logo fafo 194x64

Fafo i media

Menn frykter metoo mest

tirsdag, 16 oktober 2018

(...) en Fafo-undersøkelse fra 2016 viste at svært få varslet om seksuell trakassering de hadde opplevd eller vært vitne til i arbeidslivet. - Saken er gjengitt i ulike media.

Klassekampen

- Utrygge omgjevnader skaper utrygge barn

mandag, 15 oktober 2018
Ein rapport frå Fafo viser at kvar flyktningfamiliar bur, påverkar kor integrerte dei blir. Bur ein i eit nabolag med norskfødde familiar, pratar ein meir norsk.

Nærnett

Her tjener menn en månedslønn mer enn kvinner

søndag, 14 oktober 2018
- Det som er interessant er at departementene er nokså likt organisatorisk bygd opp – og man kunne derfor forvente mindre forskjeller mellom dem, sier Bård Jordfald.

VG Nett

Lille julaften 1955 kom norsk politi og barnevern og tok med seg moren til Safira Josef (33)

søndag, 14 oktober 2018

Fem år etter handlingsplanen for å bedre levekårene for rom i Oslo ble de nyeste tiltakene evaluert av Fafo.

Aftenposten - Login

Fafo-rapporten: Et skritt på veien

Hvem tar eierskap til LOs medlemsfordeler?

mandag, 08 oktober 2018

Gjennom LOFavør-komiteene er diskusjonen om medlemsfordelene lokalt forankret, men det er stor forskjell på hvor mye disse spørsmålene debatteres, skriver Jørgen Svalund og Inger Marie Hagen.

FriFagbevegelse.no

Derfor kom ikke #metoo-oppropene i yrkene der seksuell trakassering er vanligst

fredag, 05 oktober 2018
Midlertidige stillinger, lite makt og dårlige norskkunnskaper gjør det vanskelig å si fra. - Sissel Trygstad og Jon Horgen Friberg blir intervjuet.

Aftenposten

Ap vil ha flere av de dyreste flyktningene: Det går ikke helt opp

torsdag, 04 oktober 2018
Hvordan få flyktninger i jobb, som de attpåtil klarer å beholde? Det er spørsmålet politikere, uavhengig av parti, baler med. - Det vises bl.a. til Fafo-rapporten Introduksjonsprogram og norskopplæring.

Filter Nyheter

Stor støtte til #metoo på tvers av kjønn, lønnsnivå og landsdeler

tirsdag, 02 oktober 2018
Nær to av tre nordmenn mener #metoo-kampanjen har redusert seksuell trakassering i samfunnet. – Tallene i undersøkelsen viser at #metoo ikke bare var et blaff, som noen først fryktet, sier Mona Bråten.
Saken er gjengitt i ulike media.

Aftenposten

Virke: For komplisert å ansette midlertidig

mandag, 01 oktober 2018

Ifølge Virke har hovedorganisasjonens medlemmer i tiden som er gått, bekreftet et bilde som også har vært formidlet av forskningsstiftelsen Fafo. Åpningen for vel tre år siden for å ansette flere midlertidig i inntil tolv måneder har foreløpig ikke ført til økt andel midlertidige.

NTB-melding i Nettavisen

Geofysiker Paul har søkt 2500 jobber, men får ikke napp i Norge

mandag, 24 september 2018

En studie gjort av forskeren Johan Horgen Friberg (...) viser at polske arbeidere ofte jobber på korte kontrakter.

FriFagbevegelse.no

Kinesere er mer «høyrevridde» enn amerikanere

mandag, 24 september 2018
Men kineserne aksepterer ulikhet. – (...) den raske økonomiske veksten har også ført til at ulikheten i befolkningen har økt dramatisk, sier Kristin Dalen

Forskning.no

Høyre om KrFs asylbarnforslag: - Tragisk å skyve hendelsen i Trondheim foran seg

fredag, 21 september 2018

NOAS' Ann-Magrit Austenå viser bl.a. til Fafo-rapporten «Et trygt sted å vente».

NRK

[12 3 4 5  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi