logo fafo 194x64

Fafo i media

Historisk æresdom i Høyesterett

fredag, 12 april 2019
Shabama Rehman minner om rapporten som Fafo nylig lanserte. Se Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll.

Nærpolitireformen skaper frustrasjon

torsdag, 11 april 2019

Rapporten Nærpolitireformen og politiets relasjon til publikum ble lansert på seminar hos Arbeidsforskningsinstituttet torsdag 11. april. Rapporten er gjenstand for stor medieoppmerksomhet. Se bl.a. NTB/NPK-melidng gjengitt i Avisen Agder.

Regjeringen følger opp marsjordre fra Stortinget etter 14 måneder

mandag, 08 april 2019

De siste par tiårene har andelen arbeidstakere som er fagorganiserte gått ned. På 1990-tallet lå organisasjonsgraden på godt over 50 prosent, mens i 2016 var den på rundt 49 prosent, ifølge en rapport fra Fafo.

Har evaluert heltidsskulturen i kommunen

mandag, 08 april 2019
Bodø kommune har nå fått overlevert en rapport fra Fafo med evaluering av tre pilotprosjekter for heltidskultur i helse- og omsorgsavdelingen i kommunen.

Mange brudd på reglene om midlertidig ansettelse

mandag, 08 april 2019
Fafo har, på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet, kartlagt om reglene om midlertidig ansettelse og innleie av arbeidstakere fra bemanningsforetak etterleves.

Rogstad om anonyme søknader

mandag, 08 april 2019
Staten skal prøve ut en ordning med anonyme jobbsøknader. Hør intervju med Jon Rogstad.

Politifolk fortviler: Nærpolitireformen skaper et fjernere politi

søndag, 07 april 2019

Niri Talberg er medforfatter av den drøyt 100 sider lange rapporten «Hvilket politi skal vi ha? Nærpolitireformen tre år etter». - NTB-melding gjengitt i ulike media.

- Må ta funnene på alvor

torsdag, 04 april 2019
- Regjeringen må ta funnene om arbeidsavklaringspenger på alvor og gjøre endringer, sier Anne Hege Strand.

Digitalisering och nya arbetsformer: Mycket sker under ytan

fredag, 29 mars 2019
Digitaliseringen och nya sätt att organisera arbetet har ännu inte fått några dramatiska konsekvenser för anställningsformerna i Norden. Men jobben får ett ändrat innehåll. - Les intervju med Jon Erik Dølvik.

Vanskeligere for unge i arbeidslivet

fredag, 29 mars 2019

– Muligheten til å delta i samfunnet er et viktig mål i seg selv, men også et sentralt virkemiddel for å motarbeide parallellsamfunn og radikaliserin, sier Anne Britt Djuve til Utrop.no.

Forsvaret satte renholderne ut på anbud. Nå vil Ap ta de tilbake

torsdag, 28 mars 2019

Fafo-rapporten om outsourcingen av renholdet i Forsvaret og ulike klager viser at dette var en gal avgjørelse, sier Anniken Huitfeldt.

Lav kunnskap om pensjon

torsdag, 28 mars 2019
Tre av ti bedriftsledere i privat sektor er usikre på om bedriften de leder har innskudds- eller ytelsespensjon, skriver Ståle Østhus. - Se Fafo-rapporten Kunnskap om pensjon.
[12 3 4 5  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B