logo fafo 194x64

Fafo søker leder til informasjonsavdelingen

Vi søker ny sjef til vår informasjonsavdeling. Dette er en utfordrende, meningsfull og morsom jobb i et velrenommert og utadrettet kompetansemiljø.

Hva skal du gjøre?

 • Du skal lede, koordinere og utvikle Fafos eksterne og interne kommunikasjonsarbeid.
 • Du har det strategiske ansvaret for forskningsformidling, innholdsproduksjon, visuell profil, drift og utvikling av nettsider og Fafos synlighet i sosiale medier.
 • Du skal bidra i gjennomføringen av Fafos faglige arrangementer.
 • Du, og resten av avdelingen, skal rådgi Fafos ledelse og forskere i kommunikasjonsfaglige spørsmål og mediehåndtering.

Hvem er du?

 • Du er samfunnsengasjert og har interesse for Fafos forskningsområder.
 • Du setter retning, gir trygghet og gode råd.
 • Du er oppdatert og engasjert i ny teknologi og digitale løsninger.
 • Du har relevant høyere utdanning, primært på masternivå. Solid erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Du har erfaring med kommunikasjonsarbeid i kunnskapsvirksomheter, gjerne som leder.
 • Du har gode samarbeidsevner.
 • Du mestrer både norsk og engelsk som arbeidsspråk.

Hva tilbyr vi?

 • En arbeidsplass i stadig utvikling.
 • Et godt arbeidsfellesskap med Fafos dyktige forskere.
 • En informasjonsavdeling med fem faglig sterke, motiverte og selvdrevne medarbeidere.
 • Gode lønns-, tjenestepensjons- og forsikringsordninger.

Leder for informasjonsavdeling rapporterer til daglig leder og inngår i Fafos ledergruppe.

Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Fafo legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til daglig leder Tone Fløtten, 416 95 724, eller assisterende daglig leder Anne Britt Djuve, 959 67 244.

Søknadsfrist: 15. november. Søknad sendes på e-post til

Erfarne forskere

Er du forsker med doktorgrad og/eller tilsvarende dokumentert erfaring fra oppdragsforskning innen Fafos forskningsområder og har lyst til å bidra til å videreutvikle Fafo, er du velkommen til å sende en åpen jobbsøknad til Fafo.

Fafo legger stor vekt på anvendt forskning og evne til samarbeid. Skriftlig og muntlig formuleringsevne er av stor viktighet.

Send en e-post med en kort presentasjon med CV til  og vi vil ta kontakt.

Fafo-stipend til masteroppgaver om kollektive partsforhold

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi