logo fafo 194x64
  • Er demokratiet i forandring? 23. november kl 18

    17. november 2017

    Samfunnsdebatten forandrer karakter. Velgerne er i bevegelse, og viktige samfunnsinstitusjoner er i endring. Betyr det at demokratiet også er i ferd med å omformes? UiO, ISF og Fafo inviterer til spennende debatt og innlegg på Litteraturhuset torsdag 23. november kl 18-21. Blant annet blir det debatt om den nordiske modellen, der forskningssjef Sissel C. Trygstad innleder.

Fafo på LO Stats konferanse

21.11.17

Konkurranseutsetting og medbestemmelse er to stikkord for en undersøkelse blant LO Stats medlemmer som presenteres av Sissel C. Trygstad på kartellkonferansen på Gol i dag. Resultatene legges ut her på Fafos h jemmeside om kort tid.

Fraværet er redusert, men det er forskjellsbehandling

20.11.17

Etter innføringen av en nasjonal grense for udokumentert fravær i videregående opplæring høsten 2016, er fraværet redusert. Men tilpasninger av regelverket fører til forskjellsbehandling. Det har også blitt økt belastning for fastIegene. Silje Andresen, Mathilde Bjørnset (bildet), Kaja Reegård og Jon Rogstad er forfattere av rapporten.

Arbeidsinnvandrere og rus

17.11.17

Åsmund Arup Seip har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomført en pilotstudie av alkoholmisbruk blant polske arbeidsinnvandrere i Norge. Mange av disse har opplevd å arbeide under dårlige, og i noen tilfeller ulovlige, betingelser. I denne rapporten kartlegges det hvilke faktorer som gir risiko for rusmiddelmisbruk blant polske arbeidsinnvandrere.

De gode radikale i krig mot «Den islamske staten»?

16.11.17

Nerina Weiss har skrevet et kapittel i en bok om skandinaviske fremmedkrigere. Hun mener at mobilisering til vold kan beskrives som en konstant utvikling, der avgjørelser tas underveis, retninger endres, og personer drifter inn og ut av voldelige grupperinger. Denne utviklingen preges av tilfeldigheter og sosiale relasjoner, og ikke minst krigens forløp.

Vi tier om seksuell trakassering

15.11.17

Seksuell trakassering er et arbeidsmiljøproblem. Men hvorfor er det så vanskelig å gjøre noe med det? Spørsmålet stilles av Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad i denne kronikken hos FriFagbevegelse.

Hvordan møte digitaliseringen?

14.11.17

Tirsdag 21. november vil professor Wolfgang Schroeder innlede om hvordan tysk fagbevegelse har jobbet med utfordringer knyttet til digtalisering. Ny teknologi endrer både verdikjeder, forretningsmodeller, kompetansebehov og maktforhold i arbeidslivet. Hva Norden kan lære av erfaringene er ett av spørsmålene for dette seminaret, som starter klokka 14 hos Fafo.

Dårlig utsikt fra skyttergravene

13.11.17

Den fastlåste norske islam- og integreringsdebatten fører til at unge som kjemper for å finne sin egen plass i det norske samfunnet, ikke får den støtten og anerkjennelsen de fortjener, skriver Jon Horgen Friberg i denne kronikken.

Over 90 millioner kroner til utviklingsforskning

10.11.17

UD og Norad støtter elleve nye forskningsprosjekter gjennom Forskningsrådet. Fafo er tildelt midler til prosjektet "Addressing Local Barriers to Inclusive Education for Children with a Disability in the Sahel". Arne Backer Grønningsæter vil være prosjektleder.

Levekår og inntektsfordeling for sykehusene i Oslo

09.11.17

Ståle Østhus, i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse, ser nærmere på inntekstmodellen for sykehusene i Oslo. Utgangspunktet er et hyppigere behov for spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Analysen baseres blant annet på levekårsundersøkelsene i Oslo.

Hva innebærer allmenngjøring?

07.11.17

Fra nyttår blir hotell- og restaurantansatte garantert minstelønn gjennom allmenngjøring av tariffavtalen. Fra før er det sju områder i norsk arbeidsliv som er omfattet. Hva er en allmenngjort tariffavtale og hvordan virker dette systemet? Fafo Østforum har en egen faktaside om temaet.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi