Alle ansatte
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Anne Britt Djuve
| +47 95967244

Forsker

  • Ph.D, Universitetet i Oslo

Forskningstema
Anne Britt Djuve

Djuve, A. B. & Kavli, H. C. (2018). Refugee integration policy the Norwegian way – why good ideas fail and bad ideas prevail. Transfer – European Review of Labour and Research.

Anne Britt Djuve & Hanne C. Kavli

Djuve, Anne Britt and Hanne C. Kavli (2015): Facilitating User Influence in Activation Programs: When Carers and Clerks meet Pawns and Queens. Journal of Social Policy, Volume 44, Issue 02, April 2015, pp 235-254

Anne Britt Djuve og Hanne C. Kavli

Djuve, A.B. (2015). Multikulturalisme på norsk. Er anerkjennelse til hinder for utjevning? Agora Tidsskrift for metafysisk spekulasjon, nr 2-3.

Anne Britt Djuve
Djuve, A.B, A. Hagelund og H. Kavli (2015): Dialogbasert sykefraværsoppfølging blant innvandrede arbeidstakere. Søkelys på Arbeidslivet 1/2015.
Djuve, AB, Anniken Hagelund og H.Kavli

Brochmann, G and A.B. Djuve (2013): “Multiculturalism or Assimilation? The Norwegian Welfare State Approach” In: Kivisto, Peter and Thomas Faist (eds.). The Politics of Citizenship in Europe. London: Palgrave Macmillan.

Brochmann, Grete

Djuve, Anne Britt, Anniken Hagelund og Hanne Kavli (2012): Innvandrede kvinner i kvalifisering. Arbeidslinja når helsa skranter, utdanningen er lav og barna mange. Kapittel 5 i Steinar Stjernø og Einar Øverbye (red.) Arbeidslinja. Arbeidsmotivasjon og velferdsstaten. Universitetsforlaget. 2012

Anne Britt Djuve, Anniken Hagelund og Hanne Kavli

Djuve, A.B (2011): Introductory programmes for immigrants –liberalism revisited, or changing ideas of citizenship? Nordic Journal of Migration Research.

Djuve, A.B (2010): Empowerment or intrusion? The input and output legitimacy of introductory programmes for recent immigrants. Journal of International Migration and integration 2010 11:403-422

Djuve, A. B. (2008). Nordiske erfaringer med arbeidsmarkedstiltak for innvandrere. Søkelys på arbeidslivet, 1.

Anne Britt Djuve

Djuve, Anne Britt and Hanne C. Kavli (2007): Integreringspolitikk i endring. Kap 8 i Dølvik et.al: Hamskifte. Den norske modellen i endring. Gyldendal Akademisk.

Djuve, Anne Britt og Kavli, Hanne C. (2007): Velferdsstatens skreddere. I Tidsskrift for Velferdsforskning.

Djuve, A. B. (2003). Introduksjonsordning for nyankomne innvandrere – integrering eller overgrep? Søkelys på arbeidsmarkedet, 1.

Anne Britt Djuve