Fafo i media
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Fafo i media

Fafo-rapport til debatt
torsdag, 06 juni 2019
Tone Fløtten og Kjetil Rolness om Fafo-rapporten Holdninger til diskriminering, likestilling og hatprat i Norge.
De kom som som flyktninger til Norge. Slik fant de nøkkelen inn til arbeidslivet
torsdag, 06 juni 2019
Norge får en større andel flyktninger ut i varig arbeid enn det danskene får til, men Sverige er best i Skandinavia. – De må lære norsk og de må tilføres formell kompetanse, fastslår forsker Anne Britt Djuve.
Har ikke stemplet folk som rasister
onsdag, 05 juni 2019
Vår undersøkelse var ikke ment for å måle rasisme i Norge, sier Guri Tyldum i denne ytrringen. Se Fafo-rapporten Holdninger til diskriminering, likestilling og hatprat i Norge.
Har bidratt til sunnere valg
tirsdag, 04 juni 2019
I en rapport fra Fafo kommer det frem at samarbeidet mellom helsemyndighetene og bransjen har vært viktig, når det gjelder å legge til rette for et sunnere kosthold for folk flest.
Nei til velferdsprofitt eller ja til velferdsmiks?
tirsdag, 04 juni 2019
Folk er mer skeptiske enn før til å sette ut velferd på anbud. Det er dårlig nytt for kommersielle leverandører av velferdstjenester, ifølge denne lederartikkelen. - Se Fafo-rapporten Når velferd er til salgs.
Integreringen er blitt autoritær
tirsdag, 04 juni 2019

Norske politikere er blitt mer villige til å tvangsintegrere enn før, argumenterer Fafo-forsker Anne Britt Djuve.

Brudd på menneskerettigheter og slaveri så godt som fraværende i norsk fiskerinæring
mandag, 03 juni 2019
I en ny forskningsrapport utarbeidet av Nofima, Fafo og Universitetet i Stirling [...], slås det fast at grove brudd på menneskerettigheter, slaveri og barnearbeid er så godt som fraværende i norsk fiskeri- og sjømatindustri.
Til kamp for de kommersielle velferdsaktørene
lørdag, 01 juni 2019
Arbeidsgiversiden liker ikke ordet «velferdsprofitør». Nå forsøker de å etablere konkurrenten «velferdsmiks». - Det vises til Fafo-rapporten Når velferd er til salgs.
Forskjellsbehandling av mindreårige asylbarn
fredag, 31 mai 2019
En rapport fra Forskningsstiftelsen Fafo som kom i fjor (Et trygt sted å vente), viser at rett over 20 prosent av de enslige mindreårige asylsøkerne på mottak som ble spurt, svarte at de aldri hadde møtt representanten sin.
Hvem skal bygge husene våre om polakkene drar hjem?
fredag, 31 mai 2019
Vi har tatt dem som en selvfølge. Og til og med sett på dem som et problem. Det siste viser en spørreundersøkelse Fafo har gjennomført nå i mai at vi fortsatt gjør.
Flere sier nei til anbud på offentlige tjenester - unntatt på ett område
onsdag, 29 mai 2019
Samtidig som konkurranseutsetting av tjenester øker, blir vi stadig mindre positive til det, viser ny Fafo-rapport (Når velferd er til salgs).
Vi tror ikke varsling håndteres rettferdig
onsdag, 29 mai 2019
Halvparten av arbeidstakerne har ikke tillit til at arbeidsgiver håndterer varsling på en rettferdig måte. - Dette ifølge en undersøkelse som er gjennomført av Fafo på oppdrag fra Arbeidstilsynet.
<<  1 2 [34 5 6 7  >>