstrang Fafo-rapport 265 Tina Østberg 1999 265
Tina Østberg : Europeisk standardisering og nasjonal arbeidslivsregulering Fafo-rapport 264 Tina Østberg 1999 264
Jens B. Grøgaard, Tove Midtsundstad og Marit Egge : Følge opp – eller forfølge? Fafo-rapport 263 Tove Midtsundstad 1999 263
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen : Må de være ute om vinteren? Fafo-rapport 262 Hanne Cecilie Kavli Anne Britt Djuve 1999 262
Martin Byrkjeland : Det gode arbeid Fafo-rapport 261   1998 261
Erik Hansen and Arnfinn Tønnessen : Environment and Living Conditions on the Kola Peninsula Fafo-report 260   1998 260
Marit Egge : Ungdomsgarantien Fafo-rapport 259   1998 259
Lisbet Berg : Utdanningssuget Fafo-rapport 258   1998 258
Liv Tørres : Labour Markets Southern Africa Fafo-report 257   1998 257
Torgeir Aarvaag Stokke : Utmeldinger i LO-forbundene på 1990-tallet Fafo-rapport 256   1998 256
Jens B. Grøgaard : Ordinær skolegang for yrkeshemmede Fafo-rapport 255   1998 255
Hanne Bogen og Torgeir Nyen : Privatisering og konkurranseutsetting i norske kommuner Fafo-rapport 254 Torgeir Nyen 1998 254
Jon Hanssen-Bauer, Jon Pedersen and Åge A. Tiltnes (eds) : Jordanian Society Fafo-report 253 Åge Arild Tiltnes 1998 253
Dag Olberg : Kompetanse og kontroll Fafo-rapport 252   1998 252
Jens B. Grøgaard : Forsvaret mot arbeidsledighet 1997 Fafo-rapport 251   1998 251
Siv Øverås og Åsmund Arup Seip : Rigid og fleksibel Fafo-rapport 250 Åsmund Arup Seip 1998 250
Inger Marie Hagen, Sveinung Skule og Mona Bråten : Nye tjenester på postkontorene? Fafo-rapport 249 Inger Marie Hagen Mona Bråten 1998 249
Thore K. Karlsen : Arbeid, helse og læring Fafo-rapport 248   1998 248
Axel West Pedersen : Inntektsfordelingen blant alderspensjonister i ni OECD-land Fafo-rapport 247   1998 247
Torgeir Aarvaag Stokke : Lønnsforhandlinger og konfliktløsning Fafo-rapport 246   1998 246
Anders N. Reichborn, Arne Pape og Kjersti Kleven : Papir på egen dyktighet Fafo-rapport 245   1998 245
Jens Chr. Andvig, Bjørne Grimsrud og Arne Melchior : Handelspolitikk og arbeidstakernes rettigheter Fafo-rapport 244   1998 244
Åsmund Arup Seip : Rett til å forhandle Fafo-rapport 243 Åsmund Arup Seip 1998 243
Jon Pedersen and Rick Hooper (ed.) : Developing Palestinian Society Fafo-report 242   1998 242
Marit Egge : Hadde det ikke vært for Oppfølgningstjenesten Fafo-rapport 241   1998 241
Jørgen Lund : Partsroller i bedriftsutvikling Fafo-rapport 240   1998 240
Siv Øverås og Kristine Nergaard : Kvinner i fagbevegelsen Fafo-rapport 239 Kristine Nergaard 1997 239
Jon Erik Dølvik : Redrawing Boundaries of Solidarity? Fafo-report 238 Jon Erik Dølvik 1997 238
Marie Arneberg : Living Conditions Among Palestinian Refugees and Displaced in Jordan Fafo-report 237   1997 237
Are Hovdenak, Jon Pedersen, Dag H. Tuastad, Elia Zureik : Constructing Order: Palestinian Adaptations to Refugee Life Fafo-report 236   1997 236
Mona Bråten : Når kompetanse skal belønnes Fafo-rapport 235 Mona Bråten 1997 235
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen : Virker tvang? Fafo-rapport 234 Hanne Cecilie Kavli Anne Britt Djuve 1997 234
Bjørne Grimsrud and Liv Jorunn Stokke : Child labour in Africa: Poverty or institutional failures? Fafo-report 233   1997 233
Torkel Bjørnskau : Seks timers dag i omsorgsyrker Fafo-rapport 232   1997 232
Espen Dahl : Den som har, ham skal gis Fafo-rapport 231   1997 231
Aadne Aasland, Knud Knudsen, Dagmar Kutsar, Ilze Trapenciere (eds.) : The Baltic Countries Revisited: Living Conditions and Comparative Challenges Fafo-report 230   1997 230
Åsmund Arup Seip : Medlemsendringer i Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet under streiken våren 1996 Fafo-rapport 229 Åsmund Arup Seip 1997 229
Jon M. Hippe : Bargaining, Politics, and Solidarity: A Different Story? Fafo-report 228   1997 228
Inger Marie Hagen og Arne Pape : Medspillere eller motspillere? Fafo-rapport 227 Inger Marie Hagen 1997 227
Ivar Lødemel : Pisken i arbeidslinja Fafo-rapport 226   1997 226
Bjørne Grimsrud : Wage and Working Conditions in the Gaza Strip Fafo-report 225   1997 225
Marit Egge : Gjør meg en tjeneste Fafo-rapport 224   1997 224
Axel West Pedersen : Mellom arbeid og pensjon Fafo-rapport 223   1997 223
Jens B. Grøgaard : Skolekontroversen. Belyst ved to norske utvalgsundersøkelser Fafo-rapport 222   1997 222
Leif E. Moland : Ingen grenser? Fafo-rapport 221 Leif E.Moland 1997 221
Eivind Falkum, Kjersti Kleven og Sveinung Skule : Identitet, mangfold og utvikling Fafo-rapport 220   1997 220
Heidi Gautun : Hjelp til rett? Fafo-rapport 219   1997 219
Axel West Pedersen : Fravær i arbeid Fafo-rapport 218   1997 218
Sveinung Skule og Tori Grytli : Teknologisk utvikling og samfunnsendring Fafo-rapport 217   1997 217
Eli Feiring : Tilsattes trivsel i endringsprosessen Fafo-rapport 216   1997 216
Terje Vassdal, Kjersti Kleven og Lára Konráðsdóttir : Den norske havfiskeflåten Fafo-rapport 215   1997 215
Lars Lindholt : Nyetableringer i norsk industri Fafo-rapport 214   1997 214
Thore K. Karlsen : Når tid er pølser Fafo-rapport 213   1997 213
Knut Arild Larsen, Frode Longva, Arne Pape og Anders N. Reichborn : Bedriften som lærested Fafo-rapport 212   1997 212
Torunn Olsen : Destinasjon Brussel Fafo-rapport 211   1997 211
Anne Britt Djuve, Torkel Bjørnskau og Kåre Hagen : Fra behov til budsjett Fafo-rapport 210 Anne Britt Djuve 1996 210
Hanne Bogen : Fagopplæring i kommunesektoren Fafo-rapport 209   1997 209
Nina Berg, Knut Grove, Tori Grytli og Torunn Olsen : Håndbok for tillitsvalgte i konsern Fafo-rapport 1997   1997 208
Tone Fløtten og Axel West Pedersen : Sikkerhetsordninger i det norske arbeidsmarkedet Fafo-rapport 207 Tone Fløtten 1996 207
Kristine Nergaard : Næringslivets favorittkommuner 1996 Fafo-rapport 206 Kristine Nergaard 1996 206
Line Eldring og Jens B. Grøgaard : Evaluering av hospiteringstiltaket for yrkeshemmede Fafo-rapport 205   1996 205
Jan Dietz, Børge Klemmensen, Poul Kragh, Aadne Aasland (eds.) : Baltic-Nordic Rendezvous Fafo-report 204   1996 204
Åsmund Arup Seip : 13 dager i streik Fafo-rapport 203 Åsmund Arup Seip 1996 203
Kristine Nergaard og Arne Pape : Norsk Tjenestemannslag, organisasjonsmodell og praktisk fagforeningsarbeid Fafo-rapport 202 Kristine Nergaard 1996 202
Erik Hansen : Coping with it: St. Petersburg and Kaliningrad Facing Reform Fafo-report 201   1996 201
Tonje Houg : Takk, bare bra ...? Fafo-rapport 200   1996 200
Eivor Bremer Nebben : Hva skjer med lønnspolitikken? Fafo-rapport 199   1996 199
Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke : Midlertidige ansettelser i norsk arbeidsliv Fafo-rapport 198 Kristine Nergaard 1996 198
Kjersti Kleven og Arild H. Steen : Kjedemakt mot industrimakt Fafo-rapport 197   1996 197
Hanne Bogen, Espen Dahl og Thore K. Karlsen : Privatisering av helsetjenester Fafo-rapport 196   1996 196
Torunn Olsen (ed.) : Industrial Relations Systems in the Public Sector in Europe Fafo-report 195   1996 195
Line Eldring og Jens B. Grøgaard : Evaluering av Næringslivets fadderordning og praksisplasstiltaket Fafo-rapport 194   1996 194
Eivind Falkum, Eli Feiring og Heidi Gautun : Hva med dobbeltklientene? Fafo-rapport 193   1996 193
Tone Fløtten, Heidi Gautun og Jon M. Hippe : Som du sår skal du høste Fafo-rapport 192 Tone Fløtten 1996 192
Torunn Kvinge, Lars Lindholt og Linda Støle : Nyskaping i norsk næringsliv Fafo-rapport 191   1996 191
Jens B. Grøgaard (ed.) : Estonia in the Grip of Change Fafo-report 190 Tone Fløtten 1996 190
Heidi Gautun : Voldens ansikt Fafo-rapport 189   1996 189
Aadne Aasland (ed.) : Latvia: The Impact of the Transformation Fafo-report 188   1996 188
Bjørne Grimsrud og Arne Melchior (red.) : Barnearbeid i internasjonal handel og norsk import Fafo-rapport 187   1996 187
Knud Knudsen : Lithuania in a Period of Transition Fafo-report 186   1996 186
Espen Dahl og Pernille Vogt : Ensom og ulykkelig? Fafo-rapport 185   1996 185
Anne Britt Djuve og Kåre Hagen : Skaff meg en jobb! Fafo-rapport 184 Anne Britt Djuve 1995 184
Dag Olberg (red.) : Endringer i arbeidslivets organisering Fafo-rapport 183   1995 183
Liv Tørres : South African Workers Speak Fafo-report 182   1995 182
Kristen Knudsen og Arild H. Steen : Sjø og land - hand i hand Fafo-rapport 181   1995 181
Line Eldring og Eivind Falkum : Framtidens ingeniørarbeid Fafo-rapport 180   1995 180
Torunn Kvinge og Ove Langeland : Regnskapsstatistikk 1983–1992 Små industriforetak Fafo-rapport 179   1995 179
Torunn Kvinge og Ove Langeland : Smått, men ikke bare godt Fafo-rapport 178   1995 178
Signe Gilen et al. : Finding Ways Fafo-report 177   1994 177
Lena C. Endresen and Geir Øvensen : The Potential of UNRWA-Data for Research on Palestinian Refugees Fafo-report 176   1994 176
Per Egil Hødnebø og Jørgen Lund : Næringslivets favorittkommuner Fafo-rapport 175   1994 175
Espen Dahl m.fl. : Velferdssignaler Fafo-rapport 174 Tone Fløtten 1994 174
Per Heum og Dag Stokland (red.) : Internasjonalisering og nasjonal næringspolitikk Fafo-rapport 173   1994 173
Tove Midtsundstad : Yrke, utdanning og fagorganisering Fafo-rapport 172 Tove Midtsundstad 1994 172
Leif E. Moland : De små grå Fafo-rapport 171 Leif E.Moland 1994 171
Espen Dahl : Sosial ulikhet i helse: Artefakter eller seleksjon Fafo-rapport 170   1994 170
Jens B. Grøgaard, Eifred Markussen og Ole Fredrik Ugland : Kyndighet - Villighet - Mulighet Fafo-rapport 169   1994 169
Jon Erik Dølvik (red.) : Fagbevegelsen, EØS og Den europeiske union Fafo-rapport 168 Jon Erik Dølvik 1994 168
Per Egil Hødnebø og Dag Stokland : Hvor attraktivt? Fafo-rapport 167   1991 167
Geir Øvensen : Responding to change Fafo-report 166   1994 166
Kristine Nergaard : Evaluering av bonusordninger i Statoil Norge AS Fafo-rapport 165 Kristine Nergaard 1994 165
Torunn Olsen : Den sosiale dialogen og staten som arbeidsgiver Fafo-rapport 164   1994 164
Siri Gloppen : Korttidsansettelser i elektrobransjen Fafo-rapport 163   1994 163
Torunn Kvinge : Utenlandske oppkjøp og etableringer i norsk industri Fafo-rapport 162   1994 162
Kåre Hagen, Anne Britt Djuve og Pernille Vogt : Oslo: den delte byen? Fafo-rapport 161 Tone Fløtten Anne Britt Djuve 1994 161
Line Eldring : Arbeidsmiljø i vegsektoren Fafo-rapport 160   1994 160
Thore K. Karlsen og Anne-Cathrine Hjertaas : Norsk barnepolitikk og EF Fafo-rapport 159   1993 159
Hanne Bogen, Erik Hansen og Liv Jorunn Stokke : Frisørbransjen - en tilstandsrapport Fafo-rapport 158   1993 158
Kristine Nergaard : Samarbeid og selvstendighet Fafo-rapport 157 Kristine Nergaard 1993 157
Ivar Lødemel og Jardar E. Flaa : Sosial puls Fafo-rapport 156   1993 156
Erik Hansen : Living Conditions on the Kola Peninsula Fafo-report 155   1993 155
Mary Visher og Tove Midtsundstad : Utgang fra arbeidslivet Fafo-rapport 154 Tove Midtsundstad 1993 154
Liv Jorunn Stokke : Uførepensjonistar i offentleg sektor Fafo-rapport 153   1993 153
Leif E. Moland : Tidsfordriv og kompetanse Fafo-rapport 152 Leif E.Moland 1993 152
Marianne Heiberg and Geir Øvensen et al. : Palestinian Society in Gaza, West Bank and Arab Jerusalem Fafo-report 151   1993 151
Espen Dahl : Bedre føre var ... Fafo-rapport 150   1993 150
Tom Christian Pape : Arbeidsmiljø i Norge Fafo-rapport 149   1993 149
Arne Pape : Kampen om kompetansen Fafo-rapport 148   1993 148
Svein Ole Borgen, Tori Grytli og Dag Stokland : Velferd og produksjon Fafo-rapport 147   1993 147
Jens B. Grøgaard : Skomaker bli ved din lest? Fafo-rapport 146   1993 146
Elisabeth Melander Stene : Funksjonshemmede i norsk EF-tilpasning Fafo-rapport 145   1993 145
Thore K. Karlsen : Barn og arbeidsløshet Fafo-rapport 144   1992 144
Anne Britt Djuve og Arild H. Steen : Norsk fisk - dansk produkt Fafo-rapport 143 Anne Britt Djuve 1992 143
Leif Moland og Ole Roger Sandstad : Kunnskap som virkemiddel Fafo-rapport 142 Leif E.Moland 1992 142
Elisabeth Melander Stene : Bank i bordet Fafo-rapport 141   1992 141
Arne Pape : Deltakelse og oppslutning Fafo-rapport 140   1992 140
Tone Fløtten : Funksjonshemmede i Europa Fafo-rapport 139 Tone Fløtten 1992 139
Torunn Kvinge, Ove Langeland og Dag Stokland : Kampen om kapitalen Fafo-rapport 138   1992 138
Torunn Olsen : Staten som arbeidsgiver Fafo-rapport 137   1992 137
Jon M. Hippe og Axel West Pedersen : Når jobben betaler Fafo-rapport 136   1992 136
Espen Paus og Arild H. Steen : I samme båt? Fafo-rapport 135   1992 135
Tone Fløtten og Birgit Skaldehaug : Kvinners Europa? Fafo-rapport 134 Tone Fløtten 1992 134
Anne K. Waldrop : Før vi vet ordet av det Fafo-rapport 133   1992 133
Jens B. Grøgaard og Ole Fredrik Ugland : Én for alle Fafo-rapport 132   1992 132
Liv Tørres : Er det europeisk standard over norske myndigheter? Fafo-rapport 131   1992 131
Jon Erik Dølvik, Dag Odnes, Elisabeth M. Stene, Dag Stokland : Norsk økonomi og europeisk integrasjon Fafo-rapport 130 Jon Erik Dølvik 1991 130
: Lietuvos Gyvenimo Salygos Fafo-rapport 1991   1991 129-b
Gudmund Hernes and Knud Knudsen : Lithuania Fafo-rapport 129 Gudmund Hernes 1991 129
Jon Erik Dølvik, Jon M. Hippe, Axel W. Pedersen og Dag Stokland : Fagbevegelsen og Europa. Debattopplegg Fafo-rapport 128 Jon Erik Dølvik 1991 128
Torunn Olsen : Bedriftsstrategier i nærings- og nytelsesmiddelindustrien Fafo-rapport 127   1991 127
Arild H. Steen : Ingen over - ingen ved siden? Fafo-rapport 126   1991 126
Arild H. Steen : Nye vilkår Fafo-rapport 125   1991 125
Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen (red) : Fagforeningsstrategier for bedriftsutvikling 4 Fafo-rapport 124   1991 124
Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen (red) : Fagforeningsstrategier for bedriftsutvikling 3 Fafo-rapport 123   1991 123
Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen (red) : Fagforeningsstrategier for bedriftsutvikling 2 Fafo-rapport 122   1991 122
Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen (red) : Fagforeningsstrategier for bedriftsutvikling 1 Fafo-rapport 121   1991 121
Leif E. Moland : Kompetanse eller tidsfordriv? Fafo-rapport 120 Leif E.Moland 1991 120
Kåre Hagen og Jon M. Hippe (red) : Alle vet jo at ... Fafo-rapport 119   1991 119
Halvor Fauske : Profesjonene - bremsekloss eller syndebukk? Fafo-rapport 118   1991 118
Hanne Bogen : Ansattes medbestemmelse - en trussel mot offentlig fornyelse? Fafo-rapport 117   1991 117
Tone Fløtten : Godt sikret? Fafo-rapport 116 Tone Fløtten 1991 116
Thore K. Karlsen : Fagopplæring i arbeidslivet Fafo-rapport 115   1991 115
Espen Paus : Høyt skattet? Fafo-rapport 114   1991 114
Dag Stokland : Fortsatt på gyngende grunn Fafo-rapport 113   1991 113
Torgeir Aarvaag Stokke : Medlemsbevegelser i LO Fafo-rapport 112   1991 112
Ivar Lødemel : Sosialpolitikken i EF Fafo-rapport 111   1991 111
Axel West Pedersen : Fagbevegelsen og folketrygden Fafo-rapport 110   1991 110
Gudmund Hernes og Knud Knudsen : Svart på hvitt Fafo-rapport 109 Gudmund Hernes 1990 109
Åsmund Arup Seip : Lektorene Fafo-rapport 108 Åsmund Arup Seip 1990 108
Liv Tørres, Jon Erik Dølvik og Dag Olberg : Ny norsk standard? Fafo-rapport 107 Jon Erik Dølvik 1991 107
Andreas Gaarder : 1992 og harmonisering av indirekte skatter Fafo-rapport 106   1990 106
Knut N. Kjær : Fagbevegelsen og offentlig innkjøpspolitikk i Europa Fafo-rapport 105   1990 105
Kåre Hagen : Nasjonalstat, velferdspolitikk og europeisk integrasjon Fafo-rapport 104   1990 104
Ivar Hippe : Det nye markedet i bedrifter Fafo-rapport 103   1990 103
Jon Erik Dølvik, Dag Olberg og Dag Stokland : Fagbevegelsen og Europa Fafo-rapport 102 Jon Erik Dølvik 1990 102
Jon M. Hippe : Mye vil ha mer Fafo-rapport 101   1990 101
Espen Paus : Statlige tiltak i bygg- og anleggsbransjen Fafo-rapport 100   1990 100
Jon Erik Dølvik : Idrett, fritid og organisering Fafo-rapport 099 Jon Erik Dølvik 1990 099
Dag Odnes, Andreas Hompland, Arne Pape og Terje Rød Larsen (red.) : Kampen om framtiden Fafo-rapport 098   1990 098
Dag Olberg : Fleksibilitet og fagorganisering Fafo-rapport 097   1990 097
Hanne Bogen og Thore K. Karlsen : Arbeidsmarkedspolitikken i en brytningstid Fafo-rapport 096   1990 096
Torunn Olsen : Det kom som et sjokk ... Fafo-rapport 095   1990 095
Arild H. Steen : En næring i nytelse? Fafo-rapport 094   1989 094
Leif Moland : Samarbeid gjør sterk? Fafo-rapport 093 Leif E.Moland 1989 093
Kåre Hagen og Jon M. Hippe (red) : Svar skyldig Fafo-rapport 092   1989 092
Dag Stokland : Over stokk og stein Fafo-rapport 091   1989 091
Gudmund Hernes og Kristine Nergaard : Oss i mellom Fafo-rapport 090 Gudmund Hernes Kristine Nergaard 1989 090
Thore K. Karlsen : Arbeidstid og fleksibilitet i arbeidslivet Fafo-rapport 089   1989 089
Øivind Danielsen : Den nye breddeidretten Fafo-rapport 088   1989 088
Hanne Bogen og Ove Langeland : Privatisering eller fornyelse? Fafo-rapport 087   1989 087
Pål Espen Søbye og Kristine Nergaard : Inntekt og levekår blant kunstnere 1986 Fafo-rapport 086 Kristine Nergaard 1989 086
Ole Fredrik Ugland og Jon Erik Dølvik : Fysisk aktivitet på arbeidsplassen Fafo-rapport 085 Jon Erik Dølvik 1989 085
Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen : For lang og tro tjeneste? Fafo-rapport 084   1988 084
Jon M. Hippe : Spillet om velferdsstaten Fafo-rapport 083   1988 083
Jon M. Hippe : Sosialpolitisk kalender 2. utg. Fafo-rapport 082   1988 082
Arvid Fennefoss : Lønnstakerorganisering Fafo-rapport 081   1988 081
Jon Erik Dølvik, Øivind Danielsen og Gudmund Hernes : Kluss i vekslinga Fafo-rapport 080 Jon Erik Dølvik Gudmund Hernes 1988 080
Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen : Vinn - vinn! 2. utg. Fafo-rapport 079   1990 079
Hanne Bogen og Ove Langeland (red) : Offentlig eller privat? Fafo-rapport 078   1988 078
Inger Johanne Sand og Tone Haraldsen : Forskningsrådene Fafo-rapport 077   1988 077
Jens B. Grøgaard : Voksenopplæring i forsvaret Fafo-rapport 075   1987 075
Hanne Bogen og Jens B. Grøgaard : Forsvaret mot arbeidsledighet Fafo-rapport 074   1987 074
Martin Eide og Gudmund Hernes : Død og pine! Fafo-rapport 073 Gudmund Hernes 1987 073
Ole Jan Hauge og Jon Arve Nervik : Arbeidsmarked og sosiale forhold i Østfold Fafo-rapport 071   1987 071
Hanne Bogen : Barnepass - drøm og virkelighet Fafo-rapport 069   1987 069
Dag Olberg : Bank hjemme? Fafo-rapport 066   1987 066
Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen : Velferd til salgs Fafo-rapport 065   1986 065
Hanne Bogen : Arbeidsmuligheter for psykisk utviklingshemmede Fafo-rapport 064   1986 064
David Hansen : Lett på tråden? Fafo-rapport 063   1986 063
Halvor Fauske : Når tid ikke er penger? Fafo-rapport 062   1986 062
Inger-Lise Eilertsen og Carl-Erik Schulz : Økonomiske sanksjoner mot Sør-Afrika. Fafo-rapport 061   1986 061
Gudmund Hernes og Torbjørn Trondsen : Nye norske muligheter innen sjømatindustri Fafo-rapport 060 Gudmund Hernes 1986 060
Gudmund Hernes og Torbjørn Trondsen : Fast i fisken? Fafo-rapport 059 Gudmund Hernes 1986 059
Lars Sørgard m.fl. : Tekstilmaskiner til Nicaragua? Fafo-rapport 058   1986 058
Dag Odnes : Inntektsavhengig tilbakebetaling av utdanningslån Fafo-rapport 057   1986 057
Svein Ole Borgen og Jens B. Grøgaard : Rana i arbeid (II) Fafo-rapport 055   1986 055
Petter Holm : Handelshindringer på norske fiskeprodukter i EF Fafo-rapport 054   1986 054
Thorbjørn Overholdt (red) : Arbeidsledighet og sysselsetting Fafo-rapport 053   1986 053
Svein Ole Borgen, Jens B. Grøgaard og Roger Jøsevold : Arbeidsledighet og levekår i Rana-samfunnet Fafo-rapport 052   1985 052
Hanne Bogen : Jobbskaping som tiltak mot ungdomsarbeidsløshet - evaluering av et jobbskapingsprosjekt Fafo-rapport 051   1985 051
Nils Arne Bakke og Arvid Fennefoss : Prosjektgrupper: deltakelse, innflytelse og muligheter Fafo-rapport 050   1985 050
Tron Petersen : Specifying the earnings function in sociological studies of earning determination Fafo-report 049   1985 049
Jon M. Hippe (red) : Ny kurs for velferdsstaten? Fafo-rapport 048   1985 048
Dag Olberg : Kultur og sysselsetting Fafo-rapport 047   1985 047
Jon Erik Dølvik : Utdannelse, kvalifikasjoner og arbeid Fafo-rapport 045 Jon Erik Dølvik 1985 045
Jorunn Fryjordet : Natta til 1. Mai Fafo-rapport 044   1985 044
Tom Colbjørnsen, Arvid Fennefoss, Gudmund Hernes : Så samles vi på valen … ? Fafo-rapport 043 Gudmund Hernes 1985 043
Gudmund Hernes og Atle Marøen : Fagbevegelsen og arbeidslivet Fafo-rapport 042 Gudmund Hernes 1985 042
Halvor Fauske : Det nye ungdomsopprøret Fafo-rapport 041   1985 041
Arne Krokan : Ungdomsguiden for Oslo Fafo-rapport 040   1985 040
Dag Olberg (red) : Kultur mot arbeidsløshet Fafo-rapport 039   1985 039
Jens B. Grøgaard : Politicas y mecanismos de cooperacion internacional Fafo-rapport 030   1984 030
Arvid Fennefoss, Tom Colbjørnsen og Olav Korsnes : Streikende, politi, opinion Fafo-rapport 029   1984 029
Jørn Teigstad : Håndbok for lokal-tv Fafo-rapport 027   1984 027
Arvid Fennefoss og Halvor Fauske : En leseundersøkelse av tre fagblad Fafo-rapport 024   1984 024
Svein Ole Borgen : Rana i arbeid - ny giv og ny sats Fafo-rapport 022   1984 022
Hanne Bogen og Audun Gleinsvik : Offentlige ytelser og sosialt fellesskap Fafo-rapport 016   1984 016
Siv Aksnes og Håkon Gundersen : På gyngende grunn Fafo-rapport 015   1984 015
Håkon Gundersen : TV 2 - Den nye mediesituasjonen i Norge Fafo-rapport 014   1984 014
Audun Gleinsvik og Gudmund Hernes : Fordelingsvirkninger av offentlige tiltak Fafo-rapport 011 Gudmund Hernes 1983 011
Ole Berrefjord og Per Heum : Oljepolitikken og leveransespørsmålet Fafo-rapport 010   1983 010
Tom Colbjørnsen og Gudmund Hernes : I ditt ansikts sved Fafo-rapport 009 Gudmund Hernes 1982 009
Gudmund Hernes : The logic of the protestant ethic Andre Fafo-utgivelser Gudmund Hernes 1989 009
Kristine Nergaard og Arne Pape : Debattopplegg om nye lønnssystemer for grafisk industri og kartonasjeindustrien Andre utgivelser   1994 00008
Utenriksdepartementet i samarbeid med Fafo : Norges engasjement i fredsprosessen i Midt-Østen: En oversikt Andre utgivelser 1996   1996 00007
Utenriksdepartementet i samarbeid med Fafo : Norge og Baltikum Andre utgivelser 1997   1997 00006
Willy Egset : Poverty in the Middle East and North Africa Delstudie 12 2000   2000 00005
Mona Bråten, Inger Marie Hagen, Nina-M. Kristiansen Skalle : Tillitsvalgte i en ny tid Rapport for LO Stat 2000   2000 00004
Anne Britt Djuve : Obligatory programmes for newcomers – empowerment or intrusion? Andre utgivelser 2001   2001 00003
Anne Britt Djuve and Hanne Cecilie Kavli : From social benefits to paid qualification Andre utgivelser 2001   2001 00002
Anne Hatløy, Tewodros Aragie Kebede, Patrick Joel Adeba and Core Elvis : Towards Côte d’Ivoire Sustainable Cocoa Initiative   Tewodros Aragie Kebede Anne Hatløy 2012  
Guri Tyldum og Kristian Takvam Kindt : Konflikt, legitim makt og politisk inklusjon i Ukraina   Guri Tyldum 2014  
Guri Tyldum, Kristian Takvam Kindt, May-Len Skilbrei, Carmen From Dalseng and Hilde Lidén : Challenges in identifying and following up minor victims of trafficking in Norway   Guri Tyldum 2015  
Kristin Jesnes og Johannes Oldervoll : Delingsøkonomien møter den nordiske modellen   Kristin Jesnes 2016  
Kristin Jesnes, Anna Ilsøe and Marianne J. Hotvedt : Collective agreements for platform workers? Examples from the Nordic countries   Kristin Jesnes 2019  
Kristin Jesnes and Fabian Braesemann : Measuring online labour: A subcategory of platform work   Kristin Jesnes 2019  
Sigurd M.N. Oppegaard, Anna Ilsøe, Kristin Jesnes, Bertil Rolandsson and Antti Saloniemi : Uber in the Nordic countries: Challenges and adjustments   Kristin Jesnes 2019  
Kristine Nergaard : Atypical labour markets in Norway   Kristine Nergaard 2019  
Tomas Berglund, Jon Erik Dølvik, Stine Rasmussen and Johan Røed Steen : Changes in the occupational structure of Nordic employment: Upgrading or polarization?   Jon Erik Dølvik    
Bertil Rolandsson, Jon Erik Dølvik, Anna Hedenus, Johan Røed Steen, Anna Ilsøe, Trine Pernille Larsen, Tuomo Alasoini, Elisabeth Hjelm : Digitalization in Nordic manufacturing: Some case-study illustrations   Jon Erik Dølvik 2019  

Redigeringsmeny