logo fafo 194x64

Fafo i media

Fortsatt for få hele stillinger i pleie og omsorg. Kan Fredrikstad løse deltidsfloken?

tirsdag, 18 juni 2019
Tallenes tale er brutal i den ferske rapporten «En ny vei mot heltidskultur»: Andelen som jobber deltid i pleie og omsorg står stille.

Slik klarte Oslo kommune å få over 2.000 flere ansatte i heltidsstillinger i løpet av fire år

mandag, 17 juni 2019

Den ferske Fafo-rapporten «En ny vei mot heltidskultur» viser hvorfor arbeidet for en heltidskultur er viktig.

Nav-anbud til besvær

mandag, 17 juni 2019
Anbud på Nav-tiltak skaper utrygge arbeidsplasser for dem som har til oppgave å lose jobbsøkere inn i arbeidslivet. Og ingen vet hva anbudssystemet koster. - Det vises bl.a. til Fafo-rapporten Når velferd er til salgs.

Bedrifter misbruker NAV-støtte

mandag, 17 juni 2019
Det vises bl.a. til Fafo-rapporten Arbeidsrettede tiltak.
Se også NRK Hordaland: – Det et kjent problem at slike ordninger utnyttes av enkelte arbeidsgivere, sier Fafo-forsker Johan Røed Steen.

Heltidskultur lar vente på seg: Mange sykepleiere ønsker å jobbe deltid

mandag, 17 juni 2019
Mange sykepleiere jobber frivillig deltid. Det er problematisk for Sykepleierforbundet i diskusjonen om heltidskultur, sier forsker Leif E. Moland. - Se Fafo-rapporten En ny vei mot heltidskultur.

Fafo trekker tilbake rapport

fredag, 14 juni 2019
Fafo skriver at uklarheter i spørsmålsstillingen kan ha ført til at mange har sagt seg enige. Saken er gjengitt i en rekke media, se f.eks. Forskerforum.

Vil endre passregler for å hindre at norske barn blir sendt til koranskoler

fredag, 14 juni 2019

En Fafo-rapport fra januar i år, viste at nesten fire av ti norske ungdommer med somalisk bakgrunn har blitt sendt på skole i utlandet.
Se rapporten Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll.

Regjeringa vil gi Arbeidstilsynet mer makt

torsdag, 13 juni 2019

Fafo har fått i oppdrag fra departementet å kartlegge hvordan reglene om midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak blir håndhevet.

Stadig flere polske bygningsarbeidere reiser hjem

mandag, 10 juni 2019
En spørreundersøkelse Fafo har gjennomført viser at 44 prosent av de spurte mener at arbeidsinnvandrere presser svake grupper i Norge ut av arbeidsmarkedet.

Fafo-rapport til debatt

torsdag, 06 juni 2019
Tone Fløtten og Kjetil Rolness om Fafo-rapporten Holdninger til diskriminering, likestilling og hatprat i Norge.

De kom som som flyktninger til Norge. Slik fant de nøkkelen inn til arbeidslivet

torsdag, 06 juni 2019
Norge får en større andel flyktninger ut i varig arbeid enn det danskene får til, men Sverige er best i Skandinavia. – De må lære norsk og de må tilføres formell kompetanse, fastslår forsker Anne Britt Djuve.

Har ikke stemplet folk som rasister

onsdag, 05 juni 2019
Vår undersøkelse var ikke ment for å måle rasisme i Norge, sier Guri Tyldum i denne ytrringen. Se Fafo-rapporten Holdninger til diskriminering, likestilling og hatprat i Norge.
[12 3 4 5  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B