Alle ansatte
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Heidi Nicolaisen
| +47 91649805

Forsker

  • PhD, sosiologi, Universitetet i Oslo

Heidi Nicolaisen

Kavli, H. C., Nicolaisen, H. & Jensen, R. S. (2019). Introduction. Chapter 1 in Dualization of part-time work – a story of labour market insiders and outsiders. Policy Press.

Hanne C. Kavli, Heidi Nicolaisen & Ragnhild Steen Jensen

Kavli, H. C., Nicolaisen, H. & Trygstad, S. (2019). Dualist employer responses to national regulations – the case of the Norwegian health care industry, Chapter 4 in Dualization of part-time work – a story of labour market insiders and outsiders. Policy Press.

Hanne C. Kavli, Heidi Nicolaisen & Sissel Trygstad

Kavli, H. C. & Nicolaisen, H. (2019). The dualization of part-time work. Conclusions and further perspectives. Chapter 13 in Dualization of part-time work – a story of labour market insiders and outsiders. Policy Press.

Hanne C. Kavli & Heidi Nicolaisen

Nicolaisen, H. & Kavli, H. C. (2016). Integrert eller marginalisert? Innvandrede kvinner i norsk arbeidsliv. Tidsskrift for samfunnsforskning 2016/4.

Heidi Nicolaisen og Hanne C. Kavli

Nicolaisen, H. & Trygstad, S. C. (2015). Preventing Dualization the Hard Way – Regulating the Norwegian Labour Market. I F. Engelstad & A. Hagelund (red.), Cooperation and Conflict the Nordic Way (s 179-200). Berlin: De Gruyter Open.

Heidi Nicolaisen og Sissel C. Trygstad

Nicolaisen, H. & Seip, Å. A. (2014). Barnehager – arbeidsorganisering og kvalitet i en likhetsorientert kultur. Tidsskrift for velferdsforsking, 17(4), 16-29.

Heidi Nicolaisen og Åsmund Arup Seip

Nicolaisen, H. (2013) The end of the normal working day? A study of change in Irish, Norwegian and Swedish banking. Economic and Industrial Democracy, mars 2013. 

Heidi Nicolaisen

Nicolaisen, H. (2012) Farvel til normalarbeidsdagen? En studie av endring i Irland, Norge og Sverige. Tidsskrift for samfunnsforskning.

Heidi Nicolaisen

Nicolaisen, H. (2012) Innarbeidingsordninger og familieliv – erfaringer i helsesektoren og industrien. Søkelys på arbeidslivet. 2012

Heidi Nicolaisen

Nicolaisen, H. (2011) Increasingly Equalized? A Study of Part-Time Work in 'Old' and 'New' Part-Time Work Regimes. Nordic Journal of Working Life Studies. 2011

Heidi Nicolaisen

Nicolaisen, H. (2011). Changes in the regulation of overtime in different collective bargaining regimes: A comparison of Irish, Norwegian and Swedish banking. European Journal of Industrial Relations. 2011

Heidi Nicolaisen

Arrowsmith, J., Nicolaisen, H., Bechter, B. & Nonell, R. (2010). The Management of Variable Pay in European Banking. International Journal of Human Resource Management, 21(15), 2716-2740.

Arrowsmith, J., Nicolaisen, H., Bechter, B. & Nonell, R.
Nergaard, K., Dølvik, J. E. & Nicolaisen, H. (2009). Lønnssystemer med variable elementer. Søkelys på arbeidslivet, 2.
Kristine Nergaard, Jon Erik Dølvik og Heidi Nicolaisen

Olberg, D. & Nicolaisen, D. (2005). Forsøk med 3+3-turnus i pleie- og omsorgssektoren. Søkelys på arbeidsmarkedet, 2(22), 157-164.

Dag Olberg og Heidi Nicolaisen

Arrowsmith, J., Nicolaisen, H., Bechter, B. & Nonell, R. (2008). The Management of Variable Pay in Banking: Forms and Rationales in Four European Countries. In R. Blanpain & L. Dickens (eds.), Challenges of European Employment Relations: Employment Regulation; Trade Union Organization; Equality, Flexicurity, Training and New Approaches to Pay. (Bulletin of Comparative Labour Relations). Kluwer Law International.

J. Arrowsmith, Heidi Nicolaisen, B. Bechter and R. Nonell