logo fafo 194x64

Liste over områdene vi forsker på er sortert inn under våre fire temagrupper. Under gruppene finnes forskere, prosjekter og publiseringer.

Alle forskningstema

Allmenngjøring og minstelønn

Anne Mette Ødegård

Ansettelsesformer

Kristine Nergaard

Arbeidsinnvandring

Anne Mette Ødegård

Arbeidsmiljø

Mona Bråten

Arbeidstid

Dag Olberg

Asyl og migrasjon

Guri Tyldum

Barnevern

Jon M. Hippe

Boligsosiale spørsmål

Inger Lise Skog Hansen

Den nordiske modellen

Tone Fløtten

Fattigdom

Tone Fløtten

Flyktninger og fordrevne

Åge Arild Tiltnes

Frafall fra utdanning

Kaja Reegård

Fred og stabilitet

Kathleen M. Jennings

Global helse

Anne Hatløy

Global utdanning

Anne Kielland

Kina

Kristin Dalen

LHBT

Arne Backer Grønningsæter

Livslang læring

Anna Hagen Tønder

Lønn og lønnsdannelse

Bård Jordfald

Midtøsten og Nord-Afrika

Åge Arild Tiltnes

Nye økonomier

Kristin Dalen

Oppvekst og foreldreskap

Silje Sønsterudbråten

Partssamarbeid

Inger Marie Hagen

Pensjon

Tove Midtsundstad

Plattformøkonomi

Kristin Jesnes

Seniorpolitikk

Tove Midtsundstad

Unge utenfor arbeidslivet

Anne Hege Strand

Vold og konflikter

Nerina Weiss

Ytringsfrihet og varsling

Sissel C. Trygstad

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi