Fafo i media
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Fafo i media

Får ikke streike seg ferdig
tirsdag, 25 juni 2019

Det er ikke første gang, viser en gjennomgang Fafo-forsker Kristine Neergaard har gjort for Klassekampen. Siden 1990 har det, inkludert denne streiken, vært 22 streiker hvor helse­personell var sterkt involvert.

Kampen om pensjon trolig tapt
mandag, 24 juni 2019
- ifølge Kristine Nergaard, i hvert fall i lønnsoppgjøret her.
Vetle hadde null fravær - vant iPad
fredag, 21 juni 2019

Jon Rogstad sier frafall i videregående skole starter med mye fravær. Han har vært med på å skrive Fafo-rapporten om fraværsgrensen

Homofili og helvete
fredag, 21 juni 2019
En Fafo-undersøkelse fra 2017 viser at en fjerdedel av ungdommer med innvandrerbakgrunn mener homofili er uakseptabelt. Ungdommene svarte at de tror dobbelt så mange i foreldregenerasjonen mener det samme.
Fortsatt for få hele stillinger i pleie og omsorg. Kan Fredrikstad løse deltidsfloken?
tirsdag, 18 juni 2019
Tallenes tale er brutal i den ferske rapporten «En ny vei mot heltidskultur»: Andelen som jobber deltid i pleie og omsorg står stille.
Slik klarte Oslo kommune å få over 2.000 flere ansatte i heltidsstillinger i løpet av fire år
mandag, 17 juni 2019

Den ferske Fafo-rapporten «En ny vei mot heltidskultur» viser hvorfor arbeidet for en heltidskultur er viktig.

Nav-anbud til besvær
mandag, 17 juni 2019
Anbud på Nav-tiltak skaper utrygge arbeidsplasser for dem som har til oppgave å lose jobbsøkere inn i arbeidslivet. Og ingen vet hva anbudssystemet koster. - Det vises bl.a. til Fafo-rapporten Når velferd er til salgs.
Bedrifter misbruker NAV-støtte
mandag, 17 juni 2019
Det vises bl.a. til Fafo-rapporten Arbeidsrettede tiltak.
Se også NRK Hordaland: – Det et kjent problem at slike ordninger utnyttes av enkelte arbeidsgivere, sier Fafo-forsker Johan Røed Steen.
Heltidskultur lar vente på seg: Mange sykepleiere ønsker å jobbe deltid
mandag, 17 juni 2019
Mange sykepleiere jobber frivillig deltid. Det er problematisk for Sykepleierforbundet i diskusjonen om heltidskultur, sier forsker Leif E. Moland. - Se Fafo-rapporten En ny vei mot heltidskultur.
Fafo trekker tilbake rapport
fredag, 14 juni 2019
Fafo skriver at uklarheter i spørsmålsstillingen kan ha ført til at mange har sagt seg enige. Saken er gjengitt i en rekke media, se f.eks. Forskerforum.
Vil endre passregler for å hindre at norske barn blir sendt til koranskoler
fredag, 14 juni 2019

En Fafo-rapport fra januar i år, viste at nesten fire av ti norske ungdommer med somalisk bakgrunn har blitt sendt på skole i utlandet.
Se rapporten Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll.

Regjeringa vil gi Arbeidstilsynet mer makt
torsdag, 13 juni 2019

Fafo har fått i oppdrag fra departementet å kartlegge hvordan reglene om midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak blir håndhevet.

[12 3 4 5  >>