Alle ansatte
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Kristine Nergaard
| +47 41562363

Forskningskoordinator

  • Cand. polit.

Forskningstema
Kristine Nergaard

Alsos, K., Nergaard, K., Van Den Heuvel, A. (2019). Collective bargaining as a tool to ensure a living wage. Experiences from the Nordic countries. Transfer: European Review of Labour and Research.

Kristin Alsos, Kristine Nergaard, Andreas Van Den Heuvel

Bryson, A., Dale-Olsen, H. & Nergaard, K. (2019). Gender differences in the union wage premium? A comparative case study. European Journal of Industrial Relations.

Bryson, A., Dale-Olsen, H., & Nergaard, K.

Nätti, J. & Nergaard, K. (2019). Dualization or normalisation of part-time work in the Nordic countries: work insecurity and mobility over time. Chapter 9 in Dualization of part-time work – a story of labour market insiders and outsiders. Policy Press.

Nätti, J. and K. Nergaard.

Alsos, K. & Nergaard, K. (2019). Lockout som kampmiddel i moderne arbeidskonflikter. Arbeidsrett 01 / 2019 (Volum 16).

Kristin Alsos og Kristine Nergaard

Trygstad, S., Larsen, T. P. &  Nergaard, K. (2018). Dealing with austerity and migration in the northern European cleaning sector: Social partner strategies to strengthen wage floors. European Journal of Industrial Relations.

Sissel Trygstad, Trine P. Larsen & Kristine Nergaard

Nergaard, K. (2016). Arbeidstakersidens organisasjonsstruktur i et historisk perspektiv. I B. J. Mulder et al. (red.), Festskrift til Stein Evju. Universitetsforlaget.

Kristine Nergaard

Hippe, J. M. & Nergaard, K. (2016). Nordisk arbeidsliv: Modell under press. I I. Frønes & L. Kjølsrød (red.), Det norske samfunn. Bind 2. 7. utg. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Jon M. Hippe og Kristine Nergaard

Nergaard, K. (2016). Utbredelsen av deltid og ulike arbeidstidsordninger. I K. Ingstad (red.), Turnus som fremmer heltidskultur. Gyldendal Norsk Forlag.

Kristine Nergaard

Nergaard, K. (2016). Framvekst og etablering av en offentlig meklingsinstitusjon. I N. T. Dalseide (red.), Fred er dog det beste. Riksmekleren gjennom hundre år. Pax Forlag.

Kristine Nergaard

Andersen, S. K, Ibsen, C. I., Alsos, K., Nergaard, K. & Sauramo, P. (2015). Changes in wage policy and collective bargaining in the Nordic countries – comparision of Denmark, Finland, Norway and Sweden. I G. Van Gyes & T. Schulten, T. (red.), Wage bargaining under the new European Economic Governance. Alternative strategies for inclusive growth. Brussels: ETUI.

Andersen, S. K, Ibsen, C. I., Alsos, K., Nergaard, K. & Sauramo, P.

Nergaard, K., Barth, E. & Dale-Olsen, H. (2015). Lavere organisasjonsgrad, et spørsmål om nykommere? Søkelys på arbeidslivet, 01-02 / 2015 (Volum 32).

Kristine Nergaard, Erling Barth og Harald Dale-Olsen

Bratsberg, B., Dølvik, J. E., Nergaard, K. & Raaum, O. (2015). Arbeidsinnvandring, rekruttering og fleksibilitet. Kapittel 3 i H. Dale-Olsen (red.), Norsk arbeidsliv i turbulente tider. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Bernt Bratsberg, Jon Erik Dølvik, Kristine Nergaard, Oddbjørn Raaum

Nergaard, K., Barth, E. & Dale-Olsen, H. (2015). Organisasjonsgraden på arbeidstakersiden – hvordan påvirkes denne av endringene i arbeidslivet? Søkelys på arbeidslivet nr 1 2015.

Kristine Nergaard, E. Barth & H. Dale-Olsen

Barth, E. & Nergaard, K. (2015). Kollektive partsforhold: status quo eller endring? I H. Dale-Olsen (red.), Norsk arbeidsliv i turbulente tider. Oslo: Gyldendal Akademisk.

E. Barth og Kristine Nergaard

Nergaard, K. & Hansteen, C. (2015). Tvister om valg av tariffavtale og om organisasjonsgrenser. Arbeidsrett, 12(1), 100–121.

Kristine Nergaard og C. Hansteen

Furåker, B., Nergaard, K. & Saloniemi, A. (2014). Lock-in Patterns among Employees: A Nordic Comparison. International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, 30(4), 435–458.

Bengt Furåker, Kristine Nergaard og Antti Saloniemi

Nergaard, K (2014). Social Democratic Capitalism. I A. Wilkinson, G. Wood & R. Deeg (red.), The Oxford Handbook of Employment Relations. Oxford: Oxford University Press.

Kristine Nergaard

Nergaard, K. & Trygstad, S. (2013) «Felles ansvar for...» Partsamarbeid for arbeidervern og gode arbeidsplasser. I Arbeidsdepartementet 100 år. Oslo: Arbeidsdepartementet.

Kristine Nergaard & Sissel C. Trygstad
Nergaard, K. & Dølvik, J. E. (2011). Variable pay, collective bargaining and trade unions: A comparison of machinery and banking companies in Norway. Economic and Industrial Democracy, 1–27
Kristine Nergaard og Jon Erik Dølvik
Nergaard, K., Dølvik, J. E. & Nicolaisen, H. (2009). Lønnssystemer med variable elementer. Søkelys på arbeidslivet, 2.
Kristine Nergaard, Jon Erik Dølvik og Heidi Nicolaisen
Nergaard, K., Dølvik, J. E., Marginson P.,  Bechter, B. & Díaz, J. A. (2009). Engaging with variable pay: Metal worker responses in a comparative perspective. European Journal of Industrial Relations, 15(2), 125–146.
Kristine Nergaard, Jon Erik Dølvik, Paul Marginson, Juan Arasanz Díaz og Barbara Bechter

Traxler, F.,  Arrowsmith, J.,  Nergaard, K. & López-Rodó, J. M. M. (2008). Variable Pay and Collective Bargaining: A Cross-National Comparison of the Banking Sector. Economic and Industrial Democracy, 29, 406-431.

Franz Traxler, Jim Arrowsmith, Kristine Nergaard og Joaquim M. Molins López-Rodó

Nergaard, K. & Stokke, T. Aa. (2007). The puzzles of union density in Norway. Transfer, 4.

Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke

Nergaard, K. & Stokke, T. Aa.  (2007). Har den norske forhandlingsmodellen overlevd? I J. E. Dølvik, T. Fløtten, G. Hernes & J. M. Hippe (red.), Hamskifte. Den norske modellen i endring. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke

Nergaard, K. & Stokke, T. Aa. (2006). Tariffavtale, ferie og lønn. Søkelys på arbeidsmarkedet, 2, 259-268.

Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke

Nergaard, K. (2005). Finnes den fleksible bedrift? I E. Døving & Å. Johnsen (red.), Organisasjonsteori på norsk? Fagbokforlaget.

Kristine Nergaard

Nergaard, K. & Stokke, T. (2005). Organisasjoner og tariffavtaler. I H. Torp (red), Nytt arbeidsliv. Oslo: Gyldendal.

Kristine Nergaard og T. Stokke

Nergaard, K. (2005). Norway: Adapting Slowly. I J. Waddington (red.), Restructuring Representation. The Merger Process and Trade Union Structural Development in Ten Countries. Peter Lang Publishing Group.

Kristine Nergaard

Nergaard, K. (2004). Midlertidig ansatte i norsk arbeidsliv. Søkelys på arbeidsmarkedet, 2.

Kristine Nergaard

Nergaard, K. & Svendsen, E. (2002). Fagorganisering blant ikke-vestlige innvandrere. Søkelys på arbeidsmarkedet, 1.

Kristine Nergaard og Elin Svendsen

Nergaard, K. (1988). Tingmenn og talsmenn. Tidsskrift for samfunnsforskning, 29.

Kristine Nergaard

Nergaard, K. & Rasch, B. E. (1988). Stortingets makt gjennom politikkutforming og politikkformulering. Tidsskrift for samfunnsforskning, 29.

Kristine Nergaard og Bjørn Erik Rasch

Nergaard, K. (1987). Stortinget og interessegruppene: forholdet mellom den korporative kanal og den numeriske kanal til innflytelse». Statsvetenskaplig Tidskrift, 1987:4.

Kristine Nergaard